Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
19. 1. 2021

Porucha č. 94191, Šenov, Boční


Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy: 94191
Obec: Šenov
Ulice: Boční
Skut. zahájení:  
Plán. zahájení orientačně: 21.01.2021 08:00
Plán. ukončení orientačně: 21.01.2021 14:00
Dotčená oblast: Boční Na Farském
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.