Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Úřední deska

Archív pro rok 2024

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
86 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu (dokument PDF, 252.01 KB) SO 22.5.2024 - 6.6.2024
85 Oznámení o záměru města pronájmu nebytových prostor v budově situované na pozemku parc. č. 104/1 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 487.55 KB) OI 17.5.2024 - 3.6.2024
84 Oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 5355/2, 5357/3 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 180.31 KB) OI 17.5.2024 - 3.6.2024
83 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 6. 6. 2024 (dokument PDF, 1.09 MB) SO 17.5.2024 - 7.6.2024
82 Veřejná výzva - obsazení pracovního místa v rámci Městského úřadu Šenov (dokument PDF, 164.8 KB) SO 16.5.2024 - 4.6.2024
81 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Změny č. 2 Územního plánu Šenov - návrhu opatření obecné povahy (dokument PDF, 240.71 KB) OV 16.5.2024 - 29.6.2024
80 Oznámení o vymezení kratší doby nočního klidu dne 25. 5. 2024 - akce "Májkohrátky aneb kácení máje" (dokument PDF, 473.93 KB) SO 15.5.2024 - 27.5.2024
79 Volby do EP - Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (dokument PDF, 534.73 KB) SO 15.5.2024 - 9.6.2024
78 Volby do EP - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (dokument PDF, 618.64 KB) SO 15.5.2024 - 9.6.2024
77 Doručování veřejnou vyhláškou - stavba "garáže, vsakovacího systému dešťových vod, domovního rozvodu elektro" - pozemky p. č. 4299/3 a 4299/4 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 209.66 KB) OV 15.5.2024 - 31.5.2024
76 MMO - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - "Chodník v ul. Škrbeňská, úsek Frýdecká - V Úvozu, Etapa č. 2" (dokument PDF, 426.49 KB) SO 15.5.2024 - 31.5.2024
75 Oznámení o vymezení kratší doby nočního klidu dne 18.5.2024 - akce "Cyklokros a soutěže na kolech" (dokument PDF, 476.9 KB) SO 10.5.2024 - 20.5.2024
74 Volby do EP 2024 - Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí (dokument PDF, 692.59 KB) SO 9.5.2024 - 18.5.2024
73 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Šenov za rok 2023 (dokument PDF, 191.91 KB) FO 6.5.2024 - 30.6.2025
72 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 22. 5. 2024 (dokument PDF, 315.32 KB) SO 2.5.2024 - 23.5.2024
71 KVS - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MSK (dokument PDF, 277.67 KB) OV 30.4.2024 - 16.5.2024
70 FÚ pro MSK - Veřejná vyhláška o zveřejnění hromadných předpisných seznamů k dani z nemovitých věcí na rok 2024 (dokument PDF, 66.68 KB) SO 30.4.2024 - 31.5.2024
69 OvaK - Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 (dokument PDF, 433.28 KB) OV 30.4.2024 - 31.5.2024
68 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen (dokument PDF, 644.08 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
67 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Vodovod Šenov - Šenovská (dokument PDF, 627.33 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
66 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Vodovod Šenov - Václavovická (dokument PDF, 628.35 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
65 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Vodovod Šenov - Lapačka (dokument PDF, 651.06 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
64 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 -Šenov, prodloužení vodovodu - ul. Do Dědiny (dokument PDF, 632.2 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
63 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Kanalizace Šenov Sever - rozšíření kanalizační sítě (dokument PDF, 671.91 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
62 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Kanalizace Šenov - JIH (dokument PDF, 669.39 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
61 Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2023 - Alejský dvůr - kanalizační stoky (dokument PDF, 641.65 KB) OV 29.4.2024 - 30.5.2024
60 Souhrn výsledků 11. zasedání Zastupitelstva města Šenov ze dne 23. 4. 2024 (dokument PDF, 177.29 KB) SO 29.4.2024 - 11.6.2024
59 MěPOS, p. o. - Oznámení o provádění odečtu stavu vodoměrů ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2024 (dokument PDF, 516.86 KB) SO 29.4.2024 - 2.6.2024
58 Veřejná vyhláška o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se dle § 12 odst. 1 písm. b) zákona o dani z nemovitých věcí stanovuje místní koeficient ve výši 5,0 pro vymezené nemovité věci na území města Šenov (dokument PDF, 2.59 MB) ÚPaK 25.4.2024 - 11.5.2024
57 SmVaK a. s. Ostrava - Porovnání všech položek výpočtu ceny za vodné a stočné za rok 2023 (dokument PDF, 1.39 MB) SO 22.4.2024 - 21.5.2024
56 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Cyklolávka přes I/11 v Šenově", příprava konstrukce, montáž lávky (dokument PDF, 927.76 KB) SO 22.4.2024 - 7.5.2024
55 Volby do EP 2024 - Jmenování zapisovatelek okrskových volebních komisí (dokument PDF, 537.87 KB) SO 22.4.2024 - 9.6.2024
54 Volby do EP 2024 - Informace o počtu a umístění volebních okrsků (dokument PDF, 609.96 KB) SO 22.4.2024 - 9.6.2024
53 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 13. 5. 2024 (dokument PDF, 614.52 KB) SO 22.4.2024 - 6.5.2024
52 Oznámení o zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou bez ústního jednání a místního šetření - stavba "garáže, vsakovací systém dešťové vody, domovní rozvod elektro" na p. č. 4299/3. 4299/4 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 97.82 KB) OV 18.4.2024 - 7.5.2024
51 EÚ Přerov - Usnesení o odročení dražebního jednání č. j. 203 Ex 26000/23-55 (dokument PDF, 486.21 KB) SO 18.4.2024 - 7.5.2024
50 KÚ MSK - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 8a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dokument PDF, 308.95 KB) SO 17.4.2024 - 3.5.2024
49 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Šenov 3442/3, NN" (dokument PDF, 348.76 KB) SO 17.4.2024 - 3.5.2024
48 Pozvání na 11. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 23. 4. 2024 (dokument PDF, 148.43 KB) SO 15.4.2024 - 24.4.2024
47 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 6. 5. 2024 (dokument PDF, 344.12 KB) SO 15.4.2024 - 7.5.2024
46 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 6. 5. 2024 (dokument PDF, 614.5 KB) SO 15.4.2024 - 6.5.2024
45 FÚ pro MSK - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2024 (dokument PDF, 65.99 KB) SO 12.4.2024 - 13.5.2024
44 KVS - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu (dokument PDF, 284.01 KB) SO 11.4.2024 - 27.4.2024
43 KÚ MSK - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "MCZ GRACIA Orlová 2024" (dokument PDF, 2.56 MB) SO 9.4.2024 - 25.4.2024
42 Návrh závěrečného účtu města Šenov za rok 2023 (dokument PDF, 386.07 KB) FO 8.4.2024 - 24.4.2024
41 MŠ Šenov - Zápis do Mateřské školy Šenov na školní rok 2024/2025 (dokument PDF, 751.9 KB) SO 4.4.2024 - 10.5.2024
40 Volby do EP 2024 - Stanovení minimálního počtu členů OVK (dokument PDF, 570.5 KB) SO 28.3.2024 - 9.6.2024
39 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 1/2024, kterou se zrušuje OZV č. 2/2015 (dokument PDF, 208.94 KB) ÚPaK 28.3.2024 - 12.4.2024
38 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 16. 4. 2024 (dokument PDF, 560.73 KB) SO 26.3.2024 - 17.4.2024
37 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "MCZ GRACIA Orlová 2024", konání cyklistického závodu (dokument PDF, 577.84 KB) SO 26.3.2024 - 11.4.2024
36 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: vedoucí odboru výstavby a ŽP, vedoucí úředník (dokument PDF, 319.72 KB) tajemnice 26.3.2024 - 13.4.2024
35 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Prodloužení vodovodního řádu" (dokument PDF, 323.8 KB) SO 21.3.2024 - 6.4.2024
34 Rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov v rámci dotačního programu "Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2024" (dokument PDF, 568.44 KB) SO 21.3.2024 - 1.8.2024
33 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov Moravskoslezskému kraji SML 39/2024 (dokument PDF, 486.45 KB) FO 18.3.2024 - 19.3.2027
32 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov Moravskoslezskému kraji SML 38/2024 (dokument PDF, 226.53 KB) FO 18.3.2024 - 19.3.2027
31 MSK - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dokument PDF, 302.54 KB) SO 18.3.2024 - 3.4.2024
30 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - "RD Šenov" (dokument PDF, 640.71 KB) SO 15.3.2024 - 3.4.2024
29 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 4. 4. 2024 (dokument PDF, 322.36 KB) SO 14.3.2024 - 5.4.2024
28 MMO - Veřejná vyhláška - "Úprava dopravního značení ve městě Šenově 2024" (dokument PDF, 1.33 MB) SO 13.3.2024 - 29.3.2024
27 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 2. 4. 2024 (dokument PDF, 481.04 KB) SO 12.3.2024 - 3.4.2024
26 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 2. 4. 2024 (dokument PDF, 887.11 KB) SO 12.3.2024 - 3.4.2024
25 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Šenov 4661/4, příp. NNk" (dokument PDF, 370.73 KB) SO 12.3.2024 - 28.3.2024
24 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 27. 3. 2024 (dokument PDF, 614.02 KB) SO 6.3.2024 - 18.3.2024
23 Opatření o zahájení územního řízení - bez ústního jednání - veřejnou vyhláškou - stavba "FTTx_m__NGA_V_NIO10_Šimška-SIOST1_OK" (dokument PDF, 5.33 MB) OV 5.3.2024 - 5.4.2024
22 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 25. 3. 2024 (dokument PDF, 614.03 KB) SO 4.3.2024 - 18.3.2024
21 Rozpočtová opatření za 02/2024 (dokument PDF, 181.78 KB) FO 28.2.2024 - 1.1.2025
20 EÚ Přerov - Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovité věci - p. č. 4963 a 4967/1 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 606.72 KB) SO 23.2.2024 - 18.4.2024
19 EÚ Šumperk - Dražební vyhláška č. j. 139EX 21353/13-206 o provedení dražby věcí movitých (dokument PDF, 171.08 KB) SO 22.2.2024 - 9.4.2024
18 Souhrn výsledků 10. zasedání zastupitelstva města dne 20. 2. 2024 (dokument PDF, 195.64 KB) SO 21.2.2024 - 23.4.2024
17 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Šenov, č. parc. 5782/116, RNN, NNv, NNk" (dokument PDF, 659.51 KB) SO 20.2.2024 - 6.3.2024
16 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Teodor Kapura (1998), Elemír Kapura (2010) (dokument PDF, 147.58 KB) KPPP 19.2.2024 - 6.3.2024
15 EÚ Přerov - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku č. j. 203 Ex 07970/21-35 (dokument PDF, 486.15 KB) SO 14.2.2024 - 16.3.2024
14 Pozvání na 10. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 20. 2. 2024 v budově STARÉ ŠKOLY v Šenově (dokument PDF, 663.09 KB) SO 12.2.2024 - 21.2.2024
13 Zveřejnění záměru města Šenov změnit nájemní smlouvu ev. u MěÚ Šenov pod č. 236/2012 (dokument PDF, 579.86 KB) SO 9.2.2024 - 26.2.2024
12 EÚ Praha 3 - Dražební vyhláška - pozemky p. č. 4473/4, 5 a 4474 b k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 360.08 KB) SO 6.2.2024 - 6.3.2024
11 Český statistický úřad - Informace o výběrovém šetření v domácnostech (dokument PDF, 433.98 KB) SO 1.2.2024 - 23.6.2024
10 MěPOS, p. o. - Oznámení o odečtu stavu vodoměrů ve dnech 1. a 2. 3. 2024 (dokument PDF, 513.57 KB) SO 30.1.2024 - 7.3.2024
9 MMO - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - "Úprava dopravního značení ve městě Šenov 2024" (dokument PDF, 1.34 MB) SO 24.1.2024 - 9.2.2024
8 Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti města Šenov v oblasti poskytování informací, zpracovaná podle § 18 z. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím (dokument PDF, 100.61 KB) tajem. 18.1.2024 - 1.4.2024
7 Zveřejnění záměru města Šenov - pronájem / výpůjčka / pacht části pozemku p. č. 1026/10 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 217.25 KB) OI 17.1.2024 - 2.2.2024
6 Zveřejnění záměru města Šenov: prodej automobilu Škoda Fabia 1,4 (dokument PDF, 445.46 KB) OI 17.1.2024 - 3.2.2024
5 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Cyklolávka přes I/11 v Šenově", výjezd vozidel stavby (dokument PDF, 560 KB) SO 16.1.2024 - 1.2.2024
4 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Šenov, č. parc. 2099/1, příp. NNk" (dokument PDF, 386.05 KB) SO 11.1.2024 - 29.1.2024
3 KÚ MSK - Veřejná vyhláška "Optimalizace a elektrizace trati Ostrava - Kunčice - Frýdek-Místek" - prodloužení lhůty pro podání námitek (dokument PDF, 797.49 KB) SO 8.1.2024 - 24.1.2024
2 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 19. 1. 2024 (dokument PDF, 692.64 KB) SO 2.1.2024 - 20.1.2024
1 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Radvanice dne 26. 1. 2024 (dokument PDF, 222.94 KB) SO 2.1.2024 - 27.1.2024

Archív