MĚSTO ŠENOV srdečně zve 11. 12. 2022 od 16:00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT Martina Chodúra.
 
Pocta velkým hlasům
 
Vstup zdarma.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si na podatelně MěÚ Šenov vyzvednout místenku.
Výdej od 5. 12. 2022, max. 2 místenky/osobu.
Plakát adventní koncert 2022