KONTAKT

Archív aktualit


 
 
11. 8. 2020
Přechod na DVB-T2 aktuální informace

V České republice probíhá druhá vlna televizní digitalizace. Po dočasném pozastavení přechodu na nový vysílací standard DVB-T2 aktualizovala vláda České republiky termíny pro vypínání stávajících sítí. Ve čtvrtek 27. srpna 2020 vypnou vysílání ve stávajícím standardu DVB-T na 32. kanálu vysílače Pardubice – Krásné, a na 33. kanálu vysílač Jihlava - Javořice, jejichž signál přijímá většina domácností […]

Přečíst si více
28. 7. 2020
Výlukový jízdní řád linky č. 29

Od pondělí 3. srpna 2020 (00:00 h) do pondělí 31. srpna 2020 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kruhové křižovatky ul. Těšínská x Petřvaldská x Kaštanová v Šenově, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 29. Spoje linky budou vedeny odklonem po ul. Ludvíkova, Bémova a Těšínská. Na lince č. 29 budou platit výlukové jízdní […]

Přečíst si více
22. 7. 2020
Oznámení o provedení odečtů vodoměrů

MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34 Šenov, IČO 005 62 238, DIČ: CZ00562238 telefon: 596 887 136, 732 202 659, 731 505 249, e-mail: mepos@volny.cz   OZNÁMENÍ Oznamujeme Vám, jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pitnou vodou z: VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov-Lapačka) VEŘEJNÉHO VODOVODU […]

Přečíst si více
27. 7. 2020
Uzavírka okružní křižovatky silnic II/479 a II/473 (křížení ulic Těšínská, Kaštanová, Petřvaldská)

Uzavírka okružní křižovatky silnic II/479 a II/473 (křížení ulic Těšínská, Kaštanová, Petřvaldská)   Správa silnic Moravskoslezského (SSMSK) kraje v letošním roce zahájila opravu silnice II/479 (v Šenově se jedná o ulici Těšínskou) včetně rekonstrukce kruhového objezdu v místě křížení ulic Těšínská, Kaštanová, Petřvaldská. Jelikož oprava silnice je financována pomocí dotačních titulů a platí zde podmínka několikaleté doby […]

Přečíst si více
20. 7. 2020
Nákup vozidel pro Dopravní podnik Ostrava

Dopravní podnik Ostrava, a.s. v současné době realizuje projekty na pořízení vozidel veřejné hromadné dopravy. Jedná se o následující projekty, jež budou realizovány v letech 2020 - 2022: Nákup vozidel pro DPO z IROP-1. Nákup vozidel pro DPO z IROP-2. Nákup vozidel pro DPO z IROP-3. Nákup vozidel pro DPO z IROP-4. Nákup vozidel pro DPO z IROP-5. Nákup vozidel pro DPO […]

Přečíst si více
24. 7. 2020
Mimořádné opatření č. 16/2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákonč. 258/2000 Sb.) ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. […]

Přečíst si více
14. 7. 2020
ZÁVĚR zjišťovacího řízení záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“

Město Šenov obdrželo 14.7.2020 prostřednictvím Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství, ZÁVĚR zjišťovacího řízení záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“. Na základě písemných připomínek, které podalo město Šenov, občané města Šenov a statutární město Havířov, Krajský úřad konstatuje: že záměr „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“, […]

Přečíst si více
26. 6. 2020
⚡ VÝSTRAHA ČHMÚ ⚡

VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry se středem nad střední Evropou.  Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Silné bouřky Platnost: od 26.6.2020 06:00 do 26.6.2020 14:00   Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 30 mm, kroupami a nárazy větru […]

Přečíst si více
24. 6. 2020
Informace o oznámení záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky

📢 Město Šenov obdrželo prostřednictvím Krajského úřadu MSK informaci o oznámení záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“. 📢   📍 Dokument naleznete zde: https://1url.cz/YzaGE   Stavba má sloužit k hygienizaci kalu a snížení obsahu vody v odvodněném kalu (nízkoteplotní sušárna) s následným využitím energetického potenciálu sušeného kalu (pyrolýza) na výrobu tepla, kterým bude zásobována sušárna. […]

Přečíst si více
5. 6. 2020
Porucha č. 89424, Šenov, Kaštanová

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy Číslo poruchy:  89424 Obec:  Šenov Ulice:  Kaštanová Skut. zahájení:  […]

Přečíst si více
19. 6. 2020
Povodňová pohotovost

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu:   Povodňová pohotovost Platnost: od 19.6.2020 07:30 do odvolání   Meteorologická situace: Počasí u nás bude ovlivňovat oblast nízkého tlaku vzduchu nad střední a východní Evropou.   Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Extrémní srážky Platnost: od 19.6.2020 07:30 do 19.6.2020 18:00 Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 […]

Přečíst si více
2. 6. 2020
Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 3/2019

Od 01.01.2020 je účinná Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Šenov. V souladu s touto vyhláškou bude, opět po ukončení nouzového stavu, postupně docházet k redukci velikosti individuálních odpadových nádob určených na směsný (zbytkový) […]

Přečíst si více
3. 6. 2020
Porucha č. 89466, Šenov, Volenská

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy Číslo poruchy:  89466 Obec:  Šenov Ulice:  Volenská Skut. zahájení:  […]

Přečíst si více
1. 6. 2020
!! ZRUŠENO !! Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

!! ZRUŠENO !! - !! ZRUŠENO !! - !! ZRUŠENO !!   Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060708065 ve Vaší obci / městě: Šenov Dne Od Do 17.06.2020 7:15 15:15 Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst […]

Přečíst si více
11. 5. 2020
Veřejná výzva | nabídka práce na pozici investiční technik

  Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa v rámci Městského úřadu Šenov: Druh práce: investiční technik - příprava a realizace investic, veřejných zakázek Zařazení: odborný referent odboru investic, MH a dopravy, úsek přípravy a realizace investic, neúředník Místo výkonu práce: Město Šenov - Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov […]

Přečíst si více
22. 5. 2020
Informace o ukončení omezení dopravy

  Vážení, dovolujeme si Vám tímto sdělit, že od pondělí 25. 05. 2020 již dojde k ukončení omezení prázdninového provozu příměstských autobusů, ke kterému došlo z důvodu omezení školní docházky v souvislosti s koronavirem. Příměstské autobusy již budou jezdit dle jízdních řádů bez dosavadních omezení provozu. Výjimkou budou linky č. 441, 442, 443 a 445 […]

Přečíst si více
13. 5. 2020
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060708057 ve Vaší obci / městě: Šenov: dne 1.6.2020 od 7:15 do 15:15 Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.Upřesnění rozsahu plánovaného […]

Přečíst si více
7. 5. 2020
Aktuální informace k 7.5.2020 ve městě Šenov

Dle aktuální mapy bylo v kraji evidováno 1102 nemocných koronavirem, z toho se již 614 osob zotavilo. Začátkem května přibyla v Šenově jedna pozitivně testována osoba. 12 osob se již celkem uzdravilo, což je ¾ z pozitivně testovaných osob v našem městě. Město se tento týden zaměřilo na přípravu provozu škol, které budou postupně otevírány. Všechny vnitřní prostory všech škol byly […]

Přečíst si více
2. 5. 2020
Šenovské muzeum vás zve na výstavu Konec války aneb 75 let od osvobození naší vlasti

 Je to 75 let od osvobození naší vlasti Uprostřed Šenova stojí památník obětem obou světových válek. Na tomto místě se scházejí každoročně začátkem května lidé, aby si připomněli utrpení spojené s válečnými konflikty. Zároveň vzdávají hold šenovským občanům, kteří položili své životy ve válkách, nebo vojákům, kteří padli při osvobozování Šenova. Při osvobozování Šenova padlo 16 […]

Přečíst si více
30. 4. 2020
Aktuální informace k 30.4.2020 ve městě Šenov

Dle aktuální mapy bylo v kraji evidováno 987 nemocných koronavirem, z toho se již 382 osob zotavilo. Od počátku dubna nepřibyla v Šenově žádná pozitivně testována osoba a 11 osob se již celkem uzdravilo. V průběhu minulého víkendu byl proveden roznos dezinfekce do každého rodinného domu v litrovém balení. Do bytovek byly předány větší balení s tím, že rozlévání dezinfekce zajistí […]

Přečíst si více
26. 4. 2020
Aktuální informace k 24. 4. 2020 ve městě Šenov – roznos dezinfekce

Dle aktuální mapy bylo v kraji evidováno 873 nemocných koronavirem a 230 osob se již zotavilo. Od počátku dubna v Šenově nepřibyl nikdo nakažený a 6 osob se již uzdravilo.      Děkujeme vám za finanční dary na boj s koronavirem. Zatím byla vybrána částka 48.700 tis. Kč. Číslo účtu města pro případné sponzorské dary: 1682036389/0800, do textu úhrady […]

Přečíst si více
22. 4. 2020
Šenovské muzeum Vás zve na výstavu

Veřejnosti přístupnou od 25. května 2020 ve Staré škole, v prostorách muzea. Výstava potrvá do konce měsíce července. Na tuto výstavu se můžete podívat v krátkém videozáznamu, který umístíme na webové stránky města Šenov a také na facebooku města Šenov v předvečer osvobození Šenova dne 2.května.  

Přečíst si více
14. 4. 2020
Bezplatné kurzy ke zdokonalení řidičských schopností

Společnosti Steel Ring s.r.o. Třinec ve spolupráci s Asociací center bezpečné jízdy v AČR se i v tomto roce podařilo získat finanční prostředky pro projekty různých typů souvisejících s dopravou a dopravní výchovou. Jedná se o kurzy pro veřejnost, které jsou pro občany města Šenov a okolních obcí zcela zdarma a budou přínosem pro zlepšení […]

Přečíst si více
14. 4. 2020
Oznámení – výdej nádob (separovaný odpad)

Svozový kalendář tříděného odpadu pro rok 2020 dle jednotlivých ulic. Svozový kalendář 2020 Lokality: U Panelárny, U Rybníků, V Družstvu, V Poli, V Úvozu, Záblatí Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Hasičská, Hlavní, K Haltýřům, K Insuli, Kaštanová, Ke Statku, Kolmá, Kostelní, Krátká, Lipová, Mezní, Místní, Morušová, Na Farském, Na Hrázkách, Na Kopci, Na Přervalině, Na Sedlácích, […]

Přečíst si více
13. 2. 2020
Pečujete o blízkého člověka po cévní mozkové příhodě ?

PAK PRÁVĚ VÁS HLEDÁME! Podělte se o své pocity i zkušenosti – co Vám péče o blízkého po CMP (lidově mrtvici) dává? Co Vám bere? Co Vás trápí? Co Vám pomáhá? Dejte vědět ostatním, které služby a podpora jsou užitečné, co Vám naopak chybí. Spojte se s lidmi, kteří jsou v podobné situaci. Zapojte se […]

Přečíst si více
26. 2. 2020
Oznámení o odpisech vodoměrů 6 a 7.3.2020

MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34 Šenov, IČO 005 62 238, DIČ: CZ00562238 telefon: 596 887 136, 732 202 659, 731 505 249, e-mail: mepos@volny.cz   OZNÁMENÍ:   oznamujeme Vám, jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pitnou vodou z:   VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov-Lapačka) VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“ (ul. Václavovická) VEŘEJNÉHO VODOVODU […]

Přečíst si více
13. 2. 2020
Obálka do lednice pro seniory

Od ledna tohoto roku si mohou také občané Šenova vyzvednout tzv. „Obálku do lednice“ neboli „IN.F. Obálku“. Jedná se o projekt Moravskoslezského kraje „Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku“. IN.F.Obálka je plastová obálka, která slouží k předání údajů složkám záchranného systému o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, […]

Přečíst si více
14. 2. 2020
Oficiální facebookové stránky města Šenov

Vážení spoluobčané, dovolte nám představit Vám naše nové facebookové stránky města. Stránky naleznete ZDE Pokud budete chtít dostávat novinky z naší stránky na Váš facebookový profil, klikněte na tlačítko „To se mi líbí“ a neunikne Vám žádná naše aktualizace. Děkujeme za Vaši přízeň a věříme, že Vám tato novinka zpříjemní dohledávání informací či novinek.

Přečíst si více

Otvírací hodiny:

Pondělí
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
searchhomelist-altfacebook-squarephoneenvelopedatabaseuser-secret