Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
popelnice
8. 12. 2021

Vyjádření města ke změně systému svozu odpadů


Jak již byli občané informování v Oběžníku města od 01.01.2022 dochází ke změnám v systému svozu odpadů. Co město vedlo ke změnám, bylo již vysvětleno v říjnovém a prosincovém Oběžníku města. Jsou to především rostoucí náklady na svoz odpadů, které se při přepočtu na jednoho občana blíží částce 1500 Kč. Občan přitom platí v tomto roce jen 600 Kč a od příštího roku se cena zvýší na 720 Kč za osobu. Navíc od roku 2021 platí nový zákon o odpadech, který přenesl některé povinnosti ze státu na obce, a to zejména v tlaku na snižování množství směsného komunálního odpadu (SKO) a na zvýšení tříděných složek jednotlivých odpadů. Tabulka níže ukazuje stanovené limity v produkci směsného komunálního odpadu na jednoho občana, kdy do této hodnoty město platí nižší základní sazbu za skládkovné (2021 je to 500 Kč za 1 tunu SKO) a při překročení limitu tu vyšší. V roce 2020 každý z nás vyprodukoval cca 192 kg směsného komunálního odpadu a během 8 let by měl dle stanoveného cíle každý z nás snížit jeho produkci o více než 1/3 na 120 kg.

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Množství odpadu ukládaného na skládku za základní sazbu (kg na občana za rok) 200 190 180 170 160 150 140 130 120
Poplatek za ukládání odpadu na skládku - zvýšená sazba (Kč za 1 tunu) 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850
Poplatek za ukládání odpadu na skládku - základní sazba (Kč za 1 tunu) 500 500 500 500 500 600 600 700 700

Další významnou položkou ovlivňující cenu svozu odpadu jsou rostoucí náklady na pohonné hmoty, údržbu vozidel a cenu práce.

Z těchto důvodů město stálo na začátku roku 2021 před nelehkým rozhodnutím. Na stole byly různé varianty, jak tento problém řešit a které by měly být zohledněny při různých podpisových akcích občanů. Vybírali jsme mimo jiné z těchto variant:

-  Neměnit stávající svozovou firmu, nechat vše při starém, ale zvýšit poplatek na občana z 600 Kč na 1000 - 1200 Kč a stále ještě dotovat tento systém z rozpočtu města. Zde jsme si však uvědomili, že bychom tímto krokem ještě více zatížili rozpočty jednotlivých domácností díky růstu cen dalších komodit jako jsou potraviny, energie, paliva atd.

-  Neměnit stávající svozovou firmu, nechat vše při starém, zachovat stávající nebo mírně vyšší poplatek a výrazně svoz odpadů dotovat z rozpočtu města. Na druhou stranu by bylo nutné omezit investice do nových chodníků, asfaltování komunikací, údržby zeleně města a dalších investičních akcí nebo omezit jiné dotované oblasti jako např. krytí ztráty autobusovým dopravcům za to, že zajíždějí do Šenova, které v příštím roce dosáhne částky cca 4. mil Kč.

-  Jít do pro nás zcela nových vod – pořídit jedno svozové vozidlo, najmout nové zaměstnance ze Šenova a okolí, mírně zvýšit poplatek za svoz občanům, zredukovat počty svozů dle kapacity nového vozidla a už jen mírně tento systém dotovat. Ušetřené prostředky investovat do rozvoje města.

Město se rozhodlo jít tou nejméně pohodlnou cestou, kterou je svoz odpadů vlastními silami. Svoz jednou za tři týdny výrazně šetří náklady na svoz a omezuje potřebu dalšího vozidla. Města Jablunkov a Příbor se v minulosti vydaly stejnou cestou a tento svoz SKO 1x za tři týdny tam již funguje. Produkce směsného komunální odpadu jim navíc klesla, protože opatření donutila občany více třídit. 

Dovolíme si citovat část e-mailu od jednoho nespokojeného občana jakým způsobem přistupuje k povinnosti třídit odpad, když neobdržel 240 l nádobu:

„Takže větší popelnice prostě nejde, chápu to dobře. Řešením je to, mít před domem 4 popelnice a třídit. Prakticky separovat. Dělat práci za třídírnu odpadů. A kdo na to má mít čas, házet použité papírové ubrousky do bio nádoby. Plechovky do plastu atd...To už mi připadá jako úplný úlet. Nezlobte se na mně...“

Na druhou stranu máme zde v Šenově domácnosti, které mají více než 4 členy a odmítly 240 l nádobu, protože dle jejich vyjádření do nich nemají co dávat. Mají jeden igelitový pytel odpadu týdně. Zbytek roztřídí.

Je třeba si uvědomit, že sklo, tráva, listí, stavební suť do nádoby na komunální odpad opravdu nepatří. Zápach v nádobách způsobují především nevhodně zabalené zbytky potravin a bio odpad, který patří do kompostéru.

Město si také uvědomuje, že spotřeba plastů obecně roste, a proto jsme četnost svozů u této komodity zvýšili z 1x za 4 týdny na 1x za 3 týdny. Naopak mnoho nádob na papír nebylo při svozu vystavováno vůbec a přistoupili jsme k sníženi četnosti na 1x za 6 týdnů.

Uvědomujeme si, že některým domácnostem stávající kapacita nádoby na SKO nestačí (topí ještě tuhými palivy apod.), proto nabízíme možnost si za roční poplatek od příštího roku pronajmout další nádobu na SKO (o podmínkách budou občané informováni během prosince). V případě plné nádoby na plast, papír, bio je možno odvézt přebytek na sběrný dvůr, který slouží všem občanům města.

Během příštího roku budeme systém svozu postupně vyhodnocovat a přistupovat k případným úpravám. Jednou z možností je využití vážního systému vozidla a v dalších letech nastavit poplatek za komunální odpad dle váhy odpadu v přistavené nádobě, což by bylo nejspravedlivější, protože ten, kdo bude třídit a produkovat málo SKO bude také méně platit.

Dovolte nám tedy Vás požádat o určitou trpělivost, kdy si tento nový systém vyzkoušíte hlavně vy, ale také my a následně budeme provádět úpravy na základě reálných zkušeností.


Znepokojený člověk sleduje svůj počítač, zatímco v pozadí se objevují symboly převodů peněz a ikony populárních aplikací pro zasílání zpráv, jako je Telegram. Scéna zahrnuje prvky klamu a opatrnosti, zdůrazňující finanční a osobní rizika spojená s podvodnými nabídkami brigád. Obrázek je jasný a barevný, aby upoutal pozornost a zdůraznil vážnost situace.

Nové podvody aneb reklama na brigádu

Pokračovat
Letecký pohled na staveniště s červenou kovovou konstrukcí lávky připravenou k montáži přes silnici I/11 poblíž Fryštátské a Šenova. Okolní krajina je zelená s loukami, stromy a menšími budovami v blízkosti silnice

Připomínáme blížící se druhou etapu a změny v dopravě

Pokračovat
Na obrázku je zaparkované zlaté osobní auto, pravděpodobně značky Renault, s rozbitými okny na straně řidiče. Auto stojí na parkovišti s vyznačenými parkovacími místy a za ním je vidět policejní dodávka. Scéna je zalitá sluncem, a v pozadí jsou stromy a budova.

Nezodpovědné chování může být důvodem k vloupání!

Pokračovat
Dvojice starších lidí se vesele projíždí ve veteránu Škoda, s rukama zdviženýma a úsměvy na tvářích, po venkovské silnici obklopené zelení.

Školení řidičů - seniorů v Šenově

Pokračovat

Veřejná výzva k obsazení pracovního místa na odboru výstavby a ŽP

Pokračovat
Na obrázku je znázorněna situace uzavírek na silnici I/11 a související objízdné trasy. Klíčové body a detaily jsou zvýrazněny a popsány. Značky "POZOR" upozorňují na uzavírku v obou směrech (směr Ostrava a směr Havířov). Modře tečkované čáry označují objízdné trasy. Podrobné pohledy na konkrétní úseky jsou označeny jako Detail 1a, 1b, 2a a 2b. Hlavní trasa objížďky je vyznačena červenou čarou.

Uzavírka silnice I/11 v Šenově u Ostravy, Bartovicích a Radvanicích

Pokračovat
Malebná vesnická scéna s zeleným recyklačním košem a přátelsky vypadajícím psem sedícím vedle něj, umístěná mezi rustikálními domy, která zdůrazňuje povinnost platit místní poplatky za odpad a držení psa v obci

Připomínka splatnosti poplatků za komunální odpad a držení psa

Pokračovat

Víte, co je sexting?

Pokračovat
Plakát k akci "MájkoHrátky aneb kácení máje", který zobrazuje živě barevné scény. V horní části plakátu jsou kreslené stánky s cukrovou vatu, zmrzlinou a jinými pochoutkami. Uprostřed je velký název akce s datem "25. 5. 2024" a časem začátku "od 13:30 hod" na pozadí noční oblohy. Dole je scéna s davem lidí tleskajícím před koncertním pódiem, kde hrají hudebníci. Názvy kapel "Horkýže Slíže Revival", "Elan Revival" a "Bastard" jsou umístěné spolu s logy sponzorů ve spodní části. Na plakátu jsou také logo města Šenov a dalších organizátorů.

MájkoHrátky aneb kácení máje

Pokračovat

Lávka roste ze země

Pokračovat

A zase ty podvody……!

Pokračovat
DOTAČNÍ PROGRAM PRO SPOLKY

Výběrové řízení na místo vedoucí – vedoucího odboru výstavby a ŽP, vedoucí úředník

Pokračovat
Scéna zobrazuje vesnické prostředí za jasného slunečného dne, kde děti s helmy na hlavách připravují svá jízdní kola k výletu. Jsou vidět pumpující pneumatiky a hledající odrazky na kolech a pedálech, což naznačuje učení se o nezbytné výbavě pro bezpečnou jízdu. Kola, čistá od prachu, jsou připravena na dobrodružství za sběrem proutí pro velikonoční pomlázky. V pozadí ožívá malebná vesnice s náznaky slavnostní atmosféry, rodiny se věnují přípravám, což odráží radost a opatrnost spojenou s velikonočními tradicemi, zdůrazňující bezpečnost, ohleduplnost a ducha společenství.

Příprava na Velikonoce: tradice a bezpečnost na prvním místě

Pokračovat
Silueta osoby stojící před policejním vozem v noci, s červenými a modrými majáky svítícími v pozadí, vytvářející dramatický osvětlený kontur.

Rozblikáme majáky!

Pokračovat
Plakát k propagaci divadelní inscenace s názvem 'Zážitkové Dárky', kterou představuje Divadlo Propadlo. Na plakátu je skupina osmi účinkujících, kteří pózují na jevišti s různými rekvizitami. V centru je žena, která drží loutkové vodiče a ovládá ostatní účinkující jako marionety. Nad nimi je logo města Šenov a dva smajlíky reprezentující divadelní masky. Datum a čas představení jsou uvedeny jako '16.2.2024 v 19:00' a místo konání je 'Horákůvka'. Vstupné je stanoveno na 100 Kč s možností předprodeje vstupenek na podatelně MěÚ nebo v knihovně od 15.1.2024

Divadelní inscenace ZÁŽITKOVÉ DÁRKY

Pokračovat
Fotografie zobrazuje policejního důstojníka ve světelně reflexní vestě, stojícího vedle policejního vozidla s nápadným žluto-modrým pruhováním. Vedle něj stojí žena v černé bundě, držící v ruce otevřenou složku nebo kalendář s logem a rokem 2022 na obálce. V pozadí je vidět sanitka Českého červeného kříže. Obě osoby jsou na ulici a vypadá to, že se účastní veřejného eventu nebo distribuční akce.

Kaledář myslí nejen na prevenci v on-line prostředí

Pokračovat
1 2 3 16