Město Šenov

KONTAKT

Dle aktuální mapy bylo v kraji evidováno 1102 nemocných koronavirem, z toho se již 614 osob zotavilo. Začátkem května přibyla v Šenově jedna pozitivně testována osoba. 12 osob se již celkem uzdravilo, což je ¾ z pozitivně testovaných osob v našem městě.


Město se tento týden zaměřilo na přípravu provozu škol, které budou postupně otevírány. Všechny vnitřní prostory všech škol byly zbaveny plísní, bakterií i virů pomocí ozónových generátorů. Pro mateřskou, základní i základní uměleckou školu byla zajištěna dezinfekce rukou na 4 měsíce provozu.

V ZUŠ byly u vstupu do budov osazeny bezkontaktní dávkovače dezinfekce na ruce, ke kterým byly vyrobeny stojany. Výuka bude pokračovat od 11.5

V mateřské škole jsou připevněny bezkontaktní dávkovače dezinfekce na stěnu, školka si zakoupila bezkontaktní teploměry i ochranné štíty. Dle průběžných výsledku průzkumu mezi rodiči, bude školka postupně otevírat třídy zřejmě od 25.5. – záleží na rodičích, zda své děti umístí do MŠ. Kvůli zvýšeným nárokům na hygienu a personál bude otevřeno zatím pracoviště Lipová. Samozřejmě, že rodiče dětí z MŠ Lapačka mohou své děti vozit na Lipovou.

Základní škola mimo bezkontaktní dávkovače dezinfekce má nainstalovanou termo kameru, která měří teploty všem příchozím do školy. K dispozici jsou i bezkontaktní teploměry. Deváťáci mohou nastoupit do školy 11.5. Žáci prvního stupně 25.5.

Městská knihovna svůj provoz již zahájila, muzeum obnoví provoz 11.5. Při vstupu do budovy a pohybu po budově je nutno dodržovat doporučená hygienická opatření. Vracené knihy a časopisy než jsou poskytnuty dalšímu zájemci, projdou karanténou.

V budově Radnice byly dokončeny úpravy sociálního zázemí, byla provedena výměna některých deformovaných zárubní a dveří. Nyní probíhá malování prostor, kde byly prováděny opravy. Pokud nepotřebujete bezodkladně vyřídit něco na našem úřadě, odložte svou osobní návštěvu z důvodu malování na druhou polovinu května. Své požadavky můžete uplatnit elektronickou cestou. Splatnost poplatků za psy a popelnice byla prodloužena do 31.května.

Tento týden byl posledním, kdy koordinátoři rozdávali sociálně slabším potraviny, které zajistili z Potravinové banky Ostrava o.s.V případě nutnosti pomoci nebo nabídek kontaktujte koordinátora pomoci: 702 822 570 nebo koordinator@mesto-senov.cz

S ukončením stavu nouze k 17. 5. 2020 bude ukončena i činnost koordinátora.

Ing. Jan Blažek, starosta města


 

Úřední hodiny:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Podatelna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00

Pokladna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
Správce webu: trzyman@mesto-senov.cz