Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
12. 10. 2020

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU OD 12.10.2020


Z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 upřednostňuje městský úřad písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. K tomuto účelu využívejte kontakty uvedené na www.mesto-senov.cz/kontakty.

Úřední hodiny pro osobní kontakt se zaměstnanci:

pondělí 08:00 – 13:00 hod.
středa 12:00 – 17:00 hod.

V případě nutnosti osobního kontaktu je možné v úřední hodiny přivolat zaměstnance ke vchodu do městského úřadu na níže uvedených telefonních číslech.

Zaměstnanec úřadu telefonicky dohodne způsob vyřízení záležitosti, případně umožní žadateli vstup do prostor městského úřadu. Při osobním kontaktu dodržujte vzdálenost alespoň 2 m a používejte ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál.

Podatelna městského úřadu: tel.č. : 596 805, 596 805 930
(příjem podání v obvyklých hodinách) 

 

Odbor správní: 
Ing. Preinová Blažena596 805 941
Bc. Červenková Eliška596 805 942
Klimasová Taťána596 805 938
Rzyman Tomáš596 805 957
Holušová Jana596 805 931
Sommerlíková Iva596 805 930
Odbor investic, MH a dopravy: 
Ing. Knop-Kostka Pavel569 805 959
Král Tomáš596 805 949
Musialová Mariana596 805 944
Mrlinová Jana596 805 943
Ing. Slívová Petra596 805 956
Ing. Menšíková Iveta596 805 945
Odbor finanční: 
Ing. Hutáková Stanislava596 805 937
Ing. Štixová Jana596 805 936
Fajkusová Pavla596 805 935
Odbor výstavby a ŽP: 
Míčková Jarmila596 805 954
Pituchová Jaroslava596 805 958
Ing. Procházka Stanislav596 805 958
Bc. Chrástková Ida596 805 955
Úsek právní a kontrolní: 
JUDr. Kowalski Tadeáš596 805 946
Vedení města: 
Ing. Blažek Jan596 805 933
Ing. Holuša Tomáš596 805 934
Ing. Kotrová Marie596 805 932