Rada města na své 81. schůzi dne 17. 3. 2022 pod bodem 81/c/1. rozhodla o rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2022 v rámci vyhlášeného dotačního programu: „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2022“ takto: Rozdělení dotací v dotačním programu Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2022