Z důvodu předpokládaného zvýšení provozu město Šenov žádá občany, aby po dobu trvání II. etapy modernizace silnice II/473 (tj. uzavírka od ul. Volenská po ul. Tichá) neparkovali svá vozidla na místních komunikacích, a to především na ul. Řadová a ul. Sousedská, kde je parkování na vozovce nejčetnější. Děkujeme občanům za spolupráci v předcházení dalším dopravním komplikacím.