Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
27. 5. 2021

Dopravní omezení – odkanalizování části Havířov Důlňák


Z důvodu akce "Odkanalizování části města Havířova, IV. etapa P5 – Lokalita "Důlňák" Havířov, Město" dojde k následujícím uzavírkám:

Od 1.6.2021 do 11.7.2021 proběhne uzavírka ul. Formanské od křižovatky s ul. Spádová po křižovatku s ul. Na Prostředňáku v celkové délce 320 m. Pro linku 418 bude v obou směrech vedena objízdná trasa po ul. Na Prostředňáku, Na Důlňáku, Spádová.

Od 12.7.2021 do 13.8.2021 proběhne uzavírka ul. Formanské od křižovatky s ul. Spádová po křižovatku s ul. Formanská na pozemku parc. č. 4602 k. ú. Havířov-město (včetně uzavírky křižovatek) v celkové délce 105 m. Pro linku 418 bude v obou směrech mezi zastávkami Šenov, bytovky a Havířov, Město, Na Prostředňáku, přerušena. Zhotovitel stavby zajistí bezpečný přístup na autobusové zastávky.

Pro ostatní motorovou dopravu bude obousměrně vedena objízdná trasa po ul. Datyňská, ul. Na Hlinikách, silnici č. III/4739 ul. Josefa Kotase – ul. Tichá, sil. č. II/473 ul. Frýdecká, ul. Škrbeňská.