Jak již byli občané informování v Oběžníku města od 01.01.2022 dochází ke změnám v systému svozu odpadů. Co město vedlo ke změnám, bylo již vysvětleno v říjnovém a prosincovém Oběžníku města. Jsou to především rostoucí náklady na svoz odpadů, které se při přepočtu na jednoho občana blíží částce 1500 Kč. Občan přitom platí v tomto roce jen 600 Kč a od příštího roku se cena zvýší na 720 Kč za osobu. Navíc od roku 2021 platí nový zákon o odpadech, který přenesl některé povinnosti ze státu na obce, a to zejména v tlaku na snižování množství směsného komunálního odpadu (SKO) a na zvýšení tříděných složek jednotlivých odpadů. Tabulka níže ukazuje stanovené limity v produkci směsného komunálního odpadu na jednoho občana, kdy do této hodnoty město platí nižší základní sazbu za skládkovné (2021 je to 500 Kč za 1 tunu SKO) a při překročení limitu tu vyšší. V roce 2020 každý z nás vyprodukoval cca 192 kg směsného komunálního odpadu a během 8 let by měl dle stanoveného cíle každý z nás snížit jeho produkci o více než 1/3 na 120 kg.

 202120222023202420252026202720282029
Množství odpadu ukládaného na skládku za základní sazbu (kg na občana za rok)200190180170160150140130120
Poplatek za ukládání odpadu na skládku - zvýšená sazba (Kč za 1 tunu)8009001000125015001600170018001850
Poplatek za ukládání odpadu na skládku - základní sazba (Kč za 1 tunu)500500500500500600600700700

Další významnou položkou ovlivňující cenu svozu odpadu jsou rostoucí náklady na pohonné hmoty, údržbu vozidel a cenu práce.

Z těchto důvodů město stálo na začátku roku 2021 před nelehkým rozhodnutím. Na stole byly různé varianty, jak tento problém řešit a které by měly být zohledněny při různých podpisových akcích občanů. Vybírali jsme mimo jiné z těchto variant:

-  Neměnit stávající svozovou firmu, nechat vše při starém, ale zvýšit poplatek na občana z 600 Kč na 1000 - 1200 Kč a stále ještě dotovat tento systém z rozpočtu města. Zde jsme si však uvědomili, že bychom tímto krokem ještě více zatížili rozpočty jednotlivých domácností díky růstu cen dalších komodit jako jsou potraviny, energie, paliva atd.

-  Neměnit stávající svozovou firmu, nechat vše při starém, zachovat stávající nebo mírně vyšší poplatek a výrazně svoz odpadů dotovat z rozpočtu města. Na druhou stranu by bylo nutné omezit investice do nových chodníků, asfaltování komunikací, údržby zeleně města a dalších investičních akcí nebo omezit jiné dotované oblasti jako např. krytí ztráty autobusovým dopravcům za to, že zajíždějí do Šenova, které v příštím roce dosáhne částky cca 4. mil Kč.

-  Jít do pro nás zcela nových vod – pořídit jedno svozové vozidlo, najmout nové zaměstnance ze Šenova a okolí, mírně zvýšit poplatek za svoz občanům, zredukovat počty svozů dle kapacity nového vozidla a už jen mírně tento systém dotovat. Ušetřené prostředky investovat do rozvoje města.

Město se rozhodlo jít tou nejméně pohodlnou cestou, kterou je svoz odpadů vlastními silami. Svoz jednou za tři týdny výrazně šetří náklady na svoz a omezuje potřebu dalšího vozidla. Města Jablunkov a Příbor se v minulosti vydaly stejnou cestou a tento svoz SKO 1x za tři týdny tam již funguje. Produkce směsného komunální odpadu jim navíc klesla, protože opatření donutila občany více třídit. 

Dovolíme si citovat část e-mailu od jednoho nespokojeného občana jakým způsobem přistupuje k povinnosti třídit odpad, když neobdržel 240 l nádobu:

„Takže větší popelnice prostě nejde, chápu to dobře. Řešením je to, mít před domem 4 popelnice a třídit. Prakticky separovat. Dělat práci za třídírnu odpadů. A kdo na to má mít čas, házet použité papírové ubrousky do bio nádoby. Plechovky do plastu atd...To už mi připadá jako úplný úlet. Nezlobte se na mně...“

Na druhou stranu máme zde v Šenově domácnosti, které mají více než 4 členy a odmítly 240 l nádobu, protože dle jejich vyjádření do nich nemají co dávat. Mají jeden igelitový pytel odpadu týdně. Zbytek roztřídí.

Je třeba si uvědomit, že sklo, tráva, listí, stavební suť do nádoby na komunální odpad opravdu nepatří. Zápach v nádobách způsobují především nevhodně zabalené zbytky potravin a bio odpad, který patří do kompostéru.

Město si také uvědomuje, že spotřeba plastů obecně roste, a proto jsme četnost svozů u této komodity zvýšili z 1x za 4 týdny na 1x za 3 týdny. Naopak mnoho nádob na papír nebylo při svozu vystavováno vůbec a přistoupili jsme k sníženi četnosti na 1x za 6 týdnů.

Uvědomujeme si, že některým domácnostem stávající kapacita nádoby na SKO nestačí (topí ještě tuhými palivy apod.), proto nabízíme možnost si za roční poplatek od příštího roku pronajmout další nádobu na SKO (o podmínkách budou občané informováni během prosince). V případě plné nádoby na plast, papír, bio je možno odvézt přebytek na sběrný dvůr, který slouží všem občanům města.

Během příštího roku budeme systém svozu postupně vyhodnocovat a přistupovat k případným úpravám. Jednou z možností je využití vážního systému vozidla a v dalších letech nastavit poplatek za komunální odpad dle váhy odpadu v přistavené nádobě, což by bylo nejspravedlivější, protože ten, kdo bude třídit a produkovat málo SKO bude také méně platit.

Dovolte nám tedy Vás požádat o určitou trpělivost, kdy si tento nový systém vyzkoušíte hlavně vy, ale také my a následně budeme provádět úpravy na základě reálných zkušeností.