Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
18. 5. 2022

Ukrajinské děti a šenovské školy


K datu 16.05.2022 našlo azyl v šenovských domácnostech 27 Ukrajinců. Rozhodnutí o tom, zda u nás zůstanou natrvalo, či zda se vrátí zpět na Ukrajinu, zatím odkládají. Chtějí se rozhodnout podle toho, jak se bude vyvíjet válečný konflikt.

V počtu 27 osob jsou započteny i děti, které by mohly navštěvovat naše školy. Jedná se celkem o 4 děti ve věku 2, 2, 4 a 5 let, které by mohly navštěvovat mateřskou školu a 3 děti ve věku 8, 9 a 11 let, které by mohly navštěvovat základní školu.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se vztahuje na děti narozené 1.9. 2016 do 31.8.2017 – do této kategorie spadá v současném situaci jeden Ukrajinec. Město je připraveno na variantu, kdyby muselo zřídit provizorní prostory pro předškolní děti uprchlíků. Malotřídka by vznikla v suterénních prostorách školky na Lapačce. Do těchto prostor lze umístit děti dočasně, nikoliv natrvalo.

K zápisu do šenovské mateřské školy se dostavilo přes 80 dětí. Pro školní rok 2022/2023 lze přijmout kolem 40 dětí. Počet přijatých dětí se odvíjí od počtu dětí, které odejdou do prvních tříd ZŠ. Přesný počet není dosud znám, protože někteří rodiče ještě vyřizují pro děti odklad pro nástup do první třídy.

S přijetím do MŠ nemohou počítat rodiče dětí s bydlištěm mimo Šenov. Rodiče dětí ve věku 2–3 let rovněž nemohou počítat s tím, že jejich děti budou zařazeny do tříd, ve kterých je již nyní na výjimku 28 dětí. Tyto děti nejsou ještě natolik samostatné, aby mohly být zařazeny do tak početné třídy. Kapacita MŠ bude naplněna na normovaný počet 187 dětí.

S přijetím dětí do ZŠ problém není, neboť schválena kapacita 850 dětí ještě není naplněna. Rezerva je ještě cca 50 dětí.

Pro oblast školství byl přijat 21.3.2022 Zákon č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina, který upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Pro zápis dětí cizinců do MŠ a prvního ročníku ZŠ stanovuje tento zákon zvláštní termín zápisu v době od 1.6.2022 do 15.7.2022.

Základní škola stanovila termín zápisu pro cizince dle zákona Lex Ukrajina na 1.6.2022.

Mateřská škola stanovila termín zápisu pro cizince dle zákona Lex Ukrajina na 2.6.2022.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem ve školách a na úřední desce města. O přijetí rozhodují ředitelé příslušných zařízení.

Ing. Jan Blažek, starosta města Šenov