KONTAKT

Povinné informace


 

Zde naleznete povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace jsou strukturovány dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

1. Název
Město Šenov

2. Důvod a způsob založení
Město Šenov (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 a § 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.Posláním města je péče o všestranný rozvoje svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo a rada
Organizační řád Městského úřadu Šenov (dokument PDF, 5,55 MB)
Organizační struktura města Šenov k 1.1.2020 (dokument PDF, 320 kB)

4. Kontaktní údaje

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Šenov
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Městský úřad Šenov
Radniční náměstí 300
Šenov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Středa8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Čtvrtek8:00 – 11:30

4.4 Telefonní čísla
596 805 931

4.5 Čísla faxu
596 887 147

4.6 Adresa internetové stránky
www.mesto-senov.cz

4.7 Adresa e-podatelny
podatelna@mesto-senov.cz

4.8 Další elektronické adresy
meu.senov@mesto-senov.cz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 1682036389/0800

6. IČ
00297291

7. DIČ
CZ00297291
město je plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů  

Akční plán  investičních akcí připravovaných v roce 2020 (dokument PDF, 189 kB)
Akční plán  investičních akcí připravovaných v roce 2019 (dokument PDF, 189 kB)
Akční plán  investičních akcí připravovaných v roce 2018 (dokument PDF, 189 kB)

Strategicky plán_rozvoje_sportu_v_Šenově_do_roku_2023 PDF
Strategický plán_rozvoje_sportu_v_Šenově_do_roku_2023 - 7z archiv
Akční plán  investičních akcí připravovaných v roce 2018 (dokument PDF, 189 kB)

Strategický plán rozvoje města Šenov 2016 – 2023 (dokument PDF, 12 MB)
Plnění strategie rozvoje města a akčního plánu investičních akcí k 31.12.2015
Plnění strategie rozvoje města k 31.12.2014
Plnění a aktualizace strategie rozvoje města k 31.12.2013
Strategický plán rozvoje města Šenov 2007 – 2015 (dokument PDF, 312 kB)
Doplnění a aktualizace Strategického plánu rozvoje města (dokument PDF, 112 kB)

8.2 Rozpočet
Monitor státní pokladny

Rozpočet města Šenov na rok 2020
Rozpočet města Šenov na rok 2019
Rozpočet města Šenov na rok 2018

Závěrečný účet za rok 2019
Závěrečný účet za rok 2018
Závěrečný účet za rok 2017

9. Žádosti o informace

Město Šenov zveřejňuje informace následujícími způsoby:
  • na úřední desce – u městského úřadu.
  • na internetové stránce: www.mesto-senov.cz.
  • informace lze dále získat v kancelářích městského úřadu v úředních hodinách.

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Postup pro podávání žádostí o informace

11. Opravné prostředky
Postup podávání opravných prostředků proti rozhodnutí povinné subjektu

12. Formuláře
Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Poradna občana

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přístup k informacím
Přehled přijatých zákonů, jimiž se řídí orgány města při své činnosti

14.2 Vydané právní předpisy
Vyhlášky a nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Dokument PDF, 397 kB

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Usnesení nadřízeného orgánu nejsou uplatňována.

16. Licenční smlouvy
Licenční smlouvy nejsou uzavřeny.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva ze rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016

18. Odpověď na žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb.
Odpovědi na dotazy

19. Informace o kontrolách dle zákona č. 255/2012 Sb.
Souhrnná zpráva o výsledcích veřejnosprávních kontrol 2019

20. GDPR

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

 


 

 
 
 
 

Otvírací hodiny:

Pondělí
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@slezskabrana.cz
searchhomelist-altfacebook-squarephoneenvelopedatabaseuser-secret