Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
24. 9. 2021

Sluchátko - psychoterapie na drátě


Terapeutická linka Sluchátko, z.ú. je organizace nabízející profesionální psychoterapii po telefonu zdarma. Poskytujeme zcela unikátní službu založenou na dostupnosti, nízkoprahovosti a přístupnosti všem napříč republikou.

Jak to začalo

Terapeutická linka Sluchátko navazuje na činnost linky Anténa, která fungovala na jaře 2020 v první vlně koronavirové pandemie. Jejím cílem bylo nabídnout terapii všem,  kdo byli vystaveni těžkým situacím kvůli lehce se šířícímu virovému onemocnění. Projekt Anténa byl realizován Českou asociací pro psychoterapii (czap.cz) a bylo do něj zapojeno více jak 200 psychoterapeutů. Ti ve svém volném čase poskytovali své služby zdarma všem, kteří se na linku dovolali. Anténu měl po dobu jejího plně dobrovolnického fungování (od 23.3. do 10.5. 2020) na starosti pětičlenný vedoucí a technický tým, který byl podpořen více jak třiceti supervizory.

Anténa skončila po  49 odpracovaných dnech, kdy se uskutečnilo přes 800 terapeutických hovorů. Poptávka po dostupné psychoterapeutické péči však zůstala. Proto se 6 terapeutů z jarní linky  rozhodlo vytvořit tým a založit Terapeutickou linku Sluchátko. Tento nápad podpořilo svou dobrovolnickou prací dalších 35 psychoterapeutů. Všichni se 15.října chopili Sluchátka a navázali na činnost Antény v pomoci širokému spektru lidí s jejich duševními obtížemi a trápením.

 

Jak fungujeme

Po vytočení čísla 212 812 540 v provozní době linky Vás automaticky spojíme s jedním z psychoterapeutů. Ten se Vám bude až 50 minut věnovat. Vy jako klient zůstanete v anonymitě. Terapeut se přizpůsobí Vám, Vaší situaci a tomu, co potřebujete řešit. Bude Vám naslouchat a nebude Vás nijak soudit. Může Vám pomoci lépe pojmenovat, co aktuálně prožíváte, dodat sílu a pomoci najít další směřování. Pokud budete mít zájem, můžete se spolu domluvit na dalším hovoru a rezervovat si termín své distanční psychoterapie. Ty můžete na lince uskutečnit až tři nebo šest, pokud Vaše trápení pochází z postižení živelnou pohromou.

 

Koho na lince uslyšíte

Momentálně na lince pracuje přes 30 psychoterapeutů, kteří prošli akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem a splňují kvalifikační kritéria členství v ČAP a dalších profesních organizacích. Zároveň jim je k dispozici 7 supervizorů, kteří jim poskytují neustálou podporu. Průběžně hledáme další odborníky, kteří by se k nám přidali a pomáhali s námi těm, kteří to potřebují.

Proč jsme potřeba

Pandemie ukázala, jak moc je potřeba mít k dispozici dostupnou terapii. Prokázala  také, že je možné nabízet kvalitní službu i bez osobního kontaktu v pracovně terapeuta, že terapie po telefonu je funkčním způsobem terapeutické práce. Výhodami setkávání  po telefonu je možnost zůstat v anonymitě,  v bezpečí a v prostoru, který klient  zná a který si sám vybere. A na Sluchátku navíc nabízíme i velmi vstřícnou pracovní dobu. Pokud klient i tak nemůže zavolat na linku v provozních hodinách, je mu k dispozici jednoduchý formulář na linkasluchatko.cz. Po jeho vyplnění se mu jeden z terapeutů linky ozve zpět. 

 

Sluchátko po pandemii

Z výzkumu Národního ústavu duševního zdraví vyplývá, že kvůli pandemii došlo v roce 2020  v porovnání s rokem 2017 k trojnásobnému nárůstu depresí a sebevražd. Pandemie jsme se možná zbavili, ale jejích následků ne. Nové studie, ukazuje, že významná část (až 20%) z těch, kteří prodělají COVID - 19, zažije do 90 dnů po prodělání choroby příznaky některého z psychických onemocnění. Patří mezi ně např. úzkosti, deprese a nespavost. Mnohé z nich neumožňují člověku v některých případech vstát z postele, přinášejí nečekané záchvaty paniky a dalšími způsoby ovlivňují duševní život jedince, jeho vztahy i  jeho produktivitu.

Produktivita práce zaměstnance s duševním onemocněním totiž zásadně klesá. Výsledkem jsou v součtu miliardové ztráty firem na mzdových nákladech.. Kvůli pandemii se zvýšil výskyt deprese mezi obyvateli z 20 procent na 30, nyní jí trpí 12 % zaměstnaných, úzkostmi 14 %. Lidé se středně těžkou až těžkou depresí či úzkostí jsou neproduktivní třetinu pracovní doby. Pokud se ale pokusí léčit, mohou to snížit na 27 % a pak samozřejmě i až na tu pětinu, která se v pracovním prostředí průměrně vyskytuje. Pokud však ale svou nemoc ignoruje, může se jeho neproduktivita vyšplhat až na 35 %.

Nízká znalost péče o vlastní duševní zdraví v ČR zapříčiňuje, že lidé často nevyhledají odbornou pomoc. Spousta lidí nepozná, že mají příznaky psychického onemocnění, případně si to nechtějí připustit. A pokud si to přeci jen připustí, potýkají se s tím, že je u nás duševní zdraví a chození k psychoterapeutovi (či psychiatrovi) stále ještě tabu. Zároveň nejsou existující nabízené formáty psychoterapie z regionálních, kapacitních nebo i finančních důvodů schopny uspokojit veškerou poptávku po terapii. 

Proto je terapeutická linka Sluchátko unikátním řešením. Snažíme se terapii detabuizovat a svou nízkoprahovostí ji učinit dostupnou všem. Ti, kteří se stydí nebo si nejsou jistí  vyhledáním pomoci, u nás najdou velkou míru anonymity. Ti, kteří o terapii mnoho nevědí a nevěří v její přínosy, si na Sluchátku mohou terapii vyzkoušet a najít směr, který jim nejvíce vyhovuje. A těm, kteří ve svém okolí psychoterapeuta nenajdou, se po telefonu otevře cesta do světa terapie nejen na lince, ale i ve formě doporučení navazující terapie, pokud o ní klient projeví zájem.

Důležitá čísla

Od začátku roku 2021 jsme na lince uskutečnili skoro 700 hovorů a náš web navštěvuje měsíčně  v průměru 3000 lidí. 75 % všech volajících tvoří ženy ve středním věku. Mladí dospělí tvoří 25 % volajících, stejně tak senioři. Nejčastějšími problémy, s jakými se na nás klienti obrací, jsou úzkosti, deprese, stres, ztráta v rodině, úmrtí blízkého člověka, vztahy s partnerem, rozchody, vztahy v rodině a problémy v práci.

 

Jak můžete pomoci i Vy?

Rozhodně tím, že nám pomůžete dostat informaci o lince mezi lidi. To může být jakoukoliv formou - ať už sdílením na sociálních sítích, vyvěšením našich letáčků na veřejných místech, nebo třeba věnováním prostoru pro Sluchátko v časopise, webových stránkách nebo rádiu.

 

Terapeutická linka Sluchátko nabízí své služby zdarma. Velmi nám pomůže i finanční podpora, která pokryje část našich nákladů. Mezi naše největší náklady patří mzdy těch terapeutů, kteří pomáhají stabilizovat provozní dobu linky, a mzdy supervizorům. I díky nim může linka své služby poskytovat     v potřebné kvalitě a šíři. Nově jsme založili sbírku na darujme.cz. Dary ze sbírky pomohou pokrýt provozní náklady linky spjaté s navýšením počtu bezplatných hovorů pro klienty ze tří na šest pro oběti tornáda.  Uvítáme i formu hmotné pomoci v podobě tiskových či propagačních služeb nebo vytvoření fotodokumentace.

 

Komu jsme pomohli

Pomohli jsme  paní s úzkostmi stavy naučit se nastavovat hranice kolegyni, která ji na pracovišti šikanuje neustálým napomínáním, že nedělá věci tak, jak má.

Pomohli jsme pedagožce najít způsob, jak postupovat v situaci, když má u žáka podezření na sebepoškozování.

Pomohli jsme mladému člověku v předposledním ročníku gymnázia, kterého přepadají úzkostné stavy uvěřit, že má právo obrátit se pro pomoc, kterou díky ujištění na lince následně vyhledal.

Pomohli jsme seniorům zvládnout úzkosti ze samoty a hledat řešení pro urovnání vztahů v rodině po mnoha letech odcizení.

 

A to vše i díky podpoře takových jako jste Vy!

 

Poděkování patří všem donorům, sponzorům a hlavně terapeutům linky,  bez kterých by služba nebyla dostupná v kvalitě a šíři, v jaké je k dispozici.

Podporují nás:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Magistrát Hlavního města Prahy

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Teplického kraje

Dark side

IPEX

Nadace Krása pomoci

GIVT

Znesnáze21

Nadační fond pomoci

Eurowag

Skupina Moneta

Intax

T-mobile

Terapeuti Sluchátka

 

Kontakty pro média:

Petr Fabián, ředitel Terapeutické linky Sluchátko z.ú., 608 230 246, reditel@linkasluchatko.cz

Tereza Škárková, PR a marketing, 774 607 730, skarkova@linkasluchatko.cz

Odkazy:

Webové stránky: www.linkasluchatko.cz

Instagram: @linkasluchatko

Facebook: Terapeutická linka Sluchátko z.ú.

9.7.2021 o nás podruhé napsal Benešovský deník

29.6.2021 v 15:30 odvysílalo ČRO Brno rozhovor se Sluchátkovým spoluzakladatelem, Milanem Balunem

5.3.2021 vystoupil online Petr Fabián v pořadu ČT3, Dobré ráno z Ostravy. Program byl pak odvysílaný i na ČT2

15.3.2021 v 9 hodin ráno vystoupil v rádiu Proglas ředitel Sluchátka Petr Fabián


 


Malebná zimní scéna znázorňující náměstí pokryté sněhem s okouzlujícími budovami zdobenými sváteční výzdobou. Lidé v teplém oblečení prochází náměstím na pozadí hustých zalesněných hor pokrytých sněhem

Provoz Městského úřadu Šenov v době vánočních svátků

Pokračovat
Plakát pro adventní koncert s Leona Gyöngyösi a gospelovým souborem, který se bude konat 10. prosince 2023 v 16:00 v evangelickém kostele ČCE. Plakát je zdobený vánočními motivy jako jsou červené mašle, zlaté vánoční koule a zelené větvičky. Na horní části je logo 'senav' s vánočními dekoracemi po stranách. Ve středu je velká zlatá vánoční koule s datem koncertu a časem, obklopená hudebními notami a hvězdičkami. Pod tím je Leona Gyöngyösi v červeném šatě, držící mikrofon, a níže fotografie gospelového souboru v akci. Název události 'ADVENTNÍ KONCERT' je uvedený velkými písmeny ve spodní části plakátu.

Adventní večer plný hudby: Leona GYÖNGYÖSI a gospelový soubor v evangelickém kostele

Pokračovat
Digitální bezpečnostní plakát zobrazující počítačovou obrazovku s varováním před falešnými webovými stránkami a phishingovými e-maily. Ikonky reprezentují bezpečné a aktualizované webové prohlížeče spolu s varovnými symboly pro malware a podvody. Pozadí obsahuje digitální prvky a bledé vodoznak symbolu zámku, zdůrazňující kybernetickou bezpečnost. Design je moderní a elegantní s barevným schématem modré, šedé a bílé, které vyjadřuje důvěru a profesionalitu.

Jak se chránit před podvodnými weby, e-maily a SMS: Průvodce pro uživatele internetu

Pokračovat
Plakát s oznamem o vánočním akci s názvem "ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU" pořádaném městem Šenov, která se bude konat 3. prosince 2023 od 15:20. Na horní části plakátu je logo města Šenov a vánoční ozdoba. Centrální část plakátu je zaujímá velkými zelenými písmeny název akce na bílém pozadí, které připomíná sníh. Pod tímto textem je zobrazena cimbálová muzika a slova "VÁNOČNÍ HITY". Ve spodní části plakátu je kreslená dřevěná stánek s jasně osvětlenými barevnými žárovkami a tabulkami, které označují dostupné pokrmy a nápoje: punč, svařák, medovina, pivo, klobásy, maso, placky a lángoše. Vpravo na plakátu je vyobrazený část vánočního stromu s dekoracemi a osvětlením. Celkový design plakátu je veselý a slavnostní, propagující předvánoční komunitní setkání.

Rozsvícení vánočního stromu v Šenově

Pokračovat
Obrázek představuje barevný plakát s vánoční tematikou s názvem "MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s čertem, Mikulášem a andělem". V horní části plakátu je logo města Šenov. Na plakátu je zobrazen kreslený Mikuláš s bílou bradou a červeným biskupským oděvem zvedající ruku jako pozdrav. V pozadí je mnoho dárků a ozdob, celkové barevné schéma je červené s bílými a zlatými prvky. Informace na plakátu uvádí, že akce se bude konat v Restauraci HorakuVka 3.12.2023 od 14:00 hodin. Dále informuje o předprodeji vstupenek na podatelně MěÚ od 6.11.2023 do 24.11.2023. Cena vstupného je uvedena jako 100 Kč za dítě (v ceně balíček) a 50 Kč za dospělého (doprovod max. 1-2 dospělí na 1 dítě). Design plakátu je veselý a slavnostní, vhodný pro propagaci rodinné vánoční akce.

Mikulášská nadílka: Veselé odpoledne plné zábavy a překvapení!

Pokračovat
Obrázek zobrazuje venkovskou autobusovou zastávku v malé vesnici během podzimu. Digitální informační panel je jednoduchý a přehledný, zobrazující jízdní řády na pozadí podzimních barev. Oranžové, červené a žluté listí je rozprostřeno po zemi kolem dřevěného přístřešku s prvkami z kovaného železa. Vesničané v lehkých bundách se shromažďují, někteří drží v rukou listí nebo šálky s teplým nápojem, a užívají si společnou atmosféru chladného podzimního dne.

Aktualizace informačních panelů v autobusových zastávkách

Pokračovat
Na obrázku je noční scéna pracovního prostředí, kde velký kolový nakladač Volvo nakládá materiál do korby sklápěčky značky SERVA. Pracovní stroje jsou osvětleny jejich pracovními světly, což vytváří dramatický efekt v kontrastu s okolní tmou. V pozadí je vidět část kovové konstrukce, která může být součástí mostu nebo jiné infrastruktury. Na povrchu pracoviště je viditelný rozrytý terén, což naznačuje stavební nebo zemní práce. Světla na nakladači a kamionu poskytují hlavní osvětlení scény, a na silnici v pozadí jsou rozmazaná světla projíždějícího vozidla.

Opravy okružní křižovatky v Havířově proběhnou přes noc

Pokračovat

Chceš-li alkohol začít pít, musíš nad 18 let mít!

Pokračovat

Na Dušičky bezpečně

Pokračovat
Klidný rybník obklopený hustým rákosím a orobincem. Uprostřed tklivé hladiny se tyčí malý dřevěný mól, na kterém je umístěna lesklá trofej symbolizující ocenění 'Osobnost Města'. Po vodní hladině plují drobné papírové lodě, které nesou různé nominace. Celá scéna vyzařuje atmosféru uznání a společenského ocenění.

Vyhlášení 8. ročníku ankety „Udělování ocenění městem ŠENOV“

Pokračovat

Zahájení sfoukávání vysoké pece č. 3 Liberty Ostrava a.s.

Pokračovat
Improvizační SHOW

Improvizační show Divadla ODVAZ v Horakůvce

Pokračovat
žena pečující o starého člověka

Veřejná výzva: Obsazení pozice terénního pečovatele na Městském úřadě Šenov

Pokračovat
PČR-viditelnost

Viditelnost na silnicích: Bezpečnostní kampaň v Moravskoslezském kraji

Pokračovat

Nabídka pracovního místa MěPOS

Pokračovat

Omezení provozu Městského úřadu Šenov dne 3. října 2023

Pokračovat
1 2 3 14