Město Šenov

KONTAKT

Sňatky – termíny obřadních dnů v roce 2021


Rada města Šenov na svém 52. zasedání dne 24.11.2020

určila termíny obřadních dnů na rok 2021 na úředně určeném místě, t. j. v obřadní síni
v budově Radnice, Šenov, Radniční náměstí 300, v době od 10:00 h do 12:30 h, ve kterých
nebude vybírán správní poplatek.

Snoubenci mohou požádat v roce 2021 o uzavření manželství v těchto termínech:
Pátek: 08.01., 05.02., 05.03., 26.03., 23.04., 21.05., 25.06., 03.09., 01.10., 29.10.,
26.11. a 17.12.2021.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném
místě ve svém správním obvodu nebo mimo shora uvedené termíny.

Rada města Šenov určila na svém 2. zasedání dne 27.11.2018 obřadní hodiny v časech od
10:00 do 13:00 h u sňatečných obřadů, které se budou konat na povolení matričního úřadu
na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou města.

ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVŘÍT MANŽELSTVÍ

Kontaktní osoba

Správní odbor: 

úsek matriky, ohlašovny, cestovních dokladů, APOZ


 

 

 

Úřední hodiny:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Podatelna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00

Pokladna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
Správce webu: trzyman@mesto-senov.cz