Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Úřední deska

Archív pro rok 2021

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
154 Rozpočtová opatření za 12/2021 (dokument PDF, 521.56 KB) FO 28.12.2021 - 1.1.2022
153 Informace Finančního úřadu pro MSK - přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 (dokument PDF, 1.44 MB) SO 28.12.2021 - 2.2.2022
152 Oznámení o záměru města Šenov pronajmout nebytové prostory v budově Staré školy , Kostelní 128, situované na pozemku p. č. 104/1, k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 1.56 MB) OI 22.12.2021 - 7.1.2022
151 RSB - Komunitní plán sociálních služeb DSO Region Slezská brána a jeho obcí 2021 - 2027 (dokument PDF, 2.52 MB) SO 21.12.2021 - 1.1.2022
150 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 371/2021 "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" (dokument PDF, 632.8 KB) FO 16.12.2021 - 16.12.2024
149 MMO - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o vydání společného povolení "Šenov, ul. Petřvaldská, Těšínská - výměna vodovodního řadu" (dokument PDF, 783.78 KB) SO 15.12.2021 - 31.12.2021
148 Zveřejnění - Obecně závazná vyhláška č. 6/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (dokument PDF, 551.79 KB) ÚPK 10.12.2021 - 26.12.2021
147 Rozhodnutí o umístění souboru staveb "Chodník ul. Škrbeňská - chodník, přeložka kabelového vedené společnosti CETIN a. s., silniční kanalizace, uliční vpusti, přeložka stávajících dřevěných sloupů" (dokument PDF, 1.16 MB) OV 9.12.2021 - 25.12.2021
146 Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů na úředních deskách obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 189.71 KB) SO 6.12.2021 - 1.1.2022
145 Komunikační strategie Regionu Slezská brána a jeho jednotlivých obcí pro období 2021 - 2025 (dokument PDF, 2.33 MB) SO 6.12.2021 - 1.1.2022
144 Strategický plán rozvoje DSO Regionu Slezská brána 2021 - 2025 (dokument PDF, 4.29 MB) SO 6.12.2021 - 1.1.2022
143 KÚ MSK - Informace o oznámení záměru "Optimalizace a elektrizace trati Ostrava - Kunčice - Frýdek-Místek" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dokument PDF, 311.11 KB) SO 2.12.2021 - 18.12.2021
142 Nařízení státní veterinární správy - mimořádná vet. opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (ptačí chřipky) na území ČR (dokument PDF, 332.49 KB) SO 1.12.2021 - 31.12.2021
141 MMO - Rozhodnutí č. 1073/21/VH - "Doplnění kanalizace Šenov - lokalita kolem ulice K Hájence" (dokument PDF, 380.61 KB) SO 1.12.2021 - 17.12.2021
140 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy na umístění staveb pod názvem "Workoutový a parkurový park včetně dešťové přípojky a vyústního objektu" (dokument PDF, 129.61 KB) OV 30.11.2021 - 9.12.2021
139 Pozvání na 22. zasedání Zastupitelstva města Šenov konaného dne 7. 12. 2021 (dokument PDF, 582.54 KB) SO 29.11.2021 - 8.12.2021
138 Rozpočtová opatření za listopad 2021 (dokument PDF, 523.31 KB) FO 29.11.2021 - 31.12.2021
137 Zveřejnění dotačního programu "Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2022" (dokument PDF, 2.86 MB) SO 25.11.2021 - 4.3.2022
136 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov - "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" (dokument PDF, 938.42 KB) FO 22.11.2021 - 22.11.2024
135 Zveřejnění návrhu střednědobého návrhu rozpočtu města Šenov na r. 2023 - 2024 (dokument PDF, 643.12 KB) FO 22.11.2021 - 8.12.2021
134 Zveřejnění návrhu rozpočtu města Šenov na rok 2022 (dokument PDF, 729.62 KB) FO 22.11.2021 - 8.12.2021
133 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 8. 12. 2021 (dokument PDF, 190.78 KB) SO 18.11.2021 - 9.12.2021
131 ÚZSVM - Zveřejnění seznamu nemovitých věcí podle § 65 z. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dokument PDF, 997.46 KB) SO 16.11.2021 - 25.4.2022
130 Veř. vyhláška - Oznámení o zahájení SŘ ve věci udělení výjimky (chov v zajetí, zákaz držení, chování....... čmeláka zemního)) (dokument PDF, 440.82 KB) SO 16.11.2021 - 2.12.2021
129 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 6.12.2021 (dokument PDF, 88.63 KB) SO 15.11.2021 - 6.12.2021
128 Veř. vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby "Obec Václavovice - odkanalizování území podél ul. "Na Rozmezí" (dokument PDF, 252.94 KB) OV 12.11.2021 - 28.11.2021
127 Souhrn výsledků 21. zasedání Zastupitelstva města Šenov konaného dne 9. 11. 2021 (dokument PDF, 127.45 KB) SO 10.11.2021 - 31.12.2021
126 DSO RSB - Návrh rozpočtu na rok 2022, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2024, Strategický plán rozvoje 2021 - 2025 (dokument PDF, 5.44 MB) SO 8.11.2021 - 26.11.2021
125 DSO RSB - Pozvánka na zasedání Regionu Slezská brána dne 25. 11. 2021 (dokument PDF, 59.26 KB) SO 8.11.2021 - 26.11.2021
124 Pozvání na 21. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 9. 11. 2021 (dokument PDF, 155.75 KB) SO 1.11.2021 - 10.11.2021
123 Rozpočtová opatření za 10/2021 (dokument PDF, 520.18 KB) FO 1.11.2021 - 31.12.2021
122 Opatření o zahájení ÚŘ veřejnou vyhláškou stavby "Chodník v ul. Škrbeňská - chodník, přeložka kabelového vedení spol. CETIN a. s., sil. kanalizace......" dne 2. 12. 2021 (dokument PDF, 211.62 KB) OV 26.10.2021 - 11.11.2021
121 KÚ MSK - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dokument PDF, 353.97 KB) SO 25.10.2021 - 25.11.2021
120 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy na stavbu "Rekonstrukce a přístavba budovy obecního úřadu č. p. 130, ul. Obecní, Václavovice" (dokument PDF, 276.68 KB) OV 22.10.2021 - 7.11.2021
119 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (dokument PDF, 77.67 KB) SO 19.10.2021 - 19.11.2021
118 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 4. 11. 2021 (dokument PDF, 262.28 KB) SO 19.10.2021 - 5.11.2021
117 Šenov Škrbenska OOP spojeno (dokument PDF, 1.36 MB) SO 14.10.2021 - 29.10.2021
116 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 3.11.2021 (dokument PDF, 231.42 KB) SO 13.10.2021 - 4.11.2021
115 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy "Klimkovice 2886/187, NN" (dokument PDF, 962.17 KB) SO 11.10.2021 - 27.10.2021
114 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Připojení novostavby RD na parc. č. 4608/8 v k. ú. Šenov u Ostravy ke splaškové kanalizaci" (dokument PDF, 711.6 KB) SO 7.10.2021 - 23.10.2021
113 Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy na stavbu "Rekonstrukce a přístavba budovy obecního úřadu č. p. 130, ul. Obecní, Václavovice" (dokument PDF, 400.45 KB) OV 5.10.2021 - 14.10.2021
112 Rozpočtová opatření za 09/2021 (dokument PDF, 525.92 KB) FO 4.10.2021 - 31.12.2021
111 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy "Vodovodní a kanalizační přípojka pro novostavbu RD na parc. č. 5273 v k. ú. Šenov u Ostravy" (dokument PDF, 828.35 KB) SO 29.9.2021 - 15.10.2021
110 Zveřejnění - Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (dokument PDF, 3 MB) ÚPK 24.9.2021 - 10.10.2021
109 Zveřejnění - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (dokument PDF, 430.9 KB) ÚPK 24.9.2021 - 10.10.2021
108 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dokument PDF, 459.52 KB) SO 23.9.2021 - 9.10.2021
107 Oznámení o zahajení územního řízení bez ústního jednání - doručováno veřejnou vyhláškou (dokument PDF, 309.64 KB) SO 23.9.2021 - 9.10.2021
106 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 6. 10. 2021 (dokument PDF, 129.12 KB) SO 17.9.2021 - 7.10.2021
105 Min. zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna opatření obecné povahy ze dne 2. 4. 2020 (dokument PDF, 3.25 MB) SO 16.9.2021 - 16.10.2021
104 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti - Radomír Hurta (dokument PDF, 88.23 KB) SO 16.9.2021 - 2.10.2021
103 Zveřejnění - Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 2/2021, o regulaci hlučných činností (dokument PDF, 256.47 KB) ÚPK 15.9.2021 - 1.10.2021
102 Zveřejnění - Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 1/2021 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dokument PDF, 262.61 KB) ÚPK 15.9.2021 - 1.10.2021
101 Souhrn výsledků 20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 9. 2021 (dokument PDF, 137.99 KB) SO 15.9.2021 - 15.11.2021
100 Volby do PS 2021 - Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (dokument PDF, 525.63 KB) SO 13.9.2021 - 10.10.2021
99 Volby do PS - Oznámení o svolání 1. zasedání OVK dne 15. 9. 2021 (dokument PDF, 535.12 KB) SO 9.9.2021 - 16.9.2021
98 MMO - Veř. vyhláška - "Vodovodní a kanalizační přípojka pro novostavbu RD na parc. č. 5782/102 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 1.15 MB) SO 8.9.2021 - 24.9.2021
97 Pozvání na 20. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 14. 9. 2021 (dokument PDF, 149.73 KB) SO 6.9.2021 - 15.9.2021
96 MMO - Veř. vyhláška - Rek. a modern. II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa - stavební ostrůvky (dokument PDF, 3.54 MB) SO 6.9.2021 - 22.9.2021
95 Veř. vyhláška o možnosti převzít písemnosti - Radomír Hurta (dokument PDF, 286.96 KB) SO 6.9.2021 - 22.9.2021
94 Rozpočtová opatření za 08/2021 (dokument PDF, 525.34 KB) FO 6.9.2021 - 31.12.2021
93 Informace o konání tradiční veřejné akce a vymezení doby nočního klidu na dobu kratší - "Gulášfest" dne 11. 9. 2021 (dokument PDF, 394.88 KB) SO 3.9.2021 - 12.9.2021
92 RSB - Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána (dokument PDF, 52.83 KB) SO 2.9.2021 - 17.9.2021
91 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - strážník Městské policie Šenov (dokument PDF, 347.69 KB) SO 1.9.2021 - 25.9.2021
90 MěPOS, p. o. Šenov - nabídka pracovního místa (dokument PDF, 746.58 KB) SO 1.9.2021 - 1.10.2021
89 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 15. 9. 2021 (dokument PDF, 155.32 KB) SO 25.8.2021 - 31.8.2021
88 Volby do PS 2021 - oznámení o době a místě konání voleb (dokument PDF, 269.04 KB) SO 24.8.2021 - 10.10.2021
87 Volby do PS 2021 - jmenování zapisovatelů OVK (dokument PDF, 525.2 KB) SO 24.8.2021 - 10.10.2021
86 Volby do PS 2021 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (dokument PDF, 534.71 KB) SO 20.8.2021 - 10.10.2021
85 Volby do PS 2021 - stanovení minimálního počtu členů OVK (dokument PDF, 513.77 KB) SO 20.8.2021 - 10.10.2021
84 MMO - Veř. vyhláška - Opatření obecné povahy "Plynovodní přípojka pro novostavbu RD na parc. č. 1661 v k. ú. Šenov u Ostravy" (dokument PDF, 994.38 KB) SO 20.8.2021 - 5.9.2021
83 Oznámení o konání Šenovského jarmarku dne 28. 8. 2021 (dokument PDF, 405.72 KB) SO 20.8.2021 - 29.8.2021
82 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 7. 9. 2021 (dokument PDF, 306.44 KB) SO 18.8.2021 - 8.9.2021
81 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 3. 9. 2021 (dokument PDF, 306.44 KB) SO 16.8.2021 - 4.9.2021
80 MMO - Veř. vyhláška - Opatření obecné povahy "Kanalizační přípojka ul. V Družstvu v Šenově" (dokument PDF, 1014.73 KB) SO 10.8.2021 - 26.8.2021
79 MMO - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a Veř. vyhláška "Doplnění kanalizace Šenov - lokalita kolem ulice K Hájence" (dokument PDF, 380.2 KB) SO 6.8.2021 - 22.8.2021
78 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 25.08.2021 (dokument PDF, 306.17 KB) SO 4.8.2021 - 26.8.2021
77 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 24.08.2021 (dokument PDF, 124.98 KB) SO 4.8.2021 - 25.8.2021
76 Rozpočtová opatření za 07/2021 (dokument PDF, 521.93 KB) FO 3.8.2021 - 31.12.2021
75 Veřejná vyhláška o možností převzít písemnosti (dokument PDF, 88 KB) SO 29.7.2021 - 14.8.2021
74 ČEZ - Oznámení o zrušení plánované odstávky el. energie dne 10.08.2021 (dokument PDF, 109.31 KB) SO 22.7.2021 - 25.7.2021
73 ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky el. energie 10.08.2021 (dokument PDF, 371.14 KB) SO 20.7.2021 - 22.7.2021
72 MMO - Veř. vyhláška - Opatření obecné povahy - "Šenovský jarmark" (dokument PDF, 2.78 MB) SO 20.7.2021 - 30.8.2021
71 KÚ MSK - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dokument PDF, 368.91 KB) SO 19.7.2021 - 26.8.2021
70 KÚ MSK - Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje MSK (dokument PDF, 319.02 KB) SO 19.7.2021 - 4.8.2021
69 MMO - Veř. vyhláška - Rek. a modern. II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa - stavební ostrůvky (dokument PDF, 3.61 MB) SO 14.7.2021 - 30.7.2021
68 Oznámení o zahájení stavebního řízení „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“ (dokument PDF, 353.65 KB) SO 2.7.2021 - 18.7.2021
67 Výběrové řízení - strážník (dokument PDF, 232.34 KB) SO 28.6.2021 - 30.7.2021
66 Souhrn výsledků 19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 6. 2021 (dokument PDF, 159.37 KB) SO 23.6.2021 - 8.7.2021
65 Rozpočtová opatření za 06/2021 (dokument PDF, 525.85 KB) FO 23.6.2021 - 31.12.2021
64 MěPOS - Oznámení o odpisech vodoměrů 3. a 4. 9. 2021 (dokument PDF, 438.44 KB) SO 21.6.2021 - 9.9.2021
63 Pozvání na zasedání zástupců členských obcí Regionů Slezská brána dne 24. 6. 2021 (dokument PDF, 54.52 KB) SO 14.6.2021 - 25.6.2021
62 Pozvání na 19. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 22. 6. 2021 (dokument PDF, 116.12 KB) SO 14.6.2021 - 23.6.2021
61 Veř. vyhláška - Oznámení zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 ÚP Šenov (dokument PDF, 293.5 KB) OV 11.6.2021 - 22.7.2021
60 Upozornění na uložení písemnosti pro: Tomáš Golasovský, Lucie Golasovská, Lujza Moskaĺová (dokument PDF, 206.62 KB) FO 7.6.2021 - 18.6.2021
59 Upozornění na uložení písemnosti pro: Filip Kubíček, Daniel Konůpka, Eva Kapustová, Jiří Jahoda, Marek Grmela, Jan Vavrouch, Zdeněk Siuda, Naděžda Siudová, Filip Burian, Jan Poruba, Roman Měrka, Naděžda Pavlovičová (dokument PDF, 213.45 KB) FO 2.6.2021 - 13.6.2021
58 MZ - Veř. vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek (Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje) (dokument PDF, 2.09 MB) OV 31.5.2021 - 19.6.2021
57 MŽP - Veř. vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a výzva k uplatnění připomínek (dokument PDF, 732.09 KB) OV 31.5.2021 - 19.6.2021
56 MMO - Veř. vyhláška - Opatření obecné povahy: Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5815/21/Šenov (dokument PDF, 1.17 MB) OI 31.5.2021 - 16.6.2021
55 Souhrn výsledků ZMě 18. zasedání (dokument PDF, 157.23 KB) SO 28.5.2021 - 13.6.2021
54 Rozpočtová opatření za 05/2021 (dokument PDF, 524.53 KB) FO 28.5.2021 - 31.12.2021
53 MŠ Šenov - seznam nepřijatých dětí do MŠ Šenov pro šk. rok 2021/2022 (dokument PDF, 248.18 KB) SO 26.5.2021 - 30.6.2021
52 MŠ Šenov - celkový seznam přijatých dětí do MŠ Šenov pro šk. rok 2021/2022 (dokument PDF, 374.49 KB) SO 26.5.2021 - 30.6.2021
51 KÚ MSK - Informace o konání opakovaného veřejného projednání - "ČOV Havířov - výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky" (dokument PDF, 333.88 KB) SO 24.5.2021 - 11.6.2021
50 Smlouva o návratné finanční výpomoci ZŠ č. 110/2021 (dokument PDF, 428.84 KB) FO 18.5.2021 - 18.5.2024
49 Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 109/2021 FS ČCE (dokument PDF, 410.76 KB) FO 18.5.2021 - 18.5.2024
48 Pozvání na 18. zasedání zastupitelstva města dne 26. 5. 2021 (dokument PDF, 301.02 KB) SO 18.5.2021 - 26.5.2021
47 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5810/21/Šenov (dokument PDF, 335.13 KB) OI 14.5.2021 - 30.5.2021
46 Informace o konání veřejného projednání záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dokument PDF, 333.9 KB) OV 14.5.2021 - 30.5.2021
45 Oznámení o zveřejnění DSO RSB (dokument PDF, 92.85 KB) FO 10.5.2021 - 26.5.2021
44 Návrh závěrečného účtu města za rok 2020 (dokument PDF, 328.24 KB) FO 10.5.2021 - 26.5.2021
43 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce - OVaK (dokument PDF, 2.23 MB) OV 3.5.2021 - 3.6.2021
42 Porovnání všech položek výpočtů (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce - vodovody a kanalizace v majetku města Šenov (dokument PDF, 359.85 KB) OV 30.4.2021 - 30.5.2021
41 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen SmVak (dokument PDF, 738.15 KB) OV 29.4.2021 - 30.5.2021
40 Kotlíkové dotace 3. výzva – sml. 34/2021 (dokument PDF, 455.39 KB) FO 27.4.2021 - 27.4.2024
39 Informace o zveřejnění závěrečného účtu 2020 - DSO Region Slezská Brána (dokument PDF, 85.86 KB) FO 27.4.2021 - 30.6.2022
38 Kotlíkové dotace 3. výzva – sml. č. 33/2021 (dokument PDF, 385.77 KB) FO 26.4.2021 - 27.4.2024
37 RO zveřejňování 4/21 (dokument PDF, 151.43 KB) FO 26.4.2021 - 31.12.2021
36 Souhrn výsledků 17. zasedání ZMě (dokument PDF, 122.98 KB) SO 21.4.2021 - 6.5.2021
35 Oznámení o odpisech vodoměrů 4. a 5.6.2021 (dokument PDF, 130.36 KB) SO 16.4.2021 - 1.5.2021
34 Pozvání program ZMě 17. zasedání (dokument PDF, 148.51 KB) SO 12.4.2021 - 27.4.2021
33 Záměr - pronájem části stěny zastávky MHD (dokument PDF, 418.45 KB) OI 12.4.2021 - 27.4.2021
32 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 70/1 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 1.13 MB) FO 12.4.2021 - 27.4.2021
31 Pozvánka s programem RSB (dokument PDF, 61.36 KB) SO 9.4.2021 - 24.4.2021
30 Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2021“ (dokument PDF, 652.91 KB) SO 8.4.2021 - 31.7.2021
29 Region Slezská brána -návrh závěrečného účtu za rok 2020 (dokument PDF, 861.25 KB) SO 1.4.2021 - 22.4.2021
28 Veř. vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK (dokument PDF, 13.61 MB) SO 31.3.2021 - 11.4.2021
27 Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ na části k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 348.59 KB) SO 31.3.2021 - 16.4.2021
26 SIPOSAN House, Komunikace ÚR (dokument PDF, 775.77 KB) SU 29.3.2021 - 13.4.2021
25 Rozpočtové opatření 3-4 (dokument PDF, 79.79 KB) FO 25.3.2021 - 31.12.2021
24 Zápis do MŠ 2021-22 (dokument PDF, 1.1 MB) SO 22.3.2021 - 6.4.2021
23 Informace o dokumentaci záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dokument PDF, 301.28 KB) SO 17.3.2021 - 1.4.2021
22 Frýdecká - územní rozhodnutí (dokument PDF, 3.67 MB) SO 15.3.2021 - 30.3.2021
21 Rozpočtové opatření č. 1/2021 (dokument PDF, 151.38 KB) FO 3.3.2021 - 31.12.2021
20 16. zasedání zastupitelstva města Šenov (dokument PDF, 43.75 KB) SO 24.2.2021 - 11.3.2021
18 Veřejná výzva na pozici: úředník na úseku místního hospodářství a dopravy (dokument PDF, 680.22 KB) SO 23.2.2021 - 10.3.2021
17 Zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 64/2 (dokument PDF, 582.92 KB) FO 14.2.2021 - 2.3.2021
16 16. zasedání zastupitelstva města Šenov (dokument PDF, 49.74 KB) SO 14.2.2021 - 2.3.2021
15 Oznámení o vyhlášení vítěze výběrového řízení na elektronickou úřední desku (dokument PDF, 240.62 KB) SO 11.2.2021 - 26.2.2021
14 Výroční zpráva za rok 2020 (dokument PDF, 354.87 KB) SO 10.2.2021 - 25.2.2021
13 Výroční zpráva MěPOS,p.o.za rok 2020 (dokument PDF, 756.03 KB) SO 9.2.2021 - 24.2.2021
12 Výběrové řízení Referent HTO21_1, 5.2.20219 (dokument PDF, 187.64 KB) SO 8.2.2021 - 23.2.2021
11 Veřejná vyhláška, stanovení dopravního značení (dočasného) č. 5765/21/Šenov (dokument PDF, 2.45 MB) OI 4.2.2021 - 19.2.2021
10 Oznámení o zahájení územního řízení společnost SIPOSAN-House, s.r.o. (dokument PDF, 212.92 KB) SU 3.2.2021 - 18.2.2021
9 Veřejná vyhláška HPS za 2020 (dokument PDF, 208.34 KB) SO 3.2.2021 - 18.2.2021
8 Veřejná vyhláška Rozhodnutí ŽPZ/28367/2020/Pei (dokument PDF, 593.29 KB) ŽP 1.2.2021 - 16.2.2021
7 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (dokument PDF, 177.04 KB) SU 19.1.2021 - 27.1.2021
6 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dokument PDF, 305.5 KB) SO 19.1.2021 - 5.2.2021
5 Oznámení o zahájení územního řízení „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek- Místek“ (dokument PDF, 3.1 MB) SU 18.1.2021 - 2.2.2021
4 Veřejná výzva na volnou pozici, úředníka na úseku místního hospodářství a bezpečnosti města (dokument PDF, 669.3 KB) SO 12.1.2021 - 28.1.2021
3 Rozpočet města na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na 2022-2024 (dokument PDF, 154.37 KB) FO 6.1.2021 - 31.12.2021
2 OZNÁMENÍ O zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části Šenov u Ostravy (dokument PDF, 2.43 MB) SO 6.1.2021 - 6.2.2021
1 Usnesení o nařízení dobrovolné dražby ve věci likvidace dědictví po zůstaviteli Janu Šimšovi (dokument PDF, 131.27 KB) SO 5.1.2021 - 21.1.2021
109 Zveřejnění - Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (dokument PDF, 430.9 KB) SO 1.1.1970 - 1.1.1970

Archív