V termínu od 1. 6. 2022 do 12. 6. 2022 proběhne úplná uzavírka komunikace ul. Formanská v Havířově - od RD č.p. 1430/21a po křižovatku ul. Formanská a ul. Na Prostředňáku. Důvodem uzavírky je provedení finálních celoplošných asfaltových povrchů po odkanalizování lokality Důlňák v Havířově.

Objízdná trasa:

(obousměrně) ulice Škrbeňská, Okružní, Na Šimšce, Březůvka, U Hřiště, silnice č. II/473 ulice Frýdecká – ulice Tichá/ J. Kotase silnice č. III/4739, ulice Na Hlinikách, Datyňská, Formanská.

Omezení autobusové dopravy:

V době uzavírky komunikace mezi zastávkami Šenov, bytovky a Havířov, Město, Na Prostředňáku bude dotčena trasa linky MHD 876418. Autobusy jedoucí po ulici Formanská budou ukončeny na zastávce Havířov, Město, Na Prostředňáku na ulici Na Prostředňáku, kde bude zřízena dočasná zastávka. Autobusy jedoucí po ulici Škrbeňská budou ukončeny na zastávce Šenov, bytovky. Doprava bude vedena podle výlukových jízdních řádů. Dle možností oběhů budou zavedeny spoje v opačném směru, které pojedou zpět po trase linky. Pro přistavení či odstavení vozidel budou využity komunikace objízdné trasy (ul. Škrbeňská – ul. Okružní – ul. Na Šimšce – ul. Březůvka – ul. U Hřiště – ul. Frýdecká II/473 – ul. Tichá/J. Kotase III/4739 – ul. Na Hlinikách – ul. Datyňská – ul. Formanská). Na objízdné trase nebudou zřízeny zastávky.

Více informací k autobusové dopravě včetně jízdního řádu naleznete v přiložených souborech.

výlukový jízdní řád od 01_06_2022
Informace_pro_cestující_418_Formanská