Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
24. 9. 2021

Sluchátko - psychoterapie na drátě


Terapeutická linka Sluchátko, z.ú. je organizace nabízející profesionální psychoterapii po telefonu zdarma. Poskytujeme zcela unikátní službu založenou na dostupnosti, nízkoprahovosti a přístupnosti všem napříč republikou.

Jak to začalo

Terapeutická linka Sluchátko navazuje na činnost linky Anténa, která fungovala na jaře 2020 v první vlně koronavirové pandemie. Jejím cílem bylo nabídnout terapii všem,  kdo byli vystaveni těžkým situacím kvůli lehce se šířícímu virovému onemocnění. Projekt Anténa byl realizován Českou asociací pro psychoterapii (czap.cz) a bylo do něj zapojeno více jak 200 psychoterapeutů. Ti ve svém volném čase poskytovali své služby zdarma všem, kteří se na linku dovolali. Anténu měl po dobu jejího plně dobrovolnického fungování (od 23.3. do 10.5. 2020) na starosti pětičlenný vedoucí a technický tým, který byl podpořen více jak třiceti supervizory.

Anténa skončila po  49 odpracovaných dnech, kdy se uskutečnilo přes 800 terapeutických hovorů. Poptávka po dostupné psychoterapeutické péči však zůstala. Proto se 6 terapeutů z jarní linky  rozhodlo vytvořit tým a založit Terapeutickou linku Sluchátko. Tento nápad podpořilo svou dobrovolnickou prací dalších 35 psychoterapeutů. Všichni se 15.října chopili Sluchátka a navázali na činnost Antény v pomoci širokému spektru lidí s jejich duševními obtížemi a trápením.

 

Jak fungujeme

Po vytočení čísla 212 812 540 v provozní době linky Vás automaticky spojíme s jedním z psychoterapeutů. Ten se Vám bude až 50 minut věnovat. Vy jako klient zůstanete v anonymitě. Terapeut se přizpůsobí Vám, Vaší situaci a tomu, co potřebujete řešit. Bude Vám naslouchat a nebude Vás nijak soudit. Může Vám pomoci lépe pojmenovat, co aktuálně prožíváte, dodat sílu a pomoci najít další směřování. Pokud budete mít zájem, můžete se spolu domluvit na dalším hovoru a rezervovat si termín své distanční psychoterapie. Ty můžete na lince uskutečnit až tři nebo šest, pokud Vaše trápení pochází z postižení živelnou pohromou.

 

Koho na lince uslyšíte

Momentálně na lince pracuje přes 30 psychoterapeutů, kteří prošli akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem a splňují kvalifikační kritéria členství v ČAP a dalších profesních organizacích. Zároveň jim je k dispozici 7 supervizorů, kteří jim poskytují neustálou podporu. Průběžně hledáme další odborníky, kteří by se k nám přidali a pomáhali s námi těm, kteří to potřebují.

Proč jsme potřeba

Pandemie ukázala, jak moc je potřeba mít k dispozici dostupnou terapii. Prokázala  také, že je možné nabízet kvalitní službu i bez osobního kontaktu v pracovně terapeuta, že terapie po telefonu je funkčním způsobem terapeutické práce. Výhodami setkávání  po telefonu je možnost zůstat v anonymitě,  v bezpečí a v prostoru, který klient  zná a který si sám vybere. A na Sluchátku navíc nabízíme i velmi vstřícnou pracovní dobu. Pokud klient i tak nemůže zavolat na linku v provozních hodinách, je mu k dispozici jednoduchý formulář na linkasluchatko.cz. Po jeho vyplnění se mu jeden z terapeutů linky ozve zpět. 

 

Sluchátko po pandemii

Z výzkumu Národního ústavu duševního zdraví vyplývá, že kvůli pandemii došlo v roce 2020  v porovnání s rokem 2017 k trojnásobnému nárůstu depresí a sebevražd. Pandemie jsme se možná zbavili, ale jejích následků ne. Nové studie, ukazuje, že významná část (až 20%) z těch, kteří prodělají COVID - 19, zažije do 90 dnů po prodělání choroby příznaky některého z psychických onemocnění. Patří mezi ně např. úzkosti, deprese a nespavost. Mnohé z nich neumožňují člověku v některých případech vstát z postele, přinášejí nečekané záchvaty paniky a dalšími způsoby ovlivňují duševní život jedince, jeho vztahy i  jeho produktivitu.

Produktivita práce zaměstnance s duševním onemocněním totiž zásadně klesá. Výsledkem jsou v součtu miliardové ztráty firem na mzdových nákladech.. Kvůli pandemii se zvýšil výskyt deprese mezi obyvateli z 20 procent na 30, nyní jí trpí 12 % zaměstnaných, úzkostmi 14 %. Lidé se středně těžkou až těžkou depresí či úzkostí jsou neproduktivní třetinu pracovní doby. Pokud se ale pokusí léčit, mohou to snížit na 27 % a pak samozřejmě i až na tu pětinu, která se v pracovním prostředí průměrně vyskytuje. Pokud však ale svou nemoc ignoruje, může se jeho neproduktivita vyšplhat až na 35 %.

Nízká znalost péče o vlastní duševní zdraví v ČR zapříčiňuje, že lidé často nevyhledají odbornou pomoc. Spousta lidí nepozná, že mají příznaky psychického onemocnění, případně si to nechtějí připustit. A pokud si to přeci jen připustí, potýkají se s tím, že je u nás duševní zdraví a chození k psychoterapeutovi (či psychiatrovi) stále ještě tabu. Zároveň nejsou existující nabízené formáty psychoterapie z regionálních, kapacitních nebo i finančních důvodů schopny uspokojit veškerou poptávku po terapii. 

Proto je terapeutická linka Sluchátko unikátním řešením. Snažíme se terapii detabuizovat a svou nízkoprahovostí ji učinit dostupnou všem. Ti, kteří se stydí nebo si nejsou jistí  vyhledáním pomoci, u nás najdou velkou míru anonymity. Ti, kteří o terapii mnoho nevědí a nevěří v její přínosy, si na Sluchátku mohou terapii vyzkoušet a najít směr, který jim nejvíce vyhovuje. A těm, kteří ve svém okolí psychoterapeuta nenajdou, se po telefonu otevře cesta do světa terapie nejen na lince, ale i ve formě doporučení navazující terapie, pokud o ní klient projeví zájem.

Důležitá čísla

Od začátku roku 2021 jsme na lince uskutečnili skoro 700 hovorů a náš web navštěvuje měsíčně  v průměru 3000 lidí. 75 % všech volajících tvoří ženy ve středním věku. Mladí dospělí tvoří 25 % volajících, stejně tak senioři. Nejčastějšími problémy, s jakými se na nás klienti obrací, jsou úzkosti, deprese, stres, ztráta v rodině, úmrtí blízkého člověka, vztahy s partnerem, rozchody, vztahy v rodině a problémy v práci.

 

Jak můžete pomoci i Vy?

Rozhodně tím, že nám pomůžete dostat informaci o lince mezi lidi. To může být jakoukoliv formou - ať už sdílením na sociálních sítích, vyvěšením našich letáčků na veřejných místech, nebo třeba věnováním prostoru pro Sluchátko v časopise, webových stránkách nebo rádiu.

 

Terapeutická linka Sluchátko nabízí své služby zdarma. Velmi nám pomůže i finanční podpora, která pokryje část našich nákladů. Mezi naše největší náklady patří mzdy těch terapeutů, kteří pomáhají stabilizovat provozní dobu linky, a mzdy supervizorům. I díky nim může linka své služby poskytovat     v potřebné kvalitě a šíři. Nově jsme založili sbírku na darujme.cz. Dary ze sbírky pomohou pokrýt provozní náklady linky spjaté s navýšením počtu bezplatných hovorů pro klienty ze tří na šest pro oběti tornáda.  Uvítáme i formu hmotné pomoci v podobě tiskových či propagačních služeb nebo vytvoření fotodokumentace.

 

Komu jsme pomohli

Pomohli jsme  paní s úzkostmi stavy naučit se nastavovat hranice kolegyni, která ji na pracovišti šikanuje neustálým napomínáním, že nedělá věci tak, jak má.

Pomohli jsme pedagožce najít způsob, jak postupovat v situaci, když má u žáka podezření na sebepoškozování.

Pomohli jsme mladému člověku v předposledním ročníku gymnázia, kterého přepadají úzkostné stavy uvěřit, že má právo obrátit se pro pomoc, kterou díky ujištění na lince následně vyhledal.

Pomohli jsme seniorům zvládnout úzkosti ze samoty a hledat řešení pro urovnání vztahů v rodině po mnoha letech odcizení.

 

A to vše i díky podpoře takových jako jste Vy!

 

Poděkování patří všem donorům, sponzorům a hlavně terapeutům linky,  bez kterých by služba nebyla dostupná v kvalitě a šíři, v jaké je k dispozici.

Podporují nás:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Magistrát Hlavního města Prahy

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Teplického kraje

Dark side

IPEX

Nadace Krása pomoci

GIVT

Znesnáze21

Nadační fond pomoci

Eurowag

Skupina Moneta

Intax

T-mobile

Terapeuti Sluchátka

 

Kontakty pro média:

Petr Fabián, ředitel Terapeutické linky Sluchátko z.ú., 608 230 246, reditel@linkasluchatko.cz

Tereza Škárková, PR a marketing, 774 607 730, skarkova@linkasluchatko.cz

Odkazy:

Webové stránky: www.linkasluchatko.cz

Instagram: @linkasluchatko

Facebook: Terapeutická linka Sluchátko z.ú.

9.7.2021 o nás podruhé napsal Benešovský deník

29.6.2021 v 15:30 odvysílalo ČRO Brno rozhovor se Sluchátkovým spoluzakladatelem, Milanem Balunem

5.3.2021 vystoupil online Petr Fabián v pořadu ČT3, Dobré ráno z Ostravy. Program byl pak odvysílaný i na ČT2

15.3.2021 v 9 hodin ráno vystoupil v rádiu Proglas ředitel Sluchátka Petr Fabián


 


Znepokojený člověk sleduje svůj počítač, zatímco v pozadí se objevují symboly převodů peněz a ikony populárních aplikací pro zasílání zpráv, jako je Telegram. Scéna zahrnuje prvky klamu a opatrnosti, zdůrazňující finanční a osobní rizika spojená s podvodnými nabídkami brigád. Obrázek je jasný a barevný, aby upoutal pozornost a zdůraznil vážnost situace.

Nové podvody aneb reklama na brigádu

Pokračovat
Letecký pohled na staveniště s červenou kovovou konstrukcí lávky připravenou k montáži přes silnici I/11 poblíž Fryštátské a Šenova. Okolní krajina je zelená s loukami, stromy a menšími budovami v blízkosti silnice

Připomínáme blížící se druhou etapu a změny v dopravě

Pokračovat
Na obrázku je zaparkované zlaté osobní auto, pravděpodobně značky Renault, s rozbitými okny na straně řidiče. Auto stojí na parkovišti s vyznačenými parkovacími místy a za ním je vidět policejní dodávka. Scéna je zalitá sluncem, a v pozadí jsou stromy a budova.

Nezodpovědné chování může být důvodem k vloupání!

Pokračovat
Dvojice starších lidí se vesele projíždí ve veteránu Škoda, s rukama zdviženýma a úsměvy na tvářích, po venkovské silnici obklopené zelení.

Školení řidičů - seniorů v Šenově

Pokračovat

Veřejná výzva k obsazení pracovního místa na odboru výstavby a ŽP

Pokračovat
Na obrázku je znázorněna situace uzavírek na silnici I/11 a související objízdné trasy. Klíčové body a detaily jsou zvýrazněny a popsány. Značky "POZOR" upozorňují na uzavírku v obou směrech (směr Ostrava a směr Havířov). Modře tečkované čáry označují objízdné trasy. Podrobné pohledy na konkrétní úseky jsou označeny jako Detail 1a, 1b, 2a a 2b. Hlavní trasa objížďky je vyznačena červenou čarou.

Uzavírka silnice I/11 v Šenově u Ostravy, Bartovicích a Radvanicích

Pokračovat
Malebná vesnická scéna s zeleným recyklačním košem a přátelsky vypadajícím psem sedícím vedle něj, umístěná mezi rustikálními domy, která zdůrazňuje povinnost platit místní poplatky za odpad a držení psa v obci

Připomínka splatnosti poplatků za komunální odpad a držení psa

Pokračovat

Víte, co je sexting?

Pokračovat
Plakát k akci "MájkoHrátky aneb kácení máje", který zobrazuje živě barevné scény. V horní části plakátu jsou kreslené stánky s cukrovou vatu, zmrzlinou a jinými pochoutkami. Uprostřed je velký název akce s datem "25. 5. 2024" a časem začátku "od 13:30 hod" na pozadí noční oblohy. Dole je scéna s davem lidí tleskajícím před koncertním pódiem, kde hrají hudebníci. Názvy kapel "Horkýže Slíže Revival", "Elan Revival" a "Bastard" jsou umístěné spolu s logy sponzorů ve spodní části. Na plakátu jsou také logo města Šenov a dalších organizátorů.

MájkoHrátky aneb kácení máje

Pokračovat

Lávka roste ze země

Pokračovat

A zase ty podvody……!

Pokračovat
DOTAČNÍ PROGRAM PRO SPOLKY

Výběrové řízení na místo vedoucí – vedoucího odboru výstavby a ŽP, vedoucí úředník

Pokračovat
Scéna zobrazuje vesnické prostředí za jasného slunečného dne, kde děti s helmy na hlavách připravují svá jízdní kola k výletu. Jsou vidět pumpující pneumatiky a hledající odrazky na kolech a pedálech, což naznačuje učení se o nezbytné výbavě pro bezpečnou jízdu. Kola, čistá od prachu, jsou připravena na dobrodružství za sběrem proutí pro velikonoční pomlázky. V pozadí ožívá malebná vesnice s náznaky slavnostní atmosféry, rodiny se věnují přípravám, což odráží radost a opatrnost spojenou s velikonočními tradicemi, zdůrazňující bezpečnost, ohleduplnost a ducha společenství.

Příprava na Velikonoce: tradice a bezpečnost na prvním místě

Pokračovat
Silueta osoby stojící před policejním vozem v noci, s červenými a modrými majáky svítícími v pozadí, vytvářející dramatický osvětlený kontur.

Rozblikáme majáky!

Pokračovat
Plakát k propagaci divadelní inscenace s názvem 'Zážitkové Dárky', kterou představuje Divadlo Propadlo. Na plakátu je skupina osmi účinkujících, kteří pózují na jevišti s různými rekvizitami. V centru je žena, která drží loutkové vodiče a ovládá ostatní účinkující jako marionety. Nad nimi je logo města Šenov a dva smajlíky reprezentující divadelní masky. Datum a čas představení jsou uvedeny jako '16.2.2024 v 19:00' a místo konání je 'Horákůvka'. Vstupné je stanoveno na 100 Kč s možností předprodeje vstupenek na podatelně MěÚ nebo v knihovně od 15.1.2024

Divadelní inscenace ZÁŽITKOVÉ DÁRKY

Pokračovat
Fotografie zobrazuje policejního důstojníka ve světelně reflexní vestě, stojícího vedle policejního vozidla s nápadným žluto-modrým pruhováním. Vedle něj stojí žena v černé bundě, držící v ruce otevřenou složku nebo kalendář s logem a rokem 2022 na obálce. V pozadí je vidět sanitka Českého červeného kříže. Obě osoby jsou na ulici a vypadá to, že se účastní veřejného eventu nebo distribuční akce.

Kaledář myslí nejen na prevenci v on-line prostředí

Pokračovat
1 2 3 16