KONTAKT

Provizorní sběrné místo na ul. Zámecká již v provozu


Vážení spoluobčané,

městu Šenov byla poskytnuta dotace na realizaci nového sběrného dvora. Po dobu výstavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem bude současné sběrné místo na ul. Na Sedlácích cca 5 měsíců mimo provoz.

Po tuto dobu je zřízeno provizorní sběrné místo na ul. Zámecká (plocha naproti ZUŠ).  

Na provizorním sběrném místě z provozních důvodů nejsou odebírány nebezpečné odpady a větve. Uvedené odpady budou opět odebírány až na novém sběrném dvoře na ul. Na Sedlácích.  

Otevírací doba 2020:

Po, Pá: 14:00 – 17:45 hod.
St: 12:00 – 19:00 hod.
So: 09:00 – 12:00 hod.

 

Odběr a uložení odpadů komunálních na provizorním sběrném místě:

  • objemné odpady z domácností,
  • elektro, baterie, monočlánky,
  • EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti),
  • vyřazené kompaktní úsporné svítidla, zářivky, výbojky,
  • jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené zbytky.
  • separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
  • bio/tráva, listí, měkké části rostlin,
  • dřevo (odřezky z masivního dřeva, dřevěné obaly, trámy, desky, prkna, OSB deska, překližka (rozměr do 2m x 0,8m x 0,8m), nábytkové dřevo (v rozloženém stavu, nikoli celé např. skříně apod.)

Upozorňujeme, že na provizorním sběrném místě je pouze 1 kontejner na bio odpad. Proto apelujeme na občany, aby v maximální míře využívali kompostéry a případně popelnice na bio odpad, které již doma mají. V případě naplnění kontejneru na bio odpad může obsluha odmítnout přijetí dalšího bio odpadu až do okamžiku vyvezení kontejneru svozovou firmou.

I nadále nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební činnosti (např. suť) a pneumatiky.

Navážení jakéhokoliv odpadu před sběrné místo (ať na ul. Na Sedlácích nebo na ul. Zámecká) je přísně zakázáno, dle zákona č. 185/2001 Sb., je taková to činnost považována za zakládání černé skládky.

Věříme, že k těmto nepříjemnostem nedojde.

 

Děkujeme za pochopení


 

 
 

Otvírací hodiny:

Pondělí
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
searchhomelist-altfacebook-squarephoneenvelopedatabaseuser-secret