Úřední deska


 

 
 
 

Archív pro rok 2020

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
87 Oznámení o záměru ČOV Havířov (dokument PDF, 398.92 KB) SO 1.6.2020 - 2.7.2020
86 Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku - p. č. 2354/1 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 712.38 KB) SO 1.6.2020 - 16.6.2020
85 Seznamy přijatých dětí do MŠ Šenov (dokument PDF, 479.46 KB) SO 1.6.2020 - 17.6.2020
84 Veřejná výzva investiční technik (dokument PDF, 209.13 KB) SO 29.5.2020 - 16.6.2020
82 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města – Kotlíkové dotace 3. výzva (dokument PDF, 787.23 KB) SO 27.5.2020 - 27.5.2023
81 Rozpočtové opatření Kveten 2020 (dokument PDF, 98.51 KB) SO 27.5.2020 - 31.12.2020
80 Souhrn výsledků 11. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 364.07 KB) SO 27.5.2020 - 12.6.2020
79 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích (dokument PDF, 769.57 KB) SO 27.5.2020 - 11.6.2020
78 Obecně závazná vyhláška o regulaci zábavní pyrotechniky (dokument PDF, 105.56 KB) SO 27.5.2020 - 11.6.2020
77 Veřejná vyhláška návrh opatření obecné povahy (dokument PDF, 1.01 MB) SO 25.5.2020 - 3.6.2020
76 Zaslání seznamu nemovitých věcí (dokument PDF, 497.99 KB) SO 20.5.2020 - 31.12.2023
75 11. zasedání zastupitelstva města (dokument PDF, 698.16 KB) SO 18.5.2020 - 28.5.2020
74 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 354.48 KB) SO 14.5.2020 - 22.5.2020
73 Veřejná výzva - na obsazení pracovního místa investičního technika (dokument PDF, 447.88 KB) SO 11.5.2020 - 28.5.2020
72 Provoz městského úřadu (dokument PDF, 316.82 KB) SO 11.5.2020 - 17.5.2020
71 Veřejná vyhláška chodník ul. Těšínská - směr Bartovice (dokument PDF, 966.53 KB) FO 6.5.2020 - 25.5.2020
70 Návrh na závěrečného účtu města Šenov 2019 (dokument PDF, 807.3 KB) FO 6.5.2020 - 26.5.2020
69 Návrhy na závěrečný účet Regionu Slezská brána 2019 (dokument PDF, 1.76 MB) SO 5.5.2020 - 22.5.2020
68 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 284.61 KB) So 5.5.2020 - 22.5.2020
67 Rozpočtové opatření č. 4/2020 (dokument PDF, 82.88 KB) SO 29.4.2020 - 31.12.2020
66 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 977.7 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
65 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 937.28 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
64 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 936.35 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
63 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 959.19 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
62 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 948.52 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
61 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 941.13 KB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
60 Porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen vodné a stočné (dokument PDF, 1.08 MB) SO 29.4.2020 - 1.6.2020
59 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku (dokument PDF, 756.42 KB) SO 28.4.2020 - 13.5.2020
58 Úřední hodiny městského úřadu (dokument PDF, 188.71 KB) SO 27.4.2020 - 4.5.2020
57 Veřejná vyhláška obecné povahy, pro zajištění bezpečnosti silničního provozu (dokument PDF, 96.74 KB) SO 24.4.2020 - 30.4.2020
56 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 (dokument PDF, 636.35 KB) SO 22.4.2020 - 4.6.2020
54 Zahájení zjišťovacího řízení záměru Autovrakoviště Bel Vita (dokument PDF, 151.59 KB) SO 22.4.2020 - 14.5.2020
53 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-converted (dokument PDF, 615.29 KB) SO 20.4.2020 - 11.5.2020
52 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-converted (dokument PDF, 492.97 KB) SO 20.4.2020 - 11.5.2020
50 Provoz městského úřadu (dokument PDF, 639.42 KB) SO 20.4.2020 - 11.5.2020
49 Aktuální doplnění informací k zápisu do MŠ Šenov (dokument PDF, 228.02 KB) SO 17.4.2020 - 17.5.2020
48 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy (dokument PDF, 9.48 MB) ŽP 8.4.2020 - 31.12.2022
43 Rozpočtové opatření č.3-2020 schválené usnesením (dokument PDF, 88.97 KB) FO 30.3.2020 - 31.12.2020
42 Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2020 (dokument PDF, 462.62 KB) So 26.3.2020 - 30.6.2020
41 Poplatek za odpady a ze psa - splatnost (dokument PDF, 314 KB) FO 25.3.2020 - 31.5.2020
40 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (dokument PDF, 440.07 KB) (dokument PDF, 440.07 KB) SO 23.3.2020 - 23.3.2023
39 Souhrn výsledků 31. schůze rady města (dokument PDF, 251.48 KB) SO 13.3.2020 - 29.3.2020
37 Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení (dokument PDF, 441.24 KB) SO 11.3.2020 - 12.4.2020
36 Mimořádně opatření (dokument PDF, 365.08 KB) SO 10.3.2020 - 11.4.2020
35 Mimořádně opatření (dokument PDF, 383.76 KB) SO 10.3.2020 - 11.4.2020
34 Organizace ošetření, činnosti KHS, laboratorního vyšetření a předávání informací u pacientů s možnou infekci COVID -19 (dokument PDF, 1.31 MB) SO 9.3.2020 - 9.4.2020
33 Mimořádné opatření (dokument PDF, 395.3 KB) SO 9.3.2020 - 9.4.2020
29 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku (dokument PDF, 303.75 KB) SO 5.3.2020 - 20.3.2020
28 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku (dokument PDF, 290.24 KB) SO 5.3.2020 - 20.3.2020
27 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku (dokument PDF, 292.4 KB) SO 5.3.2020 - 20.3.2020
25 Rozpočtové opatření Únor 2020 (dokument PDF, 91.09 KB) FO 2.3.2020 - 31.12.2020
24 Souhrn výsledků 10. zasedání zastupitelstva dne 25.2.2020 (dokument PDF, 212.12 KB) SO 26.2.2020 - 13.3.2020
23 Dražební vyhláška č.j. 065 EX 01514/18-240 (dokument PDF, 308.37 KB) SO 19.2.2020 - 5.3.2020
22 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti (dokument PDF, 615.86 KB) SO 18.2.2020 - 3.3.2020
21 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti (dokument PDF, 567.96 KB) SO 18.2.2020 - 3.3.2020
20 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti (dokument PDF, 556.91 KB) SO 18.2.2020 - 3.3.2020
19 10. Zasedání zastupitelstva a města (dokument PDF, 694.11 KB) SO 17.2.2020 - 3.3.2020
17 Pozvánka na zasedání členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 214.12 KB) SO 14.2.2020 - 2.3.2020
16 Usnesení o nařízení dražebního roku (dokument PDF, 399.49 KB) SO 12.2.2020 - 27.2.2020
15 Usnesení o nařízení dobrovolné dražby (dokument PDF, 184.63 KB) SO 12.2.2020 - 27.2.2020
14 Výroční zpráva MěPOS, příspěvková organizace za rok 2019 (dokument PDF, 185.86 KB) SO 11.2.2020 - 26.2.2020
13 Výroční zpráva za rok 2019 o činnosti města Šenov (dokument PDF, 47.73 KB) SO 11.2.2020 - 26.2.2020
12 Posuzování vlivů záměru "AUTOVRAKOVIŠTĚ BEL VITA" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zastavení posuzovacího procesu z podnětu oznamovatele (dokument PDF, 403.98 KB) SU 10.2.2020 - 25.2.2020
11 Výzva k podání cenové nabídky na zakázku malého rozsahu (dokument PDF, 5.07 MB) SU 10.2.2020 - 25.2.2020
10 Záměr města Šenov směnit pozemek p.č. 307/2 v K.Ú. Ostravy (dokument PDF, 602.8 KB) SO 5.2.2020 - 26.5.2020
9 Návrh o zrušení opatření obecné povahy (dokument PDF, 124.39 KB) SO 4.2.2020 - 19.2.2020
8 Životní podmínky 2020 (dokument PDF, 300.85 KB) ZP 30.1.2020 - 14.2.2020
7 Oznámení o provádění pravidelných odečtů vodoměrů (dokument PDF, 213.25 KB) SO 27.1.2020 - 11.2.2020
6 Rozhodnutí o umístění souboru staveb "Šenov 2886/150, DTS, VN,NN" (dokument PDF, 1.71 MB) SO 24.1.2020 - 10.2.2020
5 Záměr změnit smlouvu o nájmu části pozemků (dokument PDF, 315.91 KB) FU 24.1.2020 - 10.2.2020
4 Rozhodnutí - doručováno veřejnou vyhláškou - dodatečné povolení souboru staveb na pozemcích parc. č . 2089/16, 2089/18 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 449.07 KB) SO 22.1.2020 - 7.2.2020
3 Rozhodnutí - doručováno veřejnou vyhláškou - dodatečné povolní souboru staveb na pozemcích prac. č. 2089/16, 2089/18 v k.ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 447.95 KB) SO 22.1.2020 - 7.2.2020
2 Rozhodnutí dodatečného povolení souboru staveb (dokument PDF, 439.76 KB) SO 22.1.2020 - 7.2.2020
1 Schválený rozpočet města na rok 2020, schválený střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 - 2023 (dokument PDF, 113.09 KB) FO 3.1.2020 - 31.12.2020

Archív


 

 
 
 
meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@slezskabrana.cz
homelist-altfacebook-squarephoneenvelopedatabaseuser-secret