Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
Vlající vlajka Ukrajiny a na pozadí je modrá obloha.
18. 5. 2022

Ukrajinské děti a šenovské školy


K datu 16.05.2022 našlo azyl v šenovských domácnostech 27 Ukrajinců. Rozhodnutí o tom, zda u nás zůstanou natrvalo, či zda se vrátí zpět na Ukrajinu, zatím odkládají. Chtějí se rozhodnout podle toho, jak se bude vyvíjet válečný konflikt.

V počtu 27 osob jsou započteny i děti, které by mohly navštěvovat naše školy. Jedná se celkem o 4 děti ve věku 2, 2, 4 a 5 let, které by mohly navštěvovat mateřskou školu a 3 děti ve věku 8, 9 a 11 let, které by mohly navštěvovat základní školu.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se vztahuje na děti narozené 1.9. 2016 do 31.8.2017 – do této kategorie spadá v současném situaci jeden Ukrajinec. Město je připraveno na variantu, kdyby muselo zřídit provizorní prostory pro předškolní děti uprchlíků. Malotřídka by vznikla v suterénních prostorách školky na Lapačce. Do těchto prostor lze umístit děti dočasně, nikoliv natrvalo.

K zápisu do šenovské mateřské školy se dostavilo přes 80 dětí. Pro školní rok 2022/2023 lze přijmout kolem 40 dětí. Počet přijatých dětí se odvíjí od počtu dětí, které odejdou do prvních tříd ZŠ. Přesný počet není dosud znám, protože někteří rodiče ještě vyřizují pro děti odklad pro nástup do první třídy.

S přijetím do MŠ nemohou počítat rodiče dětí s bydlištěm mimo Šenov. Rodiče dětí ve věku 2–3 let rovněž nemohou počítat s tím, že jejich děti budou zařazeny do tříd, ve kterých je již nyní na výjimku 28 dětí. Tyto děti nejsou ještě natolik samostatné, aby mohly být zařazeny do tak početné třídy. Kapacita MŠ bude naplněna na normovaný počet 187 dětí.

S přijetím dětí do ZŠ problém není, neboť schválena kapacita 850 dětí ještě není naplněna. Rezerva je ještě cca 50 dětí.

Pro oblast školství byl přijat 21.3.2022 Zákon č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina, který upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny. Pro zápis dětí cizinců do MŠ a prvního ročníku ZŠ stanovuje tento zákon zvláštní termín zápisu v době od 1.6.2022 do 15.7.2022.

Základní škola stanovila termín zápisu pro cizince dle zákona Lex Ukrajina na 1.6.2022.

Mateřská škola stanovila termín zápisu pro cizince dle zákona Lex Ukrajina na 2.6.2022.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem ve školách a na úřední desce města. O přijetí rozhodují ředitelé příslušných zařízení.

Ing. Jan Blažek, starosta města Šenov


 


Ilustrace kyberkriminality: osoba používající počítač, oběť phishingového útoku zadává bankovní údaje na podvodné webové stránce. V pozadí je policejní důstojník, digitální bezpečnostní symboly jako zámky a varovné signály, a grafické znázornění finanční ztráty. Na obrázku je také zmíněna kampaň #nePINdej! a webová stránka www.kybertest.cz

Kyberkriminalita: Jak se chránit před podvody a zůstat v bezpečí online

Pokračovat

Rekonstrukce silnice II/478: Spojení Vratimova a Šenova se dočká modernizace

Pokračovat
Ilustrace zobrazující skupinu dětí, které se bezpečně baví během letních prázdnin pod dozorem dospělých. Jedno dítě kontroluje kolo vybavené světly a odrazkami, další dítě s helmu a chrániči jezdí na označené cyklostezce. Třetí dítě s plovací vestou hovoří s dospělým před vstupem do vody. V pozadí dítě zajišťuje okna a dveře domu. Scéna vyzdvihuje význam bezpečnostních návyků od útlého věku.

Velké prázdniny jsou za dveřmi …

Pokračovat
Znepokojený člověk sleduje svůj počítač, zatímco v pozadí se objevují symboly převodů peněz a ikony populárních aplikací pro zasílání zpráv, jako je Telegram. Scéna zahrnuje prvky klamu a opatrnosti, zdůrazňující finanční a osobní rizika spojená s podvodnými nabídkami brigád. Obrázek je jasný a barevný, aby upoutal pozornost a zdůraznil vážnost situace.

Nové podvody aneb reklama na brigádu

Pokračovat
Letecký pohled na staveniště s červenou kovovou konstrukcí lávky připravenou k montáži přes silnici I/11 poblíž Fryštátské a Šenova. Okolní krajina je zelená s loukami, stromy a menšími budovami v blízkosti silnice

Připomínáme blížící se druhou etapu a změny v dopravě

Pokračovat
Na obrázku je zaparkované zlaté osobní auto, pravděpodobně značky Renault, s rozbitými okny na straně řidiče. Auto stojí na parkovišti s vyznačenými parkovacími místy a za ním je vidět policejní dodávka. Scéna je zalitá sluncem, a v pozadí jsou stromy a budova.

Nezodpovědné chování může být důvodem k vloupání!

Pokračovat
Dvojice starších lidí se vesele projíždí ve veteránu Škoda, s rukama zdviženýma a úsměvy na tvářích, po venkovské silnici obklopené zelení.

Školení řidičů - seniorů v Šenově

Pokračovat

Veřejná výzva k obsazení pracovního místa na odboru výstavby a ŽP

Pokračovat
Na obrázku je znázorněna situace uzavírek na silnici I/11 a související objízdné trasy. Klíčové body a detaily jsou zvýrazněny a popsány. Značky "POZOR" upozorňují na uzavírku v obou směrech (směr Ostrava a směr Havířov). Modře tečkované čáry označují objízdné trasy. Podrobné pohledy na konkrétní úseky jsou označeny jako Detail 1a, 1b, 2a a 2b. Hlavní trasa objížďky je vyznačena červenou čarou.

Uzavírka silnice I/11 v Šenově u Ostravy, Bartovicích a Radvanicích

Pokračovat
Malebná vesnická scéna s zeleným recyklačním košem a přátelsky vypadajícím psem sedícím vedle něj, umístěná mezi rustikálními domy, která zdůrazňuje povinnost platit místní poplatky za odpad a držení psa v obci

Připomínka splatnosti poplatků za komunální odpad a držení psa

Pokračovat

Víte, co je sexting?

Pokračovat
Plakát k akci "MájkoHrátky aneb kácení máje", který zobrazuje živě barevné scény. V horní části plakátu jsou kreslené stánky s cukrovou vatu, zmrzlinou a jinými pochoutkami. Uprostřed je velký název akce s datem "25. 5. 2024" a časem začátku "od 13:30 hod" na pozadí noční oblohy. Dole je scéna s davem lidí tleskajícím před koncertním pódiem, kde hrají hudebníci. Názvy kapel "Horkýže Slíže Revival", "Elan Revival" a "Bastard" jsou umístěné spolu s logy sponzorů ve spodní části. Na plakátu jsou také logo města Šenov a dalších organizátorů.

MájkoHrátky aneb kácení máje

Pokračovat

Lávka roste ze země

Pokračovat

A zase ty podvody……!

Pokračovat
DOTAČNÍ PROGRAM PRO SPOLKY

Výběrové řízení na místo vedoucí – vedoucího odboru výstavby a ŽP, vedoucí úředník

Pokračovat
Scéna zobrazuje vesnické prostředí za jasného slunečného dne, kde děti s helmy na hlavách připravují svá jízdní kola k výletu. Jsou vidět pumpující pneumatiky a hledající odrazky na kolech a pedálech, což naznačuje učení se o nezbytné výbavě pro bezpečnou jízdu. Kola, čistá od prachu, jsou připravena na dobrodružství za sběrem proutí pro velikonoční pomlázky. V pozadí ožívá malebná vesnice s náznaky slavnostní atmosféry, rodiny se věnují přípravám, což odráží radost a opatrnost spojenou s velikonočními tradicemi, zdůrazňující bezpečnost, ohleduplnost a ducha společenství.

Příprava na Velikonoce: tradice a bezpečnost na prvním místě

Pokračovat
1 2 3 16