Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
14. 7. 2022

Další dopravní komplikace na sil. II/473


Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK), resp. realizační firma STRABAG a.s., sdělila přehled termínů dopravních omezení v rámci realizujících se etap stavby:

 

1.ETAPA náměstí města Šenov a křiž. ul. Volenská

 

29.7.2022 (Pátek) Provedení spojovacího postřiku na úseku od čerpací stanice po most přes silnici I/11

    

30.7.2022 (Sobota) Pokládka finální asfaltové vrstvy vozovky - úplná uzavírka komunikace na úseku od čerpací stanice po most přes silnici I/11, průjezd vozidel nebude umožněn, pouze vozidla IZS

 

V době pokládky finální asfaltové vrstvy vozovky, nebude obyvatelům přilehlé komunikace umožněn příjezd a zároveň bude vyloučena také dopravní obsluha. Bude proto nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltové vrstvy vozovky.

 

2.ETAPA křižovatka ul. Volenská - Tichá

 

14.7.2022 (Čtvrtek) Zahájení stavebních prací na úseku této etapy. Práce budou prováděny za částečného omezení provozu na komunikaci. Pracovní prostor bude vymezen pomocí směrových desek. Jedná se o práce na rekonstrukci dešťové kanalizace, výstavbě autobusových zálivů, přeložka plynu, případně sloupů NN.