Poplatek za komunální odpad je pro letošní rok splatný do 30.6.2022. Poštou byly předpisy již odeslány. Z důvodu přechodu na nový ekonomický systém budou předpisy e-mailem zaslány na přelomu měsíce března/dubna 2022.
Úhradu je možné provést bankovním převodem, pomocí QR kódu, který je v předpisu uveden.
Je možné využít i osobní návštěvy městského úřadu a uhradit poplatek v hotovosti, či platební kartou na pokladně.