Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
24. 3. 2022

Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek


Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu, realizuje Správa silnic Moravskoslezského kraje rekonstrukci vozovky a navazujících stavebních objektů na silnici II/473 (ul. Frýdecká/Hlavní). V rámci stavby budou nově vybudovány autobusové zálivy včetně nástupiště a přístupových chodníků, výstavba opěrné zdi včetně prodloužení stávajícího chodníku v blízkosti křiž. s ul. Tichá, rekonstrukce propustků, silničního odvodnění komunikace a také mostních objektů přes řeku Lučinu a přes silnici I/11 (Rudná). Rekonstrukcí dojde ke zlepšení stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na průtahu městem Šenov u Ostravy a obcí Václavovice.

Práce spojené s rekonstrukci vozovky a navazujících objektů budou prováděny v době od 4.4.2022 do 17.4.2023. Samotný termín ukončení stavby bude však závislý na celkové délce zimního přerušení stavby.

 

Stavba je rozdělena na tyto etapy:

 1. etapa – 4.4. – 31.8.2022 ul. Hlavní/Frýdecká, úsek od čerpací stanice EuroOil po křižovatku s ul. Volenská                                
 2. etapa – 1.9. – 13.11.2022 úsek od křižovatky s ul. Volenská po křižovatku s ulicí Tichá
 3. etapa – 14.11. – 17.4.2023 úsek od křižovatky s ul. Tichá po konec obce Václavovice (Bude v průběhu roku upřesněno)

 

V každé etapě stavby bude zajištěn průchod chodců a cyklistů za pomocí vymezených koridorů pro pěší a dočasných konstrukcí zajišťující bezpečnost chodců a cyklistů pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby. Díky tomu se budou tedy moci chodci a cyklisté bezpečně dostávat do centra města Šenov, aniž by museli využít stanovenou objízdnou trasu pro individuální dopravu.

 

V každé etapě bude v daném úseku vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách. Příjezd bude umožněn k budově Radnice, k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Frýdecká/Hlavní a zároveň příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích napojených na ul. Frýdecká, vyjma doby, kdy budou probíhat práce na komunikaci. V době pokládky nových živičných vrstev, nebude příjezd umožněn a bude vyloučena také dopravní obsluha, o čemž bude zhotovitel občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. Frýdecká/Hlavní) v dopředu informovat prostřednictvím informačních letáků, ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.

Všem účastníkům silničního provozu a obyvatelům dotčeného města Šenov u Ostravy a obce Václavovice děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.                                                      

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

 

 

Objízdné trasy pro individuální dopravu:

 

 1. etapa – úsek od čerpací stanice EuroOil po křižovatku s ul. Volenská,  v termínu 4.4. – 31.8.2022                                

Obousměrná objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po ulici Volenská, poté po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a následně pokračuje po silnici II/478 a III/4703 (ulice Šenovská). Objízdná trasa dále pokračuje po ulici Pod Bažantnicí a Dvorové, kde se následně připojuje na silnici II/479 (ul. Těšínská) ve směru do Šenova.

 

 1. etapa – úsek od křižovatky s ul. Volenská po křižovatku s ulicí Tichá, v termínu 1.9. – 13.11.2022

Objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po silnici II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po silnici III/473 10 (ulice Vratimovská), poté po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a následně bude pokračovat po ulici Volenské, na jejímž konci dojde k napojení na silnici II/473 (ul. Volenská).

 

 1. etapa – úsek od křižovatky s ul. Tichá po konec obce Václavovice, v předpokládaném termínu 14.11. – 17.4.2023

Objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po silnici III/4734 přes obec Kaňovice a následně po silnici III/4739 přes obec Dolní Datyně

 

Provoz MHD Dopravní podnik Ostrava

 

 1. etapa – úsek od čerpací stanice EuroOil po křižovatku s ul. Volenská                                 

 

 • Linka č. 29 beze změn
 • Linka č. 28

Bude vedena z Hranečníku ve své trase po zastávku „Bartovice, Ještěrka“, dále přes obratiště Ještěrka zpět a vlevo na ulici Dvorovou, Pod Bažantnicí (obsluha všech zastávek), vlevo Šenovská (bez zajíždění na Václavek), vpravo Václavovická, zastávka „Volenství“ a dále dle trasování do Václavovic.

 • Kyvadlová linka č. X28

             Bude vedena v úseku „Bartovice, Ještěrka“ (obratiště) po ulicích Těšínské, Kaštanové,   

             Hlavní na konečnou zastávku „Šenov, náměstí“. Otáčení společně s linkou č. 29.

 

 1. etapa – úsek od křižovatky s ulicí Volenská po křižovatku s ulicí Tichá

 

 • Linka č. 28

Bude vedena z Hranečníku ve své trase po zastávku „Škrbeň“, dále všechny spoje na ulici Volenskou, vlevo Václavovická, vlevo Vratimovská, přes „Václavovice střed“ zpět na Vratimovskou, vlevo Frýdecká, konečná zastávka „Václavovice, rest.u Čepaníků“

 

 1. etapa – úsek od křižovatky s ul. Tichá po konec obce
 • Linka č. 28 ve standardní trase

 

Výlukové jízdní řády autobusových linek budou zveřejněny na webových stránkách města.


 


Ilustrace kyberkriminality: osoba používající počítač, oběť phishingového útoku zadává bankovní údaje na podvodné webové stránce. V pozadí je policejní důstojník, digitální bezpečnostní symboly jako zámky a varovné signály, a grafické znázornění finanční ztráty. Na obrázku je také zmíněna kampaň #nePINdej! a webová stránka www.kybertest.cz

Kyberkriminalita: Jak se chránit před podvody a zůstat v bezpečí online

Pokračovat

Rekonstrukce silnice II/478: Spojení Vratimova a Šenova se dočká modernizace

Pokračovat
Ilustrace zobrazující skupinu dětí, které se bezpečně baví během letních prázdnin pod dozorem dospělých. Jedno dítě kontroluje kolo vybavené světly a odrazkami, další dítě s helmu a chrániči jezdí na označené cyklostezce. Třetí dítě s plovací vestou hovoří s dospělým před vstupem do vody. V pozadí dítě zajišťuje okna a dveře domu. Scéna vyzdvihuje význam bezpečnostních návyků od útlého věku.

Velké prázdniny jsou za dveřmi …

Pokračovat
Znepokojený člověk sleduje svůj počítač, zatímco v pozadí se objevují symboly převodů peněz a ikony populárních aplikací pro zasílání zpráv, jako je Telegram. Scéna zahrnuje prvky klamu a opatrnosti, zdůrazňující finanční a osobní rizika spojená s podvodnými nabídkami brigád. Obrázek je jasný a barevný, aby upoutal pozornost a zdůraznil vážnost situace.

Nové podvody aneb reklama na brigádu

Pokračovat
Letecký pohled na staveniště s červenou kovovou konstrukcí lávky připravenou k montáži přes silnici I/11 poblíž Fryštátské a Šenova. Okolní krajina je zelená s loukami, stromy a menšími budovami v blízkosti silnice

Připomínáme blížící se druhou etapu a změny v dopravě

Pokračovat
Na obrázku je zaparkované zlaté osobní auto, pravděpodobně značky Renault, s rozbitými okny na straně řidiče. Auto stojí na parkovišti s vyznačenými parkovacími místy a za ním je vidět policejní dodávka. Scéna je zalitá sluncem, a v pozadí jsou stromy a budova.

Nezodpovědné chování může být důvodem k vloupání!

Pokračovat
Dvojice starších lidí se vesele projíždí ve veteránu Škoda, s rukama zdviženýma a úsměvy na tvářích, po venkovské silnici obklopené zelení.

Školení řidičů - seniorů v Šenově

Pokračovat

Veřejná výzva k obsazení pracovního místa na odboru výstavby a ŽP

Pokračovat
Na obrázku je znázorněna situace uzavírek na silnici I/11 a související objízdné trasy. Klíčové body a detaily jsou zvýrazněny a popsány. Značky "POZOR" upozorňují na uzavírku v obou směrech (směr Ostrava a směr Havířov). Modře tečkované čáry označují objízdné trasy. Podrobné pohledy na konkrétní úseky jsou označeny jako Detail 1a, 1b, 2a a 2b. Hlavní trasa objížďky je vyznačena červenou čarou.

Uzavírka silnice I/11 v Šenově u Ostravy, Bartovicích a Radvanicích

Pokračovat
Malebná vesnická scéna s zeleným recyklačním košem a přátelsky vypadajícím psem sedícím vedle něj, umístěná mezi rustikálními domy, která zdůrazňuje povinnost platit místní poplatky za odpad a držení psa v obci

Připomínka splatnosti poplatků za komunální odpad a držení psa

Pokračovat

Víte, co je sexting?

Pokračovat
Plakát k akci "MájkoHrátky aneb kácení máje", který zobrazuje živě barevné scény. V horní části plakátu jsou kreslené stánky s cukrovou vatu, zmrzlinou a jinými pochoutkami. Uprostřed je velký název akce s datem "25. 5. 2024" a časem začátku "od 13:30 hod" na pozadí noční oblohy. Dole je scéna s davem lidí tleskajícím před koncertním pódiem, kde hrají hudebníci. Názvy kapel "Horkýže Slíže Revival", "Elan Revival" a "Bastard" jsou umístěné spolu s logy sponzorů ve spodní části. Na plakátu jsou také logo města Šenov a dalších organizátorů.

MájkoHrátky aneb kácení máje

Pokračovat

Lávka roste ze země

Pokračovat

A zase ty podvody……!

Pokračovat
DOTAČNÍ PROGRAM PRO SPOLKY

Výběrové řízení na místo vedoucí – vedoucího odboru výstavby a ŽP, vedoucí úředník

Pokračovat
Scéna zobrazuje vesnické prostředí za jasného slunečného dne, kde děti s helmy na hlavách připravují svá jízdní kola k výletu. Jsou vidět pumpující pneumatiky a hledající odrazky na kolech a pedálech, což naznačuje učení se o nezbytné výbavě pro bezpečnou jízdu. Kola, čistá od prachu, jsou připravena na dobrodružství za sběrem proutí pro velikonoční pomlázky. V pozadí ožívá malebná vesnice s náznaky slavnostní atmosféry, rodiny se věnují přípravám, což odráží radost a opatrnost spojenou s velikonočními tradicemi, zdůrazňující bezpečnost, ohleduplnost a ducha společenství.

Příprava na Velikonoce: tradice a bezpečnost na prvním místě

Pokračovat
1 2 3 16