Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov

Úřední deska

Archív pro rok 2024

Evidenční číslo Písemnost Odbor Vystaveno
50 KÚ MSK - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 8a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dokument PDF, 308.95 KB) SO 17.4.2024 - 3.5.2024
49 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Šenov 3442/3, NN" (dokument PDF, 348.76 KB) SO 17.4.2024 - 3.5.2024
48 Pozvání na 11. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 23. 4. 2024 (dokument PDF, 148.43 KB) SO 15.4.2024 - 24.4.2024
47 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 6. 5. 2024 (dokument PDF, 344.12 KB) SO 15.4.2024 - 7.5.2024
46 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 6. 5. 2024 (dokument PDF, 614.5 KB) SO 15.4.2024 - 7.5.2024
45 FÚ pro MSK - Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2024 (dokument PDF, 65.99 KB) SO 12.4.2024 - 13.5.2024
44 KVS - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu (dokument PDF, 284.01 KB) SO 11.4.2024 - 27.4.2024
43 KÚ MSK - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích "MCZ GRACIA Orlová 2024" (dokument PDF, 2.56 MB) SO 9.4.2024 - 25.4.2024
42 Návrh závěrečného účtu města Šenov za rok 2023 (dokument PDF, 386.07 KB) FO 8.4.2024 - 24.4.2024
41 MŠ Šenov - Zápis do Mateřské školy Šenov na školní rok 2024/2025 (dokument PDF, 751.9 KB) SO 4.4.2024 - 10.5.2024
40 Volby do EP 2024 - Stanovení minimálního počtu členů OVK (dokument PDF, 570.5 KB) SO 28.3.2024 - 9.6.2024
39 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV č. 1/2024, kterou se zrušuje OZV č. 2/2015 (dokument PDF, 208.94 KB) ÚPaK 28.3.2024 - 12.4.2024
38 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 16. 4. 2024 (dokument PDF, 560.73 KB) SO 26.3.2024 - 17.4.2024
37 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "MCZ GRACIA Orlová 2024", konání cyklistického závodu (dokument PDF, 577.84 KB) SO 26.3.2024 - 11.4.2024
36 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: vedoucí odboru výstavby a ŽP, vedoucí úředník (dokument PDF, 319.72 KB) tajemnice 26.3.2024 - 13.4.2024
35 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Prodloužení vodovodního řádu" (dokument PDF, 323.8 KB) SO 21.3.2024 - 6.4.2024
34 Rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov v rámci dotačního programu "Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2024" (dokument PDF, 568.44 KB) SO 21.3.2024 - 1.8.2024
33 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov Moravskoslezskému kraji SML 39/2024 (dokument PDF, 486.45 KB) FO 18.3.2024 - 19.3.2027
32 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov Moravskoslezskému kraji SML 38/2024 (dokument PDF, 226.53 KB) FO 18.3.2024 - 19.3.2027
31 MSK - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dokument PDF, 302.54 KB) SO 18.3.2024 - 3.4.2024
30 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu - "RD Šenov" (dokument PDF, 640.71 KB) SO 15.3.2024 - 3.4.2024
29 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 4. 4. 2024 (dokument PDF, 322.36 KB) SO 14.3.2024 - 5.4.2024
28 MMO - Veřejná vyhláška - "Úprava dopravního značení ve městě Šenově 2024" (dokument PDF, 1.33 MB) SO 13.3.2024 - 29.3.2024
27 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 2. 4. 2024 (dokument PDF, 481.04 KB) SO 12.3.2024 - 3.4.2024
26 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 2. 4. 2024 (dokument PDF, 887.11 KB) SO 12.3.2024 - 3.4.2024
25 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Šenov 4661/4, příp. NNk" (dokument PDF, 370.73 KB) SO 12.3.2024 - 28.3.2024
24 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 27. 3. 2024 (dokument PDF, 614.02 KB) SO 6.3.2024 - 18.3.2024
23 Opatření o zahájení územního řízení - bez ústního jednání - veřejnou vyhláškou - stavba "FTTx_m__NGA_V_NIO10_Šimška-SIOST1_OK" (dokument PDF, 5.33 MB) OV 5.3.2024 - 5.4.2024
22 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 25. 3. 2024 (dokument PDF, 614.03 KB) SO 4.3.2024 - 18.3.2024
21 Rozpočtová opatření za 02/2024 (dokument PDF, 181.78 KB) FO 28.2.2024 - 1.1.2025
20 EÚ Přerov - Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovité věci - p. č. 4963 a 4967/1 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 606.72 KB) SO 23.2.2024 - 18.4.2024
19 EÚ Šumperk - Dražební vyhláška č. j. 139EX 21353/13-206 o provedení dražby věcí movitých (dokument PDF, 171.08 KB) SO 22.2.2024 - 9.4.2024
18 Souhrn výsledků 10. zasedání zastupitelstva města dne 20. 2. 2024 (dokument PDF, 195.64 KB) SO 21.2.2024 - 23.4.2024
17 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Šenov, č. parc. 5782/116, RNN, NNv, NNk" (dokument PDF, 659.51 KB) SO 20.2.2024 - 6.3.2024
16 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - Teodor Kapura (1998), Elemír Kapura (2010) (dokument PDF, 147.58 KB) KPPP 19.2.2024 - 6.3.2024
15 EÚ Přerov - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku č. j. 203 Ex 07970/21-35 (dokument PDF, 486.15 KB) SO 14.2.2024 - 16.3.2024
14 Pozvání na 10. zasedání Zastupitelstva města Šenov dne 20. 2. 2024 v budově STARÉ ŠKOLY v Šenově (dokument PDF, 663.09 KB) SO 12.2.2024 - 21.2.2024
13 Zveřejnění záměru města Šenov změnit nájemní smlouvu ev. u MěÚ Šenov pod č. 236/2012 (dokument PDF, 579.86 KB) SO 9.2.2024 - 26.2.2024
12 EÚ Praha 3 - Dražební vyhláška - pozemky p. č. 4473/4, 5 a 4474 b k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 360.08 KB) SO 6.2.2024 - 6.3.2024
11 Český statistický úřad - Informace o výběrovém šetření v domácnostech (dokument PDF, 433.98 KB) SO 1.2.2024 - 23.6.2024
10 MěPOS, p. o. - Oznámení o odečtu stavu vodoměrů ve dnech 1. a 2. 3. 2024 (dokument PDF, 513.57 KB) SO 30.1.2024 - 7.3.2024
9 MMO - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - "Úprava dopravního značení ve městě Šenov 2024" (dokument PDF, 1.34 MB) SO 24.1.2024 - 9.2.2024
8 Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti města Šenov v oblasti poskytování informací, zpracovaná podle § 18 z. č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím (dokument PDF, 100.61 KB) tajem. 18.1.2024 - 1.4.2024
7 Zveřejnění záměru města Šenov - pronájem / výpůjčka / pacht části pozemku p. č. 1026/10 v k. ú. Šenov u Ostravy (dokument PDF, 217.25 KB) OI 17.1.2024 - 2.2.2024
6 Zveřejnění záměru města Šenov: prodej automobilu Škoda Fabia 1,4 (dokument PDF, 445.46 KB) OI 17.1.2024 - 3.2.2024
5 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Cyklolávka přes I/11 v Šenově", výjezd vozidel stavby (dokument PDF, 560 KB) SO 16.1.2024 - 1.2.2024
4 MMO - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - "Šenov, č. parc. 2099/1, příp. NNk" (dokument PDF, 386.05 KB) SO 11.1.2024 - 29.1.2024
3 KÚ MSK - Veřejná vyhláška "Optimalizace a elektrizace trati Ostrava - Kunčice - Frýdek-Místek" - prodloužení lhůty pro podání námitek (dokument PDF, 797.49 KB) SO 8.1.2024 - 24.1.2024
2 ČEZ - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 19. 1. 2024 (dokument PDF, 692.64 KB) SO 2.1.2024 - 20.1.2024
1 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Radvanice dne 26. 1. 2024 (dokument PDF, 222.94 KB) SO 2.1.2024 - 27.1.2024

Archív