Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Sběrné místo komunálních odpadů ul. Na Sedlácích


Otevírací doba od 01.10.2020 až do 19.12.2020

Pondělí a pátek                 14:00-17:45 hod.

Středa                                  12:00-19:00 hod.

Sobota                                  09:00-12:00 hod.

 

 • objemné odpady z domácností,
 • elektro, baterie, monočlánky,
 • EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti),
 • vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, výbojky,
 • nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné od barev, …),
 • jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené zbytky).
 • separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
 • bio/tráva, listí, měkké části rostlin,
 • větve na štěpkování,
 • oděvy, obuv a textil
 • dřevo (odřezky z masivního dřeva, dřevěné obaly, trámy, desky, prkna, OSB deska, překližka (rozměr do 2m x 0,8m x 0,8m), nábytkové dřevo (v rozloženém stavu, nikoli celé např. skříně apod.)

Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata, umakart, sádrokarton, … pneumatiky.

 

Dne 28. 10. 2020 a 17.11.2020 bude sběrné místo z důvodu státního svátku uzavřeno.