Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

S příchodem jara mnoho lidí zahájilo různé rekonstrukce a práce kolem svých domů. Tohoto se chytli i podvodnici, kteří přišli s novým druhem podvodů. Tentokrát mají pachatelé novou metodu, jak pod legendou výměny okapů, vyloudí z osamělých osob nebo seniorů veškeré úspory. A jak takový podvod vypadá?
Podvodníci si vyberou starší rodinný dům, následně majiteli nabídnou výměnu například okapů, jelikož už dosloužily a je potřeba obměny. Vytváří na osamocenou osobu nátlak, snaží se ji přimět, aby souhlasila s výměnou okapů, případně jinými pracemi. Poté započne výměna, ale podvodníci se nedrží původní dohody, nýbrž demontují také ostatní okapy, které nebylo potřeba nahrazovat. Po výměně požadují uhradit částku v řadu desítek tisíc korun. I přes fakt, že pachatelé okapy vymění, tyto stále protékají a materiál neodpovídá deklarované kvalitě. Detailnější informace k poslednímu případu, kde se výše škody vyšplhala na částku 58. 000,- korun, naleznete zde: Oprava okapů, další legenda cílena především na seniory - Policie České republiky.
A jak se tedy chránit:
- Nikoho cizího si na pozemek nepouštět.
- Požádat cizí osoby, aby odešly.
- Pokud je dům oplocen, uzamykat vstupní dvířka či branku.
- Nebát se odmítnout nabídku práci kolem obydlí.
- Na dělnické práce si najmout ověřenou firmu.
- V případě strachu a pocitu nátlaku volejte linku 158.
Nejméně důležitým úkolem majitele nemovitostí je ochrana před zloději. Dnes již máme na trhu velkou škálu různých bezpečnostních mechanismů. Ideální je kombinovat elektronické a mechanické zabezpečení dveří. V případě nepřítomností uzavírat okna, neponechávat mikroventilaci k odvětrávání. Zvážit instalaci venkovní kamery nebo fotopastí. I pohybový senzor světla je vhodným prvkem k zabezpečení. Více informací, jak své nemovitosti chránit naleznete na stránkách zabezpectese.cz.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení prevence
por. Bc. Martina Jablońská

Významné svátky v roce jsou spjaty s tradicí a přípravami. První, co mě napadá, je, že Velikonoce jsou spojeny s pomlázkou, prvními slunnými dny, kluky nahánějící holky po vsi, příležitostnými řidiči, kteří vyrazí projet svůj naleštěný vůz, ale také řidiči pod vlivem alkoholu, kteří se stávají nebezpeční nám i sobě samým. Podotýkám, že cyklista je také řidič! Téma požití alkoholu je s Velikonoci provázané více než s kterýmkoliv jiným svátkem. Za volant prostě pod vlivem nesedáme, ať už jsou Velikonoce, Vánoce nebo jakýkoliv jiný den v roce.
Co se týká „slavnostních“ řidičů... Provoz na silnici je velmi rychlý a mnohdy agresivní. Ne všichni účastníci silničního provozu dodržují zásady defenzivního způsobu jízdy. Pro všechny řidiče platí: „Buďte k sobě ohleduplní!“

Tento svátek však není jen o dospělých. Aby mohli vůbec starší i malí pánové vyrazit za tradicí, je nezbytné mít s sebou upletenou pomlázku. Krásné dny, svítí slunce, tak proč se za hledáním proutí nevydat na kole?
Minulý týden jsme také my s dětmi využili slunečného počasí a vyrazili na kole ven. A ne, nebylo to tak jednoduché, jak to vypadá. Kola je třeba vytáhnout z garáže. Půl roku ležely ladem. Hned při prvním pohledu je jasné, že budou potřebovat trochu péče. A prach na nich je to nejmenší. Takřka prázdné pneumatiky, uražená zadní odrazka z minulého roku, neseřízená přední brzda. Děti natěšené, helmy na hlavách a ohníčky v očích. No nic, tohle prostě udělat musíme. Čistím kola od prachu a vysvětluji dětem, že i jízdní kolo musí mít správnou výbavu, abychom s ním mohli na cestu. Nasadíme pumpičku na ventilek, děti pumpují a já jim začínám vykládat o povinné výbavě jízdního kola. Dvě na sobě nezávislé brzdy, odrazka bílé barvy vpředu. A vzadu tedy? Červená. A ty oranžové jsou kde? Koukají po kolech a hledají je. Ve výpletu kol je naleznou hned, na pedálech jim to trvá trošku déle. Kola máme nahuštěná! Seřídit přední brzdu neumím. Rychlá instruktáž po telefonu a já zjišťuji, že to není nic složitého. Brzda funguje. Takže již jen poslední závada. Zadní červená odrazka, která vzala za své při některé z divokých jízd minulý rok. Budeme muset koupit novou. A proč? Ptají se děti. Je tam přeci světýlko. Mají pravdu. Ale světlo bohužel není zároveň s odrazkou. Vysvětluji, že to nestačí a že zákon, tedy pravidla, která nás chrání, požaduje odrazku. Domlouváme se, že odrazku koupíme po cestě. Nasedáme na kola a vyrážíme.
Já po silnici a děti, kterým ještě nebylo 10 let, jedou po chodníku. Je to jen pár set metrů, než se dostaneme na cyklostezku. V mém doprovodu by samozřejmě mohli jet po silnici se mnou. Ale než se rozjezdí po zimě a získají zase jistotu při vedení kola, nechám je jet po chodníku. Do deseti let mohou. Míjíme staršího pána s kočárkem a já ještě kluky upozorňuji, ať jsou při objíždění opatrní. Zbytečně. Vědí to a pánovi se a opatrně vyhnou. Mnohdy si stačí jen o věcech povídat. Učí se od nás, pozorují nás, sledují, jak se chováme, co děláme, ať už to dobré, ale také to špatné... Nezapomínejme, že jsme dětem vzorem a předáním pár preventivních rad jim můžeme pomoct vyhnout se nebezpečným situacím.

 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení prevence
nprap. Bc. Vladimíra Faferková
8. března 2024

Jaký máte pocit, když kolem Vás projede policejní auto s majákem? Mně většinou proběhne hlavou myšlenka - co se asi mohlo stát? Kde? Komu? Jsou moji blízcí v pořádku? Uvědomím si, jak se během chvilky může změnit celý život. Obětí trestného činu se může stát kdokoliv z nás, komu bylo ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma.

„Už jedu domů, za chvilku budu u Vás...“ Byla ta poslední slova, která od tatínka slyšel. Následovala rána a ticho do doby, než začaly houkat sirény a přijížděla pomoc. Záchranné složky, vyprošťování, zjišťování příčiny autonehody. Operační důstojník povolává krizového interventa k pozůstalým.

Ráno se ještě neznali. Oběť a krizový intervent. Policista, který je pak další hodiny tím, kdo se oběti snaží pomoci v těžké životní situaci. Je tam, aby pomohl, jak nejlépe dokáže. Bývá na místech těch nejtragičtějších událostí, dopravních nehod končících smrtí, živelných neštěstí i tam, kde rodiče přišli o dítě. Je připraven na křik, pláč, bezmoc, na oběti a jejich blízké nevěřící a bránící se uvěřit skutečnosti. Policisté jsou povoláváni na místa neštěstí, bolesti, hrůzy, slz a vyhrocených emocí.

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 si připomínáme Evropský den obětí trestných činů. Ve spolupráci s Probační a mediační službou uctíme a podpoříme ve 12 hodin oběti trestných činů minutou ticha. Před policejními služebnami v celé republice se rozblikají majáky služebních vozidel. Symbolizují naději a blížící se pomoc.

Cílem Evropského dne obětí trestných činů je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Stejný úkol si klade také Probační a mediační služba, která dlouhodobě podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací a pomáhá v boji proti předsudkům. V České republice jsou odborníci, kteří jsou vždy připraveni citlivě řešit krizové situace, vzájemně se doplňovat a spolupracovat.

Práce s oběťmi trestných činů je velmi citlivou a složitou problematikou. Každý trestný čin má svá specifika a každá oběť čelí jiným překážkám a problémům, o to více jedná-li se o oběť zvlášť zranitelnou (např. senioři, děti, oběti sexuálního násilí). Pro komunikaci s oběťmi jsou v rámci Policie České republiky školeni specialisté i krizoví interventi z řad policistů či přímo psychologů, kteří jsou ochotni a připraveni pomáhat.

Každá oběť má právo na citlivý přístup. Ať už výslechem ve speciální výslechové místnosti, zabráněním druhotné viktimizace nebo také přítomností krizových interventů, kteří v případě potřeby poskytují obětem trestných činů akutní psychologickou pomoc.

Policisté jsou si vědomi zranitelností obětí trestných činů, kdy jedním z jejich dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k nim. Zvlášť zranitelným obětem náleží také zvláštní práva, jako je například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech dle jejího požadavku osobou stejného či opačného pohlaví.

Policisté si uvědomují, jak těžké může být pro oběť mluvit o tom, co se jí stalo, a proto si vážíme všech, které to dokáží. Zároveň jsme připraveni poskytnout podporu těm obětem, které se k tomu teprve odhodlávají.

Nebojte se a nemlčte! Požádat o pomoc Policii České republiky může kdokoliv na tísňové lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně.
neJSME bezMOCNÍ!

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Oddělení prevence
nprap. Bc. Vladimíra Faferková

MS kraj – Policisté předávají preventivní kalendáře „Poradce, policejní rádce pro bezpečný život“

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje i nadále rozvíjí projekt „Poradce, policejní rádce pro bezpečný život“. Tentokrát byl obohacen o preventivní kalendář na rok 2024. Kalendář byl vytvořen pro širokou veřejnost, zejména pak pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů a to pro seniory.
Dominantní problematikou stolního kalendáře je kyberkriminalita, která je v současnosti jedním z nejpalčivějších celorepublikových témat. Kriminalita v on-line prostředí má rostoucí tendenci a nové legendy podvodníků jsou čím dál tím víc důmyslnější.
Může se jednat o podvodné e-maily, výhodné investiční vklady, volání podvodných bankéřů, jejichž cílem je přinutit vás k výběru peněz z vaší banky a vkladu do bitcoinmatu. Pozor také na hrozby sociálních sítí. I zde můžete narazit na nekalé praktiky. Z domnělého přítele, který získal Vaši důvěru, se může vyklubat osoba, která vás začne vydírat apod.

Další důležité rady:

Silné heslo by mělo být samozřejmostí. Chráníte tak své soukromí a data.
Používejte antivirové programy, bezpečné softwary, které mohou zachytit počítačové viry a spamy.
Věnujte pozornost nastavení na sociálních sítích, jen vy rozhodujete o tom, kdo vaše fotografie může vidět a sdílet.
Nevěřte všemu, co na internetu naleznete. Ověřujte si zdroje informací. Může se jednat o dezinformaci a hoax.
Nikomu nesdělujte citlivé informace, mohou být později zneužity.
Vaše banka po vás nikdy nebude telefonicky vyžadovat údaje o platební kartě, zejména pak CVC a PIN kódy.
Při nakupování přes internet si předem zjistěte recenze a věrohodnost eshopu.

V kalendáři naleznete také preventivní informace k domácímu násilí a dotýká se i problematiky omamných psychotropních látek. Kalendář varuje na tyto a mnohé další nebezpečí a nabádá k opatrnosti.
Součástí obrázkové ilustrace je QR kód odkazující na 18 edukačních videí, která jsou uložena na kanále YouTube k projektu „Poradce, policejní rádce pro bezpečný život“, která rozebírají preventivní témata do hloubky.
Policejní preventisté na sklonku roku 2023 předávají tyto kalendáře v rámci celého Moravskoslezského kraje klubům seniorů, domovům důchodců, školským zařízením, dětským domovům, obcím s rozšířenou působností, magistrátům měst, obcím apod.

Všude tam, kde kalendáře mohou pomoci a kde jsou distribuovány, sklidily pozitivní ohlasy.

 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Lucie Galiová
komisař

Nastalo zimní období a tím i pozdější svítání a dřívější stmívání. Vzhledem k tomu je nutno apelovat na chodce, aby byli obezřetní a byli VIDĚT.

Policejní preventisté a policisté z dopravního inspektorátu Ostrava proto ve spolupráci s BESIP realizovali bezpečnostně preventivní akci, která probíhala v centru Ostravy v místě se zvýšeným pohybem lidí. Tato osvěta k viditelnosti probíhala v pozdních odpoledních hodinách, kdy už se setmělo. Chodci byli poučení o důležitosti „vidět a být viděn“ a za tímto účelem je policisté vybavili reflexními prvky.

Pokud se chodci pohybují v místech, která nejsou osvětlena, k tomu jsou oblečeni do tmavého oděvu a nejsou vybaveni reflexními prvky, jsou obzvláště zranitelní. Dbát zvýšené opatrnosti je třeba nejen u přecházení cesty, ale i v blízkosti autobusových a tramvajových zastávek. Pozor, neplatí pravidlo absolutní přednosti chodců před tramvají!

Pár rad, jak zvýšit viditelnost:

 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Mgr. Lenka Stočes Hubertová
oddělení prevence

Sněhová nadílka v posledních dnech značně komplikuje dopravní situaci na našich silnicích. Led a sníh na vozovce, zejména v  kombinaci s nepřiměřenou rychlostí, mohou být hlavní příčinou vzniku dopravních nehod. Na to, že je potřeba si v tomto počasí počínat za volantem obzvlášť opatrně a dodržovat pravidla bezpečné jízdy včera upozorňovali řidiče v rámci dopravně preventivní akce novojičínští dopravní policisté s policejními nováčky, kteří v současné době navštěvují základní odbornou přípravu ve Vzdělávacím zařízení Holešov.  Policisté se především zaměřili na kontrolu technického stavu vozidel, zejména pak pneumatik. Tato akce se koná každým rokem a již tradičně se uskutečnila v lokalitě Na Pinduli na Frenštátsku ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP.

Počasí bývá v posledních letech ve znamení velkých teplotních výkyvů a ne všichni řidiči vědí, kdy musí mít na vozidle zimní pneumatiky. Tato povinnost dle zákona o provozu na pozemních komunikacích nastává od 1. listopadu do 31. března v případě, že se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, led či námraza, anebo by tato situace mohla nastat dle povětrnostních podmínek.  A jak je to u zimních pneumatik s hloubkou dezénu? U vozidel, jejichž hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny, je povinná hloubka dezénu na všech kolech minimálně 4 mm. U vozidel nad tuto hmotnost musí být hloubka dezénu minimálně 6 mm a tyto pneumatiky musí být umístěny na všech kolech hnacích náprav. Tato povinnost se netýká rezervních pneumatik pro případ nouzového dojetí. Důležité je také vědět, že zimní pneumatiky by se měly po čtyřech zimních sezónách vyměnit i když ještě splňují hloubku dezénu. Materiál, z kterého jsou zimní pneumatiky vyrobeny, totiž ztrácí po čtyřech letech své vlastnosti. Pokud se řidiči chystají vyrazit do horských oblastí, kde může být velké množství sněhu, neměli by spoléhat pouze na zimní pneumatiky, ale měli by mít sebou i další zimní výbavu jako jsou například sněhové řetězy. Povinnost je použít může být v některých místech také přímo stanovena dopravním značením. Za volantem nás v zimě nemusí překvapit pouze velké množství sněhu na silnicích, led či námraza, ale také snížená viditelnost způsobená rozmary počasí jako je hustý déšť, sněžení či mlha. Za této snížené viditelnosti je potřeba zapnout mlhová světla a být tak dobře viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.  Zákon stanovuje, že zadní mlhová světla v těchto případech musí řidič zapnout vždy a zapnutí předních světel je na jeho uvážení.

MS kraj – alkohol, drogy a mládež 2023

V předešlých dnech spojených s  podzimními prázdninami se policisté při celostátních preventivních kontrolách zaměřili na zákaz prodeje alkoholu dětem. Problematika neoprávněného prodeje či podávání alkoholu a tabákových výrobků dětem je upravena celou řadou předpisů a spadá do dohledové působnosti řady subjektů. Proto se do kontrol prováděných v Moravskoslezském kraji, mimo policistů služby pořádkové policie a služby kriminální policie a vyšetřování zapojili také pracovníci hygienických stanic, Celní správy ČR, městské a obecní policie, pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, živnostenských úřadů a Česká obchodní inspekce.

Realizované bezpečnostní opatření si kladlo za cíl preventivně působit v provozovnách, které jsou častým místem setkávání mládeže a kde je možné opatřit si alkohol. Kontrolám bylo podrobeno bezmála šest desítek restaurací, klubů a zábavních podniků. Podzimní akce Alkohol, drogy a mládež v Moravskoslezském kraji odhalila 47 podnapilých dětí, z čehož bylo pod vlivem alkoholu 28 chlapců a 19 dívek.

V souvislosti s touto akcí nejsou realizované pouze kontroly v podnicích, ale také preventivní besedy s dětmi ve školách se zaměřením na zvyšování právního vědomí v oblasti závislostí. Preventisté dětem vysvětlují, jaké dopady do běžného života může obdobné rizikové chování přinést. Reagují zejména na skutečnost, že Česká republika nemá v oblasti požívání alkoholu dětmi vůbec lichotivou bilanci.

Za zmínku stojí fenomén nikotinových sáčků a jeho legislativa. V první polovině roku 2023 byla zavedena novela pro prodej nikotinových sáčků se stejnou regulací, která už platí pro tabákové výrobky nebo elektronické cigarety. Za porušení zákazu hrozí prodejci peněžitý trest. 

 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení prevence
por. Bc. Martina Jablońská

Za volantem

Na Dušičky, které každoročně vychází na 2. listopadu, vyráží lidé na hřbitovy uctít památku svých zesnulých a je tak potřeba počítat s větším provozem a větším rizikem vzniku dopravních nehod. Proto je nutné dané dopravní situaci přizpůsobit rychlost jízdy a dodržovat bezpečné rozestupy mezi vozidly. Řidiči by měli být obzvlášť opatrní a obezřetní, jelikož je potřeba samozřejmě také počítat s větším pohybem chodců.
Na cesty v tento den vyráží i tzv. sváteční řidiči, kteří usedají za volant jen párkrát do roka. Proto bychom chtěli apelovat na ostatní řidiče, aby byli trpěliví, ohleduplní a tolerantní. Co se týče svátečních řidičů, tak by si měli sami zvážit, zda si troufnou na Dušičky vyjet do hustého provozu, na přeplněné parkoviště, kde je to v určitých chvílích náročné i pro zkušené řidiče. Pokud se na to sváteční řidič necítí, je lepší se na dopravě domluvit s ostatními rodinnými příslušníky, aby jej na hřbitov zavezli, popřípadě využít MHD.

Pěšky
Na větší provoz si musí dávat pozor také ti, kteří budou vyrážet na hřbitovy pěšky. Je potřeba přecházet nejlépe na přechodu pro chodce. Vždy se před ním zastavit, řádně se rozhlédnout a vstoupit do vozovky až ve chvíli, kdy je to opravdu bezpečné. Pokud v daném místě není přechod pro chodce (povinností je, užít jej, pokud se nachází do 50 metrů), tak je potřeba přecházet na rovném úseku, nikdy ne například v křižovatce či za zatáčkou. Den, kdy uctíváme památku zesnulých je krátce po té, co nastává změna času. Dříve se tak stmívá a samozřejmě mohou nastat také podzimní rozmary počasí, jako je mlha či hustý déšť.  Chodci by tak měli mít vždy na sobě nějaký reflexní prvek a být dobře viditelní pro ostatní účastníky silničního provozu. Důležité je, vyhýbat se také tmavému oblečení a raději zvolit světlejší barvy.

Pozor na krádeže

Bohužel zvýšeného pohybu osob, kteří se vydávají na hřbitov uctít památku svých zesnulých, využívají pachatelé majetkové trestné činnosti, kdy často dochází ke krádežím. Proto není vhodné sebou na hřbitov brát například větší finanční hotovost či jiné cennosti. Zloděj dokáže využít pouhé chvilky nepozornosti, aby si přisvojil například kabelku odloženou vedle hrobu. Své věci je proto potřeba mít vždy ve své blízkosti a na očích.

Pokud ke hřbitovu jedeme vozidlem, je nejlepší jej zaparkovat na osvětleném místě, které je frekventované. Je nutné také myslet na to, že auto není trezor, nenechávat v něm cennosti ale ani žádné další věci. Stačí prázdná igelitka například na zadním sedadle vozidla, u které si pachatel bude myslet, že v ní něco je a rozbije kvůli toho boční okno a majiteli tak vznikne finanční škoda. I zdánlivě bezcenná věc může zloděje zlákat k vloupání do automobilu. Před odchodem od vozidla je potřeba vždy zkontrolovat uzavření všech oken a uzamčení všech dveří.

Bohužel dochází i ke krádežím věcí ze samotných hrobů. Nejčastěji jde například o svíčky, věnce, sošky a různé dekorativní předměty. V některých případech poškození nedokáží policistům popsat odcizené věci. Proto je dobré fotograficky zadokumentovat původní stav hrobu.

Z pohledu policie

Policisté v den Památky zesnulých zvýší dohled nad bezpečnosti silničního provozu, převážně tedy u hřbitovů a na příjezdových cestách k nim. Stanoviště jsou vždy stanoveny podle místních znalostí s ohledem na lokalitu a zkušenosti z předchozích let. Policisté budou dohlížet na dodržování rychlosti jízdy, na technický stav vozidel a dodržování ostatních pravidel bezpečné jízdy. Zaměří se také na bezpečnost chodců, veřejný pořádek či na prevenci před krádežemi. 

por. Mgr. Darina Veselá
oddělení prevence

V prvním říjnovém týdnu se v Moravskoslezském kraji uskutečnila bezpečnostní kampaň zaměřená na viditelnost chodců a cyklistů. Akce byla realizována ve spolupráci s dopravními policisty a týmem Besipu.

S blížícím se podzimem a častějšími dny sychravého počasí je důležité zdůraznit význam viditelnosti na silnicích. Ať už jste řidičem, školákem, cyklistou nebo seniorem, je klíčové být dobře viditelný.

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je za snížené viditelnosti povinnost chodců nosit reflexní prvky. Tato povinnost má předcházet vážným a smrtelným nehodám. Pokud tuto povinnost nesplníte, může vám hrozit pokuta až do výše 2 500 Kč. Kromě finančních sankcí se však vystavujete i riziku zranění a následných nákladů spojených s léčbou.

Je důležité mít na paměti, že reflexní prvky zvyšují vaši viditelnost až na vzdálenost 200 metrů, což řidičům poskytuje dostatek času na včasnou reakci. Pro maximální efektivitu je doporučeno umístit reflexní prvky na pohyblivé části těla, např. na ruce nebo nohu.

Cyklisté by měli mít za snížené viditelnosti rozsvícený světlomet a zadní světlo. Pro zvýšení bezpečnosti je vhodné doplnit reflexní prvky na oděv, obuv či kolo.

V rámci této kampaně rozdávali policisté účastníkům silničního provozu reflexní pásky jako preventivní opatření.

Připomeňte si důležitost být viděn a zůstaňte v bezpečí na našich silnicích!

Zdroj: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Policisté napříč Moravskoslezským krajem během uplynulého týdne s nástupem nového školního roku zvýšili dohled u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. V rámci preventivního projektu Zebra se za tebe nerozhlédne, který v České republice probíhá již od roku 2007, společně s krajským koordinátorem BESIP dětem připomínali zásady bezpečného přecházení. Přítomnost policistů u přechodů také cílila na řidiče, aby si uvědomili, že v ranních a odpoledních hodinách musí opět počítat s větším výskytem dětí v blízkosti škol a tomu přizpůsobili rychlost své jízdy, byli předvídaví a více obezřetní. Děti od policistů během preventivní akce dostaly drobné dárky, především v podobě reflexních pásků, aby byly za snížené viditelnosti lépe vidět a také pracovní sešity, kde si mohou ověřit a zlepšit své vědomosti v oblasti bezpečného pohybu v silničním provozu. Právě přecházení silnice je pro děti při cestě do školy jednou z nejrizikovějších situací a pravidla bezpečného přecházení je proto potřeba dětem opakovaně připomínat.
Pokud i vy máte doma školáka, seznamte ho se základními dopravními značkami a připomínejte mu v průběhu celého školního roku tyto zásady:

• Vozovku je třeba vždy přecházet na přehledném místě (nikdy ne například za zatáčkou).
• Pokud je v blízkosti přechod pro chodce, je povinnost jej použít.
• Před vstupem do vozovky je potřeba se vždy rozhlédnout – vlevo, vpravo, vlevo.
• Chodec nemá na přechodu pro chodce absolutní přednost! Pokud k přechodu přijíždí auto, nikdy na přechod pro chodce nevstupujeme, dokud vozidlo nezastaví. Platí to pro oba směry.
• Po přechodu pro chodce se chodí po pravé straně svižnou chůzí.
• U přecházení není dobré mít v uších sluchátka nebo se dívat do mobilního telefonu, snižuje to soustředění.
• Za snížené viditelnosti je potřeba mít na sobě reflexní prvek a být tak dobře viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu.

Dětem přejeme šťastnou cestu do školy a úspěšný nový školní rok.

por. Mgr. Darina Veselá, oddělení prevence