Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Sňatky – termíny obřadních dnů v roce 2022


Rada města Šenov na svém 74. zasedání dne 23.11.2021

určila termíny obřadních dnů na rok 2022 na úředně určeném místě, t. j. v obřadní síni v budově Radnice, Šenov, Radniční náměstí 300, v době od 10:00 h do 12:30 h, ve kterých nebude vybírán správní poplatek.

Snoubenci mohou požádat v roce 2022 o uzavření manželství v těchto termínech:

Pátek: 07.01., 04.02., 04.03., 01.04., 29.04., 27.05., 24.06., 02.09., 16.09., 14.10., 11.11. a 09.12.2022.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo shora uvedené termíny.

Rada města Šenov určila na svém 2. zasedání dne 27.11.2018 obřadní hodiny v časech  od  10:00 do 13:00 h  u sňatečných obřadů, které se budou konat na povolení matričního úřadu na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou města.

ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVŘÍT MANŽELSTVÍ

Kontaktní osoba

Správní odbor: 

úsek matriky, ohlašovny, cestovních dokladů, APOZ