Rada města Šenov v souladu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění zákona č. 107/2019 Sb. (dále jen „vyhlášky o konkursním řízení“) vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa.

Požadavky a další informace naleznete zde.