Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Úřední deska

Archív pro rok 2020

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
19 Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR (dokument PDF, 467.04 KB) SO 23.2.2021 - 12.5.2021
171 Rozpočtová opatření prosinec 2020 (dokument PDF, 151.18 KB) FO 16.12.2020 - 31.12.2020
170 Rozpočtová opatření listopad 2020 (dokument PDF, 149.2 KB) FO 16.12.2020 - 31.12.2020
169 Souhrn výsledků 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 8. 12. 2020 (dokument PDF, 129.58 KB) SO 9.12.2020 - 25.12.2020
168 OZV - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dokument PDF, 191.42 KB) SO 9.12.2020 - 25.12.2020
167 OZV - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, nakládání se stavebním odpadem na úzamí města Šenova (dokument PDF, 219.92 KB) SO 9.12.2020 - 25.12.2020
166 Oznámení o zahájení správního řízení, ve věci povolení výjimky ZOPK ze zákazů (dokument PDF, 525.35 KB) ZP 8.12.2020 - 23.12.2020
165 DSO Slezská brána rozpočet a SVR (dokument PDF, 107.51 KB) FO 8.12.2020 - 31.12.2021
164 Pozvánka na 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 8.12.2020 (dokument PDF, 152.17 KB) SO 30.11.2020 - 15.12.2020
163 Dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2021 (dokument PDF, 1.35 MB) SO 26.11.2020 - 28.2.2021
162 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost (dokument PDF, 76.43 KB) SO 25.11.2020 - 10.12.2020
161 Veřejná vyhláška ochranné pásmo vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí (dokument PDF, 856.38 KB) SO 23.11.2020 - 8.12.2020
160 Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024 (dokument PDF, 182.76 KB) SO 23.11.2020 - 8.12.2020
159 Návrh rozpočtu města na rok 2021 (dokument PDF, 256.15 KB) SO 23.11.2020 - 8.12.2020
160 Návrh veřejnoprávní smlouvy parc. č. 2886-213 a 2886-214 (dokument PDF, 162.64 KB) SO 18.11.2020 - 27.11.2020
159 Návrh veřejnoprávní smlouvy parc. č. 2886-155 a 2886-150 (dokument PDF, 162.84 KB) SO 18.11.2020 - 27.11.2020
158 Kotlíkové dotace – 3. výzva (dokument PDF, 360.2 KB) SO 18.11.2020 - 18.11.2023
157 Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení č. 5760-20-Šenov (dokument PDF, 337.41 KB) SO 12.11.2020 - 27.11.2020
156 14. ZMě 10.11.2020 Souhrn výsledků - anon- web (dokument PDF, 139.49 KB) SO 11.11.2020 - 26.11.2020
155 Kotlíková dotace 2. výzva (dokument PDF, 326.35 KB) SO 11.11.2020 - 11.11.2023
154 DSO RSB – pozvání na zasedání Regionu Slezská brána, návrh Rozpočtu DSO RSB 2021, Střednědobého výhledu DSBSB 2021- 2023. (dokument PDF, 110.03 KB) SO 9.11.2020 - 24.11.2020
153 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo)_1-2020-11-06-14-22-27 (dokument PDF, 168.94 KB) SO 9.11.2020 - 24.11.2020
152 Rozpočtová opatření říjen 2020 (dokument PDF, 147.6 KB) SO 9.11.2020 - 31.12.2020
151 Pozvánka na 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA města Šenova 10.11.2020 (dokument PDF, 149.52 KB) SO 2.11.2020 - 19.11.2020
150 Zveřejnění záměru města - změna smlouvy č. 236/2012 (dokument PDF, 132.98 KB) SO 2.11.2020 - 19.11.2020
149 Rozhodnutí – veřejná vyhláška „Autovrakoviště Bel Vita“ (dokument PDF, 392.48 KB) SO 26.10.2020 - 10.11.2020
148 Nařízení č. 29-2020 KHS mimořádné opatření při epidemii (dokument PDF, 1.1 MB) SO 23.10.2020 - 24.11.2020
147 Opatření obecné povahy, stanovení místní úptavy provozu na pozemních kominikacích č. 1-11 x 2-479 vč. přilehlého úseku sil č. 1-11 (dokument PDF, 8.07 MB) SO 23.10.2020 - 24.11.2020
146 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost p. L.B (dokument PDF, 180.19 KB) SO 21.10.2020 - 5.11.2020
145 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost p. M.Č (dokument PDF, 185.8 KB) SO 21.10.2020 - 5.11.2020
144 Záměr směnit pozemek, p. č. 4122/3 a p. č. 5170/19 (dokument PDF, 1.27 MB) SO 16.10.2020 - 2.11.2020
143 Mimořádné opatření KHS č. 28-2020 (dokument PDF, 556.42 KB) SO 12.10.2020 - 27.10.2020
142 Mimořádné opatření KHS č. 27-2020 (dokument PDF, 447.72 KB) SO 12.10.2020 - 27.10.2020
141 Veřejná vyhláška, stanovení dopravního značení č. 5698/20/Šenov (dokument PDF, 1.54 MB) SO 12.10.2020 - 27.10.2020
139 Provoz Městského úřadu Šenov od 12. 10. 2020 (dokument PDF, 167.06 KB) SO 12.10.2020 - 26.10.2020
138 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Venkovní sportoviště ZŠ Šenov - Podlesí" (dokument PDF, 210.65 KB) 5.10.2020 - 21.10.2020
137 KHS MSK - Mimořádné opatření č. 26/2020 (dokument PDF, 1.01 MB) SO 2.10.2020 - 19.10.2020
136 KHS MSK - Mimořádné opatření č. 25/2020 (dokument PDF, 469.22 KB) SO 23.9.2020 - 31.12.2020
135 KHS MSK - Mimořádné opatření č. 24/2020 (dokument PDF, 922.12 KB) SO 23.9.2020 - 1.10.2020
134 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (dokument PDF, 1.29 MB) SO 23.9.2020 - 16.11.2020
133 Veř. vyhláška - opatření obecné povahy - "Šenov příp. STL, ulice Hasičská" (dokument PDF, 1.67 MB) SO 23.9.2020 - 29.9.2020
132 ÚZSVM - Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků na území Šenova (dokument PDF, 698.51 KB) SO 23.9.2020 - 16.11.2021
131 Informace o oznámení záměru „Autovrakoviště Bel Vita“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dokument PDF, 252.76 KB) OS 21.9.2020 - 21.10.2020
130 Rozpočtová opatření září 2020 (dokument PDF, 435.3 KB) FO 21.9.2020 - 31.12.2020
129 Veřejná výzva na obsazení volného místa v rámci Městského úřadu Šenov (dokument PDF, 125.76 KB) SO 16.9.2020 - 16.10.2020
128 13. ZMě 15.9.2020 Souhrn výsledků (dokument PDF, 234.02 KB) SO 16.9.2020 - 1.10.2020
127 Volby do ZK - Vyhrazení plochy pro vylepení (dokument PDF, 136.99 KB) SO 15.9.2020 - 5.10.2020
126 Záměr - pronájem části pozemku 3051, k.ú. Šenov u Ostravy B (dokument PDF, 297.72 KB) SO 9.9.2020 - 24.9.2020
125 Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadný přepisný seznam č. j. MeUS 0383-2020 (dokument PDF, 266.29 KB) FO 9.9.2020 - 9.10.2020
124 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 259.93 KB) SO 8.9.2020 - 23.9.2020
123 Oznámení záměru města o pronajmutí pozemku par. č. 64-6 k.ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 503.87 KB) SO 8.9.2020 - 23.9.2020
122 Rekonstukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa, pokládka živičných vrstev (dokument PDF, 4.71 MB) SO 8.9.2020 - 14.9.2020
121 13. Zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 215.61 KB) SO 7.9.2020 - 22.9.2020
120 Volby do ZK - OZNÁMENÍ o svolání 1. zasedání OVK (dokument PDF, 207.57 KB) SO 3.9.2020 - 18.9.2020
119 USNESENÍ doručení veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu - pan Josef Ryška (dokument PDF, 545.12 KB) SO 26.8.2020 - 10.9.2020
118 Rozpočtová opatření srpen 2020 (dokument PDF, 77.61 KB) SO 25.8.2020 - 31.12.2020
117 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů (dokument PDF, 177.21 KB) SO 24.8.2020 - 5.10.2020
115 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dokument PDF, 797.09 KB) OI 17.8.2020 - 16.9.2020
112 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy - Venkovní sportoviště ZŠ Šenov Podlesí (dokument PDF, 294.89 KB) SO 10.8.2020 - 18.8.2020
111 Veřejná vyhlášla, opatření obecné povahy, stanovení dopravního značení č. 5682-20-Šenov (dokument PDF, 366.12 KB) SO 5.8.2020 - 10.8.2020
110 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, strojní podbíjení žel. přejezdu P8296, P8297 (dokument PDF, 357.96 KB) SO 5.8.2020 - 10.8.2020
109 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dokument PDF, 823.44 KB) SO 3.8.2020 - 18.8.2020
108 Rozpočtová opatření č. 11 - 14,15 (dokument PDF, 101.1 KB) SO 29.7.2020 - 31.12.2020
107 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (dokument PDF, 551.62 KB) SO 28.7.2020 - 31.12.2022
106 Veřejná vyhláška opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu "Rekonstrukce a modernizace silnice II /479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa", okružní křižovatka silnice II/479 a silnice II/473. (dokument PDF, 1.56 MB) SO 27.7.2020 - 3.8.2020
105 Výběrové řizení, vedoucí odboru investic (dokument PDF, 287.78 KB) SO 24.7.2020 - 11.8.2020
104 Volby do ZK - stanovení minimálního počtu členů OVK (dokument PDF, 107.76 KB) SO 23.7.2020 - 5.10.2020
103 Mimořádné opatření č.15 Krajské hygienické stanice (dokument PDF, 665.55 KB) SO 20.7.2020 - 4.7.2020
102 Oznámení o záměru města vypůjčit pozemky za účelem "Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa" (dokument PDF, 830.46 KB) SO 17.7.2020 - 3.8.2020
101 Rozhodnutí č. 525/20/VH o povolení stavby vodního díla a veřejná vyhláška (dokument PDF, 1.06 MB) SO 16.7.2020 - 31.7.2020
100 Veřejná vyhláška "Kanalizační přípojka rodinného domu parc.č.3238/1, 3237" (dokument PDF, 1010.27 KB) SO 16.7.2020 - 21.7.2020
99 Závěr zjišťovacího řízení záměru "ČOV Havířov - výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky" (dokument PDF, 1.38 MB) SO 15.7.2020 - 1.8.2020
98 Opatřeno pro zajištění bezpečnosti silničního provozu č. 5644-20-Těšínská (dokument PDF, 839.53 KB) SO 2.7.2020 - 9.7.2020
97 Rozpočtová opatření červen 2020 (dokument PDF, 247.16 KB) FO 2.7.2020 - 31.12.2020
96 Souhrn výsledků 12. zasedání zastupitelstva města konané dne 23. 6. 2020 (dokument PDF, 296.25 KB) SO 24.6.2020 - 10.7.2020
95 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 297.23 KB) SO 22.6.2020 - 8.7.2020
94 Veřejná vyhláška - stanovení dopravního značení (dočasného) Chodník Těšínská směr Havířov (dokument PDF, 421.6 KB) SO 15.6.2020 - 22.6.2020
93 Veřejná vyhláška - stanovení dopravního značení (dočasného) 762-1, přípojka NNk (dokument PDF, 423 KB) SO 15.6.2020 - 22.6.2020
92 Veřejná vyhláška - stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5576-20-Šenov (dokument PDF, 418.41 KB) SO 15.6.2020 - 22.6.2020
91 12. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 195.72 KB) SO 15.6.2020 - 1.7.2020
89 Kotlíkové dotace v MS kraji - 2. výzva (dokument PDF, 823.72 KB) SO 4.6.2020 - 4.6.2023
88 Posuzování vlivů záměru "Autovrakoviště Bel Vita" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zastavení posuzovacího procesu z podnětu oznamovatele (dokument PDF, 396.96 KB) SO 4.6.2020 - 20.6.2020
87 Oznámení o záměru ČOV Havířov (dokument PDF, 398.92 KB) SO 1.6.2020 - 2.7.2020
86 Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku - p. č. 2354/1 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 712.38 KB) SO 1.6.2020 - 16.6.2020
85 Seznamy přijatých dětí do MŠ Šenov (dokument PDF, 479.46 KB) SO 1.6.2020 - 17.6.2020
84 Veřejná výzva investiční technik (dokument PDF, 209.13 KB) SO 29.5.2020 - 16.6.2020
83 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána za rok 2019 (dokument PDF, 515.63 KB) SO 28.5.2020 - 28.5.2021
82 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Kotlíkové dotace 3. výzva (dokument PDF, 787.23 KB) SO 27.5.2020 - 27.5.2023
81 Rozpočtové opatření Květen 2020 (dokument PDF, 98.51 KB) SO 27.5.2020 - 31.12.2020
80 Souhrn výsledků 11. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 364.07 KB) SO 27.5.2020 - 12.6.2020
79 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (dokument PDF, 769.57 KB) SO 27.5.2020 - 12.6.2020
78 Obecně závazná vyhláška o regulaci zábavní pyrotechniky (dokument PDF, 105.56 KB) SO 27.5.2020 - 12.6.2020
77 Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy (dokument PDF, 1.01 MB) SO 25.5.2020 - 3.6.2020
76 Zaslání seznamu nemovitých věcí (dokument PDF, 497.99 KB) SO 20.5.2020 - 25.4.2022
75 11. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 698.16 KB) SO 18.5.2020 - 28.5.2020
74 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 354.48 KB) SO 14.5.2020 - 22.5.2020
73 Veřejná výzva - na obsazení pracovního místa investičního technika (dokument PDF, 447.88 KB) SO 11.5.2020 - 28.5.2020
72 Provoz městského úřadu (dokument PDF, 316.82 KB) SO 11.5.2020 - 17.5.2020
71 Veřejná vyhláška chodník ul. Těšínská - směr Bartovice (dokument PDF, 966.53 KB) FO 6.5.2020 - 25.5.2020
70 Návrh na závěrečného účtu města Šenov 2019 (dokument PDF, 807.3 KB) FO 6.5.2020 - 26.5.2020
69 Návrhy na závěrečný účet Regionu Slezská brána 2019 (dokument PDF, 1.76 MB) SO 5.5.2020 - 22.5.2020
68 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 284.61 KB) So 5.5.2020 - 22.5.2020
67 Rozpočtové opatření č. 4/2020 (dokument PDF, 82.88 KB) SO 29.4.2020 - 31.12.2020
66 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 977.7 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
65 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 937.28 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
64 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 936.35 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
63 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 959.19 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
62 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 948.52 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
61 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 941.13 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
60 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 1.08 MB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
59 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (dokument PDF, 756.42 KB) SO 28.4.2020 - 13.5.2020
58 Úřední hodiny městského úřadu (dokument PDF, 188.71 KB) SO 27.4.2020 - 4.5.2020
57 Veřejná vyhláška obecné povahy, pro zajištění bezpečnosti silničního provozu (dokument PDF, 96.74 KB) SO 24.4.2020 - 30.4.2020
56 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 (dokument PDF, 636.35 KB) SO 22.4.2020 - 4.6.2020
54 Zahájení zjišťovacího řízení záměru Autovrakoviště Bel Vita (dokument PDF, 151.59 KB) SO 22.4.2020 - 14.5.2020
53 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-converted (dokument PDF, 615.29 KB) SO 20.4.2020 - 11.5.2020
52 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-converted (dokument PDF, 492.97 KB) SO 20.4.2020 - 11.5.2020
50 Provoz městského úřadu (dokument PDF, 639.42 KB) SO 20.4.2020 - 11.5.2020
49 Aktuální doplnění informací k zápisu do MŠ Šenov (dokument PDF, 228.02 KB) SO 17.4.2020 - 17.5.2020
48 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (dokument PDF, 9.48 MB) ŽP 8.4.2020 - 31.12.2022
43 Rozpočtové opatření č.3-2020 schválené usnesením (dokument PDF, 88.97 KB) FO 30.3.2020 - 31.12.2020
42 Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2020 (dokument PDF, 462.62 KB) So 26.3.2020 - 30.6.2020
41 Poplatek za odpady a ze psa - splatnost (dokument PDF, 314 KB) FO 25.3.2020 - 31.5.2020
40 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (dokument PDF, 440.07 KB) SO 23.3.2020 - 23.3.2023
39 Souhrn výsledků 31. schůze rady města (dokument PDF, 251.48 KB) SO 13.3.2020 - 29.3.2020
37 Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení (dokument PDF, 441.24 KB) SO 11.3.2020 - 12.4.2020
36 Mimořádně opatření (dokument PDF, 365.08 KB) SO 10.3.2020 - 11.4.2020
35 Mimořádně opatření (dokument PDF, 383.76 KB) SO 10.3.2020 - 11.4.2020
34 Organizace ošetření, činnosti KHS, laboratorního vyšetření a předávání informací u pacientů s možnou infekci COVID -19 (dokument PDF, 1.31 MB) SO 9.3.2020 - 9.4.2020
33 Mimořádné opatření (dokument PDF, 395.3 KB) SO 9.3.2020 - 9.4.2020
29 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku (dokument PDF, 303.75 KB) SO 5.3.2020 - 20.3.2020
28 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku (dokument PDF, 290.24 KB) SO 5.3.2020 - 20.3.2020
27 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku (dokument PDF, 292.4 KB) SO 5.3.2020 - 20.3.2020
25 Rozpočtové opatření Únor 2020 (dokument PDF, 91.09 KB) FO 2.3.2020 - 31.12.2020
24 Souhrn výsledků 10. zasedání zastupitelstva dne 25.2.2020 (dokument PDF, 212.12 KB) SO 26.2.2020 - 13.3.2020
23 Dražební vyhláška č.j. 065 EX 01514/18-240 (dokument PDF, 308.37 KB) SO 19.2.2020 - 5.3.2020
22 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti (dokument PDF, 615.86 KB) SO 18.2.2020 - 3.3.2020
21 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti (dokument PDF, 567.96 KB) SO 18.2.2020 - 3.3.2020
20 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti (dokument PDF, 556.91 KB) SO 18.2.2020 - 3.3.2020
19 10. Zasedání zastupitelstva a města (dokument PDF, 694.11 KB) SO 17.2.2020 - 3.3.2020
17 Pozvánka na zasedání členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 214.12 KB) SO 14.2.2020 - 2.3.2020
16 Usnesení o nařízení dražebního roku (dokument PDF, 399.49 KB) SO 12.2.2020 - 27.2.2020
15 Usnesení o nařízení dobrovolné dražby (dokument PDF, 184.63 KB) SO 12.2.2020 - 27.2.2020
14 Výroční zpráva MěPOS, příspěvková organizace za rok 2019 (dokument PDF, 185.86 KB) SO 11.2.2020 - 26.2.2020
13 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti města Šenov (dokument PDF, 47.73 KB) SO 11.2.2020 - 26.2.2020
12 Posuzování vlivů záměru "AUTOVRAKOVIŠTĚ BEL VITA" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zastavení posuzovacího procesu z podnětu oznamovatele (dokument PDF, 403.98 KB) SU 10.2.2020 - 25.2.2020
11 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu (dokument PDF, 5.07 MB) SU 10.2.2020 - 25.2.2020
10 Záměr města Šenov směnit pozemek p.č. 307/2 v K.Ú. Ostravy (dokument PDF, 602.8 KB) SO 5.2.2020 - 26.5.2020
9 Návrh o zrušení opatření obecné povahy (dokument PDF, 124.39 KB) SO 4.2.2020 - 19.2.2020
8 Životní podmínky 2020 (dokument PDF, 300.85 KB) ZP 30.1.2020 - 14.2.2020
7 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů (dokument PDF, 213.25 KB) SO 27.1.2020 - 11.2.2020
6 Rozhodnutí o umístění souboru staveb "Šenov 2886/150, DTS, VN,NN" (dokument PDF, 1.71 MB) SO 24.1.2020 - 10.2.2020
5 Záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemků (dokument PDF, 315.91 KB) FU 24.1.2020 - 10.2.2020
4 Rozhodnutí - doručováno veřejnou vyhláškou - dodatečné povolení souboru staveb na pozemcích parc. č . 2089/16, 2089/18 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 449.07 KB) SO 22.1.2020 - 7.2.2020
3 Rozhodnutí - doručováno veřejnou vyhláškou - dodatečné povolní souboru staveb na pozemcích prac. č. 2089/16, 2089/18 v k.ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 447.95 KB) SO 22.1.2020 - 7.2.2020
2 Rozhodnutí dodatečného povolení souboru staveb (dokument PDF, 439.76 KB) SO 22.1.2020 - 7.2.2020
1 Schválený rozpočet města na rok 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 - 2023 (dokument PDF, 113.09 KB) FO 3.1.2020 - 31.12.2020

Archív