Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
12. 10. 2020

Oznámení o odpisech vodoměrů 4. a 5.12.2020


MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34 Šenov, IČO 005 62 238, DIČ: CZ00562238 telefon: 596 887 136, 732 202 659, 731 505 249, e-mail: mepos@volny.cz

OZNÁMENÍ

Oznamujeme Vám, jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pitnou vodou z:

- VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov-Lapačka)
- VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“ (ul. Václavovická)
- VEŘEJNÉHO VODOVODU „ŠENOVSKÁ“ (ul. Datyňská)
- VEŘEJNÉHO VODOVODU „DO DĚDINY“ (ul. Do Dědiny)

a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod odběratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:

- KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
- KANALIZACÍ ŠENOV - SEVER
- KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,

že ve Vašem rodinném domě (nebytovém prostoru, chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodoměru(ů) ve dnech 4. a 5. prosince 2020 (tj. pátek a sobota) v době od 8.00 do 16.00 hod. V průběhu této doby je nutno vyčkat pracovníka MěPOS, příspěvková organizace, který je povinen se Vám legitimovat firemním průkazem. Zpřístupnění je možno zajistit i prostřednictvím sousedů, za jejichž přítomnosti bude odečet proveden a tito podepíší odečtený stav měřidel.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Správnost odečtu musí být vždy potvrzena podpisem ať již vlastníka nebo souseda (viz výše). Je ve Vašem zájmu zkontrolovat stav počítadla vodoměru, aby tento odpovídal stavu uvedenému na odečtovém formuláři. Není-li umožněn odečet skutečného stavu měřidla, bude provozovatel při vyúčtování postupovat v souladu s Vyhláškou MZ číslo 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění. K reklamaci nesprávně uvedených a podepsaných odečtů se nebude přihlížet.

 

Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijímají!

Konečná uzávěrka všech odečtů je 9. prosince 2020 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou prováděny a každé neodečtené odběrné místo bude považováno za neměřené.

 

MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, Šenov