KONTAKT

Od 01.01.2020 je účinná Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Šenov. V souladu s touto vyhláškou bude, opět po ukončení nouzového stavu, postupně docházet k redukci velikosti individuálních odpadových nádob určených na směsný (zbytkový) komunální odpad (plechové nebo zelené plastové popelnice u jednotlivých rodinných domů). Velikost individuálních sběrných nádob je stanovena pro 1-2 osoby 80 l, pro 3-4 osoby 120 l, pro 5-8 osob 240 l. Výměnu bude provádět svozová firma (v současné době jsou připraveny vytypované nemovitosti na ulicích Bartovická, U Zahrádek, U Alejského dvora, Pod Čechem, Pod Křižovatkou).

 

80l nádoba - 120l nádoba - 240l nádoba

Do nádob patří:

maso, kosti, sáčky z vysavače, smetky, popel, hygienické pomůcky, běžné žárovky, čistící utěrky a houby, keramika, porcelán, zrcadla, varné sklo, trus zvířat, silně špinavé a mastné obaly.


 

Otvírací hodiny:

Pondělí
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@slezskabrana.cz
searchhomelist-altfacebook-squarephoneenvelopedatabaseuser-secret linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram