Rada města Šenov na své 52. schůzi dne 24. 11. 2020 schválila dotační program „ Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2021“. Podrobnější informace k tomuto programu (kompletní znění dotačního programu, formulář žádosti a formulář vyúčtování dotace) naleznete na webových stránkách města Šenov: https://www.mesto-senov.cz/ v sekci Úřední deska, popř. v sekci Aktuality a Poradna občana/Dotace.

Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního programu maximální výše požadované dotace v jednotlivém případě (tj. v případě jednoho žadatele) je ve všech třech oblastech vymezena celkem ve výši 50 000 Kč.