Město Šenov

KONTAKT

Město Šenov

Oficiální stránky města
 
     Úřední hodiny v době nouzového  stavu:     
Pondělí: od 8:00 do 13:00
 Středa:  od 12:00 do 17:00


 Jste senior nad 70 let nebo zdravotně handicapovaný? Nechte se pohodlně přepravit do zdravotnických zařízení na území Šenova, Vratimova, Petřvaldu, Havířova, Ostravy a Frýdku Místku.
 Využijte SENIOR EXPRES ŠENOV, tato služba bude v provozu od 1. 9. 2021
Více informací zde:

Město Šenov zve ...

TALK SHOW ZDEŇKA IZERA S NÁZVEM „NA PLNÝ COOLE“ - Plakát - Zdeněk IZER DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „HODINA DUCHŮ“ - Plakát - Hodina duchů
 
Pokračovat
Dny rodin v MSK

Odpoledne plné aktivit pro rodiny s dětmi zábavným programem pro děti i dospělé bude zajištěn v čase od 13:00 do 17:00 hodin.


 
Pokračovat
Pozvánka na jarmark

Zveme širokou veřejnost na ŠENOVSKÝ JARMARK, který se uskuteční v sobotu 28. srpna 2021 na Radničním náměstí a jeho okolí.


 
Pokračovat
Buď spolutvůrcem budoucí podoby NÁMĚSTÍ!

Aneb chceš moderní náměstí nebo stávající parkoviště?

Současná podoba Radničního náměstí vyhovuje těm, kteří jezdí do centra autem, zaparkují u Radnice, nakoupí si v obchodě nebo v budkách, zajdou na úřad nebo poštu, nasednou do auta a náměstí opustí. Někteří označují naše náměstí za parkoviště. Nemají důvod náměstí navštívit, protože „tam chcípl pes“ a jedou se posadit do okolních měst. Většina z nás si pochvaluje klidovou zónu a venkovní posilovnu, ale vzhled a nabídku vyžití v centru označují jako nevyhovující. Představitelé města by rádi v horizontu 3 let měli jasno o budoucí podobě náměstí a následně rekonstrukci realizovali. V této souvislosti si Vás dovoluji oslovit a požádat o zaslání námětů uspořádání a využití náměstí, navržení ploch s aktivitami nebo službami, které by v centru měly být. Městu se podařilo odkoupit pozemky parcelní číslo 56 a 57 včetně stavby rodinného domku  č.p. 752. Tyto parcely se nacházejí vpravo od výjezdu z parkoviště a přímo navazují na východní část náměstí. Do budoucí podoby náměstí bychom rádi zakomponovali i tyto pozemky.  Budu rád, pokud se o své připomínky ke stávající podobě náměstí (zelená plocha v mapce), náměty jak a čím náměstí oživit a zatraktivnit, podělíte s představiteli města. Své náměty ať v písemné podobě, skici či fotografií z míst, které mohou být inspirací pro budoucí podobu náměstí, můžete zaslat e-mailem na adresu namesti@mesto-senov.cz nebo předat na podatelnu našeho městského úřadu do konce prázdnin. Svými náměty si řekněte, co v centru města chcete. V minulosti jste se obdobným způsobem vyjadřovali k využití Zámeckého parku, klidové zóně, vybavení sportovišť, prioritám v bezpečnosti dopravy, využití volných prostor na Radnici, strategii rozvoje města. Zaslání námětů není omezeno věkem respondentů, takže žáci, studenti, pracující i důchodci, všichni můžete být tvůrci budoucnosti. Je logické, že ne všechny náměty budou prostorově, technicky, stavebně či finančně realizovatelné. Posouzení bude na urbanistovi, který navrhne varianty řešení. K těmto variantám budete mít možnost opět se vyjádřit. Nejzajímavější podněty budou oceněny věcnými cenami, pokud uvedete v návrhu své iniciály. Možná, že čas strávený nad zamýšlením a posláním návrhu Vám ušetří léta láteření nad tím, jak centrum vypadá a že se v Šenově nic neděje. Přeji nám všem hodně dobrých nápadů k budoucí podobě náměstí a těším se na vaše náměty. Ing. Jan Blažek, starosta
 
Pokračovat
Možnost využití víceúčelového sportoviště při ZŠ Střed veřejností

Město Šenov ve spolupráci se ZŠ Šenov umožňuje veřejnosti využívat nové sportoviště u základní školy.
  • MALÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM A MANTINELY
Volný/bezplatný vstup na hřiště je umožněn veřejnosti z ulice Školní:
  • od 1. 7. do 31. 8.
  •           od 10.00 do 21.00 h
  • od 1. 9. do 30. 6.:
  •          pondělí až pátek od 16.00 do 21.00 h
  •          sobota a neděle od 10.00 do 21.00 h
K dispozici jsou malé fotbalové branky nebo basketbalové koše. Sportovci, kteří si provedou rezervaci malého hřiště mají přednost před veřejností s volným vstupem.  
  • VELKÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM
Chcete si zahrát tenis, nohejbal, volejbal …? Máte možnost si pronajmout/rezervovat jeden či oba kurty na novém hřišti. O prázdninách i o víkendu. Bližší podmínky naleznete na stránkách školy.   Možnost rezervace všech sportovišť a bližší podmínky naleznete: https://www.zs-senov.cz/pronájem-tělocvičen-a-sportovišť
 
Pokračovat
Bojujeme za dostupnější živou kulturu!

Vážení občané Šenova, troufám si říct, že uplynulo těžké období nás všech a nyní jen doznívají jeho poslední tóny. Na ministerstvu kultury jsme dělali všechno proto, aby umělci, hudebníci, divadelníci, výtvarníci, spisovatelé, herci apod., zůstali u svého řemesla. Ano, doba nám hodně dala i vzala. Naučili jsme se vystupovat online, streamovat, hledat cesty, jak dostat kulturu i tam, kde to dříve nebylo úplně možné – přímo do Vašich domovů. Během této doby jsme pomohli tisícům lidem i organizacím díky podpůrným programům Covid-Kultura 3, kteří se už nemohou dočkat živého vystupování. Upřímně mě překvapilo, kolik umělců skrývá i Vaše obec – malíři, kapelníci, kouzelníci ... a to zdaleka ne všichni si podali žádost o poskytnutí podpory. Dennodenně usilovně pracujeme a vyjednáváme s ministerstvem zdravotnictví a hlavní hygieničkou ohledně zpřístupnění živé kultury co nejširšímu spektru občanů – bezpečně, avšak bez diskriminačních pravidel. V přiložené grafice vidíte plán rozvolnění opatření. Vypadá to, že nás čeká kulturně nabité léto, které doufám bude pokračovat bez větších omezujících opatření už od začátku září. Dovolte mi Vám touto cestou popřát léto Vašich snů. Pokud si najdete čas, určitě navštivte hrady, zámky, výstavy, koncerty a další kulturní akce ve Vašem okolí, neboť pandemie prokázala, že jste to právě Vy, kdo dotváří tu pravou kulturní atmosféru, která dodává elán a chuť tvořit všem umělcům. S úctou Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury jiri.vzientek@mkcr.cz
 
 
Pokračovat
Akutní nedostatek krve v FNO!

DÁRCI KRVE - POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY! Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve - přijďte co nejdříve k odběru! Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká a zásoby rychle ubývají. Navíc se blíží léto a s ním každoročně i mnoho úrazů. Akutně pro naše pacienty proto potřebujeme všechny krevní skupiny. Darováním krve zachráníte život. Děkujeme! Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo e-mailem krevni.centrum@fno.cz<mailto:krevni.centrum@fno.cz> nebo online přes webový formulář<https://kceobj.fno.cz/> na konkrétní datum a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání. Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum. Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava
 
Pokračovat
Komunitní plánování sociálních služeb

Vážení spoluobčané, každá obec i město se snaží pro své obyvatele zajistit co nejlepší prostředí pro život. Nejinak je tomu i v naší obci.  Jednou z mnoha oblastí infrastruktury je i oblast týkající se sociálních služeb. Množstvím, kvalitou a rozsahem sociálních služeb na daném území se zabývá i komunitní plánování sociálních služeb. Komunitní plánování je metoda, prostřednictvím níž se plánuje rozvoj sociálních služeb v oblasti pro konkrétní skupiny znevýhodněných osob (zdravotně postižení, senioři, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením apod.) Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě kterého budeme mít možnost zjistit Vaše názory a požadavky. Výsledky dotazníkového šetření budou použity jako podklady zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská brána a jeho obcí 2022 – 2027. Dotazník.
 
Pokračovat
Dopravní omezení – odkanalizování části Havířov Důlňák

Z důvodu akce "Odkanalizování části města Havířova, IV. etapa P5 – Lokalita "Důlňák" Havířov, Město" dojde k následujícím uzavírkám:

Od 1.6.2021 do 11.7.2021 proběhne uzavírka ul. Formanské od křižovatky s ul. Spádová po křižovatku s ul. Na Prostředňáku v celkové délce 320 m. Pro linku 418 bude v obou směrech vedena objízdná trasa po ul. Na Prostředňáku, Na Důlňáku, Spádová.

Od 12.7.2021 do 13.8.2021 proběhne uzavírka ul. Formanské od křižovatky s ul. Spádová po křižovatku s ul. Formanská na pozemku parc. č. 4602 k. ú. Havířov-město (včetně uzavírky křižovatek) v celkové délce 105 m. Pro linku 418 bude v obou směrech mezi zastávkami Šenov, bytovky a Havířov, Město, Na Prostředňáku, přerušena. Zhotovitel stavby zajistí bezpečný přístup na autobusové zastávky.

Pro ostatní motorovou dopravu bude obousměrně vedena objízdná trasa po ul. Datyňská, ul. Na Hlinikách, silnici č. III/4739 ul. Josefa Kotase – ul. Tichá, sil. č. II/473 ul. Frýdecká, ul. Škrbeňská.


 
Pokračovat
Dne 14.5.2021 budou na následujících stanovištích přistaveny 240 l popelnice na jedlé oleje a tuky

Jedlé oleje a tuky před vhozením do popelnice uložit vždy do uzavřených obalů nejlépe plastových lahví. - Na Sedlácích (sběrný dvůr před bránou) 1ks - Těšínská (u Hrušky) 1ks - V Družstvu (u byv. potravin) 1ks - Vráclavská (u rybníka) 1ks - Pod Školou (u ZŠ) 1ks - U Hřiště (Lapačka) 1ks - Škrbeňská 1ks - Václavovická (u VOKD) 1ks - Václavovická (zastávka u Blažka) 1ks Proč třídit jedlé oleje? Je mnoho dobrých důvodů, proč olej nevylévat a raději jej třídit. Pomáháte tak nejen předcházet mnoha technickým problémům u vás doma i ve veřejné kanalizační síti. Podílíte se tím zároveň na společném úsilí zachovat naši planetu obyvatelnou i pro naše děti.
 
Pokračovat
1 2 3 11
Úřední hodiny
Podatelna
Pokladna
Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30
Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00
Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Úřední hodiny:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Podatelna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00

Pokladna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
Správce webu: trzyman@mesto-senov.cz