Cílem zpracované studie je navrhnout opatření, která přispějí k vytvoření efektivního a moderního systému nakládání s komunálními odpady v obci, se zaměřením na předcházení vzniku odpadů, zlepšení úrovně třídění a snížení produkce směsných komunálních odpadů.

Kompletní studii naleznete zde: Studie optimalizace nakládání s komunálními odpady na území města Šenov