Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
Volná pozice - investiční technik
3. 3. 2023

Hledáme kandidáta na obsazení volné pracovní pozice


Veřejná výzva na volné pracovní místo investičního technika. Pracovní místo je v rámci Městského úřadu Šenov na odboru investic, MH a dopravy, úsek přípravy a realizace investic.

Požadované vzdělání je minimálně středoškolské s maturitní zkouškou s technickým zaměřením a výhodou je vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu se stavebním zaměřením. Požaduje se také praxe v oboru přípravy a realizace stavebních investic, schopnost práce s PC a organizační schopnosti.

K přihlášce je nutné přiložit životopis, výpis z rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a kopii řidičského průkazu.
Lhůta pro podání přihlášky je do 12.04.2023 do 09:00 hod. Přihlášku lze doručit osobně na podatelnu městského úřadu nebo ji poslat poštou.

Více informací zde: