Informace o provozu od 4. ledna 2021

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 23.prosince 2020: Vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 do 10. ledna2021

  1. zakazuje - 3 i) návštěvy muzeí, galerií
  2. omezuje - 6) provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vrácení jinak než bezkontaktně

Knihovna otevřena v běžné provozní době tj. pondělí 8 až 17 hod,: úterý, čtvrtek, pátek - 13 až 17 hod. - sobota zavřeno.

 

Simona Slavíková, ředitelka