Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Policisté napříč Moravskoslezským krajem během uplynulého týdne s nástupem nového školního roku zvýšili dohled u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. V rámci preventivního projektu Zebra se za tebe nerozhlédne, který v České republice probíhá již od roku 2007, společně s krajským koordinátorem BESIP dětem připomínali zásady bezpečného přecházení. Přítomnost policistů u přechodů také cílila na řidiče, aby si uvědomili, že v ranních a odpoledních hodinách musí opět počítat s větším výskytem dětí v blízkosti škol a tomu přizpůsobili rychlost své jízdy, byli předvídaví a více obezřetní. Děti od policistů během preventivní akce dostaly drobné dárky, především v podobě reflexních pásků, aby byly za snížené viditelnosti lépe vidět a také pracovní sešity, kde si mohou ověřit a zlepšit své vědomosti v oblasti bezpečného pohybu v silničním provozu. Právě přecházení silnice je pro děti při cestě do školy jednou z nejrizikovějších situací a pravidla bezpečného přecházení je proto potřeba dětem opakovaně připomínat.
Pokud i vy máte doma školáka, seznamte ho se základními dopravními značkami a připomínejte mu v průběhu celého školního roku tyto zásady:

• Vozovku je třeba vždy přecházet na přehledném místě (nikdy ne například za zatáčkou).
• Pokud je v blízkosti přechod pro chodce, je povinnost jej použít.
• Před vstupem do vozovky je potřeba se vždy rozhlédnout – vlevo, vpravo, vlevo.
• Chodec nemá na přechodu pro chodce absolutní přednost! Pokud k přechodu přijíždí auto, nikdy na přechod pro chodce nevstupujeme, dokud vozidlo nezastaví. Platí to pro oba směry.
• Po přechodu pro chodce se chodí po pravé straně svižnou chůzí.
• U přecházení není dobré mít v uších sluchátka nebo se dívat do mobilního telefonu, snižuje to soustředění.
• Za snížené viditelnosti je potřeba mít na sobě reflexní prvek a být tak dobře viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.

Dětem přejeme šťastnou cestu do školy a úspěšný nový školní rok.

por. Mgr. Darina Veselá, oddělení prevence

Léto je v plném proudu a hezké počasí vybízí k různým venkovním aktivitám. Jednou z nich jsou projížďky na koloběžce. Jak klasické koloběžky, tak elektrokoloběžky jsou velmi oblíbené nejen u dětí a mládeže, ale také u dospělých. Bohužel ne všichni, jenž na nich jezdí, dodržují pravidla bezpečné jízdy a tím riskují nejen svůj život a zdraví, ale také ostatních účastníků silničního provozu. Pojďme si nyní tyto pravidla bezpečné jízdy společně připomenout.

Důležité je vědět, že osoby jedoucí na koloběžce jsou podle zákona o silničním provozu považovány za cyklisty, a proto pro ně platí stejná pravidla, jako pro osoby jedoucí na jízdním kole. Na koloběžkách můžeme jezdit na silnicích nebo cyklostezkách, a to vždy při jejich pravém okraji. Naopak na chodníku či k přejíždění přechodu pro chodce koloběžku k jízdě užít nesmíme a měli bychom ji vést vedle sebe. Rychlost jízdy na koloběžce či elektorokoloběžce je potřeba vždy přizpůsobit danému terénu, dopravní situaci a také svým schopnostem. Během jízdy bychom nikdy neměli mít v uších sluchátka, jelikož pak neslyšíme co se děje kolem nás, a to se nám může ošklivě vymstít.

Pro koloběžky platí stejná povinná výbava jako pro jízdní kola. Řadíme zde:
• Účinné, dvě na sobě nezávislé brzdy. Ty bychom měli vždy před jízdou zkontrolovat.
• Odrazku bílé barvy v přední části koloběžky, odrazku červené barvy v zadní části
koloběžky a odrazky musí být také v paprscích kol.
• Za snížené viditelnosti musí být koloběžka vpředu opatřena světlem bílé barvy a
vzadu světlem červené barvy. Osoba jedoucí na koloběžce za snížené viditelnosti
může svou viditelnost ještě zvýšit pomocí reflexních prvků umístěných například na
oděvu.
• Volné konce řídítek musí být zaslepené, nejlépe gumovými rukojeťmi. Na těchto
rukojetích nesmí být ostré hrany.

A jak je to s používáním ochranné přilby?
Ochrannou přilbu musí mít podle zákona při jízdě na koloběžce osoby mladší 18 let. Ovšem používat ochrannou přilbu by měli při jízdě na koloběžce všichni bez rozdílu věku, protože přilba může v případě pádu zachránit život a zdraví. Každá přilba, která prodělala jakýkoliv náraz, musí být vyřazena z používání, a to i když nejeví zřetelné známky poškození. Na přilbě může dojít k mikroskopickým trhlinkám, které nejsou pouhým okem viditelné a tak přilba ztrácí svoji účinnost v případě dalšího nárazu. Při jízdě na koloběžce je vhodné použít také cyklistické rukavice a pevnou obuv.

Cyklisté, mezi které řadíme také osoby jedoucí na koloběžce, jsou z hlediska zákona o silničním provozu považováni za řidiče. To mimo jiné znamená, že na koloběžce je zakázaná jízda pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.

Výše zmíněná pravidla je potřeba mít během jízdy na koloběžce stále na paměti. Proto je novojičínští policisté ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP v pátek 14. července připomínali návštěvníkům Pusteven v Beskydech. Právě odtud vede do Trojanovic tzv. Knížecí cesta, která je mezi milovníky koloběžek velmi oblíbená. Bohužel 7. července 2023 zde došlo k vážné dopravní nehodě, kdy šestapadesátiletá žena jedoucí na koloběžce nepřizpůsobila rychlost své jízdy místnímu terénu a v prudké zatáčce upadla na zem. Během pádu si způsobila těžká zranění a musela být letecky transportována do nemocnice. Od začátku letošního roku na Knížecí cestě policisté evidují ještě jeden případ dopravní nehody osoby jedoucí na koloběžce. Koncem května zde devatenáctiletý mladík rovněž nepřizpůsobil rychlost jízdy místnímu terénu a začal před jednou ze zatáček prudce brzdit, přičemž přepadl přes řídítka. Během nehody mladík utrpěl těžká zranění. Obě zmíněné osoby měly během pádu ochrannou přilbu. Kdyby tomu tak nebylo, tak by dopravní nehody nejspíše skončily tragicky. Na tyto nešťastné události policisté nereagovali pouze výše uvedenou preventivní akcí, ale také zvýšením silničním dohledem v této oblasti.

por. Mgr. Darina Veselá
oddělení prevence

MS kraj - Základní rady bezpečného chování doma i venku„

Škola je manufakturou lidskosti“ tuto myšlenku před mnoha lety vyřkl J. A. Komenský a stále platí. Policejní preventisté jsouc si tohoto úsloví vědomi, pravidelně navštěvují školy a školská zařízenínapříč celým Moravskoslezským krajem. Po prázdninách bývají některé děti roztržité, nepozorné a stále plné prázdninové nálady, tudíž jevhodné začátkem školního roku připomenout žákům základní rady bezpečného chování doma i venku. Již v průběhu tohoto prvního školního týdne je ve vybraných školách na Ostravsku, Karvinsku, Novojičínsku, Frýdeckomístecku, Opavsku a Bruntálsku dětem představován preventivní projekt „MAJÁČEK - policejní rádce nejmenších“.

Jedná se o metodickou pomůcku (ilustrovaný školní sešit), kterou žáci prvního stupně využijí během školního roku při běžné výuce, a která jim navíc vhodnou formou poskytne rady, jak se v různých rizikových situacích zachovat správně.

Na obalech školních sešitů jsou vyobrazeny rizikové situace, se kterými se děti mohou setkat doma, ve škole nebo při venkovních aktivitách. Uvnitř sešitů jsou pro děti připraveny rady, jak těmto rizikovým situacím předcházet, dále důležitá telefonní čísla a poučení, jak správně volat na tísňovou linku. Celý projekt byl financován z programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality a je doprovázen logem „Majáček“, který děti naleznou na obalu každého sešitu. Vzhledem k nutnosti vzdělávání dětí v problematice bezpečnosti již v raném věku, může být tento sešit dobrým prostředkem, který napomůže eliminaci případných nebezpečných situací a zamezí některým kritickým okolnostem.

Namátkou lze přiblížit jednu ze situací, která je vyobrazena na sešitě:

Kritická situace -„Chlapec ubližuje svému spolužákovi tím, že jej tahá za vlasy. Problém řeší
násilím “.
Správné řešení situace –„Oba chlapci společně bez násilí řeší problém v klidu“

Preventivní rady zní:
• Ubližovat je špatné.
• Pokud ti někdo ubližuje, řekni to rodičům nebo učitelům.
• I drobné schválnosti, obtěžování, nadávky můžou být šikanou.
• Pokud ti vadí chování spolužáka nebo kamaráda, řekni mu, že se ti to nelíbí.
• Říct někomu o šikaně není „žalování“, neboj se požádat o pomoc

Špálova 3
702 00 Ostrava
Tel.: +420 974 722 233
Email: krpt.prevence@pcr.cz

Vytvořil: Tomáš Rzyman | Redakční systém: Wordpress
homebug