KONTAKT

Dle aktuální mapy bylo v kraji evidováno 987 nemocných koronavirem, z toho se již 382 osob zotavilo. Od počátku dubna nepřibyla v Šenově žádná pozitivně testována osoba a 11 osob se již celkem uzdravilo.

V průběhu minulého víkendu byl proveden roznos dezinfekce do každého rodinného domu v litrovém balení. Do bytovek byly předány větší balení s tím, že rozlévání dezinfekce zajistí pověřená osoba z bytovky. Mohlo se stát, že někomu nebyla dezinfekce doručena, v tomto případě kontaktujte koordinátora, který zjedná nápravu. Děkuji všem, kteří zajišťovali distribuci dezinfekce.

Bylo pokračováno v pravidelné plošné dezinfekci prostranství před veřejnými budovami v centru města, autobusových zastávek i laviček. Koordinátoři zajišťovali zásobování starších spoluobčanů a sociálně slabších rodin. Dále zajišťovali nákup a dovoz ochranných prostředků nutných pro chod příspěvkových organizací města a městského úřadu.


V případě nutnosti pomoci nebo nabídek kontaktujte koordinátora pomoci: 702 822 570 nebo koordinator@mesto-senov.cz

S ukončením stavu nouze k 17. 5. 2020 bude ukončena i činnost koordinátora.

V průběhu dubna pokračovaly investiční akce města: rekonstrukce sběrného dvora, oprava střechy ZŠ Podlesí, dokončení povrchů hřiště ZŠ střed a úpravy okolních ploch

Ing. Jan Blažek, starosta města


 

Otvírací hodiny:

Pondělí
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
searchhomelist-altfacebook-squarephoneenvelopedatabaseuser-secret linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram