Město Šenov

KONTAKT

Společnosti Steel Ring s.r.o. Třinec ve spolupráci s Asociací center bezpečné jízdy v AČR se i v tomto roce podařilo získat finanční prostředky pro projekty různých typů souvisejících s dopravou a dopravní výchovou. Jedná se o kurzy pro veřejnost, které jsou pro občany města Šenov a okolních obcí zcela zdarma a budou přínosem pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu a navýšením řidičských dovedností. Projekty budou realizovány společností Dekra CZ, a.s., ve spolupráci se společností Steel Ring s.r.o.


a) Jedná se zejména o úspěšný projekt Jedu s dobou, kdy v letošním roce bude 18 termínů s celkovým počtem 1 080 řidičů ve věku 65+. Informace o projektu a počáteční termíny s možnosti přihlášení jsou již vypsány na webových stránkách: www.jedusdobou.cz .

Termíny uvedené na webových stránkách jsou:

03. 4. 2020: areál Steel Ring Třinec od 08.00 – 14.00 hod.
22. 4. 2020: areál Steel Ring Třinec od 08.00 – 14.00 hod.
06. 5. 2020: areál Steel Ring Třinec od 08.00 – 14.00 hod.
06. 5. 2020: areál Steel Ring Třinec od 14.00 – 20.00 hod.

Další termíny budou dodatečně uvedeny na výše uvedených webových stránkách.


b) Další projekt START DRIVING je zaměřený na začínající řidiče do věku 24 let, kteří dle statistiky nehodovosti náleží do nejkritičtější skupiny. Tento projekt je určen pro 72 řidičů a jeho smyslem je upozornit veřejnost na nutnost dalšího vzdělávání řidičů a zejména snížení počtu dopravních nehod. Bližší informace bude možné získat na webových stránkách: www.startdriving.cz, kde se noví řidiči do věku 24 let a maximální doby držení řidičského průkazu do 1 roku, mohou přihlásit k vykonání kurzu. Webové stránky projektu Start Driving budou spuštěny do 3 týdnů.

Termíny pro konání kurzu:

14. 6. 2020: areál Steel Ring Třinec od 07.30 -16.15 hod.
22. 9. 2020: areál Steel Ring Třinec od 07.30 -16.15 hod.


c) Projekt pro předškolní mládež ve věku 5,6 let s názvem „Jedu poprvé“. Tento projekt bude mít výchovný vliv pro děti, s ohledem na účasti v provozu na pozemních komunikacích, a i mimo ně. Kurz je určen pro cca 200 dětí ve čtyřech kurzech, probíhajících ve dvou dnech pro dvě skupiny po 24 dětech.

Termíny:

4. 5. 2020: areál Steel Ring Třinec
5. 5. 2020: areál Steel Ring Třinec


Uvedené projekty mají za cíl snížení počtu dopravních nehod, naučit správnému chování a správným reakcím na pozemní komunikaci i mimo ni a jsou určeny pro výše uvedené věkové skupiny, a to zcela zdarma.

Za společnost Steel Ring s.r.o.:
Martin Gregor
Tel. č. : +420 773 991 667
Mail : martin@gregorracing.cz

Za společnost Dekra CZ a.s.:
Bc. Dalibor Bednařík
Tel.č. : +420 601 121 692
Mail : dalibor.bednarik@dekra.com


 

Úřední hodiny:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Podatelna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00

Pokladna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
Správce webu: trzyman@mesto-senov.cz