Město Šenov

KONTAKT

Odbor výstavby a životního prostředí - formuláře


Dokumenty ve formátu DOC:

 

01 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
02 - Žádost o vydání rozhodnutí o změnu využití území
03 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
04 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
05 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
06 - Žádost o vydání společného povolení
07 - Oznámení o záměru
08 - Ohlášení stavby
09 - Žádost o stavební povolení
10 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
11a - Žádost o přidělení č.p.č.ev
11b - Ohlášení dokončení stavby
12 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
13 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby
14 - Oznámení změny v užívání stavby
15 - Ohlášení odstranění
16 - Společné oznámení záměru
17 - Žádost o dodatečné povolení
18 - Žádost o kolaudaci
19 - Žádost o ÚPI
20 - Žádost o souhlas podle §15
21 - Žádost o změnu UPD
22 - žádost o výjimku
23 - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

Dokumenty ve formátu PDF:

01 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
02 - Žádost o vydání rozhodnutí o změnu využití území
03 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
04 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
05 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
06 - Žádost o vydání společného povolení
07 - Oznámení o záměru
08 - Ohlášení stavby
09 - Žádost o stavební povolení
10 - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
11a - Žádost o přidělení č.p.č.ev
11b - Ohlášení dokončení stavby
12 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
13 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby
14 - Oznámení změny v užívání stavby
15 - Ohlášení odstranění
16 - Společné oznámení záměru
17 - Žádost o dodatečné povolení
18 - Žádost o kolaudaci
19 - Žádost o ÚPI
20 - Žádost o souhlas podle §15
21 - Žádost o změnu UPD
22 - žádost o výjimku
23 - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les


 

Úřední hodiny:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Podatelna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00

Pokladna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
Správce webu: trzyman@mesto-senov.cz