Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
15. 1. 2021

OBNOVA DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY V ULICI KAŠTANOVÁ


Občané města z ulice Kaštanová nás informovali o tom, že dostali od projekční společnosti NOVPRO FM, s.r.o. Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o nově projektované nadzemní vedení elektrorozvodů 400V, které projektant umisťuje do zahrad soukromých vlastníků. Na dotaz vlastníků byli tito informování o možnostech dalších postupů při nepodepsání (smlouvy o břemeni), a to prostřednictvím vyvlastňovacího soudu.

Stanovisko města je takovéto:

Firma ČEZ se prostřednictvím projektantů před časem obrátila na občany a město s tím, že hodlá v ulici Kaštanová zrušit nadzemní vedení NN a nahradit ho podzemním vedením včetně výměny přípojek k jednotlivým domům. Město s tím nesouhlasilo z důvodu zachování podpěrných bodů (sloupů) pro umístění veřejného osvětlení místní komunikace Kaštanová a velmi ztíženého umístění podzemního vedení napájení veřejného osvětlení. Po konzultaci se stavebním úřadem požadovalo město provedení výměny stávajících nevyhovujících sloupů za nové ve stejné trase.

Tvrzení, že projektování nové trasy v soukromých zahradách je na základě požadavku města, JE NEPRAVDIVÉ. Rovněž není pravdivá informace, že nelze sloupy vyměnit při zachování stejné trasy. Se souhlasem majitelů soukromých pozemků je možné umístit nové sloupy v minimální vzdálenosti od hranice pozemku nebo oplocení.

Vyvlastňovat lze jen v zákonem stanovených případech a pokud není jiné vhodné řešení. V tomto případě jiné vhodné řešení je jednoznačně možné – v pozemku města, s čímž město souhlasí.

Pavel Knop-Kostka
Ved.odb. investic, MH a dopravy


 


Milostivé léto 2023

Pokračovat

Bezpečná cesta školáků

Pokračovat
Preventivní akce - Foto 2

Bezpečně na koloběžce

Pokračovat

Majáček – policejní rádce nejmenších

Pokračovat
Talkshow "NEMÁŠ PRAVDU, DRAHÁ/Ý" s Veronikou Žilkovou a Bořkem Sležáčkem

Talkshow s Veronikou Žilkovou a Bořkem Sležáčkem

Pokračovat
cetin optika

Připojení k optické síti v lokalitách Šenov

Pokračovat
Poplatek za psa

Návod k platbě městských poplatků za odpady a psy

Pokračovat
Na obrázku se nachází liška spící na pařezu.

Lišky mezi námi: Pohled na společné soužití

Pokračovat
Šenov jarmark 2023

Šenovský jarmark 2023

Pokračovat
Dotazník__rozvoj--město__Šenov

Zapojte se do tvorby nového strategického plánu rozvoje města Šenov

Pokračovat

Obnovení provozu na ulici Frýdecké

Pokračovat
Pomoc_Ukrajině

Změny u příspěvku pro solidární domácnosti

Pokračovat
Májové posezení

Znovu otevření restaurace Horakůvka

Pokračovat
Den dětí Veřejné projednání

Den dětí v Šenově s veřejným projednáním strategie rozvoje města

Pokračovat
slepice Šenov

Sčítání drůbeže v Šenově kvůli novému výskytu ptačí chřipky

Pokračovat
Zlatý erb

Zlatý erb - Naše webové stránky získaly cenu veřejnosti

Pokračovat
1 2 3 13
Vytvořil: Tomáš Rzyman | Redakční systém: Wordpress
homebug