Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
1. 9. 2021

Výběrové řízení na pozici | strážník Městské policie Šenov


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Starosta města Šenov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – strážník
Městské policie Šenov

Místo výkonu práce: Šenov
Termín nástupu: 01.12.2021, případně dle dohody
Platová třída: 7 (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Zákonné podmínky přijetí:
- občan České republiky
- starší 18 let
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- bezúhonnost (§ 4a zák. č. 553/1991 Sb.)
- spolehlivost (§ 4b zák. č. 553/1991 Sb.)
- zdravotní způsobilost (§ 4c zák. č. 553/1991 Sb.)

Další předpoklady:
- komunikační a organizační schopnosti, asertivní jednání, zodpovědnost, spolehlivost,
schopnost samostatné i týmové práce, příjemné vystupování
- řidičský průkaz skupiny „B“ a praxe v řízení osobního vozidla nutná
- uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel)
- dobré komunikační schopnosti
- časová flexibilita

Výhodou:
- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle zákona
č. 553/1991 Sb.
- zbrojní průkaz skupiny „D“

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče k výběrovému řízení:
- jméno, příjmení, titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- doručovací adresa,
- číslo občanského průkazu,
- telefonický kontakt, e-mail,
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce musí uchazeč přiložit další náležitosti:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- výpis bodového hodnocení z registru řidičů ne starší 1 měsíc
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení o bezúhonnosti ne starší 3 měsíce (§ 4a zák. č. 553/1991 Sb.)
- čestné prohlášení o spolehlivosti ne starší 3 měsíce (§ 4b zák. č. 553/1991 Sb.)

Pro doručení písemné přihlášky se určuje termín 24.09.2021 do 11:00 hodin.
Přihlášky podávejte na adresu: Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov,
nebo osobně na podatelnu městského úřadu.

Obálky budou označeny:
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MP – NEOTEVÍRAT“
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce
vyžádáno vrácení materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
Bližší informace k tomuto výběrovému řízení podá v případě potřeby velitel městské policie na
tel. 604 128 113.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu
zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.
Přihláška do výběrového řízení a čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti dle § 4a
a § 4b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii jsou přílohou tohoto oznámení.

Kompletní dokument


 


Ilustrace kyberkriminality: osoba používající počítač, oběť phishingového útoku zadává bankovní údaje na podvodné webové stránce. V pozadí je policejní důstojník, digitální bezpečnostní symboly jako zámky a varovné signály, a grafické znázornění finanční ztráty. Na obrázku je také zmíněna kampaň #nePINdej! a webová stránka www.kybertest.cz

Kyberkriminalita: Jak se chránit před podvody a zůstat v bezpečí online

Pokračovat

Rekonstrukce silnice II/478: Spojení Vratimova a Šenova se dočká modernizace

Pokračovat
Ilustrace zobrazující skupinu dětí, které se bezpečně baví během letních prázdnin pod dozorem dospělých. Jedno dítě kontroluje kolo vybavené světly a odrazkami, další dítě s helmu a chrániči jezdí na označené cyklostezce. Třetí dítě s plovací vestou hovoří s dospělým před vstupem do vody. V pozadí dítě zajišťuje okna a dveře domu. Scéna vyzdvihuje význam bezpečnostních návyků od útlého věku.

Velké prázdniny jsou za dveřmi …

Pokračovat
Znepokojený člověk sleduje svůj počítač, zatímco v pozadí se objevují symboly převodů peněz a ikony populárních aplikací pro zasílání zpráv, jako je Telegram. Scéna zahrnuje prvky klamu a opatrnosti, zdůrazňující finanční a osobní rizika spojená s podvodnými nabídkami brigád. Obrázek je jasný a barevný, aby upoutal pozornost a zdůraznil vážnost situace.

Nové podvody aneb reklama na brigádu

Pokračovat
Letecký pohled na staveniště s červenou kovovou konstrukcí lávky připravenou k montáži přes silnici I/11 poblíž Fryštátské a Šenova. Okolní krajina je zelená s loukami, stromy a menšími budovami v blízkosti silnice

Připomínáme blížící se druhou etapu a změny v dopravě

Pokračovat
Na obrázku je zaparkované zlaté osobní auto, pravděpodobně značky Renault, s rozbitými okny na straně řidiče. Auto stojí na parkovišti s vyznačenými parkovacími místy a za ním je vidět policejní dodávka. Scéna je zalitá sluncem, a v pozadí jsou stromy a budova.

Nezodpovědné chování může být důvodem k vloupání!

Pokračovat
Dvojice starších lidí se vesele projíždí ve veteránu Škoda, s rukama zdviženýma a úsměvy na tvářích, po venkovské silnici obklopené zelení.

Školení řidičů - seniorů v Šenově

Pokračovat

Veřejná výzva k obsazení pracovního místa na odboru výstavby a ŽP

Pokračovat
Na obrázku je znázorněna situace uzavírek na silnici I/11 a související objízdné trasy. Klíčové body a detaily jsou zvýrazněny a popsány. Značky "POZOR" upozorňují na uzavírku v obou směrech (směr Ostrava a směr Havířov). Modře tečkované čáry označují objízdné trasy. Podrobné pohledy na konkrétní úseky jsou označeny jako Detail 1a, 1b, 2a a 2b. Hlavní trasa objížďky je vyznačena červenou čarou.

Uzavírka silnice I/11 v Šenově u Ostravy, Bartovicích a Radvanicích

Pokračovat
Malebná vesnická scéna s zeleným recyklačním košem a přátelsky vypadajícím psem sedícím vedle něj, umístěná mezi rustikálními domy, která zdůrazňuje povinnost platit místní poplatky za odpad a držení psa v obci

Připomínka splatnosti poplatků za komunální odpad a držení psa

Pokračovat

Víte, co je sexting?

Pokračovat
Plakát k akci "MájkoHrátky aneb kácení máje", který zobrazuje živě barevné scény. V horní části plakátu jsou kreslené stánky s cukrovou vatu, zmrzlinou a jinými pochoutkami. Uprostřed je velký název akce s datem "25. 5. 2024" a časem začátku "od 13:30 hod" na pozadí noční oblohy. Dole je scéna s davem lidí tleskajícím před koncertním pódiem, kde hrají hudebníci. Názvy kapel "Horkýže Slíže Revival", "Elan Revival" a "Bastard" jsou umístěné spolu s logy sponzorů ve spodní části. Na plakátu jsou také logo města Šenov a dalších organizátorů.

MájkoHrátky aneb kácení máje

Pokračovat

Lávka roste ze země

Pokračovat

A zase ty podvody……!

Pokračovat
DOTAČNÍ PROGRAM PRO SPOLKY

Výběrové řízení na místo vedoucí – vedoucího odboru výstavby a ŽP, vedoucí úředník

Pokračovat
Scéna zobrazuje vesnické prostředí za jasného slunečného dne, kde děti s helmy na hlavách připravují svá jízdní kola k výletu. Jsou vidět pumpující pneumatiky a hledající odrazky na kolech a pedálech, což naznačuje učení se o nezbytné výbavě pro bezpečnou jízdu. Kola, čistá od prachu, jsou připravena na dobrodružství za sběrem proutí pro velikonoční pomlázky. V pozadí ožívá malebná vesnice s náznaky slavnostní atmosféry, rodiny se věnují přípravám, což odráží radost a opatrnost spojenou s velikonočními tradicemi, zdůrazňující bezpečnost, ohleduplnost a ducha společenství.

Příprava na Velikonoce: tradice a bezpečnost na prvním místě

Pokračovat
1 2 3 16