Přeskočit na hlavní obsah
Logo městského úřadu Šenov
6. 1. 2022

DODAVATEL ENERGIÍ SKONČIL: JAK POSTUPOVAT?


V průběhu roku 2021 ukončilo v Česku svou činnost dosud sedm dodavatelů elektřiny a devět dodavatelů plynu (aktuální přehled najdete zde). Zákazníci těchto společností se nemusí bát, že by se ocitli bez elektřiny a plynu. Jejich dodávky jsou ze zákona zajištěné. Je však také potřeba, aby si našli nové smluvní dodavatele elektřiny a plynu.

Kdo je dodavatel poslední instance?

V případě, kdy dodavatel elektřiny nebo plynu dodávky zastaví (zkrachuje, ukončí svou činnost), pokračuje v dodávkách tzv. dodavatel poslední instance. Děje se tak automaticky, ze zákona. Není tedy ihned nutné kontaktovat dalšího dodavatele energií. Dodávky jsou zajištěné. S dodavatelem poslední instance ani odběratel neuzavírá smlouvu. Dodavatel poslední instance sám zašle rozpis nových plateb.

Dodavatelé poslední instance na území Moravskoslezského kraje:

 • elektřina: ČEZ Prodej, a.s.
 • plyn: innogy Energie, s.r.o.

Je nutné hledat nového dodavatele energií, nebo lze automaticky zůstat u dodavatele poslední instance?

V režimu dodavatele poslední instance lze elektřinu nebo plyn odebírat nejdéle 6 měsíců. V této době si odběratel musí najít nového dodavatele energií, se kterým uzavře novou smlouvu.

I v případě, že se rozhodne uzavřít novou smlouvu se společností, která mu energie dodává v režimu dodavatele poslední instance, musí tuto společnost kontaktovat a uzavřít s ní běžnou smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu.

Proč dodavatel poslední instance stanovil tak vysoké zálohy?

Dodavatel poslední instance se při stanovení výše záloh musí řídit pevně danými pravidly. Výši záloh vypočítává podle skutečného odběru elektřiny nebo plynu, který odběratel u svého dosavadního dodavatele měl. Zároveň musí zohlednit odhad spotřeby na další období. Protože nastává období zimy, během kterého spotřeba elektřiny nebo plynu roste, zejména pokud slouží k topení, je i odhad spotřeby na další období vyšší.

Novou výši záloh dodavatel poslední instance stanovuje podle ceny elektřiny a plynu, která na světových burzách platí v okamžiku, kdy zákazníka přijímá. Protože v současné době je cena energií velmi vysoká, odráží se to ve výši záloh. 

Dodavatel poslední instance neposlal rozpis záloh a číslo účtu, na který je má odběratel platit. Jak postupovat?

Kontaktovat dodavatele poslední instance sám prostřednictvím jeho call-centra nebo kontaktního místa a sdělit mu své kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo).

Jste odběratelem a nevíte si rady? Požádejte o pomoc sociální a další odborné pracovníky – kontakty najdete na konci článku.

Přesto, že by se to nemělo stávat, někdy k prodlevě dochází. Dodavatel poslední instance přebírá seznam zákazníků od dodavatele, který ukončil svou činnost, a v tomto seznamu jsou i kontaktní údaje na jednotlivé zákazníky.

Elektřina

Některým lidem, kterým dodávky elektřiny začala jako dodavatel poslední instance zajišťovat společnost ČEZ Prodej, a.s., tato společnost dosud neposlala rozpis záloh a údaje k placení. Společnost uvádí na svém webu: „Prosím aktualizujte nám kontaktní údaje, ať s vámi můžeme komunikovat. Nemáme na všechny zákazníky aktuální e-mail a telefonní číslo. Jsou situace, kde bychom s Vámi potřebovali komunikovat jinak, než jen dopisem. Proto prosíme o aktualizaci údajů.“

Z vyjádření zaměstnanců call-centra vyplývá, že v některých případech je potřeba, aby zákazníci prostřednictvím webu společnosti zadali své kontaktní údaje a další informace o jejich odběrném místě a následně jim společnost vygeneruje potřebné dokumenty, a především platební údaje pro platbu záloh.

Plyn

Oproti tomu společnost innogy Energie, s.r.o., která je v Moravskoslezském kraji dodavatelem poslední instance pro odběr plynu, na svém webu uvádí: „Vše vyřídíme za ‍vás bez ‍nutnosti volání či ‍návštěvy pobočky. Veškeré informace budou obsaženy v ‍dopise, který od ‍nás v ‍nejbližších dnech dostanete. Nemějte žádné obavy, stačí, když vyčkáte, sami se ‍vám co ‍nejdříve ozveme.“ Zatím nemáme poznatky z praxe, že by některá z osob, která přešla k této společnosti jako k dodavateli poslední instance pro odběr plynu, neměla od této společnosti doručené potřebné informace.

Odběratel je zvyklý platit zálohy přes SIPO. Bude mít i zálohy od dodavatele poslední instance rovnou v SIPO?

Ne. Zálohy od dodavatele poslední instance se do SIPO nenačítají automaticky. Pokud odběratel zálohy za odběr elektřiny nebo plynu platil prostřednictvím SIPO (tzv. inkaso – soustředěné inkaso plateb obyvatelstva), musí změnu provést sám na kontaktním místě SIPO na pobočce České pošty.

Odběratel musí požádat o odstranění záloh, které platil svému dosavadnímu dodavateli a o navedení záloh dodavateli poslední instance. Pokud si zálohy od dodavatele poslední instance do SIPO nenechá navést, musí je platit jiným způsobem, např. složenkou nebo bankovním převodem.

Stejným způsobem budete postupovat i poté, co uzavře smlouvu s novým stálým dodavatelem energií.

Zůstanou vysoké zálohy i po uzavření běžné smlouvy se společností, která zajišťuje dodávky jako dodavatel poslední instance?

Není možné jednoznačně odpovědět ano nebo ne. Spíše je ale pravděpodobné, že ne.

Dodavatelé energií zpravidla nakupují elektřinu a plyn na světových burzách v předstihu na delší časové období. Zjednodušeně řečeno nakupují energie za lepší cenu „do zásoby“. Pro své smluvní zákazníky tak mohou tytéž společnosti nabízet nižší cenu, protože berou elektřinu a plyn z této „zásoby“, zatímco jako dodavatel poslední instance vycházejí z aktuálních cen energií na světových burzách.

Musí odběratel zůstat u společnosti, která mu energie dodává jako dodavatel poslední instance? Jak vybrat nového dodavatele elektřiny a plynu?

Novou smlouvu může odběratel uzavřít s kteroukoliv společností, která v současné době v Česku dodávky elektřiny a plynu zajišťuje. Je to jeho svobodné rozhodnutí. Nikdo jej nemůže nutit, aby uzavřel smlouvu se společností, která zajišťuje dodávky elektřiny a plynu jako dodavatel poslední instance.

Pro uzavření smlouvy platí jediný limit: novou smlouvu musí odběratel uzavřít do 6 měsíců od okamžiku, kdy mu začal elektřinu nebo plyn dodávat dodavatel poslední instance.

Přestože můžou odběratele vyšší ceny záloh, které stanovil dodavatel poslední instance, nutit uzavřít novou smlouvu co nejdříve, je vhodné výběr nového dodavatele neuspěchat a přistupovat k němu s rozvahou. Rozhodně není vhodné uzavírat novou smlouvu při podomním prodeji nebo prostřednictvím telefonu, kdy odběratele kontaktuje dodavatel, kterého o to nežádal. Pravděpodobně se jedná o tzv. energetické šmejdy – desatero obrany proti šmejdům v energetice vydal Energetický regulační úřad.

Jste odběratel?
Dobře si přečtěte smlouvu, kterou vám nový dodavatel energií nabízí, a také jeho všeobecné obchodní podmínky. Pokud máte pochybnosti o tom, jestli vám dodavatel nabízí přiměřenou cenu, můžete využít kalkulaček, které na svém webu nabízí Energetický regulační úřad.
Pokud je vám něco nejasné, neváhejte se zeptat, požádat o vysvětlení, případně se obrátit na některou z ostravských poraden nebo sociální pracovníky.

Kdy začne nový dodavatel dodávat elektřinu nebo plyn?

Datum zahájení dodávek je součástí smluvních ujednání (dohody) s novým dodavatelem.

Zašle dodavatel poslední instance odběrateli přeplatek, když měl spotřebu nižší, než předpokládaly zálohy?

Ano. Dodavatel poslední instance má povinnost provést ke dni, kdy přestal být dodavatelem poslední instance, odečet elektroměru nebo plynoměru a podle skutečného odběru provést vyúčtování. Pokud byla spotřeba nižší, než kolik odběratel uhradil na zálohách, dodavatel poslední instance vrátí přeplatek.

Naopak, pokud byla spotřeba vyšší, než kolik odběratel na zálohách zaplatil, bude dodavatel poslední instance požadovat zaplacení doplatku.

Odběratel nemá dostatek peněz, aby zaplatil vysoké zálohy u dodavatele poslední instance. Co může dělat?

Zálohy nastavené dodavatelem poslední instance mohou pro některé domácnosti představovat neúnosnou finanční zátěž. Důležité je alespoň část stanovených záloh dodavateli zaplatit. Pokud odběratel zálohy nehradí, jedná se o neoprávněný odběr elektřiny nebo plynu a i dodavatel poslední instance pak má oprávnění odběr odpojit.

Jste odběratel?
Neberte si na zaplacení vysokých záloh peníze z rychlých půjček. Podmínky takových půjček jsou mnohdy natolik nevýhodné, že byste se následně dostali do dalších problémů. Nevíte si rady, kontaktujte některého z odborníků – sociální poradny dokáží poskytnout i dluhové poradenství.

Pomoc státu lidem, kteří mají potíže platit vysoké zálohy na energie

Stát přislíbil pomoc lidem, kteří se po přechodu k dodavateli poslední instance ocitli v problémech s placením nově stanovených vysokých záloh. Tuto pomoc má zajistit Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím dávky mimořádné okamžité pomoci. Žádosti o dávky budou přijímat příslušná pracoviště Úřadu práce ČR, který bude dávky také vyplácet.

Dávka mimořádná okamžitá pomoc na energieMOP – Vyúčtování DPI

Dávka je určena na úhradu vyúčtování, které dodavatel poslední instance vystaví poté, co odběratel uzavře smlouvu s novým dodavatelem energií. Podrobné informace a příklady poskytnutí dávky najdete na webu MPSV.

 • Pro posouzení nároku na tuto dávku se budou posuzovat úspory žadatele. Aby nárok na dávku vznikl, musí být úspory nižší než součet dvojnásobku životního minima rodiny a dvojnásobku nákladů na bydlení rodiny.
  • Náklady na bydlení tvoří především platby za nájem a zálohy za energie.
  • Životní minimum rodiny můžete zjistit pomocí jednoduché kalkulačky na webu MPSV.
 • Podmínkou nároku na tuto dávku je, že žadatel přejde od dodavatele poslední instance k novému dodavateli.
  • Pro vznik nároku na dávku stačí, když žadatel požádá o uzavření nové smlouvy. Ke konečnému uzavření smlouvy a k přechodu od dodavatele poslední instance k novému smluvními dodavateli pak může dojít až v průběhu r. 2022.

Úřad práce ČR také zajišťuje výplatu ostatních sociálních dávek, kterými stát přispívá lidem, kteří nemají dostatečný příjem na úhradu nákladů spojených s bydlením (nájem, zálohy za energie ad.). Jedná se o dávku příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory a dávku doplatek na bydlení ze systému dávek hmotné nouze. V úvahu přichází i běžná dávka mimořádné okamžité pomoci ze systému dávek hmotné nouze.

Jste odběratel?
Zorientovat se v dávkovém systému a v podmínkách pro nárok na jednotlivé dávky může být těžké. Proto vám doporučujeme obrátit se s žádostí o pomoc na sociální pracovníky.

Současný dodavatel zvedl odběrateli ceny a zálohy. Odběrateli skončila fixace ceny energií a nové ceny jsou vysoké. Co se s tím dá dělat?

Existují i situace, kdy současný dodavatel elektřiny nebo plynu sice neukončuje činnost, ale zvedne ceny a tím pádem zvýší i zálohy. Vzhledem k tomu, že ceny energií na světových trzích rostou, lze předpokládat, že ke zvýšení cen přistoupí i dodavatelé energií.

Jste odběratel?
Zachovejte chladnou hlavu. V klidu si zjistěte, zda byste u jiného dodavatele platili skutečně méně. K tomu můžete využít kalkulaček, které na svém webu nabízí Energetický regulační úřad. S žádostí o pomoc se můžete obrátit na sociální a další odborné pracovníky.

Právo na odstoupení od smlouvy z důvodu změny smluvních podmínek

Pokud se zákazník rozhodne přejít k jinému dodavateli energií poté, co mu dodavatel oznámil zvýšení cen, má právo odstoupit od smlouvy.

V případě, že jej dodavatel o možnosti odstoupit od smlouvy poučil a zvýšení cen mu oznámil nejpozději 30. den přede dnem, od kdy zvýšení bude platit, lze od smlouvy odstoupit nejpozději 10. den přede dnem zvýšení cen. Pokud jej dodavatel o změně cen neinformoval nejpozději třicátý den před platností těchto změn, pak může od smlouvy odstoupit do 3 měsíců od data zvýšení cen.

Stejné podmínky pro odstoupení od smlouvy platí nejen v případě změny cen, ale i v případě změny jiných smluvních podmínek.

Odstoupení od smlouvy v těchto případech není nutné odůvodňovat. Jedná se o odstoupení dle ustanovení § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vzor odstoupení od smlouvy najdete na webu ERÚ.

Kdy od smlouvy odstoupit nejde

Je nutné dát si pozor, z jakého důvodu ke zvýšení cen dochází. V případě, že se ceny zvyšují kvůli navýšení tzv. pevných plateb (regulované ceny, které stanovuje Energetický regulační úřad), pak od smlouvy tímto způsobem odstoupit nelze. Stejně tak není možné odstoupit od smlouvy, pokud se jiné smluvní podmínky mění proto, aby byly v souladu s právním předpisem (zjednodušeně – smluvní podmínky se mění, protože se změnil zákon).

Jste odběratel?
V případě, že se rozhodnete dodavatele energií neměnit a zůstat u stejného dodavatele i po zvýšení cen, může vám pomoci některá z dávek, kterými stát přispívá lidem, kteří nemají dostatečný příjem na úhradu nákladů spojených s bydlením.

Kam se mohou obracet lidé postižení krachem dodavatele nebo zvýšením cen energií

Pomoci vám mohou sociální pracovníci a pracovníci spotřebitelských poraden:

Sociální pracovnice Magistrátu města Ostravy:

Bc. Žaneta Habramová, DiS

T: 734 395 987

E: zhabramova@ostrava.cz

Bc. Radmila Svobodová

T: 734 692 805

E: rsvobodova@ostrava.cz, které mají každé první pondělí a třetí středu v měsíci konzultace na Městském úřadě v Šenově v době od 12:30 do 15:00 hod.

Dále pak sociální pracovnice městského úřadu Šenov

Bc. Eliška Červenková

T: 774 982 292

E: ecervenkova@mesto-senov.cz.  

 

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Ostrava
T: 800 779 900 (zdarma)
E: podatelna.ot@uradprace.cz

Energetický regulační úřad (pro spotřebitele)
Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
T: 564 578 666
E: podatelna@eru.cz

Odborné spotřebitelské nebo sociální poradny v Ostravě

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

Puchmajerova 10, Moravská Ostrava (blízko Masarykova nám.)
T: 596 128 309, 731 625 872, bezplatná linka 800 400 214

Betonářská 790/12, Muglinov (Vesnička soužití)
T: 739 552 307

 Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

 Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava
Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra
Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.
 tř. 28. října 148, Moravská Ostrava (naproti krajského úřadu)
T: 542 210 549, 724 021 144
E: poradna@asociace-sos.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
Přemyslovců 50, Mariánské Hory
T: 596 111 252, 606 382 280
E: ostrava@sos-msk.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

U Tiskárny 3, Přívoz (blízko hlavního nádraží)
T: 596 113 890, 602 248 693

Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

Bieblova 8, Moravská Ostrava (blízko Dolu Jindřich)
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz

 


 

Často kladené otázky – skončil Váš dodavatel energie?

Všechny otázky a odpovědi k aktuální situaci na jednom místě

Kdy nastupují dodavatelé poslední instance?

Obecně za situace, kdy Váš dodavatel pozbyde možnost dodávat. Kdy nastupují dodavatelé poslední instance a seznam společností, které dodávky elektřiny nebo plynu ukončily najdete ZDE. Nebojte o dodávku energie nepřijdete. Najděte si však standardní produkt u spolehlivého dodavatele co nejdříve.

Kdy mi začne dodavatel poslední instance dodávat energie?

Dodavatel poslední instance nastupuje automaticky pozbytím možnosti původního dodavatele zajištovat dodávku a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Je však vhodné okamžitě odejít ze záchranné sítě dodavatele poslední instance, tedy najít si standardní produkt libovolného spolehlivého dodavatele.

Ceny a potažmo i zálohy by pak měly být u standardních produktů nižší. Vhodné je srovnat si několik nabídek dodavatelů, než se pro jednu rozhodnete. Doporučili bychom Vám internetové srovnávače. Momentálně se ale ceníky mění tak rychle, že v kalkulátorech nemusí být ty zcela aktuální.

Dostanou spotřebitelé oficiální výpověď?

Praxe není jednotná, podle zákona zahájením dodávek dodavatelem poslední instance přestává dodávat původní dodavatel, otázku smlouvy zákon neřeší. Výpověď se standardně neposílá. Končící dodavatel musí vystavit konečné vyúčtování. Jakmile jej obdržíte, lze považovat smluvní vztah za ukončený.

Zálohy u dodavatele poslední instance

Záloha pro dodavatele poslední instance je spočítána z odhadu spotřeby a ceny za ni na budoucích 6 měsíců. Aktuálně jsou ceny vysoké kvůli vysoké ceně komodity (silové elektřiny a zemního plynu), neboť dodavatelé poslední instance nakupují za aktuální ceny.Jelikož před sebou máme zimní měsíce s tradičně vyšší spotřebou, metodika pro výpočet záloh to zohledňuje.

Je vhodné okamžitě odejít ze záchranné sítě dodavatele poslední instance, tedy najít si standardní produkt libovolného spolehlivého dodavatele – máte na to maximálně 6 měsíců. Ceny a potažmo i zálohy by pak měly být u standardních produktů nižší. Vhodné je srovnat si několik nabídek dodavatelů, než se pro jednu rozhodnete. Doporučili bychom Vám internetové srovnávače. Momentálně se ale ceníky mění tak rychle, že v kalkulátorech nemusí být ty zcela aktuální.

Ministerstvo financí rozhodlo o osvobození od DPH za měsíc listopad a prosinec, za tyto měsíce tedy bude výsledná platba o 21 % nižší, a další opatření jsou v jednání.

Cena dodavatele poslední instance

Cena dodavatele poslední instance se od standardních cen liší, protože kromě služeb dodavatele obsahuje aktuálně vysokou cenu komodit (silová elektřina a zemní plyn) na burze. U standardních dlouhodobých produktů je cena komodity nižší. Proto doporučujeme od dodavatele poslední instance co nejdříve odejít. Cenu dodávky poslední instance podle zákona nelze stanovit přímo jako cenu pevnou či maximální, stanovena jsou pravidla pro tvorbu této ceny.

Kdy mohu očekávat vyúčtování od původního dodavatele?

Termín není aktuálně právními předpisy stanoven, bude tomu od 1. ledna 2022 (do 15 dnů od zjištění údajů o spotřebě). Vychází ze smlouvy s Vaším dodavatelem, standardně bývá 15 dnů.

Termín pro vyúčtování od DPI není pevně stanovený, zákon ale předpokládá jeho vyhotovení bez zbytečného odkladu. Tento termín je předmětem jednání ERÚ s dodavateli poslední instance, aby využívali co možná nejkratší lhůty.

Jelikož jde aktuálně o vyúčtování pro tisíce zákazníků, může to trvat v řádu dnů déle.

Jak se budou řešit přeplatky/nedoplatky s končícím dodavatelem?

Platí smluvený režim.

Jakmile přijde vyúčtování, které skončí s přeplatkem či nedoplatkem, dodavatel vrací přeplatek, zákazník hradí nedoplatek.

Hrozí mi v souvislosti s ukončením dodávek nějaké sankce?

Nehrozí. S přechodem k novému dodavateli, stejně jako s přechodem do režimu DPI, nejsou spojeny žádné sankce. S dodavatelem poslední instance neuzavíráte smlouvu, dodávky probíhají na základě zákona, není tedy nutné žádnou smlouvu ukončovat. Neoprávněný odběr zde nehrozí, není třeba provádět úkony změny dodavatele, vše je automatické.

S končícím dodavatelem byl v minulosti zaveden splátkový kalendář

Dohodnutý splátkový kalendář platí i nadále pro obě strany.

Spotřebitel končícímu dodavateli neodeslal (poslední) zálohu

Počkejte na konečné vyúčtování, pokud neodesláním zálohy vznikl nedoplatek, tak jej standardně uhraďte.

Spotřebitel podal dodavateli výpověď, ten mezi tím ukončil činnost

V průběhu výpovědní doby nastupuje u spotřebitele dodavatel poslední instance.

Spotřebitel měl odejít k dodavateli, ten však končí

V tomto případě, kdy jde o zahájení dodávky od končícího dodavatele v budoucnu, dodavatel poslední instance nenastoupí.

Spotřebitel může zahájit jednání o smlouvě s jakýmkoli (spolehlivým!) dodavatelem na trhu, nemusí se vracet k tomu původnímu.

Problémem může být krátká doba na hledání a vyřízení smlouvy s novým dodavatelem.

Co mají dělat lidé, kteří si ještě nenašli nového dodavatele po Bohemia Energy?

Doporučujeme si co nejdřív najít nového dodavatele. Uzavřít smlouvu lze i elektronicky, nic speciálního k tomu potřeba není. Jen si připravte k ruce poslední vyúčtování a postupujte podle návodu na stránkách nového dodavatele. Vyřídit tak přechod lze za pár minut a není nutné někam chodit nebo volat na přetížené linky.

Nejlepší dodavatel

Nejvýhodnější elektřina a plyn jsou tam, kde kromě dobré ceny zaručují reference spokojených zákazníků a chování dodavatele na trhu právě i spolehlivost dodavatele.

Konkrétnější být ERÚ v této odpovědi jako státní úřad bohužel nemůže.

Podle čeho si vybrat dodavatele? Jaký typ smlouvy volit? Je výhodná fixace ceny?

Důležitá je spolehlivost dodavatele. Pokud na internetu najdete špatné zkušenosti spotřebitelů, pokud často slýcháte z médií o problémech s určitým dodavatelem, mějte se na pozoru. Nejnižší cena v kombinaci se špatnými referencemi by pro Vás měla být jasným znamením, že takovou nabídku byste přijímat neměli.

Co se týče délky smlouvy, nemusíte ji řešit, pokud je na dobu neurčitou. Pokud uzavíráte smlouvu s fixovanou cenou, půjde zpravidla o smlouvu na dobu určitou.

Zda uzavřít smlouvu na rok, dva, nebo tři, je na Vaší strategii. Výkyvy cen – jak je aktuálně viditelné – nelze předvídat. Nelze tedy úplně jasně říct, zda se vyplatí kratší nebo delší fixace ceny.

Mohu si vybrat jakéhokoliv dodavatele, nebo musím přijmout standardní nabídku dodavatele poslední instance?

Můžete si najít standardní produkt od kteréhokoliv dodavatele. Nemusíte přijímat nabídku standardního produktu od dodavatele poslední instance, pokud máte jinou výhodnější od jiného spolehlivého dodavatele.

Je možné vyřídit změnu dodavatele on-line? Po telefonu?

Řada dodavatelů má na svých webových stránkách „kontaktní formulář", přes který lze změnu dodavatele provést. I v případě, že takový formulář nemají, lze často využít e-mailové komunikace. Tedy skutečně lze změnu provést on-line (V podstatě se jedná o uzavření smlouvy na dálku).

Pokud se v on-line světe hůře orientujete poproste o pomoc někoho z okolí.

Dostanu informaci o tom, kdy nový dodavatel zahájil dodávku? Můžu si datum zvolit?

Zahájení dodávky na základě nově uzavřené smlouvy závisí na dohodnutém datu zahájení plnění (účinnosti smlouvy). Chcete-li zahájení dodávky od určitého data, trvejte na jeho uvedení ve smlouvě, vyhnete se tím oddalování plnění ze strany dodavatele. Musíte pamatovat na to, že nelze prakticky zahájit dodávku ze dne na den.

Snažíme se snížit spotřebu. Jak máme dát dodavateli vědět, kolik elektřiny nebo plynu jsme spotřebovali?

Pokud jste v uplynulém období snižovali spotřebu s cílem ušetřit a měníte dodavatele (to se týká i dodavatele poslední instance), je potřeba udělat samoodečet a nahlásit jej distributorovi (nikoliv dodavateli) ve lhůtě 5 pracovních dní od účinnosti změny dodavatele. Je to nejpřesnější údaj z měření. Více informací naleznete u otázky „samoodečet".

Pokud samoodečet nenahlásíte, bude spotřeba stanovena odhadem podle metodik typových diagramů dodávky, které Vaše úspornější chování nepodchytí.

Do kdy a komu mám nahlásit stav elektroměru nebo plynoměru?

Hodnoty z elektroměru nebo plynoměru, tzv. samoodečet, zašlete distributorovi na Vašem území – mapka a kontakty na distributory.

Samoodečet můžete zaslat i prostřednictvím nového dodavatele, ke kterému budete přecházet od dodavatele poslední instance.

Samoodečet

Samoodečet je zcela jednoduchý způsob, jak oznámit stav Vašeho měřáku. Napíšete si hodnotu z měřáku, nebo si jej vyfotíte třeba mobilem a informaci s datem odečtu a kódem měřáku (EAN na elektroměru a EIC na plynoměru) zašlete Vašemu místně příslušnému distributorovi (najdete je ZDE).

Nebojte se, pokud je vystavováno vyúčtování bez odečtu/samoodečtu, vypočítává se spotřeba dle stanovených metodik.

Zálohy obecně

Zálohy na dodávku energie jsou musí být sjednány ve smlouvě a jsou spočítány z odhadu spotřeby a ceny za ni.

Pokud Váš dodavatel končí, je dobré zaplatit zálohy za ty měsíce, kdy je ještě aktivní. Vznikne-li případně přeplatek, peníze by Vám měl dodavatel vrátit. V opačném případě platby záloh sníží potenciální nedoplatek. Pokud na platbu zálohy nemáte prostředky, je možné sjednat s dodavatelem splátkový kalendář.

SIPO (dodavatel, pošta, banka)

Úplné zrušení je možné pouze přes dodavatele: Pro trvalé zrušení platby záloh Vašemu dodavateli je třeba odvolání souhlasu či plné moci k inkasu. Je tedy potřeba se obrátit na daného dodavatele.

Dodavatel, který ukončil činnost by měl inkasa/SIPO zrušit sám. (I na základě výzvy ERÚ a MPO.)

Zrušení na měsíc na poště: Platbu SIPO Vašemu dodavateli lze na poště zrušit pouze jednorázově, na jeden měsíc, nikoliv zrušit platby napořád. Poplatek je 5,- Kč. (Banka neumí zrušit pouze jednu platbu SIPO.)

Nedoporučujeme zrušení všech plateb SIPO: Zrušit platby SIPO na poště a v bance napořád lze pouze jako celek, tzn. všechny platby všem firmám. (To by pak ale neodcházely žádné platby nikomu.) Tento postup nedoporučujeme.

Poznámka: SIPO není přístup k účtu, pouze služba, kdy si po Vašem souhlasu může Váš dodavatel strhávat smluvenou zálohu.

Trvalé příkazy (banka)

Trvalé příkazy Vašemu dodavateli (nikoliv SIPO) můžete zrušit sami on-line v internetovém nebo mobilním bankovnictví, nebo osobně v bance.

Poznámka: SIPO není trvalý příkaz, není to přístup k účtu, pouze služba, kdy si po Vašem souhlasu může Váš dodavatel strhávat smluvenou zálohu.

Jak to bude v listopadu a prosinci se zálohami na energie u DPI? A jak od Nového roku?

V listopadu bude záloha nižší o 50 procent, v prosinci o 40 procent z vyměřené částky, ten, kdo bude chtít platit plnou část, tak může. Od Nového roku bude třeba hradit zálohy v plné výši. Při konečném vyúčtování bude také třeba zaplatit plnou cenu za spotřebovanou elektřinu. Je to tedy o tom, že takto lidé získají čas, případně ti, kteří omezí spotřebu, tak nebudou muset platit vysoké zálohy, u kterých by byl pravděpodobně přeplatek. Vysoké zálohové faktury bohužel do značné míry odpovídají realitě trhu, přitom pro mnoho domácností jsou ale největším šokem právě tyto první vysoké zálohové faktury.

Snížené zálohy u DPI – podrobný přehled

Většina dodavatelů poslední instance (DPI) zaslala spotřebitelům rozpis záloh v plné výši, ale později na základě dohody s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) umožnila spotřebitelům zaplatit v listopadu 50 % a v prosinci 60 % předepsané částky.

Pražská plynárenská

 • Předpisy záloh byly zákazníkům v režimu DPI již odeslány a nebudou dodatečně upravovány.
 • Informace je dostupná na webových stránkách

ČEZ

 • Zákazníci v režimu DPI obdrželi rozpis záloh s informací o možnosti jejich snížení.
 • Více informací včetně modelového přepočtu snížených záloh v tiskové zprávě

innogy

 • Zákazníci v režimu DPI obdrželi rozpis záloh s informací o možnosti jejich snížení. DPI již nebude zasílat upravené zálohové plány.
 • Více informací na webových stránkáchdodavatele nebo v tiskové zprávě.

Pražská energetika

 • Zálohové předpisy byly zákazníkům v režimu DPI vystaveny v plné výši dle předpokládané spotřeby.
 • Více informací včetně modelového přepočtu snížených záloh na webových stránkách

E.ON

 • O výši záloh byli zákazníci v režimu DPI informováni dopisem.
  • U plynu dodavatel zálohy nastavil už dopředu v průměru na méně než polovinu výše běžných záloh, které odpovídají topné sezóně. Proto zákazníkům doporučuje platit zálohy za plyn v listopadu a prosinci v předepsané výši.
  • U elektřiny dodavatel doporučil v rámci minimalizace vysokých nedoplatků při závěrečném zúčtování platit částky, které spotřebitelům předepsal. O možnosti snížení záloh DPI zákazníky informoval. Speciálním dopisem s touto informací bude DPI oslovovat jen ty klienty, kteří ještě nezahájili proces odchodu z režimu DPI.
 • Více informací je k nalezení na webových stránkách

Doručená faktura od dodavatele, který skončil, je nečekaně vysoká. Jak je to možné? Mohu fakturu reklamovat?

Každou fakturu si musíte zkontrolovat. Zajímat by Vás mělo zejména, zda cena za obchodní část (komoditu, neregulovaná část ceny) odpovídá smluvním podmínkám (ceně za MWh a sjednanému stálému platu).

Rovněž si prověřte, jakým způsobem byla stanovena spotřeba. Pokud neproběhl fyzický odečet distributora, nebo odečet, který byste provedli sami, tzv. samoodečet, byla spotřeba za uplynulé období počítána odhadem (pozn.: podle metodik typových diagramů dodávky). V případě odhadu tedy nemusí odpovídat stavu na Vašem měřicím zařízení.

Je nutné si uvědomit, že v posledním roce řada spotřebitelů trávila doma mnohem více času (práce z domova, studium z domova, ale i nemožnost pobytu mimo domov například v rámci kulturních akcí a dovolených), což může mít za důsledek větší spotřebu energie.

V případě, že nesouhlasíte s vyúčtováním, musíte jej písemně reklamovat u dodavatele.

Nemám na zaplacení zálohy, co mám dělat? Kdo mi pomůže a kdy?

V první řadě se snažte spojit a dohodnout s dodavatelem. Vyzvali jsme všechny dodavatele poslední instance, aby v individuálních případech byli shovívaví a umožnili např. splátkový kalendář. Jestliže by dodavatel na dohodu nepřistoupil a vy jste nemohli zaplatit celou zálohu, doporučujeme zaplatit alespoň její část. Zákon neumožňuje odpojit odběrné místo po jedné neuhrazené platbě, o energie (kvůli jedné nezaplacené záloze) nepřijdete. Nedoplatek samozřejmě bude muset být vyřešen, ale řešení přijde ve chvíli, kdy, jak věříme, bude již sociální systém umět poskytnout potřebné prostředky. MPO a ERÚ se dohodly s DPI na snížení záloh v listopadu a prosinci. Jde však pouze o snížení záloh, nikoliv celkových plateb. Získá se tím ale čas na nastartování sociální pomoci, která bude v některých případech nevyhnutelná. Jak zaznělo již v uplynulých dnech, pokud člověk skutečně nemá na zaplacené zálohy, určitě by to neměl řešit rychlou (a nebezpečnou) půjčkou.

Nemám na zaplacení nedoplatku, co mám dělat?

V první řadě se snažte spojit a dohodnout s dodavatelem. Dodavatel by Vám ve svém zájmu mohl umožnit splátkový kalendář. Určitě nastalou situaci neřešte rychlou (a nebezpečnou) půjčkou.

Existuje poradna, která spotřebiteli pomůže s aktuálními problémy, problémy s energošmejdy apod.?

Problém energošmejdů souvisí často s podomním prodejem. Platí prevence: být obezřetný, nepodepisovat, co nečtu. Existuje-li zákaz podomního prodeje, volejte policii.

V případě, že dojde k podpisu smlouvy, pak můžete od smlouvy podepsané doma odstoupit ve lhůtě 14 dní od podpisu.

Proč ERÚ nic nedělá s danou situací?

Ta část ceny, která nyní tolik narostla a způsobuje problémy po celé Evropě, představuje neregulovanou složku ceny a je výsledkem fungování trhu, který úřadem (ani státem obecně) taktéž regulován není.

Denně jednáme s ministerstvy, dodavateli poslední instance a dalšími subjekty o tom, jak danou situaci řešit, aby spotřebitelé byli zasaženi co nejméně.

Máte vůbec nástroje na to, aby k ničemu takovému už nedošlo?

Regulátor, tedy ERÚ, nemá kompetence k regulaci obchodní strategie společností, jde o zcela jiný princip regulace, než byl nyní aplikován jak na evropské, tak národní úrovni. Do budoucna vidíme paralely v regulaci finančního sektoru, kde jsou investiční aj. strategie pod drobnohledem centrálních bank a hlavně svázány jasnými pravidly. Takový krok ale vyžaduje úpravu zákonů a s velkou pravděpodobností také úpravy evropských předpisů. V tom může pomoci, že v současnosti podobné problémy neřeší jen Česká republika, poptávka přichází i z dalších zemí Evropské unie.

Kdo a s kým situaci řeší, kdy bude jasno?

Pracovních skupin se účastní MPO, ERÚ, MPSV i dodavatelé poslední instance, případně další aktéři energetického trhu. Výsledky jsou komunikovány průběžně, řešeno je několik variant, nelze říci jeden termín celkového řešení.

Bude se měnit zákon? Či zákony? Které a kdy?

V České republice to bude především energetický zákon a podzákonné předpisy. Výrazné zásahy do trhu by ale tak či tak musela nejprve posvětit EU. V oblasti legislativy nejde učinit okamžitý krok.

Budou nějak sankcionováni ti dodavatelé, kteří aktuální situaci způsobili?

Samotné ukončení dodávek není porušením zákona, nemohou proto čelit sankci z tohoto důvodu. MPO však podalo trestní oznámení kvůli souvisejícím úkonům majitelů firmy aj., zde už nejde pouze o sankce finanční, ale o osobní odpovědnost. ERÚ navíc řeší nekalé praktiky spojené s vypovídáním fixovaných smluv a zabývá se dalšími okolnostmi, které předcházely ukončení činnosti dodavatelů. Podrobnosti ale nemůže vzhledem k povinnosti mlčenlivosti sdělovat, dokud případy pravomocně neuzavře. Musíme si uvědomit, že jakékoliv unáhlené prohlášení regulátora by mohlo vést k žalobám na Českou republiku a soudům o náhrady škody.

Jaká je s energiemi situace jinde ve světě? A jak tam lidem pomáhají?

Energie zdražují celosvětově, v EU je však nárůst nejvýraznější (na druhou stranu v Číně dochází k vypínání elektřiny pro domácnosti podobně, jako tomu bylo v ČR v poválečných letech). Řešení se hledá víceméně všude, celoevropské i jednotlivá národní řešení. I jinde tak dochází k daňovým úlevám či sociálním kompenzacím dopadů. Výjimku tvoří některé státy, kde stále funguje regulace všech složek ceny, kterou měly státy EU již odstranit a ti, co tak dosud neučinili, na to byli upozorňováni. Nicméně i zde dodavatelé nakupují drahé energie. Pokud je prodávají spotřebitelům levněji, ztráty musí být dorovnány ze státních prostředků, od daňových poplatníků. Úlevy domácnostem pak stejné domácnosti společně s podniky zaplatí na daních (nebo ze státního rozpočtu nejsou financovány jiné aktivity, které země tak či tak potřebují).

Jak to bude s cenami dál?

Předpovědi cen ERÚ z hlediska jeho kompetencí nepřísluší. Analytici však předpokládají postupný velmi mírný pokles cen komodit – silové elektřiny a zemního plynu.

Současný stav cen ale ještě před rokem nikdo nečekal. Nyní lze tedy spíš říct, že i předpovědi analytiků jsou nejisté.


 


A zase ty podvody……!

Pokračovat
DOTAČNÍ PROGRAM PRO SPOLKY

Výběrové řízení na místo vedoucí – vedoucího odboru výstavby a ŽP, vedoucí úředník

Pokračovat
Scéna zobrazuje vesnické prostředí za jasného slunečného dne, kde děti s helmy na hlavách připravují svá jízdní kola k výletu. Jsou vidět pumpující pneumatiky a hledající odrazky na kolech a pedálech, což naznačuje učení se o nezbytné výbavě pro bezpečnou jízdu. Kola, čistá od prachu, jsou připravena na dobrodružství za sběrem proutí pro velikonoční pomlázky. V pozadí ožívá malebná vesnice s náznaky slavnostní atmosféry, rodiny se věnují přípravám, což odráží radost a opatrnost spojenou s velikonočními tradicemi, zdůrazňující bezpečnost, ohleduplnost a ducha společenství.

Příprava na Velikonoce: tradice a bezpečnost na prvním místě

Pokračovat
Silueta osoby stojící před policejním vozem v noci, s červenými a modrými majáky svítícími v pozadí, vytvářející dramatický osvětlený kontur.

Rozblikáme majáky!

Pokračovat
Plakát k propagaci divadelní inscenace s názvem 'Zážitkové Dárky', kterou představuje Divadlo Propadlo. Na plakátu je skupina osmi účinkujících, kteří pózují na jevišti s různými rekvizitami. V centru je žena, která drží loutkové vodiče a ovládá ostatní účinkující jako marionety. Nad nimi je logo města Šenov a dva smajlíky reprezentující divadelní masky. Datum a čas představení jsou uvedeny jako '16.2.2024 v 19:00' a místo konání je 'Horákůvka'. Vstupné je stanoveno na 100 Kč s možností předprodeje vstupenek na podatelně MěÚ nebo v knihovně od 15.1.2024

Divadelní inscenace ZÁŽITKOVÉ DÁRKY

Pokračovat
Fotografie zobrazuje policejního důstojníka ve světelně reflexní vestě, stojícího vedle policejního vozidla s nápadným žluto-modrým pruhováním. Vedle něj stojí žena v černé bundě, držící v ruce otevřenou složku nebo kalendář s logem a rokem 2022 na obálce. V pozadí je vidět sanitka Českého červeného kříže. Obě osoby jsou na ulici a vypadá to, že se účastní veřejného eventu nebo distribuční akce.

Kaledář myslí nejen na prevenci v on-line prostředí

Pokračovat
Fotografie zachycuje policistku, oblečenou v reflexní bezpečnostní vestě, jak komunikuje s osobou otočenou zády k fotoaparátu. Osoba má na sobě světlou žlutou bundu a tmavou čepici se žlutými "ušima". V pozadí je vidět další osoba v černém oblečení. Děje se to večer na ulici osvětlené pouličními lampami.

Buďte viditelní, nejste nesmrtelní!

Pokračovat
Abstraktní obraz symbolizující vyhlášení dotačního programu pro spolky, zobrazující prvky jako propojené kruhy a překrývající se tvary reprezentující jednotu a spolupráci. Obraz zahrnuje motivy rostoucího stromu nebo rostliny, což symbolizuje rozvoj a péči. Barevná paleta je teplá a přívětivá, s odstíny měkké modré, zelené a nádechem žluté, což vyjadřuje pozitivitu a naději. Design je čistý, moderní a abstraktní, efektivně předávající myšlenku dotačního programu zaměřeného na podporu komunitních skupin a spolků.

Informace - vyhlášení dotačního programu pro spolky

Pokračovat
Na obrázku jsou dva policisté provádějící kontrolu vozidla nebo stojící na kontrolním bodě. Mají na sobě reflexní vesty s nápisem "POLICIE", což naznačuje, že se jedná o českou policejní jednotku. Policista nejblíže kameře drží oranžové zařízení, které by mohlo být používáno pro nouzové vniknutí do vozidla, a komunikuje s řidičem nebo prohlíží interiér tmavě zbarveného auta. Okolí je zimní s viditelným sněhem na zemi a sněhovou krajinou v pozadí, což naznačuje, že fotografie byla pořízena v chladném období. Druhý policista situaci sleduje, stojí za prvním policistou.

Bezpečná jízda v zimním období

Pokračovat
Malebná zimní scéna znázorňující náměstí pokryté sněhem s okouzlujícími budovami zdobenými sváteční výzdobou. Lidé v teplém oblečení prochází náměstím na pozadí hustých zalesněných hor pokrytých sněhem

Provoz Městského úřadu Šenov v době vánočních svátků

Pokračovat
Plakát pro adventní koncert s Leona Gyöngyösi a gospelovým souborem, který se bude konat 10. prosince 2023 v 16:00 v evangelickém kostele ČCE. Plakát je zdobený vánočními motivy jako jsou červené mašle, zlaté vánoční koule a zelené větvičky. Na horní části je logo 'senav' s vánočními dekoracemi po stranách. Ve středu je velká zlatá vánoční koule s datem koncertu a časem, obklopená hudebními notami a hvězdičkami. Pod tím je Leona Gyöngyösi v červeném šatě, držící mikrofon, a níže fotografie gospelového souboru v akci. Název události 'ADVENTNÍ KONCERT' je uvedený velkými písmeny ve spodní části plakátu.

Adventní večer plný hudby: Leona GYÖNGYÖSI a gospelový soubor v evangelickém kostele

Pokračovat
Digitální bezpečnostní plakát zobrazující počítačovou obrazovku s varováním před falešnými webovými stránkami a phishingovými e-maily. Ikonky reprezentují bezpečné a aktualizované webové prohlížeče spolu s varovnými symboly pro malware a podvody. Pozadí obsahuje digitální prvky a bledé vodoznak symbolu zámku, zdůrazňující kybernetickou bezpečnost. Design je moderní a elegantní s barevným schématem modré, šedé a bílé, které vyjadřuje důvěru a profesionalitu.

Jak se chránit před podvodnými weby, e-maily a SMS: Průvodce pro uživatele internetu

Pokračovat
Plakát s oznamem o vánočním akci s názvem "ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU" pořádaném městem Šenov, která se bude konat 3. prosince 2023 od 15:20. Na horní části plakátu je logo města Šenov a vánoční ozdoba. Centrální část plakátu je zaujímá velkými zelenými písmeny název akce na bílém pozadí, které připomíná sníh. Pod tímto textem je zobrazena cimbálová muzika a slova "VÁNOČNÍ HITY". Ve spodní části plakátu je kreslená dřevěná stánek s jasně osvětlenými barevnými žárovkami a tabulkami, které označují dostupné pokrmy a nápoje: punč, svařák, medovina, pivo, klobásy, maso, placky a lángoše. Vpravo na plakátu je vyobrazený část vánočního stromu s dekoracemi a osvětlením. Celkový design plakátu je veselý a slavnostní, propagující předvánoční komunitní setkání.

Rozsvícení vánočního stromu v Šenově

Pokračovat
Obrázek představuje barevný plakát s vánoční tematikou s názvem "MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s čertem, Mikulášem a andělem". V horní části plakátu je logo města Šenov. Na plakátu je zobrazen kreslený Mikuláš s bílou bradou a červeným biskupským oděvem zvedající ruku jako pozdrav. V pozadí je mnoho dárků a ozdob, celkové barevné schéma je červené s bílými a zlatými prvky. Informace na plakátu uvádí, že akce se bude konat v Restauraci HorakuVka 3.12.2023 od 14:00 hodin. Dále informuje o předprodeji vstupenek na podatelně MěÚ od 6.11.2023 do 24.11.2023. Cena vstupného je uvedena jako 100 Kč za dítě (v ceně balíček) a 50 Kč za dospělého (doprovod max. 1-2 dospělí na 1 dítě). Design plakátu je veselý a slavnostní, vhodný pro propagaci rodinné vánoční akce.

Mikulášská nadílka: Veselé odpoledne plné zábavy a překvapení!

Pokračovat
Obrázek zobrazuje venkovskou autobusovou zastávku v malé vesnici během podzimu. Digitální informační panel je jednoduchý a přehledný, zobrazující jízdní řády na pozadí podzimních barev. Oranžové, červené a žluté listí je rozprostřeno po zemi kolem dřevěného přístřešku s prvkami z kovaného železa. Vesničané v lehkých bundách se shromažďují, někteří drží v rukou listí nebo šálky s teplým nápojem, a užívají si společnou atmosféru chladného podzimního dne.

Aktualizace informačních panelů v autobusových zastávkách

Pokračovat
Na obrázku je noční scéna pracovního prostředí, kde velký kolový nakladač Volvo nakládá materiál do korby sklápěčky značky SERVA. Pracovní stroje jsou osvětleny jejich pracovními světly, což vytváří dramatický efekt v kontrastu s okolní tmou. V pozadí je vidět část kovové konstrukce, která může být součástí mostu nebo jiné infrastruktury. Na povrchu pracoviště je viditelný rozrytý terén, což naznačuje stavební nebo zemní práce. Světla na nakladači a kamionu poskytují hlavní osvětlení scény, a na silnici v pozadí jsou rozmazaná světla projíždějícího vozidla.

Opravy okružní křižovatky v Havířově proběhnou přes noc

Pokračovat
1 2 3 15