Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
1. 10. 2021

Oznámení o odpisech stavu vodoměrů ve dnech 3. - 4. prosince 2021


MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34 Šenov, IČ: 005 62 238, DiČ: CZ00562238, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 1087, telefon: 596 887 136, 731 505 249, 732 202 659, e-mail: mepos@volny.cz

OZNÁMENÍ

Oznamujeme Vám, jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pitnou vodou z:

  • VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov-Lapačka)
  • VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“ (ul. Václavovická)
  • VEŘEJNÉHO VODOVODU „ŠENOVSKÁ“ (ul. Datyňská)
  • VEŘEJNÉHO VODOVODU „DO DĚDINY“ (ul. Do Dědiny)

a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod odběratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:

  • KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
  • KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER
  • KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,

že ve Vašem rodinném domě (nebytovém prostoru, chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodměru(ů) ve dnech 3. a 4. prosince 2021 (tj. pátek a sobota) v době od 8.00 do 16.00 hod. V průběhu této doby je nutno vyčkat pracovníka MěPOS, příspěvková organizace, který je povinen se Vám legitimovat firemním průkazem. Zpřístupnění je možno zajistit i prostřednictvím sousedů, za jejichž přítomnosti bude odečet proveden a tito podepíší odečtený stav měřidel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Správnost odečtu musí být vždy potvrzena podpisem ať již vlastníka nebo souseda (viz výše). Je ve Vašem zájmu zkontrolovat stav počítadla vodoměru, aby tento odpovídal stavu uvedenému na odečtovém formuláři. Není-li umožněn odečet skutečného stavu měřidla, bude provozovatel při vyúčtování postupovat v souladu s Vyhláškou MZ číslo 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění. K reklamaci nesprávně uvedených a podepsaných odečtů se nebude přihlížet.

 

Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijímají!

 

Konečná uzávěrka všech odečtů je 8. prosince 2021 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou prováděny a každé neodečtené odběrné místo bude považováno za neměřené.

MěPOS, příspěvková organizace, čj. 481/Pa/2021 z 1.10.2021


 


Omezení provozu Městského úřadu Šenov dne 3. října 2023

Pokračovat

Milostivé léto 2023

Pokračovat

Bezpečná cesta školáků

Pokračovat
Preventivní akce - Foto 2

Bezpečně na koloběžce

Pokračovat

Majáček – policejní rádce nejmenších

Pokračovat
Talkshow "NEMÁŠ PRAVDU, DRAHÁ/Ý" s Veronikou Žilkovou a Bořkem Sležáčkem

Talkshow s Veronikou Žilkovou a Bořkem Sležáčkem

Pokračovat
cetin optika

Připojení k optické síti v lokalitách Šenov

Pokračovat
Poplatek za psa

Návod k platbě městských poplatků za odpady a psy

Pokračovat
Na obrázku se nachází liška spící na pařezu.

Lišky mezi námi: Pohled na společné soužití

Pokračovat
Šenov jarmark 2023

Šenovský jarmark 2023

Pokračovat
Dotazník__rozvoj--město__Šenov

Zapojte se do tvorby nového strategického plánu rozvoje města Šenov

Pokračovat

Obnovení provozu na ulici Frýdecké

Pokračovat
Pomoc_Ukrajině

Změny u příspěvku pro solidární domácnosti

Pokračovat
Májové posezení

Znovu otevření restaurace Horakůvka

Pokračovat
Den dětí Veřejné projednání

Den dětí v Šenově s veřejným projednáním strategie rozvoje města

Pokračovat
slepice Šenov

Sčítání drůbeže v Šenově kvůli novému výskytu ptačí chřipky

Pokračovat
1 2 3 14
Vytvořil: Tomáš Rzyman | Redakční systém: Wordpress
homebug