Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
8. 9. 2020

Stavba „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II.etapa“


2.9.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

Přípravné práce (armování, bednění) pro postupnou betonáž jednotlivých autobusových zálivů
Provedena betonáž první poloviny okružní křižovatky ulic Těšínská / Petřvaldská
Postupné dokončování zřízení kamenných obrub a kamenné přídlažby v místě středových ostrůvku a vysazených ploch u přechodů pro chodce
Provádění osazování dlažby v místě vybudovaných ostrůvků v rámci přechodu pro chodce
Návoz ornice do již nově vybudovaných středových ostrůvků
Zahájení celoplošného frézování vozovky
Dokončování kamenné rovnaniny v místě vtoku a výtoku u jednotlivých propustků
Přípravné práce pro sanaci spodní stavby a pohledových ploch jednotlivých propustků a mostu

Uvedené práce jsou i nadále koordinovány s plánovanou výsadbou v nově zřízených středových ostrůvku a vysazených chodníkových ploch (investor Městský úřad Radvanice a Bartovice).

Organizace dopravy

 V úseku mezi ulicemi Fryštátská - Dvorová  je provoz i nadále částečně omezen. Došlo pouze k obousměrnému zúžení jízdních pruhů a přesunu stávajících zastávek.

Od 3. 8. 2020 probíhá úplná uzavírka okružní křižovatky ulic Kaštanova x Petřvaldská pro individuální a nákladní dopravu. Doprava je proto i nadále vedena po předem stanovené objízdné trase a to ve směru od Petřvaldu po silnic I/59 a dále pak po silnici I/11 ul. Rudná. V opačném směru od Havířova a Ostravy budou vozidla moci využívat objízdné trasy po silnici I/11 ul. Rudná – II/478 – III/4703 ul. Šenovská a MK ul. Pod Bažantnicí. Autobusová doprava vč. vozidel IZS využívají kyvadlového průjezdu přes okružní křižovatku pomocí upraveného tzv. bypassu, který je řízen světelnou signalizací.

V termínu od 11. 9. – 23. 9. 2020 bude zahájena pokládka asfaltových vrstev vozovky v níže schváleném režimu stavby:

Úsek od okružní křižovatky v Šenově po autobusové zastávky „Šenov, ČSAD“

11. 9. 2020, 00:01 hodin – 16.9.2020, 24:00 hodin

  • Pokládka geomříží a podkladních vrstev bude probíhat vždy v jednom jízdním pásu, tento bude uzavřen a ve druhém jízdním pásu bude obousměrně vedena veřejná hromadná autobusová doprava a v případě nutnosti příjezd k nemovitostem na ul. Těšínské, které mají možnost vjezdu pouze z této komunikace;
  • Autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ bude v termínu 11. 9. 2020 – 16. 9. 2020 dočasně neobsluhována;

 

Úsek od okružní křižovatky v Šenově přibližně k dopravní značce označující začátek a konec Šenova

17. 9. 2020, 00:01 hodin – 19. 9. 2020, 24:00 hodin

  • Pokládka geomříží a podkladních vrstev bude probíhat vždy v jednom jízdním pásu, tento bude uzavřen a ve druhém jízdním pásu bude obousměrně vedena veřejná hromadná autobusová doprava a v případě nutnosti příjezd k nemovitostem na ul. Těšínské, které mají možnost vjezdu pouze z této komunikace;
  • Úsek bude rozdělen a řízen samostatnými semafory tak, aby autobusová zastávka „Šenov, křižovatka č. 1 a č. 2 byla vždy v neuzavřené části;
  • Nový autobusový záliv bude možno využívat pouze pro výstup cestujících, nikoli pro zajíždění autobusů;

Obrusná vrstva živice

  • Pokládka obrusných vrstev bude probíhat vždy v jednom jízdním pásu, tento bude uzavřen a ve druhém jízdním pásu bude obousměrně vedena veřejná hromadná autobusová doprava a v případě nutnosti příjezd k nemovitostem na ul. Těšínské, které mají možnost vjezdu pouze z této komunikace;

Rozdělení jízdních pro pokládku obrusné živičné vrstvy

21. 9. 2020 – jízdní pás od zastávek „Šenov, ČSAD“ po okružní křižovatku v Šenově

22. 9. 2020 – oba jízdní pásy v úseku od okružní křižovatky v Šenově přibližně k dopravní značce označující začátek a konec Ostravy

23. 9. 2020 – jízdní pás od okružní křižovatky v Šenově k autobusovým zastávkám „Šenov, ČSAD“

-  Autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ bude ve dnech 21.9.2020 a 23.9.2020 dočasně neobsluhována;

-  Ostatní dotčené zastávky po trase budou po dobu plánované pokládky dočasně přemístěny.

V případě nepřízně počasí může docházet k úpravě takto již schválených termínů.

 

Aktuální informace najdete na: http://www.ssmsk.cz/index.php/aktuaul/dopravni-informace/1512-stavba-rekonstrukce-a-modernizace-silnice-ii-479-ostrava-ul-tesinska-ii-etapa-2

Mariana Musialová
úsek MH a dopravy


 

 


Znepokojený člověk sleduje svůj počítač, zatímco v pozadí se objevují symboly převodů peněz a ikony populárních aplikací pro zasílání zpráv, jako je Telegram. Scéna zahrnuje prvky klamu a opatrnosti, zdůrazňující finanční a osobní rizika spojená s podvodnými nabídkami brigád. Obrázek je jasný a barevný, aby upoutal pozornost a zdůraznil vážnost situace.

Nové podvody aneb reklama na brigádu

Pokračovat
Letecký pohled na staveniště s červenou kovovou konstrukcí lávky připravenou k montáži přes silnici I/11 poblíž Fryštátské a Šenova. Okolní krajina je zelená s loukami, stromy a menšími budovami v blízkosti silnice

Připomínáme blížící se druhou etapu a změny v dopravě

Pokračovat
Na obrázku je zaparkované zlaté osobní auto, pravděpodobně značky Renault, s rozbitými okny na straně řidiče. Auto stojí na parkovišti s vyznačenými parkovacími místy a za ním je vidět policejní dodávka. Scéna je zalitá sluncem, a v pozadí jsou stromy a budova.

Nezodpovědné chování může být důvodem k vloupání!

Pokračovat
Dvojice starších lidí se vesele projíždí ve veteránu Škoda, s rukama zdviženýma a úsměvy na tvářích, po venkovské silnici obklopené zelení.

Školení řidičů - seniorů v Šenově

Pokračovat

Veřejná výzva k obsazení pracovního místa na odboru výstavby a ŽP

Pokračovat
Na obrázku je znázorněna situace uzavírek na silnici I/11 a související objízdné trasy. Klíčové body a detaily jsou zvýrazněny a popsány. Značky "POZOR" upozorňují na uzavírku v obou směrech (směr Ostrava a směr Havířov). Modře tečkované čáry označují objízdné trasy. Podrobné pohledy na konkrétní úseky jsou označeny jako Detail 1a, 1b, 2a a 2b. Hlavní trasa objížďky je vyznačena červenou čarou.

Uzavírka silnice I/11 v Šenově u Ostravy, Bartovicích a Radvanicích

Pokračovat
Malebná vesnická scéna s zeleným recyklačním košem a přátelsky vypadajícím psem sedícím vedle něj, umístěná mezi rustikálními domy, která zdůrazňuje povinnost platit místní poplatky za odpad a držení psa v obci

Připomínka splatnosti poplatků za komunální odpad a držení psa

Pokračovat

Víte, co je sexting?

Pokračovat
Plakát k akci "MájkoHrátky aneb kácení máje", který zobrazuje živě barevné scény. V horní části plakátu jsou kreslené stánky s cukrovou vatu, zmrzlinou a jinými pochoutkami. Uprostřed je velký název akce s datem "25. 5. 2024" a časem začátku "od 13:30 hod" na pozadí noční oblohy. Dole je scéna s davem lidí tleskajícím před koncertním pódiem, kde hrají hudebníci. Názvy kapel "Horkýže Slíže Revival", "Elan Revival" a "Bastard" jsou umístěné spolu s logy sponzorů ve spodní části. Na plakátu jsou také logo města Šenov a dalších organizátorů.

MájkoHrátky aneb kácení máje

Pokračovat

Lávka roste ze země

Pokračovat

A zase ty podvody……!

Pokračovat
DOTAČNÍ PROGRAM PRO SPOLKY

Výběrové řízení na místo vedoucí – vedoucího odboru výstavby a ŽP, vedoucí úředník

Pokračovat
Scéna zobrazuje vesnické prostředí za jasného slunečného dne, kde děti s helmy na hlavách připravují svá jízdní kola k výletu. Jsou vidět pumpující pneumatiky a hledající odrazky na kolech a pedálech, což naznačuje učení se o nezbytné výbavě pro bezpečnou jízdu. Kola, čistá od prachu, jsou připravena na dobrodružství za sběrem proutí pro velikonoční pomlázky. V pozadí ožívá malebná vesnice s náznaky slavnostní atmosféry, rodiny se věnují přípravám, což odráží radost a opatrnost spojenou s velikonočními tradicemi, zdůrazňující bezpečnost, ohleduplnost a ducha společenství.

Příprava na Velikonoce: tradice a bezpečnost na prvním místě

Pokračovat
Silueta osoby stojící před policejním vozem v noci, s červenými a modrými majáky svítícími v pozadí, vytvářející dramatický osvětlený kontur.

Rozblikáme majáky!

Pokračovat
Plakát k propagaci divadelní inscenace s názvem 'Zážitkové Dárky', kterou představuje Divadlo Propadlo. Na plakátu je skupina osmi účinkujících, kteří pózují na jevišti s různými rekvizitami. V centru je žena, která drží loutkové vodiče a ovládá ostatní účinkující jako marionety. Nad nimi je logo města Šenov a dva smajlíky reprezentující divadelní masky. Datum a čas představení jsou uvedeny jako '16.2.2024 v 19:00' a místo konání je 'Horákůvka'. Vstupné je stanoveno na 100 Kč s možností předprodeje vstupenek na podatelně MěÚ nebo v knihovně od 15.1.2024

Divadelní inscenace ZÁŽITKOVÉ DÁRKY

Pokračovat
Fotografie zobrazuje policejního důstojníka ve světelně reflexní vestě, stojícího vedle policejního vozidla s nápadným žluto-modrým pruhováním. Vedle něj stojí žena v černé bundě, držící v ruce otevřenou složku nebo kalendář s logem a rokem 2022 na obálce. V pozadí je vidět sanitka Českého červeného kříže. Obě osoby jsou na ulici a vypadá to, že se účastní veřejného eventu nebo distribuční akce.

Kaledář myslí nejen na prevenci v on-line prostředí

Pokračovat
1 2 3 16