Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
5. 10. 2020

Co vše lze vyřídit elektronicky, bez návštěvy úřadu ? + Videonávody !

 


K čemu lze také využít datovou schránku

- výpis z rejstříku trestů, veřejného rejstříku, bodového hodnocení řidiče apod.
- žádost o vydání občanského průkazu
- žádost o vydání voličského průkazu
- podání daňového přiznání
- vyúčtování záloh zdravotního pojištění za OSVČ
- zaslání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně i ČSSZ
- informace a potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti
- potvrzení o bezdlužnosti
- informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ
- přehled dob důchodového pojištění a náhled na evidenční listy
- informace a potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu
- vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí
- sledování změn údajů o nemovitostech v katastru
- žádost o výpis z veřejných rejstříků jako je např. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných     společností
- zaslání informace o blížícím se konci platnosti pravidelné technické prohlídky vozidla
- žádost o rodičovský příspěvek

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/datova-schranka-kontakt-urad-moznosti-vyuziti-formular-osvc-davky-dane.A200402_185943_ekonomika_ven


Jak si založit datovou schránku ?


Výpis z rejstříku trestů.


Sledování změn v katastru nemovitostí.


Podání daňového přiznání.


Přehled o bodovém kontě řidiče


Jak odeslat smlouvu nebo jiný dokument


Výhody datové schránky


Usnadnění práce s datovou schránkou


Přehled o důchodovém pojištění


Přehled o STK