Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
24. 3. 2022

Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek


Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu, realizuje Správa silnic Moravskoslezského kraje rekonstrukci vozovky a navazujících stavebních objektů na silnici II/473 (ul. Frýdecká/Hlavní). V rámci stavby budou nově vybudovány autobusové zálivy včetně nástupiště a přístupových chodníků, výstavba opěrné zdi včetně prodloužení stávajícího chodníku v blízkosti křiž. s ul. Tichá, rekonstrukce propustků, silničního odvodnění komunikace a také mostních objektů přes řeku Lučinu a přes silnici I/11 (Rudná). Rekonstrukcí dojde ke zlepšení stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na průtahu městem Šenov u Ostravy a obcí Václavovice.

Práce spojené s rekonstrukci vozovky a navazujících objektů budou prováděny v době od 4.4.2022 do 17.4.2023. Samotný termín ukončení stavby bude však závislý na celkové délce zimního přerušení stavby.

 

Stavba je rozdělena na tyto etapy:

 1. etapa – 4.4. – 31.8.2022 ul. Hlavní/Frýdecká, úsek od čerpací stanice EuroOil po křižovatku s ul. Volenská                                
 2. etapa – 1.9. – 13.11.2022 úsek od křižovatky s ul. Volenská po křižovatku s ulicí Tichá
 3. etapa – 14.11. – 17.4.2023 úsek od křižovatky s ul. Tichá po konec obce Václavovice (Bude v průběhu roku upřesněno)

 

V každé etapě stavby bude zajištěn průchod chodců a cyklistů za pomocí vymezených koridorů pro pěší a dočasných konstrukcí zajišťující bezpečnost chodců a cyklistů pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby. Díky tomu se budou tedy moci chodci a cyklisté bezpečně dostávat do centra města Šenov, aniž by museli využít stanovenou objízdnou trasu pro individuální dopravu.

 

V každé etapě bude v daném úseku vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách. Příjezd bude umožněn k budově Radnice, k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Frýdecká/Hlavní a zároveň příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích napojených na ul. Frýdecká, vyjma doby, kdy budou probíhat práce na komunikaci. V době pokládky nových živičných vrstev, nebude příjezd umožněn a bude vyloučena také dopravní obsluha, o čemž bude zhotovitel občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. Frýdecká/Hlavní) v dopředu informovat prostřednictvím informačních letáků, ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.

Všem účastníkům silničního provozu a obyvatelům dotčeného města Šenov u Ostravy a obce Václavovice děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.                                                      

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

 

 

Objízdné trasy pro individuální dopravu:

 

 1. etapa – úsek od čerpací stanice EuroOil po křižovatku s ul. Volenská,  v termínu 4.4. – 31.8.2022                                

Obousměrná objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po ulici Volenská, poté po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a následně pokračuje po silnici II/478 a III/4703 (ulice Šenovská). Objízdná trasa dále pokračuje po ulici Pod Bažantnicí a Dvorové, kde se následně připojuje na silnici II/479 (ul. Těšínská) ve směru do Šenova.

 

 1. etapa – úsek od křižovatky s ul. Volenská po křižovatku s ulicí Tichá, v termínu 1.9. – 13.11.2022

Objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po silnici II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po silnici III/473 10 (ulice Vratimovská), poté po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a následně bude pokračovat po ulici Volenské, na jejímž konci dojde k napojení na silnici II/473 (ul. Volenská).

 

 1. etapa – úsek od křižovatky s ul. Tichá po konec obce Václavovice, v předpokládaném termínu 14.11. – 17.4.2023

Objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po silnici III/4734 přes obec Kaňovice a následně po silnici III/4739 přes obec Dolní Datyně

 

Provoz MHD Dopravní podnik Ostrava

 

 1. etapa – úsek od čerpací stanice EuroOil po křižovatku s ul. Volenská                                 

 

 • Linka č. 29 beze změn
 • Linka č. 28

Bude vedena z Hranečníku ve své trase po zastávku „Bartovice, Ještěrka“, dále přes obratiště Ještěrka zpět a vlevo na ulici Dvorovou, Pod Bažantnicí (obsluha všech zastávek), vlevo Šenovská (bez zajíždění na Václavek), vpravo Václavovická, zastávka „Volenství“ a dále dle trasování do Václavovic.

 • Kyvadlová linka č. X28

             Bude vedena v úseku „Bartovice, Ještěrka“ (obratiště) po ulicích Těšínské, Kaštanové,   

             Hlavní na konečnou zastávku „Šenov, náměstí“. Otáčení společně s linkou č. 29.

 

 1. etapa – úsek od křižovatky s ulicí Volenská po křižovatku s ulicí Tichá

 

 • Linka č. 28

Bude vedena z Hranečníku ve své trase po zastávku „Škrbeň“, dále všechny spoje na ulici Volenskou, vlevo Václavovická, vlevo Vratimovská, přes „Václavovice střed“ zpět na Vratimovskou, vlevo Frýdecká, konečná zastávka „Václavovice, rest.u Čepaníků“

 

 1. etapa – úsek od křižovatky s ul. Tichá po konec obce
 • Linka č. 28 ve standardní trase

 

Výlukové jízdní řády autobusových linek budou zveřejněny na webových stránkách města.


 


Omezení provozu Městského úřadu Šenov dne 3. října 2023

Pokračovat

Milostivé léto 2023

Pokračovat

Bezpečná cesta školáků

Pokračovat
Preventivní akce - Foto 2

Bezpečně na koloběžce

Pokračovat

Majáček – policejní rádce nejmenších

Pokračovat
Talkshow "NEMÁŠ PRAVDU, DRAHÁ/Ý" s Veronikou Žilkovou a Bořkem Sležáčkem

Talkshow s Veronikou Žilkovou a Bořkem Sležáčkem

Pokračovat
cetin optika

Připojení k optické síti v lokalitách Šenov

Pokračovat
Poplatek za psa

Návod k platbě městských poplatků za odpady a psy

Pokračovat
Na obrázku se nachází liška spící na pařezu.

Lišky mezi námi: Pohled na společné soužití

Pokračovat
Šenov jarmark 2023

Šenovský jarmark 2023

Pokračovat
Dotazník__rozvoj--město__Šenov

Zapojte se do tvorby nového strategického plánu rozvoje města Šenov

Pokračovat

Obnovení provozu na ulici Frýdecké

Pokračovat
Pomoc_Ukrajině

Změny u příspěvku pro solidární domácnosti

Pokračovat
Májové posezení

Znovu otevření restaurace Horakůvka

Pokračovat
Den dětí Veřejné projednání

Den dětí v Šenově s veřejným projednáním strategie rozvoje města

Pokračovat
slepice Šenov

Sčítání drůbeže v Šenově kvůli novému výskytu ptačí chřipky

Pokračovat
1 2 3 14
Vytvořil: Tomáš Rzyman | Redakční systém: Wordpress
homebug