Město Šenov

KONTAKT

2.9.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

Přípravné práce (armování, bednění) pro postupnou betonáž jednotlivých autobusových zálivů
Provedena betonáž první poloviny okružní křižovatky ulic Těšínská / Petřvaldská
Postupné dokončování zřízení kamenných obrub a kamenné přídlažby v místě středových ostrůvku a vysazených ploch u přechodů pro chodce
Provádění osazování dlažby v místě vybudovaných ostrůvků v rámci přechodu pro chodce
Návoz ornice do již nově vybudovaných středových ostrůvků
Zahájení celoplošného frézování vozovky
Dokončování kamenné rovnaniny v místě vtoku a výtoku u jednotlivých propustků
Přípravné práce pro sanaci spodní stavby a pohledových ploch jednotlivých propustků a mostu

Uvedené práce jsou i nadále koordinovány s plánovanou výsadbou v nově zřízených středových ostrůvku a vysazených chodníkových ploch (investor Městský úřad Radvanice a Bartovice).

Organizace dopravy

 V úseku mezi ulicemi Fryštátská - Dvorová  je provoz i nadále částečně omezen. Došlo pouze k obousměrnému zúžení jízdních pruhů a přesunu stávajících zastávek.

Od 3. 8. 2020 probíhá úplná uzavírka okružní křižovatky ulic Kaštanova x Petřvaldská pro individuální a nákladní dopravu. Doprava je proto i nadále vedena po předem stanovené objízdné trase a to ve směru od Petřvaldu po silnic I/59 a dále pak po silnici I/11 ul. Rudná. V opačném směru od Havířova a Ostravy budou vozidla moci využívat objízdné trasy po silnici I/11 ul. Rudná – II/478 – III/4703 ul. Šenovská a MK ul. Pod Bažantnicí. Autobusová doprava vč. vozidel IZS využívají kyvadlového průjezdu přes okružní křižovatku pomocí upraveného tzv. bypassu, který je řízen světelnou signalizací.

V termínu od 11. 9. – 23. 9. 2020 bude zahájena pokládka asfaltových vrstev vozovky v níže schváleném režimu stavby:

Úsek od okružní křižovatky v Šenově po autobusové zastávky „Šenov, ČSAD“

11. 9. 2020, 00:01 hodin – 16.9.2020, 24:00 hodin

  • Pokládka geomříží a podkladních vrstev bude probíhat vždy v jednom jízdním pásu, tento bude uzavřen a ve druhém jízdním pásu bude obousměrně vedena veřejná hromadná autobusová doprava a v případě nutnosti příjezd k nemovitostem na ul. Těšínské, které mají možnost vjezdu pouze z této komunikace;
  • Autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ bude v termínu 11. 9. 2020 – 16. 9. 2020 dočasně neobsluhována;

 

Úsek od okružní křižovatky v Šenově přibližně k dopravní značce označující začátek a konec Šenova

17. 9. 2020, 00:01 hodin – 19. 9. 2020, 24:00 hodin

  • Pokládka geomříží a podkladních vrstev bude probíhat vždy v jednom jízdním pásu, tento bude uzavřen a ve druhém jízdním pásu bude obousměrně vedena veřejná hromadná autobusová doprava a v případě nutnosti příjezd k nemovitostem na ul. Těšínské, které mají možnost vjezdu pouze z této komunikace;
  • Úsek bude rozdělen a řízen samostatnými semafory tak, aby autobusová zastávka „Šenov, křižovatka č. 1 a č. 2 byla vždy v neuzavřené části;
  • Nový autobusový záliv bude možno využívat pouze pro výstup cestujících, nikoli pro zajíždění autobusů;

Obrusná vrstva živice

  • Pokládka obrusných vrstev bude probíhat vždy v jednom jízdním pásu, tento bude uzavřen a ve druhém jízdním pásu bude obousměrně vedena veřejná hromadná autobusová doprava a v případě nutnosti příjezd k nemovitostem na ul. Těšínské, které mají možnost vjezdu pouze z této komunikace;

Rozdělení jízdních pro pokládku obrusné živičné vrstvy

21. 9. 2020 – jízdní pás od zastávek „Šenov, ČSAD“ po okružní křižovatku v Šenově

22. 9. 2020 – oba jízdní pásy v úseku od okružní křižovatky v Šenově přibližně k dopravní značce označující začátek a konec Ostravy

23. 9. 2020 – jízdní pás od okružní křižovatky v Šenově k autobusovým zastávkám „Šenov, ČSAD“

-  Autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ bude ve dnech 21.9.2020 a 23.9.2020 dočasně neobsluhována;

-  Ostatní dotčené zastávky po trase budou po dobu plánované pokládky dočasně přemístěny.

V případě nepřízně počasí může docházet k úpravě takto již schválených termínů.

 

Aktuální informace najdete na: http://www.ssmsk.cz/index.php/aktuaul/dopravni-informace/1512-stavba-rekonstrukce-a-modernizace-silnice-ii-479-ostrava-ul-tesinska-ii-etapa-2

Mariana Musialová
úsek MH a dopravy


 

 

Úřední hodiny:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Podatelna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00

Pokladna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
Správce webu: trzyman@mesto-senov.cz