Dle posledních informací od firmy STRABAG,a.s. budou dle přiloženého harmonogramu uzavřeny slepé místní komunikace. Jedná se o ulice Podnikatelů, U Garáží, U Rybníků, U Alejského dvora a také nepojmenované účelové komunikace. Zajištění NEZBYTNÉHO příjezdu k nemovitostem v úseku s jediným přístupem z ulice Těšínská bude řešeno operativně po dohodě se zhotovitelem – fy STRABAG, a.s.

Dle vyjádření firmy STRABAG,a.s. bude nejvhodnější místo pro přecházení ulice Těšínské dětmi – žáky základní školy Podlesí a také ostatními osobami v místě stávajícího přechodu pro chodce (nyní je vodorovné značení přechodu  V7 odfrézováno) u školy Podlesí.

Dle dohody bude u křižovatky ulic Těšínská, Březová a Lipová pověřená osoba a druhá pověřená osoba bude, v případě potřeby po dobu prací u okružní  křižovatky.

Celý úsek rekonstruované silnice II/479, ul. Těšínské, bude možné v době uzavírky, v případě nutnosti, se zvýšenou pozorností, opatrností a po zvážení okolností přecházející osobou přejít.


Vzhledem ke špatné čitelnosti příloh k Opatření obecné povahy poskytnutých Magistrátem města Ostravy na úřední desce a v předchozím článku uveřejňujeme tyto přílohy v čitelném formátu:

Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.1
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.2
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.3
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.4
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.5
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.6
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.7
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.8
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.9
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.1 0
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.1 1
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.1 2
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.1 3
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.1 4
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.1 5
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.1 6
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.1 7
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.1 8
Těšínská-Havířov-Šenov-dzn_v.č.1 9