Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Od pondělí 3. srpna 2020 (00:00 h) do pondělí 31. srpna 2020 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kruhové křižovatky ul. Těšínská x Petřvaldská x Kaštanová v Šenově, dojde ke změně organizace dopravy autobusové linky č. 29. Spoje linky budou vedeny odklonem po ul. Ludvíkova, Bémova a Těšínská. Na lince č. 29 budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících. 

Výlukový jízdní řád si můžete stáhnout zde:
https://www.dpo.cz/jr/2020-08-03/029.pdf

Oficiální zprávu Dopravního podniku Ostrava naleznete zde:
https://www.dpo.cz/pro-cestujici/aktuality/aktualni-vyluky/4820-2020-08-03-vyluka-mhd-lc-29.html


 

 


Správa silnic Moravskoslezského (SSMSK) kraje v letošním roce zahájila opravu silnice II/479 (v Šenově se jedná o ulici Těšínskou) včetně rekonstrukce kruhového objezdu v místě křížení ulic Těšínská, Kaštanová, Petřvaldská.

Jelikož oprava silnice je financována pomocí dotačních titulů a platí zde podmínka několikaleté doby udržitelnosti projektu, po kterou budou jakékoli další zásahy do komunikace omezeny, tak město Šenov v letošním roce v předstihu realizovalo opravu a budování chodníků na ulici Těšínské.

Kromě omezení dopravy v průběhu výměny asfaltového povrchu na silnici II/479 bude mít na šenovské občany největší dopad uzavření zmíněné okružní křižovatky, která bude pro osobní i nákladní dopravu uzavřena v době od 3.8.2020 do 11.10.2020. Objízdné trasy jsou směřovány převážně na silnici I/11 („Rudná“) a stanovení dočasného dopravního značení naleznete viz. odkaz:

https://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska/952-2020/952.pdf

 

Organizace autobusové dopravy po dobu rekonstrukce

Pro zajištění autobusové dopravy v maximální míře město Šenov umožnilo investorovi akce (SSMSK) na svých pozemcích vybudovat provizorní propojovací pruh mezi ulicemi Těšínská a Kaštanová ve směru od Ostravy, který kruhový objezd míjí. Díky tomuto opatření se podařilo minimalizovat dopad rekonstrukce na autobusovou dopravu.

Oprava kruhového objezdu bude realizována ve dvou etapách s různým dopadem na autobusovou dopravu.

 

1. etapa od 3.8.2020 až 31.8.2020

V této první fázi budou dotčeny spoje linek č. 29, 874460 a 874550 jezdících po ulici Petřvaldská.  Všechny zmíněné linky budou vedeny po objízdné trase: sil. II/473 ul. Šenovská – ul. Ludvíkova – ul. Šmídova- ul. Bémova – sil. II/479 ul. Těšínská – II/473 ul. Kaštanová a zpět. Autobusové zastávky „Šenov, Petřvaldská“ a „Šenov, V Družstvu“ budou dočasně neobsluhovány.

Další dotčenou linkou bude linka č. 418, která ve směru od Havířova odbočí za zastávkou „Šenov, V Družstvu-Březová“ na ulici Březovou, poté odbočí na ulici Těšínskou a přes okružní křižovatku na ulici Kaštanovou a zpět. Autobusová zastávka „Šenov, V Družstvu“ bude dočasně neobsluhována.

Ostatních linek projíždějících přes kruhový objezd (linky č. 28, 71, 872440, 872441, 860369) se rekonstrukce nedotkne.

 

2. etapa od 1.9.2020 do 11.10.2020

V této době nedojde ke změnám ve veřejné hromadné dopravě, všechny linky budou jezdit po svých trasách po již opraveném úseku a provizorním propojení ulic Těšínská a Kaštanová.

 

O případných změnách budeme občany informovat.

 

Ing. Tomáš Holuša
místostarosta

Kontakty: https://mesto-senov.cz/kontakty/