Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. , o státní statistické službě ... Životní podmínky 2022