Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Úřední deska

Archív pro rok 2022

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
160 Rozpočtová opatření za 12/2022 (dokument PDF, 145.41 KB) FO 22.12.2022 - 1.1.2023
159 KÚ MSK - Informace o oznámení záměru " Retail park Havířov Šumbark - Šenov" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dokument PDF, 493.86 KB) SO 21.12.2022 - 6.1.2023
158 Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu města Šenov na r. 2024 - 2025 (dokument PDF, 174.8 KB) FO 19.12.2022 - 1.1.2024
157 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Šenov na rok 2023 (dokument PDF, 245.99 KB) FO 19.12.2022 - 1.1.2024
156 Volba prezidenta 2023 - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK na pondělí 19.12.2022 v 16:30 hod. (dokument PDF, 690.56 KB) SO 15.12.2022 - 20.12.2022
155 Souhrn výsledků 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2022 (dokument PDF, 173.08 KB) SO 14.12.2022 - 1.1.2023
154 KÚ MSK - Zahájení zjišťovacího řízení záměru "I/11 Havířov - Třanovice" (dokument PDF, 278.46 KB) SO 12.12.2022 - 28.12.2022
153 Volba prezidenta 2023 - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky (dokument PDF, 686.99 KB) SO 11.12.2022 - 29.1.2023
152 Pozvání na 3. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 13.12.2022 (dokument PDF, 150.14 KB) SO 5.12.2022 - 14.12.2022
151 Rozpočtová opatření za 11/2022 (dokument PDF, 147.83 KB) FO 5.12.2022 - 1.1.2023
150 Volba prezidenta republiky 2023 - Jmenování zapisovatelek okrskových volebních komisí (dokument PDF, 605.83 KB) SO 2.12.2022 - 29.1.2023
149 Oznámení o záměru města Šenov pronajmout prostory zastávek (dokument PDF, 529.87 KB) OI 1.12.2022 - 17.12.2022
148 Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Šenov na r. 2024 - 2025 (dokument PDF, 174.38 KB) FO 28.11.2022 - 22.12.2022
147 Zveřejnění návrhu rozpočtu města Šenov na rok 2023 (dokument PDF, 246.67 KB) FO 28.11.2022 - 22.12.2022
146 MěPOS, příspěvková organizace Šenov - Oznámení o odečtu stavu vodoměrů ve dnech 2. a 3. prosince 2022 (dokument PDF, 516.46 KB) SO 24.11.2022 - 8.12.2022
145 Souhrn výsledků 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.11.2022 (dokument PDF, 182.4 KB) SO 23.11.2022 - 14.12.2022
144 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov - "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" (dokument PDF, 2.84 MB) FO 21.11.2022 - 22.11.2025
143 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov - "Kotlíkové dotace v MSK - 3. výzva" (dokument PDF, 2.85 MB) FO 21.11.2022 - 22.11.2025
142 Pozvání na 2. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 22.11.2022 (dokument PDF, 145.55 KB) SO 14.11.2022 - 23.11.2022
141 Volba prezidenta 2023 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (dokument PDF, 606.01 KB) SO 10.11.2022 - 29.1.2023
140 Volba prezidenta 2023 - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí (dokument PDF, 593.64 KB) SO 10.11.2022 - 29.1.2023
139 Podmínky programu "PODPORA A ROZVOJ AKTIVIT SPOLKŮ VE MĚSTĚ ŠENOV NA ROK 2023" (dokument PDF, 2.94 MB) SO 10.11.2022 - 1.3.2023
138 MZ - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna opatření č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 (dokument PDF, 11.65 MB) OV 4.11.2022 - 1.1.2024
137 Rozpočtová opatření města Šenov za 10/2022 (dokument PDF, 145.7 KB) FO 4.11.2022 - 1.1.2023
136 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy "Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek" (dokument PDF, 638.12 KB) SO 2.11.2022 - 18.11.2022
135 SPÚ - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dokument PDF, 1.58 MB) SO 1.11.2022 - 3.12.2022
134 Veřejná vyhláška - informace o zveřejnění hromadného předpisného seznamu o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů (dokument PDF, 176.89 KB) FO 31.10.2022 - 16.11.2022
133 ÚZSVM - Aukční vyhláška - elektronická aukce prodeje pozemků p. č. 4475; 4476/1 a 4478/1 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 3.02 MB) SO 25.10.2022 - 25.11.2022
132 KÚ MSK - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí k záměru "Optimalizace a elektrizace trati Ostrava - Kunčice - Frýdek-Místek" (dokument PDF, 602.01 KB) OV 20.10.2022 - 5.11.2022
131 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení el. energie dne 9.11.2022 (dokument PDF, 128.39 KB) SO 20.10.2022 - 10.11.2022
130 Souhrn výsledků z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Šenov ze dne 18. 10.2022 (dokument PDF, 189.04 KB) SO 19.10.2022 - 23.11.2022
128 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (dokument PDF, 77.67 KB) SO 14.10.2022 - 16.11.2022
127 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 31.10.2022 (dokument PDF, 363.75 KB) SO 14.10.2022 - 1.11.2022
126 Pozvání na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Šenov dne 18.10.2022 (dokument PDF, 131.59 KB) SO 10.10.2022 - 19.10.2022
125 Rozpočtová opatření za 09/2022 (dokument PDF, 145.25 KB) FO 10.10.2022 - 1.1.2023
124 ČEZ - Oznámení o zrušení plánované odstávky el. energie dne 5. 10. 2022 (dokument PDF, 504.19 KB) SO 5.10.2022 - 6.10.2022
123 Oznámení o záměru města Šenov změnit Smlouvu o nájmu pozemku ev. u MěÚ Šenov pod č. j. 36/20178 (dokument PDF, 237.55 KB) SO 30.9.2022 - 16.10.2022
122 Rozpočtová opatření za 08/2022 (dokument PDF, 140.74 KB) FO 26.9.2022 - 1.1.2023
121 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Šenov (dokument PDF, 503.97 KB) SO 24.9.2022 - 31.10.2022
120 Souhrn výsledků z 20. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 13. 9. 2022 (dokument PDF, 253.59 KB) SO 23.9.2022 - 16.10.2022
119 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Dvojdomek parc. č. 2852/2, Šenov u Ostravy" (dokument PDF, 949.24 KB) SO 16.9.2022 - 2.10.2022
118 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 5. 10. 2022 (dokument PDF, 503.57 KB) SO 15.9.2022 - 4.10.2022
117 MMO - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - "Úprava dopravního značení ve městě Šenov" (dokument PDF, 2.22 MB) SO 7.9.2022 - 23.9.2022
116 Pozvání na 26. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 13. 9. 2022 (dokument PDF, 175.38 KB) SO 5.9.2022 - 14.9.2022
115 Oznámení o konání tradiční veřejné akce "Gulášfest" dne 10. 9. 2022 - omezení doby nočního klidu (dokument PDF, 473.09 KB) SO 5.9.2022 - 12.9.2022
114 Záměr pronajmout části pozemků parcel č. 3392/4, 64/2, 65, 529/3, 553/6, 1816/25, 1044/5, 1198/1, 553/7, 1816/26, 1816/18, 5033/4 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 1.14 MB) OI 2.9.2022 - 18.9.2022
113 Záměr změnit Smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 64/2 k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 356.83 KB) OI 2.9.2022 - 18.9.2022
112 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 21. 9. 2022 (dokument PDF, 260.69 KB) SO 1.9.2022 - 22.9.2022
111 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Město Šenov, Kanalizace Šenov Sever - ul. K Hájence" (dokument PDF, 1.02 MB) SO 1.9.2022 - 17.9.2022
110 ÚZSVM - Aukční vyhláška - pozemky p. č. 4475, 4476/1 a 4478/1 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 7.74 MB) SO 31.8.2022 - 23.9.2022
109 Volby 2022 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí (31. 8. 2022) (dokument PDF, 698.7 KB) SO 26.8.2022 - 1.9.2022
108 ÚZSVM - zveřejnění seznamu nemovitých věcí podle § 65 z. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke dni 1. 8. 2022 (dokument PDF, 1.37 MB) SO 24.8.2022 - 29.8.2023
107 ČEZ - oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 7. 9. 2022 (dokument PDF, 497.74 KB) SO 24.8.2022 - 8.9.2022
106 Šenovský jarmark 2022 - oznámení o vymezení kratší doby nočního klidu (dokument PDF, 471.5 KB) SO 18.8.2022 - 29.8.2022
105 Volby 2022 - Oznámení o době a místě konání voleb do ZO a Senátu Parlamentu ČR (dokument PDF, 690 KB) SO 18.8.2022 - 2.10.2022
104 Volby 2022 - Oznámení o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň (dokument PDF, 608.92 KB) SO 18.8.2022 - 2.10.2022
103 Rozpočtová opatření za 07/2022 (dokument PDF, 150.88 KB) FO 10.8.2022 - 1.1.2023
102 Volby 2022 - Jmenování zapisovatelek okrskových volebních komisí (dokument PDF, 609.14 KB) SO 9.8.2022 - 2.10.2022
101 Volby 2022 - Informace o počtu volebních okrsků (dokument PDF, 616.04 KB) SO 9.8.2022 - 2.10.2022
100 Volby do ZO 2022 - Oznámení o výsledku losování čísel pro označení volebních stran na hlasovacím lístku (dokument PDF, 580.55 KB) SO 8.8.2022 - 25.9.2022
99 ČEZ - Oznámení o zrušení plánované odstávky el. energie dne 10. 8. 2022 (dokument PDF, 257.93 KB) SO 8.8.2022 - 11.8.2022
98 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení el. energie dne 24. 8. 2022 (dokument PDF, 389.42 KB) SO 3.8.2022 - 25.8.2022
97 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Šenov, ul. Březůvka - napojení kanalizace" (dokument PDF, 864.63 KB) SO 3.8.2022 - 19.8.2022
96 MěPOS, p. o. Šenov - Oznámení o odečtu stavu vodoměrů ve dnech 2. a 3. září 2022 (dokument PDF, 516.96 KB) SO 3.8.2022 - 4.9.2022
95 Volby do ZO 2022 - Oznámení o losování čísel pro označení volebních stran na hlasovacím lístku (dokument PDF, 575.13 KB) SO 2.8.2022 - 9.8.2022
94 KÚ MSK - Oznámení o vydání Aktualizace č, 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dokument PDF, 400.34 KB) SO 2.8.2022 - 18.8.2022
93 Volby do ZO 2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany: "Ženy pro Šenov, Šenov pro ženy" (dokument PDF, 694.33 KB) SO 1.8.2022 - 4.8.2022
92 Volby do ZO 2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany: Za lepší Šenov (dokument PDF, 692.93 KB) SO 1.8.2022 - 4.8.2022
91 Volby do ZO 2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany: Svoboda a přímá demokracie (SPD) (dokument PDF, 692.23 KB) SO 1.8.2022 - 4.8.2022
90 Volby do ZO 2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany: KDU-ČSL (dokument PDF, 690.22 KB) SO 1.8.2022 - 4.8.2022
89 Volby do ZO 2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany: Komunistická strana Čech a Moravy (dokument PDF, 690.35 KB) SO 1.8.2022 - 4.8.2022
88 Volby do ZO 2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany: ANO 2011 (dokument PDF, 799.87 KB) SO 1.8.2022 - 4.8.2022
87 Volby do ZO 2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany: SPOLEČNĚ pro Šenov (dokument PDF, 690.19 KB) SO 1.8.2022 - 4.8.2022
86 Volby do ZO 2022 - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany: Sdružení nezávislých kandidátů Šenov (dokument PDF, 693.53 KB) SO 1.8.2022 - 4.8.2022
85 MMO - Veřejná vyhláška - "Úprava dopravního značení ve městě Šenově" (dokument PDF, 5.99 MB) SO 1.8.2022 - 17.8.2022
84 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Václavovice u Frýdku-Místku dne 6. 9. 2022 (dokument PDF, 201.13 KB) SO 1.8.2022 - 7.9.2022
83 Dražební vyhláška č. j. 139EX 12713/18-126 o provedení dražby věcí movitých (dokument PDF, 150.97 KB) SO 28.7.2022 - 13.9.2022
82 Dražební vyhláška č. j. 139EX 17671/15-120 o provedení dražby věcí movitých (dokument PDF, 151.39 KB) SO 28.7.2022 - 13.9.2022
81 Oznámení o vyhlášení konkursního řízení - ředitel/ka Základní umělecké školy Viléma Wünsche v Šenově (dokument PDF, 847.09 KB) SO 28.7.2022 - 25.8.2022
80 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6047/22/Šenov - "Šenovský jarmark" (dokument PDF, 1.21 MB) SO 25.7.2022 - 10.8.2022
79 Volby do ZO - Stanovení počtu členů v okrskových volebních komisích (dokument PDF, 530.87 KB) SO 21.7.2022 - 2.10.2022
78 ČEZ - oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 10. 8. 2022 (dokument PDF, 257.32 KB) SO 20.7.2022 - 11.8.2022
77 Rozpočtová opatření za měsíc červen - 2. část (dokument PDF, 144.88 KB) FO 18.7.2022 - 1.1.2023
76 ČR - ÚZSVM - Aukční vyhláška - pozemky p. č. 4475, 4476/1 a p. č. 4478/1 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 3.38 MB) SO 8.7.2022 - 29.7.2022
75 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek" (dokument PDF, 1.25 MB) SO 8.7.2022 - 24.7.2022
74 Volby do ZO 2022 - Oznámení o stanovení počtu členů Zastupitelstva města Šenov na volební období v letech 2022 - 2026 (dokument PDF, 567.04 KB) SO 23.6.2022 - 3.10.2022
73 Volby do ZO 2022 - Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro podporu kandidatury volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů (dokument PDF, 575.23 KB) SO 23.6.2022 - 20.7.2022
72 Souhrn výsledků 25. ZMě ze dne 21. 6. 2022 (dokument PDF, 230.04 KB) SO 23.6.2022 - 12.9.2022
71 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události (dokument PDF, 61.14 KB) FO 23.6.2022 - 8.7.2022
70 Rozpočtová opatření za měsíc červen - 1. část (dokument PDF, 525.02 KB) FO 21.6.2022 - 1.1.2023
69 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Šenov, ul. Petřvaldská, Těšínská - výměna vodovodního řadu" (dokument PDF, 1.1 MB) SO 16.6.2022 - 2.7.2022
68 Pozvání na 25. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 21. 6. 2022 (dokument PDF, 152.48 KB) SO 13.6.2022 - 22.6.2022
67 MMO - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy "Úprava dopravního značení ve městě Šenově" (dokument PDF, 6.02 MB) SO 10.6.2022 - 26.6.2022
66 KÚ MSK - informace o dokumentaci záměru "Optimalizace a elektrizace trati Ostrava - Kunčice - Frýdek-Místek" (dokument PDF, 562.13 KB) SO 10.6.2022 - 26.6.2022
65 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Rekonstrukce propustků na sil. III/4739 (ul. Tichá) v Šenově v km 0,475 a 0,538" (dokument PDF, 706.96 KB) SO 6.6.2022 - 22.6.2022
64 Rozpočtová opatření města Šenov za 05/2022 (dokument PDF, 522.54 KB) FO 31.5.2022 - 1.1.2023
63 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 15.6.2022 (dokument PDF, 364.3 KB) SO 25.5.2022 - 15.6.2022
62 Oznámení vydání ZM1 ÚP Šenov - Veřejná vyhláška (dokument PDF, 230.53 KB) SO 23.5.2022 - 7.6.2022
61 Oznámení o konání tradiční veřejné akce "Kácení májky" dne 28. 5. 2022 - vymezení nočního klidu na dobu kratší (dokument PDF, 470.09 KB) SO 20.5.2022 - 30.5.2022
60 Mateřská škola Šenov - Seznam nepřijatých dětí do MŠ Šenov na školní rok 2022/2023 (dokument PDF, 32.86 KB) SO 19.5.2022 - 31.8.2022
59 Mateřská škola Šenov - Seznam přijatých dětí do MŠ Šenov na školní rok 2022/2023 (dokument PDF, 37.36 KB) SO 19.5.2022 - 31.8.2022
58 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 1. 6. 2022 (dokument PDF, 242.95 KB) SO 12.5.2022 - 1.6.2022
57 MěPOS, p. o. Šenov - Oznámení o odečtu stavu vodoměrů ve dnech 3. a 4. června 2022 (dokument PDF, 515.04 KB) SO 5.5.2022 - 5.6.2022
56 Zveřejnění záměru města Šenov o prodeji osobního automobilu VW POLO, verze SG1N14 (dokument PDF, 380.28 KB) OI 5.5.2022 - 1.6.2022
55 MMO - Rozhodnutí č. 423/22/VH o prodloužení stavebního povolení a veřejná vyhláška - stavba vodního díla "Cyklolávka přes I/11 v Šenově" (dokument PDF, 347.92 KB) SO 4.5.2022 - 20.5.2022
54 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - OVaK a. s. (dokument PDF, 2.28 MB) OV 3.5.2022 - 3.6.2022
53 Veřejná vyhláška - Změna č. 1 Územního plánu Šenov a úplné znění Územního plánu Šenov po této změně (dokument PDF, 240.99 KB) OV 2.5.2022 - 17.5.2022
52 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Kanalizace Šenov - JIH (dokument PDF, 71.37 KB) OV 29.4.2022 - 30.5.2022
51 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Kanalizace Šenov Sever - rozšíření kanalizační sítě (dokument PDF, 71.11 KB) OV 29.4.2022 - 30.5.2022
50 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - součtové porovnáníí (dokument PDF, 65.62 KB) OV 29.4.2022 - 30.5.2022
49 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Vodovod Šenov - Šenovská (dokument PDF, 69.67 KB) OV 28.4.2022 - 30.5.2022
48 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Vodovod Šenov Lapačka a Alejský dvůr - kanalizační stoky (dokument PDF, 72.14 KB) OV 28.4.2022 - 30.5.2022
47 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Vodovod Šenov - Václavovická (dokument PDF, 70.44 KB) OV 28.4.2022 - 30.5.2022
46 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Šenov, prodloužení vodovodu - ul. Do Dědiny (dokument PDF, 70.55 KB) OV 28.4.2022 - 30.5.2022
45 Souhrn výsledků 24. zasedání Zastupitelstva města Šenov ze dne 26. 4. 2022 (dokument PDF, 176.75 KB) SO 27.4.2022 - 20.6.2022
44 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - A 01 SmVaK Vodné (dokument PDF, 659.72 KB) OV 27.4.2022 - 28.5.2022
43 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - A 01 SmVaK Vodné (dokument PDF, 733.68 KB) OV 27.4.2022 - 28.5.2022
42 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 74/2022 - Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 3.34 MB) FO 26.4.2022 - 27.4.2025
41 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 73/2022 -Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 5.08 MB) FO 26.4.2022 - 27.4.2025
40 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov č. 77/2022 - Moravskoslezský kraj (dokument PDF, 2.11 MB) FO 26.4.2022 - 27.4.2025
39 FÚ pro MSK - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022 (dokument PDF, 65.29 KB) SO 26.4.2022 - 27.5.2022
38 ÚZSVM - zveřejnění seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, platného ke dni 1. 2. 2022 (dokument PDF, 1003.47 KB) SO 25.4.2022 - 24.8.2022
37 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 12. 5. 2022 (dokument PDF, 153.98 KB) SO 21.4.2022 - 13.5.2022
36 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci, č. j. 203 Ex 03125/21-63 (dokument PDF, 603 KB) SO 20.4.2022 - 16.6.2022
35 Pozvání na 24. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 26. 4. 2022 (dokument PDF, 169.85 KB) SO 14.4.2022 - 27.4.2022
34 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 3. 5. 2022 (dokument PDF, 332.83 KB) SO 14.4.2022 - 4.5.2022
33 MMO - Rozhodnutí č. 356/22/VH, "Šenov, ul. Petřvaldská, Těšínská - výměna vodovodního řadu" (dokument PDF, 910.19 KB) SO 11.4.2022 - 27.4.2022
32 Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu města Šenov za rok 2021 (dokument PDF, 1016.98 KB) FO 11.4.2022 - 27.4.2022
31 Záměr města Šenov prodat pozemek p. č. 505/2, k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 474.97 KB) SO 5.4.2022 - 23.4.2022
30 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 25. 4. 2022 (dokument PDF, 196.54 KB) SO 4.4.2022 - 26.4.2022
29 MSK - Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 a Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dokument PDF, 313.23 KB) SO 4.4.2022 - 21.4.2022
28 Rozpočtová opatření města Šenov za 03/2022 (dokument PDF, 521.74 KB) FO 30.3.2022 - 1.1.2023
27 Zveřejnění záměru města Šenov propachtovat pozemky p. č. 3553/2 a 3554/2 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 1.05 MB) SO 23.3.2022 - 8.4.2022
26_2 Příloha k ev. č. 26: II. etapa (dokument PDF, 2.53 MB) SO 21.3.2022 - 6.4.2022
26_1 Příloha k ev. č. 26: I. etapa (dokument PDF, 3.32 MB) SO 21.3.2022 - 6.4.2022
26 MMO - Veř. vyhláška - Opatření obecné povahy "Modernizace silnice II/473 Šenov - Frýdek-Místek" (dokument PDF, 348.88 KB) SO 21.3.2022 - 6.4.2022
25 Rozdělení dotací v rámci programu "Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2022" (dokument PDF, 728.6 KB) SO 21.3.2022 - 1.1.2023
24 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Farnímu sboru Českobratrské církvi evangelické v Šenově u Ostravy (dokument PDF, 410.96 KB) FO 16.3.2022 - 17.3.2025
23 MMO - Veř. vyhláška - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6017/22/Šenov - "Oprava 3 ks poklopů revizních šachet" (dokument PDF, 1.87 MB) SO 14.3.2022 - 30.3.2022
22 Zápis do Mateřské školy Šenov od roku 2022 - 2023 (dokument PDF, 845.55 KB) SO 8.3.2022 - 11.5.2022
21 Veřejná vyhláška - výzva k odstranění nepojízdného vozidla (dokument PDF, 180.84 KB) OI 7.3.2022 - 23.3.2022
20 Rozpočtová opatření za 02/2022 (dokument PDF, 522.34 KB) FO 4.3.2022 - 1.1.2023
19 MMO - Rozhodnutí č. 182/22/VH - "Prodloužení vodovodního řadu v Šenově, ul. Frýdecká, Jižní" (dokument PDF, 823.91 KB) SO 1.3.2022 - 17.3.2022
18 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 16. 3. 2022 (dokument PDF, 113.24 KB) SO 23.2.2022 - 17.3.2022
17 Souhrn výsledků 23. ZMě (dokument PDF, 203.52 KB) SO 23.2.2022 - 26.4.2022
16 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - strážník Městské policie Šenov (dokument PDF, 1.03 MB) Starosta 15.2.2022 - 26.2.2022
15 Pozvání na 23. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 22. 2. 2022 (dokument PDF, 143.6 KB) SO 14.2.2022 - 23.2.2022
14 EÚ Přerov - Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí č. j. 203 Ex 03125/21-14 (dokument PDF, 759.91 KB) SO 4.2.2022 - 20.2.2022
13 Město Klimkovice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: vedoucí finančního odboru (dokument PDF, 580.24 KB) SO 3.2.2022 - 19.2.2022
12 MMO - Oznámení zahájení vodoprávního řízení stavby vodního díla "Cyklolávka před I/11 v Šenově" (dokument PDF, 390.9 KB) SO 3.2.2022 - 19.2.2022
11 Výroční zpráva MěPOS, příspěvková organizace, za rok 2021 o činnosti organizace v oblasti poskytování informací dle § 18 odst. 1 z. č. 106/1999 Sb.,, o svobodném přístupu k informacím (dokument PDF, 63.68 KB) SO 3.2.2022 - 1.1.2023
10 MZ - Veř. vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy: Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry (dokument PDF, 1.15 MB) SO 1.2.2022 - 17.2.2022
9 MŽP - Opatření obecné povahy - vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry (dokument PDF, 190.09 KB) SO 1.2.2022 - 17.2.2022
8 MMO - Veř. vyhláška - Opatření obecné povahy "Šenov 1340, příp. NNk" (dokument PDF, 944.87 KB) SO 26.1.2022 - 11.2.2022
7 ČSÚ - Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech (dokument PDF, 432.86 KB) SO 26.1.2022 - 13.6.2022
6 Oznámení o záměru města Šenov pronajmout nebytové prostory v budově hasičské zbrojnice, Hasičská 310, situované na pozemku p. č. 45/1, k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 1.56 MB) OI 24.1.2022 - 9.2.2022
5 KÚ MSK - Závěr zjišťovacího řízení záměru "Optimalizace a elektrizace trati Ostrava - Kunčice - Frýdek-Místek" (dokument PDF, 399.54 KB) SO 20.1.2022 - 5.2.2022
4 MěPOS, p. o. Šenov - Oznámení o odečtu vodoměrů (dokument PDF, 436.78 KB) SO 14.1.2022 - 9.3.2022
3 Veřejná výzva - obsazení pracovního místa: úředník na úseku daní a poplatků (dokument PDF, 217.87 KB) Tajem. 5.1.2022 - 25.1.2022
2 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 21. 1. 2022 (dokument PDF, 247.1 KB) SO 3.1.2022 - 22.1.2022
1 Zveřejnění rozpočtu města Šenov na rok 2022 a střednědobého výhledu města Šenov na roky 2023 - 2024 (dokument PDF, 527.67 KB) FO 3.1.2022 - 1.1.2023
134 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (dokument PDF, 337.92 KB) SO 1.1.1970 - 1.1.1970
134 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (dokument PDF, 337.92 KB) SO 1.1.1970 - 1.1.1970
134 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stanovení dopravního značení 1157322Šenov (dokument PDF, 337.92 KB) SO 1.1.1970 - 1.1.1970
134 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stanovení dopravního značení 1157322Šenov (dokument PDF, 337.92 KB) SO 1.1.1970 - 1.1.1970
134 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stanovení dopravního značení (trvalého) č. 11573/22/Šenov (dokument PDF, 337.92 KB) SO 1.1.1970 - 1.1.1970
134 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stanovení dopravního značení (trvalého) č. 11573/22/Šenov (dokument PDF, 1.76 MB) SO 1.1.1970 - 1.1.1970
134 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Stanovení dopravního značení (trvalého) č. 11573/22/Šenov (dokument PDF, 1.76 MB) SO 1.1.1970 - 1.1.1970

Archív