Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
1. 9. 2021

Výběrové řízení na pozici | strážník Městské policie Šenov


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Starosta města Šenov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa – strážník
Městské policie Šenov

Místo výkonu práce: Šenov
Termín nástupu: 01.12.2021, případně dle dohody
Platová třída: 7 (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Zákonné podmínky přijetí:
- občan České republiky
- starší 18 let
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- bezúhonnost (§ 4a zák. č. 553/1991 Sb.)
- spolehlivost (§ 4b zák. č. 553/1991 Sb.)
- zdravotní způsobilost (§ 4c zák. č. 553/1991 Sb.)

Další předpoklady:
- komunikační a organizační schopnosti, asertivní jednání, zodpovědnost, spolehlivost,
schopnost samostatné i týmové práce, příjemné vystupování
- řidičský průkaz skupiny „B“ a praxe v řízení osobního vozidla nutná
- uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel)
- dobré komunikační schopnosti
- časová flexibilita

Výhodou:
- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle zákona
č. 553/1991 Sb.
- zbrojní průkaz skupiny „D“

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče k výběrovému řízení:
- jméno, příjmení, titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- doručovací adresa,
- číslo občanského průkazu,
- telefonický kontakt, e-mail,
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce musí uchazeč přiložit další náležitosti:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- výpis bodového hodnocení z registru řidičů ne starší 1 měsíc
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení o bezúhonnosti ne starší 3 měsíce (§ 4a zák. č. 553/1991 Sb.)
- čestné prohlášení o spolehlivosti ne starší 3 měsíce (§ 4b zák. č. 553/1991 Sb.)

Pro doručení písemné přihlášky se určuje termín 24.09.2021 do 11:00 hodin.
Přihlášky podávejte na adresu: Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov,
nebo osobně na podatelnu městského úřadu.

Obálky budou označeny:
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MP – NEOTEVÍRAT“
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce
vyžádáno vrácení materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.
Bližší informace k tomuto výběrovému řízení podá v případě potřeby velitel městské policie na
tel. 604 128 113.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu
zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.
Přihláška do výběrového řízení a čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti dle § 4a
a § 4b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii jsou přílohou tohoto oznámení.

Kompletní dokument