Město Šenov

KONTAKT

ZÁVĚR zjišťovacího řízení záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“

14. 7. 2020

Město Šenov obdrželo 14.7.2020 prostřednictvím Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství, ZÁVĚR zjišťovacího řízení záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“.

Na základě písemných připomínek, které podalo město Šenov, občané města Šenov a statutární město Havířov, Krajský úřad konstatuje: že záměr „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“, oznamovatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, v zastoupení: KONEKO, spol. s r. o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČO: 005 77 758

bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Oznamovatel musí předložit k dalšímu projednání dokumentaci ve smyslu § 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dokumentaci pro posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „dokumentace EIA“) požaduje krajský úřad zaměřit především na zapracování připomínek, požadavků, které byly předmětem doručených vyjádření – uvedených souhrnně dále v textu tohoto dokumentu a konkrétně v přílohách tohoto závěru zjišťovacího řízení, na vyhodnocení míry obtěžování emisemi pachových látek z provozu záměru, na úpravu dopravních tras vlivem připravovaných změn v dopravě v okolí záměru.

Děkuji všem, kteří podali své připomínky a přispěli tak k tomu, že k záměru musí být dopracována velká EIA.

Celý dokument zde: závěr zjišťovacího řízení (3)

Ing. Jan Blažek, starosta


 

Úřední hodiny:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Podatelna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Úterý, Čtvrtek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 14:30
Pátek
8:00 až 11:30 - 12:30 až 13:00

Pokladna:

Pondělí, středa
8:00 až 11:30 - 12:30 až 17:00
Čtvrtek
8:00 až 11:30

Prohlášení o přístupnosti webu

meu.senov@mesto-senov.cz
podatelna@mesto-senov.cz
zznbfqm
michaela.neumahr@
slezskabrana.cz
Správce webu: trzyman@mesto-senov.cz