V lednu byly osloveny 3 architektonické kanceláře se žádostí o zpracování studie budoucího uspořádání Radničního náměstí. Všem architektům byly předány náměty zaslané Vámi, občany.

Ve stanoveném termínu všichni oslovení studie předložili – viz návrhy.

V pátek 13.05.2022 od 16 do 18 hodin proběhne na druhém pavilonu základní školy v centru města veřejné projednání návrhů za účasti zpracovatelů studií. Občané tam mohou přijít s dotazy, na které jim odpoví ti nejpovolanější. Vnést své připomínky nebo hlasovat o dle Vás nejvhodnějším návrhu budete moci přímo na místě u zástupců města nebo je můžete poslat e-mailem na: namesti@mesto-senov.cz do 31.05.2022.

Do studií budete mít možnost rovněž nahlédnout v zasedací síni na Radnici v pondělí 16., 23. a 30. května v 16 hodin.

Dalším krokem budou jednání odborné hodnotící komise směřující k vyhlášení vítěze. Vítěz bude osloven k dopracování studie.

 

Ing. Blažek, starosta


Návrh č.1

 

Návrh č.2

 

Návrh č.3