Město Šenov

KONTAKT

Z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 upřednostňuje městský úřad písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. K tomuto účelu využívejte kontakty uvedené na www.mesto-senov.cz/kontakty.

Úřední hodiny pro osobní kontakt se zaměstnanci:

pondělí 08:00 – 13:00 hod.
středa 12:00 – 17:00 hod.

V případě nutnosti osobního kontaktu je možné v úřední hodiny přivolat zaměstnance ke vchodu do městského úřadu na níže uvedených telefonních číslech.

Zaměstnanec úřadu telefonicky dohodne způsob vyřízení záležitosti, případně umožní žadateli vstup do prostor městského úřadu. Při osobním kontaktu dodržujte vzdálenost alespoň 2 m a používejte ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál.

Podatelna městského úřadu: tel.č. : 596 805, 596 805 930
(příjem podání v obvyklých hodinách) 

 

Odbor správní:  
Ing. Preinová Blažena 596 805 941
Bc. Červenková Eliška 596 805 942
Klimasová Taťána 596 805 938
Rzyman Tomáš 596 805 957
Holušová Jana 596 805 931
Sommerlíková Iva 596 805 930
Odbor investic, MH a dopravy:  
Ing. Knop-Kostka Pavel 569 805 959
Král Tomáš 596 805 949
Musialová Mariana 596 805 944
Mrlinová Jana 596 805 943
Ing. Slívová Petra 596 805 956
Ing. Menšíková Iveta 596 805 945
Odbor finanční:  
Ing. Hutáková Stanislava 596 805 937
Ing. Štixová Jana 596 805 936
Fajkusová Pavla 596 805 935
Odbor výstavby a ŽP:  
Míčková Jarmila 596 805 954
Pituchová Jaroslava 596 805 958
Ing. Procházka Stanislav 596 805 958
Bc. Chrástková Ida 596 805 955
Úsek právní a kontrolní:  
JUDr. Kowalski Tadeáš 596 805 946
Vedení města:  
Ing. Blažek Jan 596 805 933
Ing. Holuša Tomáš 596 805 934
Ing. Kotrová Marie 596 805 932

 


 

Úřední hodiny:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Podatelna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00

Pokladna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
Správce webu: trzyman@mesto-senov.cz