Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
popelnice
8. 12. 2021

Vyjádření města ke změně systému svozu odpadů


Jak již byli občané informování v Oběžníku města od 01.01.2022 dochází ke změnám v systému svozu odpadů. Co město vedlo ke změnám, bylo již vysvětleno v říjnovém a prosincovém Oběžníku města. Jsou to především rostoucí náklady na svoz odpadů, které se při přepočtu na jednoho občana blíží částce 1500 Kč. Občan přitom platí v tomto roce jen 600 Kč a od příštího roku se cena zvýší na 720 Kč za osobu. Navíc od roku 2021 platí nový zákon o odpadech, který přenesl některé povinnosti ze státu na obce, a to zejména v tlaku na snižování množství směsného komunálního odpadu (SKO) a na zvýšení tříděných složek jednotlivých odpadů. Tabulka níže ukazuje stanovené limity v produkci směsného komunálního odpadu na jednoho občana, kdy do této hodnoty město platí nižší základní sazbu za skládkovné (2021 je to 500 Kč za 1 tunu SKO) a při překročení limitu tu vyšší. V roce 2020 každý z nás vyprodukoval cca 192 kg směsného komunálního odpadu a během 8 let by měl dle stanoveného cíle každý z nás snížit jeho produkci o více než 1/3 na 120 kg.

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Množství odpadu ukládaného na skládku za základní sazbu (kg na občana za rok) 200 190 180 170 160 150 140 130 120
Poplatek za ukládání odpadu na skládku - zvýšená sazba (Kč za 1 tunu) 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850
Poplatek za ukládání odpadu na skládku - základní sazba (Kč za 1 tunu) 500 500 500 500 500 600 600 700 700

Další významnou položkou ovlivňující cenu svozu odpadu jsou rostoucí náklady na pohonné hmoty, údržbu vozidel a cenu práce.

Z těchto důvodů město stálo na začátku roku 2021 před nelehkým rozhodnutím. Na stole byly různé varianty, jak tento problém řešit a které by měly být zohledněny při různých podpisových akcích občanů. Vybírali jsme mimo jiné z těchto variant:

-  Neměnit stávající svozovou firmu, nechat vše při starém, ale zvýšit poplatek na občana z 600 Kč na 1000 - 1200 Kč a stále ještě dotovat tento systém z rozpočtu města. Zde jsme si však uvědomili, že bychom tímto krokem ještě více zatížili rozpočty jednotlivých domácností díky růstu cen dalších komodit jako jsou potraviny, energie, paliva atd.

-  Neměnit stávající svozovou firmu, nechat vše při starém, zachovat stávající nebo mírně vyšší poplatek a výrazně svoz odpadů dotovat z rozpočtu města. Na druhou stranu by bylo nutné omezit investice do nových chodníků, asfaltování komunikací, údržby zeleně města a dalších investičních akcí nebo omezit jiné dotované oblasti jako např. krytí ztráty autobusovým dopravcům za to, že zajíždějí do Šenova, které v příštím roce dosáhne částky cca 4. mil Kč.

-  Jít do pro nás zcela nových vod – pořídit jedno svozové vozidlo, najmout nové zaměstnance ze Šenova a okolí, mírně zvýšit poplatek za svoz občanům, zredukovat počty svozů dle kapacity nového vozidla a už jen mírně tento systém dotovat. Ušetřené prostředky investovat do rozvoje města.

Město se rozhodlo jít tou nejméně pohodlnou cestou, kterou je svoz odpadů vlastními silami. Svoz jednou za tři týdny výrazně šetří náklady na svoz a omezuje potřebu dalšího vozidla. Města Jablunkov a Příbor se v minulosti vydaly stejnou cestou a tento svoz SKO 1x za tři týdny tam již funguje. Produkce směsného komunální odpadu jim navíc klesla, protože opatření donutila občany více třídit. 

Dovolíme si citovat část e-mailu od jednoho nespokojeného občana jakým způsobem přistupuje k povinnosti třídit odpad, když neobdržel 240 l nádobu:

„Takže větší popelnice prostě nejde, chápu to dobře. Řešením je to, mít před domem 4 popelnice a třídit. Prakticky separovat. Dělat práci za třídírnu odpadů. A kdo na to má mít čas, házet použité papírové ubrousky do bio nádoby. Plechovky do plastu atd...To už mi připadá jako úplný úlet. Nezlobte se na mně...“

Na druhou stranu máme zde v Šenově domácnosti, které mají více než 4 členy a odmítly 240 l nádobu, protože dle jejich vyjádření do nich nemají co dávat. Mají jeden igelitový pytel odpadu týdně. Zbytek roztřídí.

Je třeba si uvědomit, že sklo, tráva, listí, stavební suť do nádoby na komunální odpad opravdu nepatří. Zápach v nádobách způsobují především nevhodně zabalené zbytky potravin a bio odpad, který patří do kompostéru.

Město si také uvědomuje, že spotřeba plastů obecně roste, a proto jsme četnost svozů u této komodity zvýšili z 1x za 4 týdny na 1x za 3 týdny. Naopak mnoho nádob na papír nebylo při svozu vystavováno vůbec a přistoupili jsme k sníženi četnosti na 1x za 6 týdnů.

Uvědomujeme si, že některým domácnostem stávající kapacita nádoby na SKO nestačí (topí ještě tuhými palivy apod.), proto nabízíme možnost si za roční poplatek od příštího roku pronajmout další nádobu na SKO (o podmínkách budou občané informováni během prosince). V případě plné nádoby na plast, papír, bio je možno odvézt přebytek na sběrný dvůr, který slouží všem občanům města.

Během příštího roku budeme systém svozu postupně vyhodnocovat a přistupovat k případným úpravám. Jednou z možností je využití vážního systému vozidla a v dalších letech nastavit poplatek za komunální odpad dle váhy odpadu v přistavené nádobě, což by bylo nejspravedlivější, protože ten, kdo bude třídit a produkovat málo SKO bude také méně platit.

Dovolte nám tedy Vás požádat o určitou trpělivost, kdy si tento nový systém vyzkoušíte hlavně vy, ale také my a následně budeme provádět úpravy na základě reálných zkušeností.


Malebná zimní scéna znázorňující náměstí pokryté sněhem s okouzlujícími budovami zdobenými sváteční výzdobou. Lidé v teplém oblečení prochází náměstím na pozadí hustých zalesněných hor pokrytých sněhem

Provoz Městského úřadu Šenov v době vánočních svátků

Pokračovat
Plakát pro adventní koncert s Leona Gyöngyösi a gospelovým souborem, který se bude konat 10. prosince 2023 v 16:00 v evangelickém kostele ČCE. Plakát je zdobený vánočními motivy jako jsou červené mašle, zlaté vánoční koule a zelené větvičky. Na horní části je logo 'senav' s vánočními dekoracemi po stranách. Ve středu je velká zlatá vánoční koule s datem koncertu a časem, obklopená hudebními notami a hvězdičkami. Pod tím je Leona Gyöngyösi v červeném šatě, držící mikrofon, a níže fotografie gospelového souboru v akci. Název události 'ADVENTNÍ KONCERT' je uvedený velkými písmeny ve spodní části plakátu.

Adventní večer plný hudby: Leona GYÖNGYÖSI a gospelový soubor v evangelickém kostele

Pokračovat
Digitální bezpečnostní plakát zobrazující počítačovou obrazovku s varováním před falešnými webovými stránkami a phishingovými e-maily. Ikonky reprezentují bezpečné a aktualizované webové prohlížeče spolu s varovnými symboly pro malware a podvody. Pozadí obsahuje digitální prvky a bledé vodoznak symbolu zámku, zdůrazňující kybernetickou bezpečnost. Design je moderní a elegantní s barevným schématem modré, šedé a bílé, které vyjadřuje důvěru a profesionalitu.

Jak se chránit před podvodnými weby, e-maily a SMS: Průvodce pro uživatele internetu

Pokračovat
Plakát s oznamem o vánočním akci s názvem "ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU" pořádaném městem Šenov, která se bude konat 3. prosince 2023 od 15:20. Na horní části plakátu je logo města Šenov a vánoční ozdoba. Centrální část plakátu je zaujímá velkými zelenými písmeny název akce na bílém pozadí, které připomíná sníh. Pod tímto textem je zobrazena cimbálová muzika a slova "VÁNOČNÍ HITY". Ve spodní části plakátu je kreslená dřevěná stánek s jasně osvětlenými barevnými žárovkami a tabulkami, které označují dostupné pokrmy a nápoje: punč, svařák, medovina, pivo, klobásy, maso, placky a lángoše. Vpravo na plakátu je vyobrazený část vánočního stromu s dekoracemi a osvětlením. Celkový design plakátu je veselý a slavnostní, propagující předvánoční komunitní setkání.

Rozsvícení vánočního stromu v Šenově

Pokračovat
Obrázek představuje barevný plakát s vánoční tematikou s názvem "MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s čertem, Mikulášem a andělem". V horní části plakátu je logo města Šenov. Na plakátu je zobrazen kreslený Mikuláš s bílou bradou a červeným biskupským oděvem zvedající ruku jako pozdrav. V pozadí je mnoho dárků a ozdob, celkové barevné schéma je červené s bílými a zlatými prvky. Informace na plakátu uvádí, že akce se bude konat v Restauraci HorakuVka 3.12.2023 od 14:00 hodin. Dále informuje o předprodeji vstupenek na podatelně MěÚ od 6.11.2023 do 24.11.2023. Cena vstupného je uvedena jako 100 Kč za dítě (v ceně balíček) a 50 Kč za dospělého (doprovod max. 1-2 dospělí na 1 dítě). Design plakátu je veselý a slavnostní, vhodný pro propagaci rodinné vánoční akce.

Mikulášská nadílka: Veselé odpoledne plné zábavy a překvapení!

Pokračovat
Obrázek zobrazuje venkovskou autobusovou zastávku v malé vesnici během podzimu. Digitální informační panel je jednoduchý a přehledný, zobrazující jízdní řády na pozadí podzimních barev. Oranžové, červené a žluté listí je rozprostřeno po zemi kolem dřevěného přístřešku s prvkami z kovaného železa. Vesničané v lehkých bundách se shromažďují, někteří drží v rukou listí nebo šálky s teplým nápojem, a užívají si společnou atmosféru chladného podzimního dne.

Aktualizace informačních panelů v autobusových zastávkách

Pokračovat
Na obrázku je noční scéna pracovního prostředí, kde velký kolový nakladač Volvo nakládá materiál do korby sklápěčky značky SERVA. Pracovní stroje jsou osvětleny jejich pracovními světly, což vytváří dramatický efekt v kontrastu s okolní tmou. V pozadí je vidět část kovové konstrukce, která může být součástí mostu nebo jiné infrastruktury. Na povrchu pracoviště je viditelný rozrytý terén, což naznačuje stavební nebo zemní práce. Světla na nakladači a kamionu poskytují hlavní osvětlení scény, a na silnici v pozadí jsou rozmazaná světla projíždějícího vozidla.

Opravy okružní křižovatky v Havířově proběhnou přes noc

Pokračovat

Chceš-li alkohol začít pít, musíš nad 18 let mít!

Pokračovat

Na Dušičky bezpečně

Pokračovat
Klidný rybník obklopený hustým rákosím a orobincem. Uprostřed tklivé hladiny se tyčí malý dřevěný mól, na kterém je umístěna lesklá trofej symbolizující ocenění 'Osobnost Města'. Po vodní hladině plují drobné papírové lodě, které nesou různé nominace. Celá scéna vyzařuje atmosféru uznání a společenského ocenění.

Vyhlášení 8. ročníku ankety „Udělování ocenění městem ŠENOV“

Pokračovat

Zahájení sfoukávání vysoké pece č. 3 Liberty Ostrava a.s.

Pokračovat
Improvizační SHOW

Improvizační show Divadla ODVAZ v Horakůvce

Pokračovat
žena pečující o starého člověka

Veřejná výzva: Obsazení pozice terénního pečovatele na Městském úřadě Šenov

Pokračovat
PČR-viditelnost

Viditelnost na silnicích: Bezpečnostní kampaň v Moravskoslezském kraji

Pokračovat

Nabídka pracovního místa MěPOS

Pokračovat

Omezení provozu Městského úřadu Šenov dne 3. října 2023

Pokračovat
1 2 3 14