Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Úřední deska

Archív pro rok 2018

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
207 RSB – Rozpočtové opatření č. 12/2018 (dokument PDF, 211.5 KB) SO 20.12.2018 - 31.12.2018
206 Veřejná vyhláška – oprava zřejmých nesrovnalostí (dokument PDF, 5.53 MB) SO 19.12.2018 - 7.1.2019
205 Podmínky programu „PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2019“ (dokument PDF, 3.63 MB) SO 19.12.2018 - 25.3.2019
204 Oznámení, usnesení č. 947/18/VH, vyjádření k podkladům rozhodnutí – povolení k nakládání s podzemními vodami (dokument PDF, 4.22 MB) SO 17.12.2018 - 3.1.2019
203 Oznámení o záměru města bezúplatně směnit pozemek (dokument PDF, 734.95 KB) SO 13.12.2018 - 31.12.2018
202 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dokument PDF, 1.49 MB) SO 12.12.2018 - 31.12.2018
201 Souhrn výsledků 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 11. 12. 2018 (dokument PDF, 1.29 MB) SO 12.12.2018 - 31.12.2018
200 Oznámení o vyhlášení dvou výběrových řízení - ÚZSVM (dokument PDF, 508.37 KB) SO 7.12.2018 - 29.12.2018
199 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - parcela 5849 k.ú. Šenov (dokument PDF, 3.77 MB) SO 7.12.2018 - 29.12.2018
198 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - parcela 6145/2 k.ú. Šenov (dokument PDF, 3.81 MB) SO 7.12.2018 - 29.12.2018
197 RSB – Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 - 2022 (dokument PDF, 668.9 KB) SO 5.12.2018 - 29.12.2018
196 RSB – Rozpočet na rok 2019 (dokument PDF, 489.44 KB) SO 5.12.2018 - 29.12.2018
195 RSB – Rozpočtové opatření č. 3/2018 (dokument PDF, 423.73 KB) SO 5.12.2018 - 29.12.2018
194 Oznámení o výběrovém řízení 6 / 2018 – REFERENT STAVEBNÍHO ŘÁDU (dokument PDF, 1.22 MB) SO 5.12.2018 - 2.1.2019
193 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019 (dokument PDF, 324.41 KB) ŽP 5.12.2018 - 27.12.2018
192 Výběrové řízení – VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK NA ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE (dokument PDF, 785.2 KB) SO 4.12.2018 - 21.12.2018
191 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 597.7 KB) SO 3.12.2018 - 12.12.2018
190.2 Připomínky odboru dopravy MMO (dokument PDF, 1015.21 KB) SO 28.11.2018 - 14.12.2018
190.1 Průvodní zpráva (dokument PDF, 1.34 MB) SO 28.11.2018 - 14.12.2018
190 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: stanovení místní úpravy (dokument PDF, 2.78 MB) SO 28.11.2018 - 14.12.2018
189 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“ (dokument PDF, 1.51 MB) FO 28.11.2018 - 28.11.2021
188 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov – „Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“ (dokument PDF, 1.33 MB) FO 28.11.2018 - 28.11.2021
187 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu „DSP – Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ (dokument PDF, 1.16 MB) OI 26.11.2018 - 13.12.2018
186 Střednědobý výhled rozpočtu města Šenov na roky 2020 - 2022 (dokument PDF, 517.92 KB) SO 26.11.2018 - 12.12.2018
185 Návrh rozpočtu města Šenov na rok 2019 (dokument PDF, 2.17 MB) SO 26.11.2018 - 12.12.2018
184 Veřejná vyhláška – Oznámení vydání územního plánu Šenov (dokument PDF, 482.05 KB) SO 22.11.2018 - 10.12.2018
183 Odečet stavu vodoměru – 7. a 8. 12.2018 - MěPOS (dokument PDF, 439.33 KB) SO 22.11.2018 - 10.12.2018
182 Usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba (dokument PDF, 1.87 MB) SO 21.11.2018 - 10.12.2018
181 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny (dokument PDF, 260.05 KB) SO 21.11.2018 - 7.12.2018
180 Oznámení o záměru města – pronájem nebytových prostor (dokument PDF, 725.89 KB) SO 21.11.2018 - 7.12.2018
179 Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Šenov (dokument PDF, 560.45 KB) SO 20.11.2018 - 7.12.2018
178 Usnesení – Martin Bernatík (dokument PDF, 308.73 KB) SO 19.11.2018 - 6.12.2018
177 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy – SANACE BŘEHU LUČINY (dokument PDF, 1.42 MB) SO 15.11.2018 - 26.11.2018
176 Upozornění na uložení písemnosti (dokument PDF, 558.53 KB) FO 15.11.2018 - 3.12.2018
175 Svazek obcí Region Slezská brána - Návrh rozpočtu na rok 2019 (dokument PDF, 568.47 KB) SO 12.11.2018 - 31.12.2018
174 Svazek obcí Region Slezská brána - NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 - 2022 (dokument PDF, 805.8 KB) SO 12.11.2018 - 31.12.2018
173 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 338.02 KB) SO 12.11.2018 - 30.11.2018
172 Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 244.64 KB) SO 12.11.2018 - 21.11.2018
171 Usnesení z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města Šenov konaného dne 8. 11. 2018 (dokument PDF, 646.09 KB) SO 9.11.2018 - 27.11.2018
170 Veřejná vyhláška – zveřejnění opatření obecné povahy – Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dokument PDF, 3.7 MB) SO 9.11.2018 - 27.11.2018
169 Opravné rozhodnutí č. 904/18/VH (dokument PDF, 3.22 MB) SO 7.11.2018 - 26.11.2018
168 Schválená rozpočtová opatření 10/2018 (dokument PDF, 208.59 KB) SO 2.11.2018 - 31.12.2018
167 Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání (dokument PDF, 1014.8 KB) SO 1.11.2018 - 19.11.2018
166 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů (dokument PDF, 313.56 KB) SO 31.10.2018 - 29.11.2018
165 Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Šenova konaného dne 8. 11. 2018 (dokument PDF, 355.06 KB) SO 31.10.2018 - 9.11.2018
164 Oznámení o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu – „Šenov – rozšíření klidové zóny“ (dokument PDF, 1.1 MB) SO 24.10.2018 - 12.11.2018
163 Stanovení dopravního zařízení (trvalého) č. 11279/18/Šenov - veřejná vyhláška – opatření obecné povahy (dokument PDF, 1.57 MB) SO 22.10.2018 - 8.11.2018
162 Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace – ŠENOVSKÝ JARMARK 2019 (dokument PDF, 1.38 MB) SO 17.10.2018 - 5.11.2018
161 Výzva - Šenov – rozšíření klidové zóny (dokument PDF, 2.54 MB) SO 12.10.2018 - 24.10.2018
160 ZÁPIS DO VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠENOV (dokument PDF, 2.03 MB) SO 6.10.2018 - 6.11.2018
159 Smlouva o návratné finanční výpomoci (dokument PDF, 714.2 KB) SO 4.10.2018 - 4.10.2021
158 Územní rozhodnutí o umístění stavby (dokument PDF, 4.54 MB) OS 4.10.2018 - 22.10.2018
157 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 714.39 KB) SO 3.10.2018 - 22.10.2018
156 Svazek obcí Region Slezská brána - Rozpočtové opatření č. 2/2018 (dokument PDF, 362.94 KB) SO 1.10.2018 - 31.12.2018
155 Nabídka pozemků k pronájmu (dokument PDF, 301.55 KB) SO 1.10.2018 - 6.2.2019
154 Schválená rozpočtová opatření 9/2018 (dokument PDF, 218.94 KB) SO 1.10.2018 - 31.12.2018
153 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 569.03 KB) OS 25.9.2018 - 3.10.2018
152 Oznámení o zahájení řízení ve věci 2. změny integrovaného povolení pro zařízení "Zařízení pro fyzikálně-chemickou úpravu odpadů - deemulgační stanice" (dokument PDF, 1.53 MB) ŽP 19.9.2018 - 22.10.2018
151 Souhrn výsledků 28. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. 9. 2018 (dokument PDF, 906.5 KB) SO 19.9.2018 - 5.10.2018
150 Usnesení – dražební vyhláška o oznámení dražebního roku (dokument PDF, 514.01 KB) SO 17.9.2018 - 22.10.2018
149 Gulášfest – oznámení (dokument PDF, 193.94 KB) SO 14.9.2018 - 1.10.2018
148 Rozhodnutí č. 723/18/VH (dokument PDF, 17.36 MB) SO 13.9.2018 - 1.10.2018
147 Výzva – ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU – NOTEBOOKY ZASTUPITELÉ (dokument PDF, 1.23 MB) SO 12.9.2018 - 1.10.2018
146 Seznámení s podklady rozhodnutí dle § 36 správního řádu (dokument PDF, 1.27 MB) SO 12.9.2018 - 1.10.2018
145 Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 384.33 KB) SO 10.9.2018 - 19.9.2018
144 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (dokument PDF, 622 KB) SO 7.9.2018 - 24.9.2018
143 Dražební vyhláška – elektronická dražba (dokument PDF, 1.59 MB) SO 6.9.2018 - 1.11.2018
142 Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dokument PDF, 250.27 KB) SO 6.9.2018 - 24.9.2018
141 Volby 2018: OZNÁMENÍ O 1. ZASEDÁNÍ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ (dokument PDF, 315.86 KB) SO 5.9.2018 - 13.9.2018
140 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 519.08 KB) SO 5.9.2018 - 14.9.2018
139 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 296.66 KB) SO 3.9.2018 - 21.9.2018
138 SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ ŠENOV II. ZÁPIS (dokument PDF, 181.41 KB) SO 3.9.2018 - 20.9.2018
137 Zrušení usnesení – dražební vyhláška 180 EX 11/18-71 (dokument PDF, 514.47 KB) SO 3.9.2018 - 20.9.2018
136 Veřejná vyhláška – dopravní značení v Šenově (dokument PDF, 2.08 MB) SO 31.8.2018 - 17.9.2018
135 Město Šenov oznamuje svůj záměr bezúplatně směnit pozemky (dokument PDF, 1.28 MB) SO 30.8.2018 - 19.9.2018
134 Oznámení - ŠENOVSKÝ JARMARK 2018 (dokument PDF, 191.73 KB) SO 27.8.2018 - 3.9.2018
133 Rozpočtová opatření schválená 8/2018 (dokument PDF, 195 KB) FO 27.8.2018 - 31.12.2018
132 Volby 2018: OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU LOSOVÁNÍ ČÍSEL PRO OZNAČENÍ VOLEBNÍCH STRAN (dokument PDF, 347.56 KB) SO 21.8.2018 - 8.10.2018
131 Usnesení – dražební vyhláška (dokument PDF, 1.46 MB) SO 20.8.2018 - 21.9.2018
130 Volby 2018: VYHRAZENÍ PLOCHY PRO VYLEPENÍ VOLEBNÍCH PLAKÁTŮ (dokument PDF, 216.27 KB) SO 15.8.2018 - 8.10.2018
129 Volby 2018: OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB (dokument PDF, 749.08 KB) SO 15.8.2018 - 8.10.2018
128 Volby 2018: JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELŮ KRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE (dokument PDF, 221.58 KB) SO 15.8.2018 - 8.10.2018
127 Volby 2018: INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ (dokument PDF, 224.2 KB) SO 15.8.2018 - 8.10.2018
126 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (dokument PDF, 646.54 KB) SO 14.8.2018 - 31.8.2018
125 OZNÁMENÍ O TERMÍNU LOSOVÁNÍ ČÍSEL PRO OZNAČENÍ VOLEBNÍCH STRAN (dokument PDF, 283.72 KB) SO 14.8.2018 - 21.8.2018
124 Volby 2018: ROZHODNUTÍ O REGISTRACI VOLEBNÍ STRANY SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE – TOMIO OKAMURA (SPD) (dokument PDF, 387.8 KB) SO 13.8.2018 - 17.8.2018
123 Volby 2018: ROZHODNUTÍ O REGISTRACI VOLEBNÍ STRANY SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ŠENOV (dokument PDF, 387.17 KB) SO 13.8.2018 - 17.8.2018
122 Volby 2018: ROZHODNUTÍ O REGISTRACI VOLEBNÍ STRANY OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (dokument PDF, 395.88 KB) SO 13.8.2018 - 17.8.2018
121 Volby 2018: ROZHODNUTÍ O REGISTRACI VOLEBNÍ STRANY KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ (dokument PDF, 402.78 KB) SO 13.8.2018 - 17.8.2018
120 Volby 2018: ROZHODNUTÍ O REGISTRACI VOLEBNÍ STRANY KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY (dokument PDF, 392.72 KB) SO 13.8.2018 - 17.8.2018
119 Volby 2018: ROZHODNUTÍ O REGISTRACI VOLEBNÍ STRANY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ (dokument PDF, 392.89 KB) SO 13.8.2018 - 17.8.2018
118 Volby 2018: ROZHODNUTÍ O REGISTRACI VOLEBNÍ STRANY ANO 2011 (dokument PDF, 382.94 KB) SO 13.8.2018 - 17.8.2018
117 Schválená rozpočtová opatření 7/2018 (dokument PDF, 200.88 KB) FO 9.8.2018 - 31.12.2018
116 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2018 – 5.10.2018 – 6.10.2018 – Informace o minimálním počtu členů OVK (dokument PDF, 209.84 KB) SO 2.8.2018 - 8.10.2018
115 Nabídka pozemků k pronájmu – KPÚ pro Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 300.33 KB) SO 1.8.2018 - 1.10.2018
114 Upozornění na uložení písemnosti - Tomis Lukáš (dokument PDF, 341.33 KB) SO 1.8.2018 - 20.8.2018
113 Odečet stavu vodoměrů - oznámení - MěPOS (dokument PDF, 437.89 KB) SO 1.8.2018 - 10.9.2018
112 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 572.04 KB) OS 27.7.2018 - 6.8.2018
111 Usnesení - Dražební vyhláška (dokument PDF, 2.11 MB) SO 27.7.2018 - 14.8.2018
110 Oznámení o provádění odečtů vodoměrů - VodoTech, spol. s r. o. (dokument PDF, 335.48 KB) SO 26.7.2018 - 31.8.2018
109 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení dočasného dopravního značení "Šenovský jarmark" (dokument PDF, 1.1 MB) SO 24.7.2018 - 31.7.2018
108 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu "Oprava místních komunikací 2018 v Šenově" (dokument PDF, 1.72 MB) OI 23.7.2018 - 8.8.2018
107 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru - Stará Ves nad Ondřejnicí (dokument PDF, 11.02 MB) SO 17.7.2018 - 2.8.2018
106 Usnesení - dražební vyhláška (dokument PDF, 1.94 MB) SO 16.7.2018 - 4.10.2018
105 Zaslání stejnopisu odvolání k rozhodnutí č. j. MeUS 01627/2018/Pi (dokument PDF, 1.58 MB) SO 11.7.2018 - 30.7.2018
104 Usnesení o přerušení územního řízení (dokument PDF, 1.39 MB) OS 2.7.2018 - 19.7.2018
103 2 . ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠENOV PRO ROK 2018/2019 (dokument PDF, 1020.94 KB) SO 2.7.2018 - 29.8.2018
102 Oznámení o záměrů města pronajmout nebytový prostor – Garáž (dokument PDF, 1.09 MB) OI 29.6.2018 - 17.7.2018
101 Schválená rozpočtová opatření 6/2018 (dokument PDF, 202.33 KB) FO 27.6.2018 - 31.12.2018
100 Informace pro voliče a kandidáty pro volby do zastupitelstva města Šenov (dokument PDF, 284.66 KB) SO 20.6.2018 - 8.10.2018
99 Dražební vyhláška (dokument PDF, 777.67 KB) SO 15.6.2018 - 18.7.2018
98 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2018 : Informace MMO – potřebný počet podpisů na peticích pro podporu kandidátky (dokument PDF, 898.83 KB) SO 15.6.2018 - 1.8.2018
97 Rozhodnutí o umístění stavby - "Neveřejná účelová komunikace v Šenově Podlesí" (dokument PDF, 5.23 MB) OS 13.6.2018 - 2.7.2018
96 Veřejná vyhláška – „Souvislá oprava silnice III/4701Šenov – Václavovice, I. Etapa“ (dokument PDF, 3.05 MB) OI 12.6.2018 - 20.6.2018
95 Oživení Zámeckého parku – herní prvky, chodník - výběrové řízení (dokument PDF, 2.76 MB) OI 12.6.2018 - 29.6.2018
94 Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 343.23 KB) SO 11.6.2018 - 20.6.2018
93 Usnesení - dražební vyhláška (dokument PDF, 2.34 MB) SO 1.6.2018 - 27.7.2018
92 Usnesení o elektronické dražbě (dokument PDF, 1.85 MB) SO 30.5.2018 - 19.7.2018
91 Schválená rozpočtová opatření 5/2018 (dokument PDF, 195.88 KB) FO 30.5.2018 - 31.12.2018
90 Rozhodnutí o umístění stavby „Doplnění kanalizace Šenov – lokalita kolem ul. K Hájence“ (dokument PDF, 5.78 MB) SO 23.5.2018 - 11.6.2018
89 Pověřenec pro ochranu osobních údajů - oznámení (dokument PDF, 265.22 KB) SO 23.5.2018 - 11.6.2018
88 Oznámení o záměru města - pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska (dokument PDF, 1.33 MB) OI 23.5.2018 - 11.6.2018
87 Exekutorský úřad Ostrava - usnesení (dokument PDF, 616 KB) SO 23.5.2018 - 4.5.2018
86 Závěrečný účet za rok 2017 – Region Slezská brána (dokument PDF, 4.78 MB) SO 21.5.2018 - 30.4.2019
85 Seznam přijatých dětí do školního roku 2018/2019 – Mateřská škola Šenov (dokument PDF, 620.92 KB) SO 21.5.2018 - 22.6.2018
84 KÁCENÍ MÁJKY 26.5.2018 - oznámení (dokument PDF, 195.78 KB) SO 17.5.2018 - 28.5.2018
83 Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a pozvání k ústnímu jednání (dokument PDF, 1.46 MB) OS 16.5.2018 - 4.6.2018
82 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Šenov – návrh opatření obecné povahy včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. (dokument PDF, 825.61 KB) SO 16.5.2018 - 26.6.2018
81 Odečet stavu vodoměrů - oznámení - MěPOS (dokument PDF, 434.91 KB) SO 3.5.2018 - 4.6.2018
80 Nabídka pozemků k pronájmu (dokument PDF, 614.97 KB) SO 2.5.2018 - 31.7.2018
79 Závěrečný účet města za rok 2017 (dokument PDF, 196.72 KB) FO 2.5.2018 - 31.12.2018
78 Schválená rozpočtová opatření 4/2018 (dokument PDF, 175.53 KB) FO 30.4.2018 - 31.12.2018
77 OVAK – Šenov B6 – vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 1.08 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
76 OVAK – Ostrava – vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 1.29 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
75 OVAK – Šenov B8 – vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 1.15 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
74 Voda předaná OVAK a ostaní obce - vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 1.46 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
73 A1 SmVak - vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 1.35 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
72 B18 Šenov - Alejský dvůr - vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 3.54 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
71 B2 voda předaná OVaK a ostatní obce - vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 1.54 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
70 Vodovod Šenov – Václavovická - vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 1.09 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
69 Součtové - vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 1.18 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
68 Vodovod Šenov – Šenovská - vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 1.14 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
67 Vodovod Lapačka a Alejský dvůr - vodné a stočné za kalendářní rok 2017 – kanalizační stoky (dokument PDF, 1.18 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
66 Kanalizace Šenov Sever - vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 1.09 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
65 Kanalizace Šenov JIH - vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 1.08 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
64 SmVaK – vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (dokument PDF, 1.27 MB) ŽP 30.4.2018 - 1.6.2018
63 Oznámení o provádění odečtů vodoměrů - VodoTech, spol. s r.o. (dokument PDF, 183.47 KB) SO 26.4.2018 - 4.6.2018
62 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5222/18/Šenov (vodovodní a kanalizační přípojka) (dokument PDF, 784.67 KB) SO 26.4.2018 - 2.5.2018
61 Veřejná vyhláška - oznámení zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů - daň z nemovitých věcí na rok 2018 (dokument PDF, 201.49 KB) SO 26.4.2018 - 29.5.2018
60 Usnesení o odročení dražebního jednání (dokument PDF, 256.37 KB) SO 25.4.2018 - 14.5.2018
59 Souhrn výsledků 26. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 4. 2018 (dokument PDF, 291.03 KB) SO 25.4.2018 - 14.5.2018
58 Dražební vyhláška - Č. j. 201 EX 01579/04-660 (dokument PDF, 958.42 KB) SO 23.4.2018 - 24.5.2018
57 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 542.03 KB) OS 18.4.2018 - 26.4.2018
56 Veřejná vyhláška - "Kanalizace Šenov - oprava ulice Frýdecká" (dokument PDF, 1.39 MB) SO 18.4.2018 - 26.4.2018
55 Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 298.55 KB) SO 16.4.2018 - 25.4.2018
54 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána (dokument PDF, 2.67 MB) SO 13.4.2018 - 4.5.2018
53 Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 - Region Slezská brána (dokument PDF, 2.37 MB) SO 13.4.2018 - 4.5.2018
52 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 381.17 KB) SO 13.4.2018 - 4.5.2018
51 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dokument PDF, 2.45 MB) SO 13.4.2018 - 4.5.2018
50 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení. Usnesení č. 303/18/VH. (dokument PDF, 10.49 MB) SO 11.4.2018 - 30.4.2018
49 Oznámení o zahájení územního řízení - doručení veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu - pan Josef Ryška (dokument PDF, 1.19 MB) OS 11.4.2018 - 27.4.2018
48 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 (dokument PDF, 1.66 MB) FO 6.4.2018 - 9.5.2018
47 Zápis do Mateřské školy Šenov od školního roku 2018/2019 (dokument PDF, 1.55 MB) SO 5.4.2018 - 26.4.2018
46 Schválená rozpočtová opatření č. 3/2018 (dokument PDF, 221.02 KB) FO 5.4.2018 - 31.12.2018
45 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (dokument PDF, 1.66 MB) SO 28.3.2018 - 24.5.2018
44 Veřejná vyhláška – Zeměměřický úřad (dokument PDF, 601.95 KB) SO 28.3.2018 - 17.12.2018
43 Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam č. j. MeUS 01347/2018 (dokument PDF, 341.69 KB) FO 21.3.2018 - 23.4.2018
42 Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2018 (dokument PDF, 1.19 MB) SO 12.3.2018 - 30.9.2018
41 ÚZSVM – seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (dokument PDF, 1.84 MB) SO 9.3.2018 - 16.11.2021
40 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – STL plynovodní přípojka pro RD na parcele 332/2. (dokument PDF, 1.21 MB) SO 7.3.2018 - 26.3.2018
39 Schválená rozpočtová opatření č. 2/2018 (dokument PDF, 209.17 KB) SO 7.3.2018 - 31.12.2018
38 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci (dokument PDF, 195.97 KB) SO 5.3.2018 - 26.4.2018
37 Vyjádření se k podkladům rozhodnutí - doplnění kanalizace Šenov (dokument PDF, 880.09 KB) SO 5.3.2018 - 6.4.2018
36 Dražební vyhláška – Č. j. 162 EX 265/17 - 73 (dokument PDF, 940.72 KB) SO 2.3.2018 - 6.4.2018
35 Souhrn výsledků 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2018 (dokument PDF, 741.08 KB) SO 28.2.2018 - 9.3.2018
34 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky „Přístavba jídelny ZŠ Šenov – výkon TDS a koordinátora BOZP“ (dokument PDF, 292.56 KB) SO 27.2.2018 - 8.4.2018
33 Upozornění na uložení písemnosti – Knybel Tomáš (dokument PDF, 352.8 KB) SO 26.2.2018 - 14.3.2018
32 Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 377.8 KB) SO 19.2.2018 - 28.2.2018
31 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) (dokument PDF, 2.37 MB) SO 16.2.2018 - 19.4.2018
30 Výroční zpráva za rok 2017 zpracována podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dokument PDF, 308.2 KB) SO 15.2.2018 - 2.3.2018
29 Sazebník úhrad za poskytování informací na účetní období 2018 (dokument PDF, 445.98 KB) SO 15.2.2018 - 2.3.2018
28 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) (dokument PDF, 2.16 MB) SO 12.2.2018 - 6.4.2018
27 Územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (dokument PDF, 4.12 MB) SO 9.2.2018 - 26.2.2018
26 Nabídka pozemků k pronájmu – Státní pozemkový úřad (dokument PDF, 588.39 KB) SO 7.2.2018 - 2.5.2018
25 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – „Rozšíření splaškové kanalizace v ulici K Trati“ (dokument PDF, 2.09 MB) SO 7.2.2018 - 22.2.2018
24 Oznámení o výsledku výběrového řízení –„VRTANÁ STUDNA A ÚPRAVNA ZAVLAŽOVACÍHO SYSTÉMU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ SK ŠENOV“ (dokument PDF, 263.13 KB) SO 7.2.2018 - 22.2.2018
23 Schválená rozpočtová opatření č. 1/2018 (dokument PDF, 194.06 KB) SO 2.2.2018 - 31.12.2018
22 Výroční zpráva MěPOS, příspěvková organizace za rok 2017 (dokument PDF, 289.41 KB) SO 31.1.2018 - 19.2.2018
21 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení dopravního zařízení (trvalého) č. 11269/18/Šenov (dokument PDF, 1.12 MB) SO 31.1.2018 - 19.2.2018
20 Výzva k podání nabídky na výkon TDS a koordinátora BOZP v rámci stavby „PŘÍSTAVBA JÍDELNY ZŠ ŠENOV“ (dokument PDF, 1.5 MB) OI 31.1.2018 - 21.2.2018
19 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Yveta Kaviaková (dokument PDF, 331.22 KB) SO 30.1.2018 - 16.2.2018
18 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů – 29.1.2018 – 27.2.2018 (dokument PDF, 310.47 KB) SO 26.1.2018 - 28.2.2018
17 Exekuční příkaz - provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinného (dokument PDF, 922.84 KB) SO 26.1.2018 - 12.2.2018
16 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5178/18/Šenov (dokument PDF, 1.17 MB) SO 26.1.2018 - 5.2.2018
15 Oznámení o zahájení územního řízení - Doplnění kanalizace Šenov - lokalita kolem ul. K Hájemce (dokument PDF, 1.43 MB) OS 25.1.2018 - 12.2.2018
14 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dopravní značení (dokument PDF, 1.09 MB) SO 24.1.2018 - 1.2.2018
13 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Martin Matas (dokument PDF, 331.16 KB) SO 22.1.2018 - 8.2.2018
12 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů (dokument PDF, 435.97 KB) SO 17.1.2018 - 5.3.2018
11 Opatření obecné povahy č. 955/17/VH – záplavové území (dokument PDF, 3.57 MB) ŽP 17.1.2018 - 5.2.2018
10 Pozvánka na zasedání starostů měst a obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 315.14 KB) SO 17.1.2018 - 31.1.2018
09 Seznámení s podklady rozhodnutí dle § 36 správního řádu – kanalizační přípojky (dokument PDF, 1.02 MB) OS 16.1.2018 - 2.2.2018
08 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Martin Matas (dokument PDF, 337.94 KB) SO 15.1.2018 - 1.2.2018
07 Výzva k podání cenové nabídky – „Vrtaná studna a úprava zavlažovacího systému fotbalového hřiště SK Šenov“ (dokument PDF, 1.57 MB) OI 15.1.2018 - 1.2.2018
06 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy „Chodník podél ulice Václavovická“ (dokument PDF, 1.42 MB) SO 15.1.2018 - 1.2.2018
05 Dražební vyhláška – dražba nemovitých věcí (dokument PDF, 2.52 MB) SO 11.1.2018 - 1.3.2018
04 Dražební vyhláška č. j. 162EX265/17-67 (dokument PDF, 931.91 KB) SO 10.1.2018 - 19.2.2018
03 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 441.62 KB) OS 10.1.2018 - 18.1.2018
02 Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti - Yveta Kaviaková (dokument PDF, 339.78 KB) SO 9.1.2018 - 25.1.2018
01 Rozpočet města na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019 – 2021 (dokument PDF, 217.63 KB) FO 3.1.2018 - 31.12.2018

Archív