Vážení občané Šenova, velmi mě potěšil Váš zájem o bližší informace k vypsanému dotačnímu titulu Covid Kultura 3 pro umělce, herce, tanečníky, hudebníky, malíře, spisovatele, a také pro pracovníky audiovize (režiséry, kameramany, herce apod.). Upřímně mě překvapilo, kolik umělců má Vaše město, a jsem moc rád, že jsem mnohým z Vás mohl pomoci. Výše zmíněný dotační titul sice již skončil, ale s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem se stále snažíme o co největší podporu umělců. Proto jsme se domluvili s ministerstvem financí, že do dalšího Kompenzačního bonusu pro OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o. - https://bit.ly/3qzEnGU (na měsíc duben) se mnohou nově zapojit lidé pracující v kultuře. S ministerstvem zdravotnictví nyní usilovně pracujeme na konkrétní strategii rozvolňování opatření v kultuře, která umožní postupný návrat všech lidí a umělců zpátky do kulturního života. Upřímně doufám, že se i Vy, občané Šenova, brzy dočkáte Vašich tradičních kulturních akcí, jakými jsou například Gulášfest či třeba Hodokvas. Snad se brzy společně uvidíme v Knihovně & Šenovském muzeu na jedné z výstav. Pokud byste měli zájem o více informací, nejen k dotačním titulům, určitě se na mě obraťte - jiri.vzientek@mkcr.cz či sledujte můj FB @vzientek.jiri . Já a můj tým jsme Vám připraveni pomoci.

S úctou
Jiří Vzientek
náměstek ministra kultury