Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
24. 3. 2022

Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek


Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu, realizuje Správa silnic Moravskoslezského kraje rekonstrukci vozovky a navazujících stavebních objektů na silnici II/473 (ul. Frýdecká/Hlavní). V rámci stavby budou nově vybudovány autobusové zálivy včetně nástupiště a přístupových chodníků, výstavba opěrné zdi včetně prodloužení stávajícího chodníku v blízkosti křiž. s ul. Tichá, rekonstrukce propustků, silničního odvodnění komunikace a také mostních objektů přes řeku Lučinu a přes silnici I/11 (Rudná). Rekonstrukcí dojde ke zlepšení stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na průtahu městem Šenov u Ostravy a obcí Václavovice.

Práce spojené s rekonstrukci vozovky a navazujících objektů budou prováděny v době od 4.4.2022 do 17.4.2023. Samotný termín ukončení stavby bude však závislý na celkové délce zimního přerušení stavby.

 

Stavba je rozdělena na tyto etapy:

 1. etapa – 4.4. – 31.8.2022 ul. Hlavní/Frýdecká, úsek od čerpací stanice EuroOil po křižovatku s ul. Volenská                                
 2. etapa – 1.9. – 13.11.2022 úsek od křižovatky s ul. Volenská po křižovatku s ulicí Tichá
 3. etapa – 14.11. – 17.4.2023 úsek od křižovatky s ul. Tichá po konec obce Václavovice (Bude v průběhu roku upřesněno)

 

V každé etapě stavby bude zajištěn průchod chodců a cyklistů za pomocí vymezených koridorů pro pěší a dočasných konstrukcí zajišťující bezpečnost chodců a cyklistů pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby. Díky tomu se budou tedy moci chodci a cyklisté bezpečně dostávat do centra města Šenov, aniž by museli využít stanovenou objízdnou trasu pro individuální dopravu.

 

V každé etapě bude v daném úseku vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách. Příjezd bude umožněn k budově Radnice, k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Frýdecká/Hlavní a zároveň příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích napojených na ul. Frýdecká, vyjma doby, kdy budou probíhat práce na komunikaci. V době pokládky nových živičných vrstev, nebude příjezd umožněn a bude vyloučena také dopravní obsluha, o čemž bude zhotovitel občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. Frýdecká/Hlavní) v dopředu informovat prostřednictvím informačních letáků, ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.

Všem účastníkům silničního provozu a obyvatelům dotčeného města Šenov u Ostravy a obce Václavovice děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.                                                      

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

 

 

Objízdné trasy pro individuální dopravu:

 

 1. etapa – úsek od čerpací stanice EuroOil po křižovatku s ul. Volenská,  v termínu 4.4. – 31.8.2022                                

Obousměrná objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po ulici Volenská, poté po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a následně pokračuje po silnici II/478 a III/4703 (ulice Šenovská). Objízdná trasa dále pokračuje po ulici Pod Bažantnicí a Dvorové, kde se následně připojuje na silnici II/479 (ul. Těšínská) ve směru do Šenova.

 

 1. etapa – úsek od křižovatky s ul. Volenská po křižovatku s ulicí Tichá, v termínu 1.9. – 13.11.2022

Objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po silnici II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po silnici III/473 10 (ulice Vratimovská), poté po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a následně bude pokračovat po ulici Volenské, na jejímž konci dojde k napojení na silnici II/473 (ul. Volenská).

 

 1. etapa – úsek od křižovatky s ul. Tichá po konec obce Václavovice, v předpokládaném termínu 14.11. – 17.4.2023

Objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku – Místku a dále i v opačném směru povede po silnici III/4734 přes obec Kaňovice a následně po silnici III/4739 přes obec Dolní Datyně

 

Provoz MHD Dopravní podnik Ostrava

 

 1. etapa – úsek od čerpací stanice EuroOil po křižovatku s ul. Volenská                                 

 

 • Linka č. 29 beze změn
 • Linka č. 28

Bude vedena z Hranečníku ve své trase po zastávku „Bartovice, Ještěrka“, dále přes obratiště Ještěrka zpět a vlevo na ulici Dvorovou, Pod Bažantnicí (obsluha všech zastávek), vlevo Šenovská (bez zajíždění na Václavek), vpravo Václavovická, zastávka „Volenství“ a dále dle trasování do Václavovic.

 • Kyvadlová linka č. X28

             Bude vedena v úseku „Bartovice, Ještěrka“ (obratiště) po ulicích Těšínské, Kaštanové,   

             Hlavní na konečnou zastávku „Šenov, náměstí“. Otáčení společně s linkou č. 29.

 

 1. etapa – úsek od křižovatky s ulicí Volenská po křižovatku s ulicí Tichá

 

 • Linka č. 28

Bude vedena z Hranečníku ve své trase po zastávku „Škrbeň“, dále všechny spoje na ulici Volenskou, vlevo Václavovická, vlevo Vratimovská, přes „Václavovice střed“ zpět na Vratimovskou, vlevo Frýdecká, konečná zastávka „Václavovice, rest.u Čepaníků“

 

 1. etapa – úsek od křižovatky s ul. Tichá po konec obce
 • Linka č. 28 ve standardní trase

 

Výlukové jízdní řády autobusových linek budou zveřejněny na webových stránkách města.


 


A zase ty podvody……!

Pokračovat
DOTAČNÍ PROGRAM PRO SPOLKY

Výběrové řízení na místo vedoucí – vedoucího odboru výstavby a ŽP, vedoucí úředník

Pokračovat
Scéna zobrazuje vesnické prostředí za jasného slunečného dne, kde děti s helmy na hlavách připravují svá jízdní kola k výletu. Jsou vidět pumpující pneumatiky a hledající odrazky na kolech a pedálech, což naznačuje učení se o nezbytné výbavě pro bezpečnou jízdu. Kola, čistá od prachu, jsou připravena na dobrodružství za sběrem proutí pro velikonoční pomlázky. V pozadí ožívá malebná vesnice s náznaky slavnostní atmosféry, rodiny se věnují přípravám, což odráží radost a opatrnost spojenou s velikonočními tradicemi, zdůrazňující bezpečnost, ohleduplnost a ducha společenství.

Příprava na Velikonoce: tradice a bezpečnost na prvním místě

Pokračovat
Silueta osoby stojící před policejním vozem v noci, s červenými a modrými majáky svítícími v pozadí, vytvářející dramatický osvětlený kontur.

Rozblikáme majáky!

Pokračovat
Plakát k propagaci divadelní inscenace s názvem 'Zážitkové Dárky', kterou představuje Divadlo Propadlo. Na plakátu je skupina osmi účinkujících, kteří pózují na jevišti s různými rekvizitami. V centru je žena, která drží loutkové vodiče a ovládá ostatní účinkující jako marionety. Nad nimi je logo města Šenov a dva smajlíky reprezentující divadelní masky. Datum a čas představení jsou uvedeny jako '16.2.2024 v 19:00' a místo konání je 'Horákůvka'. Vstupné je stanoveno na 100 Kč s možností předprodeje vstupenek na podatelně MěÚ nebo v knihovně od 15.1.2024

Divadelní inscenace ZÁŽITKOVÉ DÁRKY

Pokračovat
Fotografie zobrazuje policejního důstojníka ve světelně reflexní vestě, stojícího vedle policejního vozidla s nápadným žluto-modrým pruhováním. Vedle něj stojí žena v černé bundě, držící v ruce otevřenou složku nebo kalendář s logem a rokem 2022 na obálce. V pozadí je vidět sanitka Českého červeného kříže. Obě osoby jsou na ulici a vypadá to, že se účastní veřejného eventu nebo distribuční akce.

Kaledář myslí nejen na prevenci v on-line prostředí

Pokračovat
Fotografie zachycuje policistku, oblečenou v reflexní bezpečnostní vestě, jak komunikuje s osobou otočenou zády k fotoaparátu. Osoba má na sobě světlou žlutou bundu a tmavou čepici se žlutými "ušima". V pozadí je vidět další osoba v černém oblečení. Děje se to večer na ulici osvětlené pouličními lampami.

Buďte viditelní, nejste nesmrtelní!

Pokračovat
Abstraktní obraz symbolizující vyhlášení dotačního programu pro spolky, zobrazující prvky jako propojené kruhy a překrývající se tvary reprezentující jednotu a spolupráci. Obraz zahrnuje motivy rostoucího stromu nebo rostliny, což symbolizuje rozvoj a péči. Barevná paleta je teplá a přívětivá, s odstíny měkké modré, zelené a nádechem žluté, což vyjadřuje pozitivitu a naději. Design je čistý, moderní a abstraktní, efektivně předávající myšlenku dotačního programu zaměřeného na podporu komunitních skupin a spolků.

Informace - vyhlášení dotačního programu pro spolky

Pokračovat
Na obrázku jsou dva policisté provádějící kontrolu vozidla nebo stojící na kontrolním bodě. Mají na sobě reflexní vesty s nápisem "POLICIE", což naznačuje, že se jedná o českou policejní jednotku. Policista nejblíže kameře drží oranžové zařízení, které by mohlo být používáno pro nouzové vniknutí do vozidla, a komunikuje s řidičem nebo prohlíží interiér tmavě zbarveného auta. Okolí je zimní s viditelným sněhem na zemi a sněhovou krajinou v pozadí, což naznačuje, že fotografie byla pořízena v chladném období. Druhý policista situaci sleduje, stojí za prvním policistou.

Bezpečná jízda v zimním období

Pokračovat
Malebná zimní scéna znázorňující náměstí pokryté sněhem s okouzlujícími budovami zdobenými sváteční výzdobou. Lidé v teplém oblečení prochází náměstím na pozadí hustých zalesněných hor pokrytých sněhem

Provoz Městského úřadu Šenov v době vánočních svátků

Pokračovat
Plakát pro adventní koncert s Leona Gyöngyösi a gospelovým souborem, který se bude konat 10. prosince 2023 v 16:00 v evangelickém kostele ČCE. Plakát je zdobený vánočními motivy jako jsou červené mašle, zlaté vánoční koule a zelené větvičky. Na horní části je logo 'senav' s vánočními dekoracemi po stranách. Ve středu je velká zlatá vánoční koule s datem koncertu a časem, obklopená hudebními notami a hvězdičkami. Pod tím je Leona Gyöngyösi v červeném šatě, držící mikrofon, a níže fotografie gospelového souboru v akci. Název události 'ADVENTNÍ KONCERT' je uvedený velkými písmeny ve spodní části plakátu.

Adventní večer plný hudby: Leona GYÖNGYÖSI a gospelový soubor v evangelickém kostele

Pokračovat
Digitální bezpečnostní plakát zobrazující počítačovou obrazovku s varováním před falešnými webovými stránkami a phishingovými e-maily. Ikonky reprezentují bezpečné a aktualizované webové prohlížeče spolu s varovnými symboly pro malware a podvody. Pozadí obsahuje digitální prvky a bledé vodoznak symbolu zámku, zdůrazňující kybernetickou bezpečnost. Design je moderní a elegantní s barevným schématem modré, šedé a bílé, které vyjadřuje důvěru a profesionalitu.

Jak se chránit před podvodnými weby, e-maily a SMS: Průvodce pro uživatele internetu

Pokračovat
Plakát s oznamem o vánočním akci s názvem "ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU" pořádaném městem Šenov, která se bude konat 3. prosince 2023 od 15:20. Na horní části plakátu je logo města Šenov a vánoční ozdoba. Centrální část plakátu je zaujímá velkými zelenými písmeny název akce na bílém pozadí, které připomíná sníh. Pod tímto textem je zobrazena cimbálová muzika a slova "VÁNOČNÍ HITY". Ve spodní části plakátu je kreslená dřevěná stánek s jasně osvětlenými barevnými žárovkami a tabulkami, které označují dostupné pokrmy a nápoje: punč, svařák, medovina, pivo, klobásy, maso, placky a lángoše. Vpravo na plakátu je vyobrazený část vánočního stromu s dekoracemi a osvětlením. Celkový design plakátu je veselý a slavnostní, propagující předvánoční komunitní setkání.

Rozsvícení vánočního stromu v Šenově

Pokračovat
Obrázek představuje barevný plakát s vánoční tematikou s názvem "MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s čertem, Mikulášem a andělem". V horní části plakátu je logo města Šenov. Na plakátu je zobrazen kreslený Mikuláš s bílou bradou a červeným biskupským oděvem zvedající ruku jako pozdrav. V pozadí je mnoho dárků a ozdob, celkové barevné schéma je červené s bílými a zlatými prvky. Informace na plakátu uvádí, že akce se bude konat v Restauraci HorakuVka 3.12.2023 od 14:00 hodin. Dále informuje o předprodeji vstupenek na podatelně MěÚ od 6.11.2023 do 24.11.2023. Cena vstupného je uvedena jako 100 Kč za dítě (v ceně balíček) a 50 Kč za dospělého (doprovod max. 1-2 dospělí na 1 dítě). Design plakátu je veselý a slavnostní, vhodný pro propagaci rodinné vánoční akce.

Mikulášská nadílka: Veselé odpoledne plné zábavy a překvapení!

Pokračovat
Obrázek zobrazuje venkovskou autobusovou zastávku v malé vesnici během podzimu. Digitální informační panel je jednoduchý a přehledný, zobrazující jízdní řády na pozadí podzimních barev. Oranžové, červené a žluté listí je rozprostřeno po zemi kolem dřevěného přístřešku s prvkami z kovaného železa. Vesničané v lehkých bundách se shromažďují, někteří drží v rukou listí nebo šálky s teplým nápojem, a užívají si společnou atmosféru chladného podzimního dne.

Aktualizace informačních panelů v autobusových zastávkách

Pokračovat
Na obrázku je noční scéna pracovního prostředí, kde velký kolový nakladač Volvo nakládá materiál do korby sklápěčky značky SERVA. Pracovní stroje jsou osvětleny jejich pracovními světly, což vytváří dramatický efekt v kontrastu s okolní tmou. V pozadí je vidět část kovové konstrukce, která může být součástí mostu nebo jiné infrastruktury. Na povrchu pracoviště je viditelný rozrytý terén, což naznačuje stavební nebo zemní práce. Světla na nakladači a kamionu poskytují hlavní osvětlení scény, a na silnici v pozadí jsou rozmazaná světla projíždějícího vozidla.

Opravy okružní křižovatky v Havířově proběhnou přes noc

Pokračovat
1 2 3 15