V tomto týdnu budou rozesílány údaje k platbě poplatku za komunální odpad a ze psa na nahlášené emaily.
V průběhu března budou doručovány do schránek údaje k platbě za poplatek za komunální odpad a ze psa.

Splatnost poplatku:
ze psa 31.3.
komunální odpad 30.6.

FO/Ing. Štixová