Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
4. 1. 2023

Pozor ptačí chřipka


Ohnisko Ostrava-Bartovice

Chovatelé v Šenově jsou povinni:

držet chované ptáky (drůbež, apod.) odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat,
do 10.01.2023 oznámit Městskému úřadu Šenov soupis chované či držené drůbeže na základě nařízení Státní veterinární správy - Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj.

Nařízení č. 4/2023 SVS – ptačí chřipka - ohnisko Ostrava-Bartovice

Zákonné zmocnění: zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon - § 49 odst. 1 písm. c)

Účinnost právního předpisu: 03.01.2023

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímavé. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišuje se vysoce patogenní forma aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní forma aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

 

Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu (762342 Šenov u Ostravy)

se nařizuje:

Do 10.01.2023 oznámit Městskému úřadu Šenov soupis chované či držené drůbeže, chovy, kde jsou chování jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř prostřednictvím sčítacího listu viz příloha nebo vyplněním sčítacího listu zde: Sčítání slepic - Město Šenov (mesto-senov.cz)

  1. a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. Zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témže hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
  2. b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVS na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 203;
  3. c) používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy;
  4. d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí, a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;
  5. e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVS na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni;
  6. f) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně;
  7. g) umožnit KVS provedení kontrol v chovu vnímavých zvířat k nákaze HPAI s případným odběrem vzorků.

 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

  1. a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
  2. b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

 

Podrobné informace na web stránkách města Šenov – úřední deska.


 


Obnovení provozu na ulici Frýdecké

Pokračovat
Pomoc_Ukrajině

Změny u příspěvku pro solidární domácnosti

Pokračovat
Májové posezení

Znovu otevření restaurace Horakůvka

Pokračovat
Den dětí Veřejné projednání

Den dětí v Šenově s veřejným projednáním strategie rozvoje města

Pokračovat
slepice Šenov

Sčítání drůbeže v Šenově kvůli novému výskytu ptačí chřipky

Pokračovat
Dotazník__rozvoj--město__Šenov

Zapojte se do tvorby nového strategického plánu rozvoje města Šenov

Pokračovat
Zlatý erb

Zlatý erb - Naše webové stránky získaly cenu veřejnosti

Pokračovat
Na fotce se nachází štěně Retrívra, který spí v trávě

Kdy platit poplatek za psa?

Pokračovat
35. ročník silničního etapového závodu žen Gracia Orlová 2023

Uzavřena silnice I/11 (Ostravská ulice)

Pokračovat
Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2023 - podpora činnosti spolků

Rozhodnutí o rozdělení dotací 2023

Pokračovat
Na tomto obrázku se nachází grafika plakátu s pozvánkou na divadelní vystoupení Antonína Procházky. Na fotce je p. Prochzka, který se umívá a ukazuje palce nahoru.

Divadelní hra Antonína Procházky

Pokračovat
minikontejner_šenov

Nový koš na bioodpad pro Vaši domácnost!

Pokračovat
Volná pozice - investiční technik

Nabídka pracovního místa – pedagog hry na klavír

Pokračovat
Základní umělecká škola Viléma Wünsche

Přijímací talentové zkoušky v ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově

Pokračovat

Varování NÚKIBu: Aplikace TikTok je riziko pro uživatele

Pokračovat

Změny v dopravě: uzavírka ulice Frýdecké II/473

Pokračovat
1 2 3 13
Vytvořil: Tomáš Rzyman | Redakční systém: Wordpress
homebug